5G is de term die wordt gebruikt om na 4G de volgende-generatie van het mobiele netwerk te worden. 5G is bedoeld als de technologie om o.a. het Internet der dingen (IOT) te laten werken en om t.z.t. de zelfrijdende auto’s te laten rijden.

Wat is 5G
De vijfde generatie mobiele netwerken is sneller dan alle andere netwerken die we kennen. Het 2G (GSM)-, 3G-(UMTS) en 4G (LTE) netwerk. Wel 50 keer sneller dan het onlangs geactiveerde 4G-netwerk. 5G geeft veel meer mogelijkheden om nieuwe technieken toe te passen en de vertraging tussen zender en ontvanger is veel lager bij het 5G-netwerk dan bij de vorige netwerken. De vertraging (latency) bij het 4G-netwerk is tot tientallen milliseconden en bij het 5G-netwerk tot 1 milliseconde. Dit is vooral te merken bij spelletjes, virtual reality (VR is een gesimuleerde omgeving op de computer of smartphone welke een levensechte ervaring geeft) of software om op afstand de PC thuis of op het werk te bedienen. Er wordt verondersteld dat 5G-netwerken niet beschikbaar zullen zijn dan pas in 2020, maar in verschillende steden en gebieden is de uitrol van 5G als testgebied (Groningen, Achterhoek) 2017 al actief.

Wat is IoT
Internet of Things( IoT) is een draadloos netwerk waar alledaagse voorwerpen draadloos mee aangesloten zijn en waardoor er gegevens uitgewisseld kunnen worden. De bedoeling is om een wereldwijd netwerk te creëren dat geschikt is en bedoeld is voor de communicatie via sensoren of chips met het internet der dingen. De LoRa-PicoWAN-gateways maken het mogelijk om de kleine datapakketjes van de sensoren over grote afstanden goedkoop te verzenden. Via de gateway kunnen dingen zogenaamd ‘praten’. Men denkt dat er in 2020 tussen de 30 en 75 miljard objecten deel uit zullen maken van dit netwerk door een 5G zendantenne om de 2 à 10 huizen, aan te brengen op lantaarnpalen om het internet der dingen optimaal te laten werken en om zelfrijdende auto’s in de toekomst mogelijk te maken.

Hoe werkt het elektromagnetisch spectrum

Het elektromagnetisch spectrum begint met de elektromagnetische velden die een lage frequentie hebben. Frequenties tussen de 0 en 300 hertz (extreem laagfrequente elektromagnetische velden, ELF) en frequenties tussen de 300 hertz en 30 kilohertz (zeer laagfrequente elektromagnetische velden, VLF). Veel laagfrequente elektromagnetische velden worden kunstmatig opgewekt. Ze ontstaan onder andere bij de opwekking, bij het transport en het gebruik van elektriciteit. De hogere radiofrequente (RF) straling gaat in bij een frequentie van 30 tot 300 megahertz en gaat over naar de microgolven die een frequentie hebben van 300 megahertz tot 300 gigahertz.

Draadloze communicatie (HF) vindt plaats tussen 600 MHz en 3 GHz. Hoe dichter richting de 600 MHz, hoe langer de golven en hoe groter het bereik. Het grootse gedeelte in Nederland van het 4G-netwerk ligt op de relatief lage frequentie van 800 megahertz (MHz). De 3G (UMTS) heeft bijvoorbeeld een frequentie van de 2100 MHz. Bij 5G wil de Europese Commissie de 700 MHz.
de 3.5 Ghz. (3400-3800 Mhz) en de
26 GHz. (24.25-27.5 Ghz) gebruiken.

De 700 MHz band wordt op dit moment al gebruikt door KPN voor de levering van Digitenne maar dit zal geen problemen op leveren omdat Digitenne gebruik gaat maken van de frequenties van 470-694 MHz en het spectrum tussen 694-790 MHz dan gebruikt zal worden voor de 5G verbinding.

Elektromagnetisch spectrum
De elektromagnetische velden tussen de niet-ioniserende elektromagnetische velden en de ioniserende elektromagnetische velden in het elektromagnetisch spectrum zijn:

*Microgolven liggen nog net in het niet-ioniserend gebied en werden ook sinds de jaren 40-50 gebruikt door het leger bij radarsystemen. De uitwerking van microgolven op een mensenlichaam, op de natuur en op dieren is al 70 tot 80 jaar geleden, onderzocht. Veelal werden toen al ziektebeelden gezien, die de onderzoekers ‘microwave disease’ noemen.

5G toepassingen zullen gebruik gaan maken van frequenties in het radiospectrum tussen de 30 en 300 gigahertz. De radiogolven hebben een golflengte van 1 tot 10 millimeter en worden daarom ook wel millimetergolven genoemd. Deze band wordt met name gebruikt voor radioverkeer via straalzenders, satellietverkeer en radarinstallaties.

Lage niet ioniserende frequenties of hoge niet-ioniserende frequenties
Hogere frequenties hebben een kleiner bereik dan lage frequenties. Bij het opzetten van een netwerk zijn meer zendmasten of antennes nodig. Een 5G-techniek die werkt op een lagere frequentie is vooral voor providers erg interessant, omdat het de kosten voor uitrol van een 5G-netwerk omlaag brengt. Maar ze vallen onder het niet ioniserend gedeelde van het elektromagnetisch spectrum waar de overheid van denkt dat: “niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische (EM) golven met een energie die te laag is om te ioniseren, dat wil zeggen om in een lichaam rechtstreeks een elektron uit een atoom los te maken. Naast ultraviolette (UV) straling, vallen ook de EM-velden veroorzaakt door hoogspanningslijnen, mobiele telefoons, elektrische apparaten, wifi en radio en televisie eronder. UV-straling kan huidkanker en staar veroorzaken. Over schadelijke gezondheidseffecten van de EM-velden bestaat onduidelijkheid. Vooral als het gaat om langetermijneffecten van blootstelling aan EM-velden met een lage veldsterkte”.

Onafhankelijk wetenschapper professor Victor Moshchalkov, fysicus en internationaal expert, KU Leuven zegt hierover: “ ons lichaam functioneert met elektromagnetische processen, te zien aan een hartcardiogram (ECG) of een hersenscan (EEG). De elektromagnetische velden in de lucht interfereren met het menselijk lichaam op moleculair en cellulair niveau. In ons lichaam bevinden zich in de hersenen en in het ruggenmerg fijne zenuwcellen en membranen. Er zitten zo’n honderd biljoen neuronen in onze hersenen en nog eens een biljoen in ons ruggenmerg. Die talloze neuronen in ons lichaam vormen een geleidend netwerk dat signalen van de ene cel naar de andere cel stuurt. Door alle smartphones, zendmasten, draadloze en elektrische apparaten is de mens, flora en fauna ondergedompeld in ‘nieuwe’ elektromagnetische velden”. Veel mensen geven echter nu al aan lichamelijke klachten te ervaren naar aanleiding van de elektromagnetische straling van draadloze apparaten. Slaapproblemen, hoofdpijn, hartproblemen, depressiviteit en vreemde spierpijnen kunnen enkele klachten zijn die optreden. Het lichaam raakt zogezegd stralingsbelast door de straling van alle draadloze apparaten.

Gepulst
De meeste draadloze apparaten werken met een gepulst signaal.
Een gepulst signaal is dat er naast het HF elektromagnetisch veld een LF veld dwars doorheen wordt gebruikt. Hz. Deze korte pulsen worden door het lichaam als mitrailleurkogels ervaren. De meeste digitale vormen van straling zijn gepulst.

Het gevaar van de niet – ioniserende frequenties
Gepubliceerd is in 2017 een peer reviewed wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft dat de huidige draadloze technologieën van 2G, 3G en 4G, nodig zijn voor ónze mobiele telefonie en andere draadloze technologiën, gebruik maken van radiofrequenties die ernstige gezondheidsrisico’s vormen voor mens, dier en milieu. Wetenschappers waarschuwen dat in de voorbereiding naar de installatie van 5G technieken, dringend onafhankelijk onderzoek nodig is naar effecten van 5G op de menselijke gezondheid, fauna, flora en naar de invloed op het milieu.

En wat doet de overheid in Amerika?
In plaats van maatregelen te treffen voor de veiligheid van mens, flora en fauna wordt de uitrol van 5G voorbereid en gebruikt onder het mom van diverse smoesjes om de economie een boost te geven.

Duizenden gateways
In Amerika willen ze gateways (kleine mini celtorens) bevestigen aan lantaarnpalen om en om. Dit alles zonder toestemming van de eigenaren van de woningen waar de lantaarnpalen voor het huis staan. In reactie, protesteren gemeenschappen massaal omdat deze zenders niet voor hun huizen willen.

Help, waar moet de elektrogevoelige naar toe?