Mensen die elektrogevoelig zijn hebben gezondheidsklachten door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). EMV die er altijd zijn en altijd al geweest zijn. De snelle uitrol van GSM, UMTS en LTE zendmasten, nodig voor de draadloze communicatie, heeft er voor gezorgd dat het aantal elektrogevoeligen, schrikbarend is toegenomen. Elektrogevoeligen die met een beetje hulp van familie en werkgever nog aan de maatschappij kunnen deelnemen en ernstig elektrogevoeligen die er niet meer bij horen. Mensen in Nederland, die nergens meer naar toe kunnen omdat ze lichamelijke klachten krijgen van alle zendmasten en versterkers, C2000masten, smartphones, wifi-punten, slimme meters, tablets en DECT-telefoons. Mensen met een lichte mate van elektrogevoeligheid en mensen met een ernstige mate elektrogevoelig gemaakt door de veranderde maatschappij.

Verschillende elementen verklaren de gevoeligheid van de mens voor de elektromagnetische velden
Natuurlijke elektromagnetische velden (trillingen) worden door elk lichaam geabsorbeerd. Nodig om te kunnen leven en afhankelijk van:
-De grote van het hoofd. Experimenten op modellen van hoofden tonen aan dat hoe kleiner het hoofd, hoe meer de elektromagnetische golven geabsorbeerd worden;
-De gevoeligheid van de enzymatische systemen. Professor A. Buchachenko, komt na onderzoek tot de conclusie dat de belangrijkste energievorm voor een lichaam, (ATP) gehinderd wordt door kunstmatige elektromagnetische velden;
-Cellen met magnetiet. In de hersenen van een mens zitten gemiddeld zo’ n 5 miljoen magnetietkristallen per gram weefsel. Deze cellen met magnetiet laten zich gemakkelijk doordringen door de hoogfrequente kunstmatige straling en absorberen tot 30% hiervan

*Kunstmatige elektromagnetische velden zijn gemaakt door mensenhanden, ook wel technische straling genoemd. De natuurlijke elektromagnetische velden zijn afkomstig van o.a. de aard- en zonne-energie.

Opeenstapeling van factoren
Een elektrogevoelige heeft een opeenstapeling van factoren die er samen voor zorgen dat de emmer langzaam vol raakt. Totdat de emmer overloopt mede door de snelle implantatie van alle draadloze technieken erbij, als een nieuw toxisch element en misschien voor de druppel zorgt. Hoe ouder je wordt, hoe meer dat verschillende toxische factoren zich kunnen opstapelen. De verschillende factoren maken dat iedere elektrogevoelig andere klachten krijgt, maar met een duidelijke overeenkomst. De levensgeschiedenis maakt dus dat ieder een ander gevulde emmer heeft. Factoren die meespelen zijn:

Zware metalen in een lichaam
Zware metalen is de verzamelnaam voor metalen zoals cadmium, kwik, lood, arseen en tin. Zware metalen die zich jaren en jaren ongemerkt in een lichaam ophopen. Zware metalen hopen zich op door:

Het milieu
-Door metaalwinning en opslag en door de verfproductie. Door elektriciteitscentrales die de energie opwekken met kolen en gas en door vuilverbrandingsovens o.a. lood in waterleidingen van oudere huizen;
-tin door veel voedsel in blik te gebruiken.

En is het sinds begin 21ste eeuw niet zo dat het milieu verzadigd is vol met reukloze, onzichtbare en onhoorbare elektromagnetische velden van alle zendmasten, wifi en smartphones?

Voedsel
Zware metalen hechten aan organische stoffen en kleideeltjes in de bodem. Planten nemen zware metalen op uit de bodem, de lucht en het water. Dieren krijgen zware metalen binnen via het water en voer. Hoeveel zit er nog in het dagelijks voedsel van de mens?

Chemische bestrijdingsmiddelen of pesticiden
Middelen om ‘plaagdieren’ op landbouwgewassen te doden. Tuinders en kwekers die ermee werken en de consument die het binnenkrijgt via het voedsel door overgebleven resten gif (residu). Niet alle stoffen stapelen zich op in een lichaam maar van DDT is bekend dat het zich wél opstapelt in een lichaam.

Medicijnen
Hoeveel medicijnen krijgt een jong iemand wel niet binnen? Als foetus al in de baarmoeder van de moeder. Denk aan weeënremmers of – weeënopwekkers. Hoeveel krijgt de foetus daarvan mee via de placenta? Peuters en kleuters met oorontstekingen, vijfde en zesde kinderziekte, rode hond, valse kroep, bronchitis en zoveel andere kinderziekten, waar het ‘nodig’ van is om medicijnen te gebruiken, zoals antibiotica.

Amalgaanvullingen
Nog niet zo lang geleden was amalgaan hét materiaal om gaatjes in kiezen mee te repareren en vullen. Gelukkig wordt dit niet meer gebruikt in tandartsenpraktijken maar oudere mensen hebben amalgaanvullingen. Vullingen van amalgaan bevatten het zware metaal kwik. De amalgaanvulling geeft constant een kleine concentratie kwik af wat zich in het lichaam opstapelt. Gemiddeld krijgen mensen met amalgaanvullingen zo’ n 3 tot 7 microgram per dag in hun lichaam. Hoe ouder, hoe meer dus. Daarnaast kan het kwikgehalte in je lichaam oplopen door heet drinken, veel kauwgom gebruik en tandenknarsen.

Vaccinatie
De vele vaccinaties die een baby, peuter, kleuter, basisschoolkind en puber in 2017 krijgt, zijn:

Fase 1
6 tot 9 weken: DKTP, Hib, HepB en Pneu. Het vaccin DKTP moet difterie, kinkhoest, tetanus en polio voorkomen. Hib staat voor haemophilus influenzae type b en is om bacteriële infecties van de hogere luchtwegen te voorkomen. Pneumokokken kunnen leiden tot levensbedreigende complicaties als hersenvliesontsteking (meningitis), bloedvergiftiging (sepsis) en ernstige longontsteking (pneumonie).

3 maand; DKTP Hib HepB.

4 maand; DKTP, Hib, HepB en Pneu.

11de maand; DKTP, Hib, HepB en Pneu.

4de maand; Nog een keer DKTP, Hib en HepB3. Samen met een tweede prik met het Pneu vaccin.

11de maand; Nog een keer DKTP, Hib en HepB4 en prik drie met het Pneu vaccin

14de maand; De eerste BMR inenting: bof, mazelen en rode hond en een vaccinatie tegen hersenvliesontsteking (menC)

Fase 2
4 jaar; DKTP.

Fase 3
9 jaar; DTP (zonder kinkhoest) en tweede BMR vaccinatie.

Fase 4
12- 13 jaar; Twee maal een HPV vaccinatie voor meisjes. Dit vaccin moet baarmoederhalskanker voorkomen.

Betekenis van de letters:
D=Difterie;
K=Kinkhoest;
T=Tetanus;
P=Polio;
Hib=Haemophilus influenzae type b;
HepB=Hepatitis B;
Pneu=Pneumokokken;
B=Bof;
M=Mazelen;
R=Rodehond;
MenC=Meningokokken C;
HPV=Humaan Papillomavirus.

Trauma’s
Op jeugdige leeftijd is de kans al aanwezig om een trauma op te lopen. Het overlijden van één van de ouders, een scheiding van de ouders, seksueel misbruik, verwaarlozing of andere vervelende onbegrijpelijke gebeurtenissen voor een jong kind.

Elektromagnetische belasting
Zendmasten hebben een plek nodig. De plaatsing van de eerste GSM antennes overviel mensen. Plots staat er een mast in de achtertuin of op daken van huurwoningen. Mensen werden en worden anno 2017 nog niet ingelicht over de eventuele gezondheidsschade. Dit zal de economie ongetwijfeld enorm schaden! De belasting van de elektromagnetische velden voor mensen met een zendmast of C2000 in de directe omgeving is veel groter dan wanneer er geen mast in de buurt staat en bestaat eerder de kans om elektrogevoelig te worden.

Hooggevoeligheid
Veel elektrogevoelig geven kenmerken van een hoog gevoelig iemand. Volgens de Amerikaanse psycholoog Elaine N. Aron is 15 tot 20% van de wereldbevolking een Highly Sensitive Person (HSP) of hoogsensitief persoon. Hooggevoeligheid is eveneens wetenschappelijk niet te bewijzen, net als elektrogevoeligheid.

Wat is hooggevoeligheid?
HSP is een High Sensitive Person. Heb je snel last van drukte, geluid en fel licht? Maken geuren je snel misselijk? Een parfum, de uitlaatgassen of de wasverzachter in kleding? Voel je de sfeer wanneer deze verdrietig is of erg gespannen? Wordt je ook helemaal gestoord van het textielmerkje in de nek? Wellicht ben je hooggevoelig. De term HSP is in 1996 geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. Zij is universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika. Gebaseerd op onderzoeken komt Dr. Elaine N. Aron tot de conclusie dat hoogsensitiviteit sterk aangeboren en genetisch bepaald is. Dat HSP-ers een gevoeliger zenuwstelsel hebben en sterker worden geprikkeld dan de doorsnee mens. Dat ongeveer 20% van de wereldbevolking hoog gevoelig is.

Kenmerken voor de HSP’er
Niet bij elke HSP’er komen al de kenmerken voor maar toch wel meer dan helft. Kijk of de beschrijving van hooggevoeligheid bij je hoort? Een HSP’er:
-neemt gedetailleerd waar, intens en subtiel;
-voelt onder mensen al snel aan of er sympathieën of antipathieën leven;
-voelt heel intens de eigen emoties, maar ook de emoties van anderen;
-droomt, fantaseert, en overweegt veel;
-knipt labeltjes bij nieuwe kleren weg;
-is zorgzaam en bewust;
-is verontwaardigd over onechtheid en onrecht;
-kan zich goed in anderen inleven omdat ze een ander sneller begrijpen;
-kan over veel onderwerpen mee praten, door een brede belangstelling voor alles;
-wordt door schoonheid en kunst diep geroerd;
-houdt van stilte en rust op tijd;
-is erg gevoelig voor prikkels van buitenaf;
-is plichtsgetrouw, tot het perfectionistische toe;
-kan vaak verlegen overkomen, maar is niet verlegen;
-heeft vaak het gevoel dat je als het ware wordt leeggezogen door mensen;
-doet de dingen intuïtief;
-ziet verbanden gauw ( denken als een geheel);
-heeft sneller dan anderen in de gaten hebben waar problemen liggen én ‘ziet’ de oplossing;
-ervaart de wereld als eenheid.

De HSP’er heeft een goed ontwikkeld spiritueel bewustzijn. Een ander woord voor hooggevoelige zou kunnen zijn: opmerkingsbegaafd. Mensen met een hooggevoelige aard hebben een intense en bezielde relatie met alles en iedereen om hen heen. Hun zintuigen en hersenen werken gemiddeld uitgebreider en dieper dan bij de gemiddelde mens.

Van HSP naar EHS?
Hebben de gevoelige mensen ook eerder de kans om te reageren op de hoog frequente radiogolven van alle draadloze? Fysiek reageren op de straling van de smartphone, tablet, wifi en al de masten nodig voor de draadloze communicatie? Klachten ervaren als spierpijn, hoofdpijn, hartritmestoornissen, verwardheid, duizeligheid, sterke oorsuizingen, misselijkheid, opwarming gezichtshuid, irritatie bij scherpe en harde geluiden, huidirritatie, griepgevoel, uitval van spraak en verlammingen van lichaamsdelen (tintelend gevoel net als bij kou). De overheid noemt het SOLK klachten (somatisch onbegrepen lichamelijke klachten) waar artsen zich geen raad mee weten nadat een andere oorzaak (hartfalen bijvoorbeeld) is uitgesloten. In plaats van duidelijk te vertellen dat de straling van alle draadloze apparatuur deze klachten kunnen veroorzaken krijg je al snel het gevoel dat de medische kant je niet begrijpt en niet gelooft. Dat het tussen de oren zit.

Weet: een gevoelig mens is een gewoon én bijzonder mens. Gewoon een bijzonder mens!
Elk mens is bijzonder.

Andere ziektes
Onderliggende andere ziektes worden getriggert door de frequentiegolven van elektromagnetische velden. Bijvoorbeeld fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, stofwisselingsziekte, allergieën, MCS (geurovergevoelig), ALS en erfelijke ziekten


Het verschil in elektrogevoeligheid
Bij nu al 850.000 mensen is de emmer overgelopen door de verschillende opeenstapelingen. Een scala van mixen die voor elk persoon anders zijn. Niet alle elektrogevoeligen hebben de vaccinaties gehad, niet alle elektrogevoeligen hebben een trauma, niet alle elektrogevoeligen hebben met chemische middelen gewerkt, niet alle elektrogevoeligen hebben amalgaanvullingen en niet alle elektrogevoeligen wonen onder een zendmast. Voor iedereen wordt de emmer anders gevuld en gemixt. Dit houdt in dat iedere elektrogevoelige andere klachten krijgt met wel een duidelijk overlap aan dezelfde klachten. De een kan namelijk nog wel de mobiel gebruiken de ander absoluut niet meer. De een kan nog wel tegen het laagfrequente, de ander heeft dag en nacht de stroom uit. En hoeveel zogenaamde welvaartsziekten hebben de toename van de elektromagnetische velden, als oorzaak?

Het probleem van elektrogevoeligheid is betrekkelijk nieuw en duidelijk ook pas na de invoering van alle draadloze verbindingen en nieuwe generaties van elektronische apparatuur. Deze apparaten stralen elektromagnetische velden uit die sommige mensen ziek maken. Elke elektrogevoelige heeft zijn of haar eigen geschiedenis. De apparatuur die iemand stoort en de aard van de (chronische) gezondheidsklachten zijn strikt persoonsgebonden.

EHS komt vaak voor in combinatie met een overgevoeligheid voor andere (milieu)factoren zoals specifieke geuren (MCS), voedsel, licht (CLPD) en ultra laag geluid. De hooggevoelige mens is gewoon gevoeliger. Gevoelig voor prikkels van buitenaf. De elektromagnetische velden zijn niet te zien, te ruiken of te horen maar ze zijn er wel. Dat HSP-ers een gevoeliger zenuwstelsel hebben en sterker worden geprikkeld dan de doorsnee mens, is wetenschappelijk bewezen. Hun zintuigen en hersenen werken gemiddeld uitgebreider en dieper dan bij de gemiddelde mens. De HSP’er heeft hiermee de potentie om óók te reageren op de kunstmatige elektromagnetische velden. Wees als hooggevoelig persoon gewoon voorzichtig met alle draadloze. De échte HSP’er wéét dit intuïtief ook.

Van een tot tien. In elektrogevoeligheid zit verschil
Van licht elektrogevoelig tot ernstig elektrogevoelig is te vangen in een schaal van een tot tien. De mensen die ernstig elektrogevoelig zijn behoren tot de hoogste schaal. De ernstig elektrogevoelige is vaak al gevlucht uit de woning, heeft geen smartphone, geen computer of een computer aan draad, geen DECT-telefoon en voelt zich niet meer in deze maatschappij thuis omdat alles meer en meer draadloos gaat. Ze horen er letterlijk ook niet meer bij.

Zijn de elektrogevoeligen de eerste fase nieuwetijdskinderen?
Nieuwetijdskinderen zijn overgevoelige, hoog sensitieve kinderen. Zij voelen emoties en verdriet van anderen heel sterk. Vaak hebben deze kinderen een vorm van paranormale begaafdheid zoals helderhorendheid, helderziendheid, contact met overledenen. Boven zintuiglijke waarnemingen, niet met de zintuigen waarneembaar, wat eveneens niet wetenschappelijk te verklaren valt (net als elektrogevoeligheid). De nu volwassen nieuwetijdskinderen worden indigo’s genoemd. Van de nu volwassen indigo’s is 30% geboren in de jaren 50 en ongeveer 62% tussen 1969 en 1987. Indigo’s weten dat ze:
-zeer intelligent op hun “eigen manier”;
-anders ‘bekabeld’ (een ander zenuwstelsel) dan andere mensen;
-weten in hun hart en in de kern dat ze hier zijn ‘op een missie’, maar velen weet niet wat die is of hoe er mee om te gaan;
-hebben een innerlijk besef dat wat er wordt onderwezen in kerken en scholen niet klopt en weten dat er verborgen agenda’s zijn rond de leugens die worden aanvaard door de massa als ‘waarheid.’ Dit is zeer frustrerend, maar inspireert hen tot het blootleggen van de waarheid!
-hebben een sterk gevoel van waarheid, ethiek, rechtvaardigheid en vrijheid. (Dat is waarom ‘gezagsdragers’ ze vele malen irriteren en frustreren). Wanneer deze waarden in gevaar komen, geven ze ‘alles’ voor hun zaak, en hebben vele malen liever dat ze sterven dan toegeven aan tirannie en bedrog;
-velen hebben sterke of ongewone paranormale en telekinetische vaardigheden;
-zijn in staat tot buitengewoon veel mededogen;

-zetten paranormale gaven ‘uit’, omdat het mensen afschrikt;
-kunnen vele malen beter opschieten met dieren en de natuur dan mensen;
-hebben een band / verbinding met de bomen en de natuur;
-kunnen vaak goed opschieten met kinderen en of ouderen;
-kunnen zeer comfortabel ‘loungen’, zitten bijvoorbeeld liever op de grond of op een kussen dan in een harde, ongemakkelijke stoel. (Zouden liever op de vloer zitten op school, of zakelijke bijeenkomsten als ze ermee weg zouden kunnen komen!)
-worden zeer aangetrokken tot zachte natuurlijke stoffen in hun kleding, lakens en handdoeken;
-vaak erg ongeduldig met iemand die niet tot de kern komt;
-creatief, inventief, en zeer intuïtief;
-spannen zich in voor de rechten van mens en dier;
-heeft een aangeboren gevoel van ‘eenheid’ en verbondenheid met de hele schepping;
-hoge ‘capaciteit’ voor liefde, waardoor anderen zich ongemakkelijk kunnen voelen door hun intensiteit;
-zeer gevoelig, soms ‘Hyper Sensitief’ en moeite hebben om onderscheid te maken tussen het emotionele -gebied van mensen om hen heen en hun eigen persoonlijke emoties;
-verlangen intens naar hun eigen soort ‘Soul Mates’ maar weten vaak niet waar te zoeken;
volwassen indigo’s hebben een noodzaak tot fysiek aanraken en knuffelen;
-door verkeerd begrepen te worden wat voelt als verraden, kunnen zich sterke problemen met vertrouwen ontwikkelen, en velen houden daarom veel van hun gedachten, gevoelens en meningen verborgen;
-meer dan 30% heeft problemen zich uit te drukken, vooral schriftelijk. Het communiceren gaat moeilijk.
Als een deel van de geschreven brieven of mails van sommige van de eerste golf Indigo’s zou bekijken, is de gedachte dat ze ongeschoold zijn en/of analfabeet. De waarheid is juist dat deze mensen met grote snelheid kunnen lezen en informatie kunnen absorberen in seconden waar anderen minuten voor nodig hebben deze informatie te begrijpen en te behouden (beelddenken);
-heel gedisciplineerd wanneer ze gemotiveerd zijn;
-vervelen zich en zijn gefrustreerd op school (beelddenkers);
-vrouwelijke Indigo’s kunnen voor het grootste deel niet goed overweg met ‘autoriteitsfiguren’ omdat ze meestal slimmer zijn dan diezelfde ‘autoriteitsfiguren’;
-velen hebben het label ‘dyslexie’ of dyscalculie’ voor zover dat in de 50er jaren al gebruikt werd;
-hebben een aangeboren eigen manier van dingen berekenen en velen zijn beschuldigd van bedrog op school omdat ze de antwoorden wel in hun hoofd hebben maar niet kunnen ‘bewijzen’ in hun werk (beelddenker);
-indigo’s hebben een ontwikkeld besef van hoe de dingen werken, dus veel van de starre regels en methodes van het leren van wiskunde, Nederlands en Natuurkunde (NIET metafysica of quantum fysica) hebben geen zin voor hun;
-de eerste golf Indigo’s hebben ‘een gave om te genezen’ (healing). Of zij doen mensen zich beter voelen met hun humor en gevatheid, door handoplegging genezen van mens, dier en/of plant, genezing met muziek en toon, of zij genezen met nieuwe ‘onbewezen’ methoden. Waarvan sommige aangeboren zijn en daar hoeven zij geen externe opleiding voor te volgen;
-veel Indigo hebben vermogens tot telepathisch contact en genezing en lange afstanden maken geen verschil;
-door hun uitgebreide perceptie, ongewone creativiteit, de wil om nieuwe dingen te proberen, en voorlopen op wat er wordt onderwezen in de klas, werden veel gediagnosticeerd met Attention Deficit Disorder(ADHD) en kregen ze Ritalin voorgeschreven als kind;
-veel indigo’s (vooral mannen) hebben een aangeboren aanleg voor computers of auto-elektronica en mechanica. Het is gebruikelijk voor hen om ‘gewoon’ te weten hoe dingen werken en bijvoorbeeld probleemloos te fotograferen met weinig of geen hulp van een boek of een instructeur;
-‘Eerste golf’ Indigo’s zijn uiterst creatief en uiten deze aangeboren vaardigheid in vele (en vaak uitzinnige vormen.) Deze vaardigheden manifesteren zich in tekenen, schilderen, beeldhouwen, decoreren, fotografie, schrijven (in soms zeer extreme en unieke manieren), muziek componeren (zelfs als ze nog nooit lessen hebben gehad)en het creëren van nieuwe en meer efficiënte manieren om dingen te doen;
weinig Indigo’s zijn geïnteresseerd in agressieve sporten zoals voetbal en hockey. Zij zouden liever tijd besteden aan hun lichaamsbeweging en energie in de ‘persoonlijke prestatie’ -en outdoor sporten zoals atletiek, skateboarden, bergbeklimmen, fietsen, kajakken, enz. Ze worden ook aangetrokken tot sporten zoals schermen en vechtsporten (de kunst van zelfverdediging);
-door hun gevoel zo vreemd/onbekend/alleen te zijn op deze planeet, is een zeer hoog percentage van de indigo’s antidepressiva voorgeschreven om ze ‘normaal’ te laten lijken en in te passen in onze samenleving. Dit is slechts een tijdelijke oplossing, en vergroot alleen hun uitdagingen;
-veel Indigo’s zijn aangetrokken tot het theatrale, drama, en stand-up comedy. Op deze manier kunnen ze zich ‘voordoen als iemand anders’ maar in werkelijkheid gebruiken ze dit als een manier om te ventileren, stoom af te blazen en hun eigen standpunten en opgekropte emoties te uiten. Het is ook een plek voor ‘buitenbeentjes’ om een toevluchtsoord vinden waar ze zichzelf kunnen zijn;
-vanwege hun gevoel zo’ n buitenbeentje te zijn op Aarde, gaan velen door perioden van ernstig verdriet, eenzaamheid en ontheemding en velen gaan aan de drugs of alcohol of doen een zelfmoordpoging om een uitweg te vinden;
-een gegeven voor de eerste golf indigo’s is dat als kind, tiener en jonge volwassene een leven in een gezinssituaties is geweest waar het fysiek, emotioneel, geestelijk en psychisch ‘misbruik’ plaatsvond. Deze indigo’s moesten zelf uitzoeken hoe de balans te vinden is van hun eigen zijn, terwijl ze onderworpen werden aan pijnlijke en schokkende ervaringen.

Het lijkt erop dat hoe de werking waarmee de indigo volwassenen zich onderscheidt van de ‘gemiddelde’ mens, op dezelfde manier werkt zoals de draadloze radiogolven in het milieu, die de indigo mens elektrogevoelig maakt.