Verstopte G2 masten  die het werken van een menselijk lichaam, fauna en flora  verstoren en op den duur voorgoed vervelende klachten geven.Masten die mensen ziek maken!

Lichaamscellen hebben een trilling nodig

Mensen zijn te beschouwen als bio-elektrische organismen. Het functioneren van onze organen worden op elkaar afgestemd door middel van bio-elektrische signalen, door trillingen (of frequenties). De hersenen communiceren d.m.v. bio-elektrische signalen. Ieder levend organisme heeft een eigen, natuurlijke trillingsfrequentie. Elektrosmog interfereert met ons bio-elektrisch signaalsysteem en het is niet moeilijk te begrijpen dat dit kan leiden tot klachten en ziekten, ondanks wat de overheid en de telecomindustrie ons willen doen geloven. Alle levende organismen, waaronder een menselijk lichaam, is opgebouwd uit cellen. Het zijn de bouwstenen van weefsels en de organen, een levend wezen. Een menselijk lichaam is afhankelijk van de natuurlijke elektrische en magnetische oscillaties (trillingen) in de ruimte. Elke cel in het lichaam heeft een eigen resonantiefrequentie (trilling) met de taak om:

-de trillingen te filteren. Elke cel, weefsel of orgaan heeft zijn eigen specifieke trilling. Een gezonde cel zendt harmonische trillingen uit en bij een zieke worden de trilling verstoord;

-‘richtingsgevoel’ aan de cellen te geven. Als er twee soorten elektrische ladingen zijn dan is er sprake van polariteit (verstoring van harmonische trillingen) van cellen.

Hoe de elektromagnetische velden het lichaam kunnen verstoren

Een organisme (lichaam) heeft de frequentie van de natuurlijke elektromagnetische velden nodig om te kunnen leven (de Schumannresonantie). De kunstmatige elektromagnetische velden die gegenereerd wordt door alle draadloze toepassingen en apparaten interfereren met de natuurlijk elektromagnetische velden (straling) en veroorzaken polarisatie en geeft veranderingen op den duur.

Verandering in elektromagnetisch veld en wijziging DNA

Cellen hebben een elektrische lading nodig om de organen, zoals hart, longen, spieren, zenuwstelsel en hersenen, hun werk te laten doen. In de hersenen (en in het zeefbeen van de neus) zitten dan ook vele kleine magneten (magnetieten) die beschermd worden door magnetosomen. Het onzichtbare zintuig dat de natuurlijke elektromagnetische velden ‘voelt’ en ons lichaam laat functioneren. Magnetosomen welke de veranderingen in het elektromagnetisch veld ook kunnen waarnemen. Veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen ervoor zorgen dat cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigen. Veranderingen omdat er veel en steeds meer kunstmatige elektromagnetische velden bij zijn gekomen.

Verandering in elektromagnetisch veld en wijziging in de mitochondriën

Het menselijk lichaam bestaat uit miljarden cellen waarvan de mitochondriën in de cel voedsel omzetten in energie (ATP, de afkorting van adenosinetrifosfaat) zodat het lichaam bijvoorbeeld kan bewegen, groeien en denken. Het zijn de energiecentrales van de cel. Mitochondriën hebben een buitenmembraan en een binnenmembraan. Het buitenmembraan omvat het binnenmembraan, dat dankzij instulpingen een sterk vergroot oppervlak heeft. Een groot deel van de verbranding van glucose uit voedsel vindt plaats langs de ruimte van het binnenmembraan (de matrix). Mitochondriën bezitten hun eigen DNA, het mitochondriaal DNA. Wanneer de mitochondriën niet goed werken, vindt het de mogelijke oorzaak in het DNA en zelden in een andere oorzaak. DNA schade geeft een verhoogd risico op kanker en een verlies van vruchtbaarheid, wat onderzocht is in epidemiologische studies, zegt Dr. Andrew Goldsworthy, voormalig docent aan het Imperial College in Londen en gerenommeerd om haar expertise op het gebied van elektrotechniek en gezondheid. De effecten van de kunstmatige elektromagnetische straling van draadloze technieken, zijn experimenteel vastgesteld met behulp van spermavocht. De resultaten van dit onderzoek, toonden een beschadiging van het DNA door lekkage van de spijsverteringsenzymen uit de lysosomen die in de cellen zitten, de productie van reactieve zuurstofverbindingen (ROS)*, een verlies aan kwaliteit van het sperma en in sommige gevallen strengen DNA die uit elkaar gingen.

* Bij meer dan hoeveelheid normale hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS) beschadigen alle delen van de cel, inclusief proteïnen, lipiden en DNA. De conclusie is dat de elektromagnetische velden indirect het DNA beschadigen, hetzij door lekkage van spijsverteringsenzymen uit lysosomen of door de productievan reactieve zuurstof soorten (ROS) van beschadigde mitochondriale membranen.

Celmembranen in de cellen
Een cel is de kleinste bouwsteen van leven en een mensenlichaam bevat ongeveer 80 biljoen cellen. Alle cellen hebben een celmembraan die zorgen voor de scheiding tussen de cel en de omgeving. De cel moet echter niet helemaal afgesloten zijn van de omgeving, dit om de nuttige stoffen in de cel door te laten en de schadelijke stoffen eruit te laten. Celmembranen zijn semipermeabiliteit, wat betekent dat ze sommige moleculen wel doorlaten en andere niet. Het celmembraan is zeer dun en heeft als functie om:

-vorm en stevigheid te geven. Een dubbele lipidenlaag zorgt voor een waterafstotende laag. Lipiden zijn moleculen die koolwaterstoffen bevatten en geven de structuur en functie van levende cellen. Voorbeelden van lipiden zijn vetten, oliën, wassen, bepaalde vitaminen, hormonen en de meeste niet-eiwit membranen van cellen:

-om isolatie van de cel te geven. Doordat het celmembraan bepaalde stoffen afstoot, of moeilijker doorlaat, wordt de cel beschermd door het celmembraan;

-uitwisseling van stoffen mogelijk te maken. Om energie uit de cellen te transporteren gebruiken

celmembranen natuurlijke gelijkstromen. Mitochondriale membranen hebben de stroom van waterstofionen nodig om het verbranden van voedsel te geven aan de ATP (energie)productie en de buitenstecelmembraan gebruikt natriumionen om de ATP te binden aan de opname van voedingstoffen. Wanneer een van de celmembranen lekt of beschadigd zijn wordt het automatische proces verstoord wat een enorme moeheid kan veroorzaken. De elektromagnetische velden van smartphone, tablet en zendmasten genereren een wisselende elektrische stroom door de cellen en laten essentiële calciumionen uit de celmembranen verdwijnen, waardoor die gaan lekken. Bijna alle niet-thermische klachten (wat officieel nooit onderzocht is door de overheid of bekend is gemaakt) kan worden verklaard door het lekken van celmembranen. Dit zegt Dr. Andrew Goldsworthy die vooral de calciumhuishouding in levende cellen en de beïnvloeding hierop door elektrische en elektromagnetische velden, bestudeert.

Een kleine en grote bloedsomloop

Het bloedvatenstelsel of de bloedsomloop bij mensen bestaat uit het hart en bloedvaten. De pompkracht van het hart zorgt ervoor dat het bloed door het lichaam stroomt. Als het hart niet meer pompt, stopt ook de bloedcirculatie. De bloedsomloop bestaat uit:

-de kleine bloedsomloop. De kleine bloedsomloop zorgt ervoor dat je bloed het kooldioxyderijke bloed (CO2) kan afstaan aan de longen en zuurstof kan opnemen;

-de grote bloedsomloop. De grote bloedsomloop geeft juist zuurstof af aan je lichaam en neemt CO2 op.

De calciumionen die naar binnen lekken geven aan het bloed giftige stoffen in de bloedsomloop, volgens Dr. Goldsworthy (en veel andere wetenschappers) waardoor verschillende klachten kunnen ontstaan. Klachten wat betreft:

-de hersenen;

-het ademhalingsstelsel;

-lever;

-darmen;

-alle auto-immuunziekten.

Bronnen en referenties

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/elektromagnetische-velden-en-straling/

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/862/_de_elektromagnetische_mens__door_gerrit_teule_(boekbespreking)

http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/de-geschiedenis-en-de-impact-van-elektromagnetische-straling.html

http://www.goldenlightcenter.nl/trilling_gezondheid/trilling_inleiding.html

http://www.menselijk-lichaam.com/cel/mitochondria/

http://www.secrino.com/nl/wetenschap.html

https://www.vsn.nl/spierziekten/diagnose.php?diagnose_id=53

http://www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/images/Kennisbericht%202013-5.pdf

http://www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/straling

http://michielhaas.nl/elektrogevoeligheid-wetenschappelijk-vast-te-stellen/

http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/575/werkingsmechanisme_volgens_ruzicka_verschaeve_williams.

http://www.drkaslow.com/html/pulsed_electromagnetic_fields.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1502184 (magnetiet)

Zend   masten, draadloze technologiën en gezondheid van Dr. Jean Pillette.