De stiekeme zendmasten op een kerktoren waardoor ik jaren door onwetendheid een verstoring van mijn lichaam heb opgelopen.

De kunstmatige elektromagnetische velden (of de technische elektromagnetische velden) zijn ontstaan door mensenhanden. Bijvoorbeeld alle zendmasten die nodig zijn voor de mobiele communicatie, smartphones, tablets, magnetron, Dect-telefoons en slimme meters. De natuurlijke elektromagnetische velden, zoals het aardmagnetisme, de zon, magnetische stormen, geopatische zones en onweer, heeft een mens nodig om te kunnen leven, net als alle dieren, planten en bomen. De wetenschappers zijn echter verdeeld over de vraag of de kunstmatige elektromagnetische velden nu het natuurlijk proces van ons lichaam verstoren en wat de gevolgen kunnen zijn.

Een aantal weetjes

Ons lichaam zit zo ingenieus in elkaar dat het interessant is voor wetenschappers om te weten hoe alles werkt. Veel is al duidelijk maar hoe het precies werkt, nog lang niet alles, anno 2019. Een aantal eigenschappen van de kunstmatige of technische straling is bekend, maar hoe en of deze elektromagnetische velden invloed kunnen hebben op mens, dier en plant is anno 2019 nog steeds niet duidelijk. Toch wordt het gewoon toegepast en zijn de mensen gewoon proefkonijnen om te zien wat er gebeurd met een organisme. Volgens natuurkundige en biologische modellen, kan het alleen schade geven aan een organisme wanneer er een mechanisme is waardoor de straling eventueel effecten (en klachten) kan veroorzaken. Maar heeft ons lichaam dan zo ‘n mechanisme? Wat bekend is bij wetenschappers, is dat de mens zintuigen heeft die in staat zijn om uitwendige prikkels op te nemen via de oren, ogen, neus, tong en huid om te horen, zien, ruiken, proeven en voelen.

Naast de zintuigen voor bewuste waarnemingen worden ook nog evenwichtszin en proprioceptie (spierspanning en rek in pezen) onderscheiden. Deze zintuigen houden vooral de lichaamshouding in stand en zorgen ervoor dat je bewust bent van de aanwezigheid van je lichaam of een bepaald lichaamsdeel.

Een zintuig wat niet in het woordenboek staat is namelijk het zintuig wat de mens nodig heeft om te kunnen leven: de magnetosomen met hun magnetieten. Misschien wel het allerbelangrijkste zintuig.

De mens leeft door de natuurlijke elektromagnetische velden
Een organisme (lichaam) heeft de frequentie van de natuurlijke elektromagnetische velden nodig om te kunnen leven (de Schumannresonantie).Van nature heeft de aarde een magnetisch veld, het aardmagnetisch veld en een elektrisch veld (het kloppend hart van de aarde wat een wetenschappelijk feit is). De frequenties van de natuurlijk elektromagnetisme velden in ons milieu, komen overeen met de hersengolven die de mens bezit en nodig heeft om te leven. Het is bekend dat een mens zonder dit natuurlijk aardmagnetisme ziek worden en dat het een voorwaarde is voor al het leven. Toen Yuri Gagarin in 1961, voor het eerst in de ruimte zweefde aan boord van het ruimtestation Mir, werd hij ziek toen hij weer op aarde verbleef. Hij leed aan depressies, verminderde stofwisseling, verminderde waarneming, spierkracht achteruitgang en botverlies. De ziekteverschijnselen duidden niet op te weinig beweging, gebrek aan zwaartekracht of een teveel aan ingeblikt voedsel. Na onderzoek bleek de ‘ruimteziekte’ voort te komen uit een gebrek aan contact met het aardmagnetisch veld. Nadat de Russische ruimtestations waren uitgerust met een speciale ‘magnetisme-generator’ verdwenen de klachten van de kosmonauten.

‘De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt’, aldus de overleden professor Werner K. Heisenberg, winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde (1932) en een van de grondleggers van de kwantumfysica. De menselijke cel heeft een frequentie (trilling) en een lichaam bestaat uit ongeveer uit 100 biljoen cellen. Deze frequentie wordt gemeten in hertz (Hz) en een menselijk lichaam, dat zich binnen het normale bereik van trillingen bevindt, is gezond. De kunstmatig elektromagnetische beïnvloeden de normale harmonieuze trillingen van het lichaam negatief en kunnen grote invloed hebben op biologische processen in een mensenlichaam.

Magnetieten en magnotosomen

Een mens is heeft namelijk ook een zintuig om het natuurlijk elektromagnetisme te kunnen ‘voelen’. De lichaamscellen doen hun werk door de natuurlijke elektromagnetische velden. Cellen hebben een elektrische lading nodig om de organen, zoals hart, longen, spieren, zenuwstelsel en hersenen, hun werk kunnen doen. In de hersenen (en in het zeefbeen van de neus) zitten dan ook vele kleine magneten (magnetieten) die beschermd worden door magnetosomen. Magnetosomen welke de veranderingen in het elektromagnetisch veld ook kunnen waarnemen. Veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen ervoor zorgen dat cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigen. Professor J. Kirshvink, een Amerikaanse wetenschapper, heeft in 1992 aangetoond dat er in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel aanwezig zijn. Magnetiet in een lichaam dat de natuurlijk elektromagnetische velden absorbeert en een lichaam ingenieus laat werken hoe we dat graag willen. De cellen die geen magnetiet hebben kunnen nog tot 30 % van de elektromagnetische golven absorberen.

De Franse kankerspecialist Prof. Dr Dominique Belpomme noemt het één van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor elektromagnetische straling dan andere mensen. Sommige mensen zouden meer van deze magnetosomen hebben dan anderen. Ook bij sommige diersoorten zijn magnetosomen te vinden. Het zijn de receptoren voor het magnetische veld van de aarde, zodat dieren in staat zijn zich te oriënteren (trekvogels, duiven).

De kunstmatig elektromagnetische velden kunnen de werking van een lichaam verstoren

Wat de vele kunstmatige elektromagnetische straling afkomstig van alle draadloze elektronica met een organisme doet, geeft anno 2019, geen consensus bij de wetenschappers. De ene helft van de wetenschap zegt dat er niets aan de hand is terwijl de andere helft zegt dat het erop lijkt dat deze velden een verstorend en beschadigend effect hebben op mens, dier en plant. Dat het de grootste pandemie ooit zal veroorzaken. Dat de kunstmatige straling interfereert met de natuurlijke straling, waardoor een nieuwe en ‘chaotische’ trilling ontstaat. Dat cellen in ons lichaam opnieuw worden geordend en de natuurlijke werking van een goed lopend organisme verstoren. Het maakt dat mensen gevoelig worden voor de kunstmatige elektromagnetische velden (elektrogevoelig), met alle klachten die erbij horen.

Wat zijn de klachten

Bij elektromagnetische gevoeligheid (ElektroHyperSensitiviteit of EHS) hebben mensen onaangename symptomen en klachten door blootstelling aan elektromagnetische velden van wifi, DECT-telefoon, slimme meter, smartphone, tablet en alle zendmasten in Nederland. De klachten zijn terug te voeren op een verzwakking van het immuunsysteem en kunnen op den duur chronische ziekten veroorzaken en een vatbaarheid voor besmettelijke virusziekten. Een klein deel van de elektrogevoeligen is zo zwaar belast, dat deelnemen aan de maatschappij niet meer mogelijk is. Langdurige blootstelling aan deze elektromagnetische velden doet de ernst van de symptomen toenemen en de enige optie is om al het mogelijke te doen om deze blootstelling blijvend te vermijden.

Symptomen van een beginnend elektromagnetische gevoeligheid
De eerste symptomen van een gevoeligheid voor de kunstmatige elektromagnetische velden kunnen zijn:

-slecht in slaap kunnen komen,

-gespannen spieren tot onverwachte kramp,

-hoofdpijn en/of een kriebelende hoofdhuid,

-jeukende tot verbrande huid;

-duizeligheid;

-oorsuizingen (tinnitus);

-hartkloppingen. Uit wetenschappelijk onderzoek van professor dr. von Klitzing is gebleken dat de radiofrequentie van de mobiel een effect geeft op het hartritme en verstoringen geeft op de werking van het hart en de communicatie tussen cellen en organen:

-overgeven;

-diarree;

-concentratieproblemen;

-moeheid die niet over gaat;

-oogklachten;

-onvruchtbaarheid;

-verminderd libido;

-tintelingen in vingers of gezicht (verlammingsgevoel).

Niet mijden
Het niet mijden van de kunstmatige elektromagnetische straling (of herkennen van de klachten), kunnen op den duur:

-de activiteit van enzymen doen veranderen;

-een verzwakt immuunsysteem geven;

-stemmingswijzigingen geven;

-tot DNA breuken leiden;

-hartklachten geven;

-een lekkende hersenbloedbarrière;

-de hersengolven veranderen;

-een vermindering geven in de elektrische lading van zenuw- en spiercellen.

Andere welvaartsziekten
Het niet herkennen van de klachten is omdat de klachten veel lijken op andere welvaartsziekten of auto-immuunziekten, zoals:

-het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS of ME);

-fibromyalgie;

-diabetes;

-multiple sclerose (MS);

-chemische gevoeligheid of ook wel multiple chemical sensitivity (MCS) genoemd;

-burn-out;

-gevoeligheid voor licht (CPLD);

-ALS (amyotrofe laterale sclerose);

-een voedsel- of hooikoortsallergie.

Bronnen en referenties

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4557/laat_de_wetenschap_spreken_%281%29._de_kirschvink_studie_magnetietkristallen_in_de_hersenen

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/elektromagnetische-velden-en-straling/

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/862/_de_elektromagnetische_mens__door_gerrit_teule_(boekbespreking)

http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/de-geschiedenis-en-de-impact-van-elektromagnetische-straling.html

http://www.goldenlightcenter.nl/trilling_gezondheid/trilling_inleiding.html

http://www.menselijk-lichaam.com/cel/mitochondria/

http://www.secrino.com/nl/wetenschap.html

http://michielhaas.nl/elektrogevoeligheid-wetenschappelijk-vast-te-stellen/

http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/575/werkingsmechanisme_volgens_ruzicka_verschaeve_williams.

http://www.drkaslow.com/html/pulsed_electromagnetic_fields.html

Zendmasten, draadloze technologiën en gezondheid van Dr. Jean Pillette.