Een groep van zo’n 1000 werknemers van Orange (het grootste telecombedrijf in Frankrijk) hebben hun management opgeroepen om de uitrol van 5G-diensten te schrappen omdat de technologie onrendabel zou wezen en het milieu zou schaden.

Orange
Orange is een wereldwijde aanbieder van mobiele telefonie en is in 1994 begonnen in Groot-Brittannië. France Télécom, kocht in 2000 de Britse aanbieder van mobiele telefonie Orange en sinds 2013 is Orange de naam voor France Télécom. Orange is het grootste Franse telecomconcern. Het bedrijf telt ruim 220.000 werknemers. In 2003 werd Orange ook actief in Nederland en op 28 september 2007 werd het bedrijf overgenomen door T-Mobile.

Orange SA, het grootste telecommunicatiebedrijf van Frankrijk, wordt verscheurd door interne controverses over het al dan niet inzetten van het 5G-netwerk.

3,5 GHz-band en 26 GHz-band
Dit terwijl het land zich voorbereidt om de 5G-frequenties te veilen, als een eerste stap in de uitrol. De geplande veiling van 5G-frequentie, medio april, is vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld. In Frankrijk zullen de eerste 5G-aanbiedingen eind 2020 worden gelanceerd. Ze zullen gebruikmaken van de frequenties die al werden gebruikt door eerdere generaties mobiele telefoons (2G, 3G, 4G), evenals twee nieuwe frequentiebanden: de 3,5 GHz-band en de 26 GHz-band. De grootste Franse telecommunicatiebedrijven zijn naast Orange:
-Bouygues Telecom;
-Free Mobile;
-SFR (Société française de radiotéléphonie)

Je Suis Si Vert
De groep van Orange-medewerkers, met twijfels over de uitrol van 5G zich hebben verenigd in de groep “Je Suis Si Vert” (I am Green). Ongeveer 1000 telecom medewerkers publiceerden in oktober 2019 en in mei 2020, memo’s waarin ze beweerden dat de technologie slecht zou zijn voor het milieu en niet winstgevend.

Link met de politiek
De opvattingen van de medewerkers en de naam linken aan de Franse politieke Groene partij EELV (Europe Cologie Les Verts).De groene partij is tegen het bouwen van een 5G-netwerk omdat deze nieuwe techniek grote energiebronnen zal vergen, wat zich vertaald in een hogere CO2-voetafdruk. Dat 5G-netwerken de overdracht van veel grotere delen mogelijk maakt en hogere snelheden zal bieden maar ten koste van drie keer meer elektriciteitsverbruik. Bovendien vinden ze dat Frankrijk geen nieuwe technologie nodig heeft en dat maar een klein groepje mensen er gebruik van gaat maken. De nieuwe generatie mobiele telefonie vraagt volgens de werknemers, grote investeringen in de vorm van frequentiereserveringen, aanschaf van apparatuur en werkzaamheden in verband met de implementatie van nieuwe oplossingen die hun werkgevers geen tastbare voordelen zullen opleveren. Medewerkers van Orange beweren dat de winst van de lancering van het 5G-netwerk naar smartphone-fabrikanten en eigenaren van mobiele platforms zoals WhatsApp en YouTube zal gaan.

De gevolgen voor de gezondheid
Als onderdeel van de implementatie van 5G in Frankrijk, gepland voor het einde van2020, heeft ANSES (Nationaal Agentschap voor Voedsel, Milieu en Gezondheid) een expertbeoordeling uitgevoerd om de gezondheidsrisico’s te beoordelen die gepaard gaan met de blootstelling van de bevolking aan deze technologie. Op 27 januari 2020 heeft het op het ANSES een voorlopig rapport uitgebracht over de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden in verband met de inzet van 5G communicatie en de bijbehorende gezondheidseffecten. Een blik in dit rapport, door Olivier Merckel hoofd van de risicobeoordelingseenheid met betrekking tot fysische agentia bij ANSES: “Dus ik zie niet in hoe 5G-signalen fundamenteel anders en gevaarlijker zouden zijn dan 4G-signalen. Zelfs als de signalen met een andere codering worden verzonden, veranderd dit niet veel aan de interaktie tussen elektromagnetische velden en levende wezens. Wat interageert* met het menselijk lichaam is de elektromagnetische golf, de getransporteerde energie en de manier waarop deze in het lichaam wordt afgezet: herhaald**, continu, gehakt”.

 *Interageren is het op elkaar inwerken van de natuurlijke elektromagnetische velden en de kunstmatige (technische) elektromagnetische velden die een interferentie veroorzaken. Interferentie in de zin van een gelijktijdige werking van twee soorten trillingen of golfbewegingen die elkaar belemmeren of versterken en de functie van de werking van een organisme kunnen verstoren. Een organisme dat leeft dankzij de natuurlijke elektromagnetische velden.

**Continu herhaald en gehakt is een elektromagnetische puls. Onder een elektromagnetische puls verstaat men een kortdurend elektromagnetisch verschijnsel van niet-verwaarloosbare omvang.

Gebrek aan wetenschappelijke gegevens
In het rapport is het onderzoek naar publicaties met betrekking tot mogelijk biologische gezondheidseffecten in de frequentiebanden voor 5G ( 3,5 gigahertz (GHz), 26 GHz en 700 megahertz (MHz), schrijnend te noemen. Er is geen onderzoek gedaan naar gezondheidsschade van de frequentiebanden voor 5G. Er is namelijk geen onderzoek bekend naar de biologische effecten van de hoge frequenties tussen 20 en 60 GHz. Aangezien 5G een nieuwe technologie die in ontwikkeling is, worden de risicobeoordeling bepaald door het verzamelen van technische gegevens over de verschillende gebruikte technologieën. Die zijn er niet. Zo benadrukt ANSES de noodzaak om maximale informatie van de betrokken bedrijven te verkrijgen om de best mogelijke blootstellingsscenario’s te schatten en te anticiperen op mogelijke risico’s voor de bevolking.

Wachten met de uitrol van 5G (moratorium)
In Frankrijk riepen eind juni 2020, de minister van Leefmilieu en de minister van Volksgezondheid de regering op om “de evaluatie van het Anses (het Nationaal Agentschap voor Voeding, Milieu en Arbeidsveiligheid) af te wachten alvorens 5G in te zetten”. Dit omdat burgers vragen om een beoordeling van de gevolgen voor de gezondheid en het milieu.

Franse ngo’s eisen een einde aan het 5G-netwerk
Een groep Franse NGO’s ( Niet-Gouvernementele Organisaties), waaronder Agir Pour l’Environnement en Priartém-Electrosensibles de France, roepen op tot een moratorium op de uitrol van het nieuwe supersnelle mobiele telefoonnetwerk 5G in Frankrijk.

Ervarings- en nadenkende mensen
Geen uitrol van 5G is eveneens de wens voor iedereen die vreest voor de gezondheid. Gezondheidsklachten bij veel mensen die ontstaan zijn na de uitrol van eerdere mobiele communicatie netwerken.  Mensen die vrezen voor nieuwe gezondheidsklachten die ontstaan bij de uitrol van 5G is geen vrezen maar ervaring. Mensen die al nergens meer naar toe kunnen door alle antenne masten en alle smartphones die mensen gebruiken. Smartphone bezitters die niet eens weten dat er mensen klachten van krijgen. Klachten als hoofdpijn, krampende spieren, pijn, warrigheid, niet uit de woorden kunnen komen, verlammingen, door de benen zakken en een brandend gevoel op de huid. Mensen die logisch nadenken en zeker weten dat deze draadloze technieken teveel zijn en dat 5G veel meer klachten zal veroorzaken bij veel mensen.

Foto: Antenne-array Ericson
https://www.bloombergquint.com/onweb/dissent-at-heart-of-telecom-industry-undermines-france-s-5g-push
https://financialpost.com/pmn/business-pmn/dissent-at-heart-of-telecom-industry-undermines-frances-5g-push
https://childrenshealthdefense.org/news/employees-at-frances-biggest-phone-company-undermine-countrys-5g-push/
https://www.fr24news.com/a/2020/09/orange-faces-staff-dissent-over-5g-ahead-of-auction-in-france.html
https://www.speedtest.pl/wiadomosci/5g/sceptycy-5g-w-szeregach-orange/
https://www.anses.fr/fr/content/la-technologie-5g