Ubiquity betekent letterlijk ‘alom aanwezig’. Alom aanwezig zijn in Nederland de antennemasten voor de mobiele telefonie. Hoge stalen ondersteuningsconstructies in de omgeving, die meerdere antennes dragen. Antennes voor het mobiele netwerk als 2G, 3G, 4G, 5G en internet der dingen (IoT). Ubiquity is een documentaire over elektrogevoeligheid die in het voorjaar van 2018 in première gaat. De film laat de wereld zien door de ogen van een aantal elektrogevoeligen. Na de promotiefilm (trailer) van Ubiquity, 14 september 2017, zullen de filmmakers met de tips en adviezen van de discussie na afloop, de film verder af maken.

Bregtje van der haak
Bregtje van der Haak (1966) is journalist en sinds1998 regisseert zij documentaires en transmedia producties over de veranderende wereld wat betreft globalisering, verstedelijking en technologische cultuur. Van der Haak is verbonden aan VPRO Tegenlicht waar ze in 2006-2007 hoofdredacteur was van VPRO Televisie.

Tegenlicht
Tegenlicht is een informatief programma van de omroepvereniging VPRO. Het programma behandelt politieke, economische, sociologische en wetenschappelijke programma’s op de tv-zender NPO2.

Offline als Luxe
Het programma offline als luxe is uitgezonden 8 mei 2016 en is de basis geweest voor de documentaire Ubiquity. Offline maakt het verlies, bij veel online te zijn, pas duidelijk van:
•privacy;
•gebrek aan concentratie;
•minder oogcontact;
•fysieke klachten als gevolg van een allergie voor digitale signalen.

Dit doet de vraag naar plekken stijgen waar het mogelijk is om een paar dagen of een week offline te zijn. Vakantieplekken waar geen draadloos bereik is. Waar het een luxe is om even bij te tanken door offline te zijn. De oplossing gegeven is de internationale White Spots App, bleek uit de documentaire offline als luxe. Af en toe ontsnappen aan alle wifi- en smartphonesignalen en dus lekker even ontspannen in een stralingsarme of witte zone.

Elektrogevoeligen
De titel triggerde de elektrogevoelige om te kijken. De elektrogevoeligen in Nederland, officieel al 5% maar wanneer een goede diagnose gesteld wordt door de artsen waarschijnlijk veel meer, zijn wanhopig aan het zoeken naar een plek om te wonen in een stralingsarme, witte zone, omdat ze ziek worden van alle draadloze elektromagnetische velden die nodig zijn voor het draadloos gebruik door anderen. Veel elektrogevoelige hebben geen draadloos. De teleurstelling was groot toen bleek dat het een app was, die alleen maar gebruikt kan worden op een smartphone of tablet. Dit is juist wat ernstig elektrogevoeligen niet hebben. Veel elektrogevoeligen regeerden dan ook naar aanleiding van dit programma.

Antwoord Bregtje van der Haak, VPRO
Reageerden met de reactie dat: “een echte elektrogevoelige geen smartphone of computer (aan draad) heeft en dus niet meer in deze digitale wereld horen. Maar ook mensen die reageren op elektromagnetische velden, zijn mensen. Is dit een politiek spel? Mogen burgers dit niet weten? De mensen moeten toch gewaarschuwd worden voor de eventuele nadelige gevolgen van de elektromagnetische golven (straling) van ons draadloos gebruikt. Durft de VPRO dat”? Het antwoord van Bregtje van der Haak is in 2016 vervolgens: “na de uitzending Offline als Luxe voor Tegenlicht ga ik nu een documentaire film maken over elektrogevoeligen”.

Bijdrage
De Netherlands Film Production Incentive subsidieert speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilms. De Film Production Incentive streeft naar een gezond en sterk filmproductieklimaat in Nederland. De aanvraag voor subsidie was dat er een antwoord gezocht wordt voor mensen die zich bedreigd voelen door alle digitale netwerken die om ons heen. Mensen die ziek worden en zich onveilig voelen en gedwongen worden om te vluchten van alle digitale straling. Hoe ziet de toekomst eruit voor de elektrogevoeligen? De documentaire Ubiquity ontving in 2017 van de Film Production Incentive, een financiële bijdrage van 40.000 euro.

BALDR Film B.V.
De Nederlandse producent is de besloten vennootschap BALDR Film B.V. Deze is gevestigd te Amsterdam en bij BALDR Film B.V. werken tussen de 2 en 5 personen.

De ImpactAcademy
De lmpactAcademy is in 2015 met een groot draagvlak vanuit de Nederlandse
Documentaire sector opgericht met (financiële) ondersteuning van:
•NPO;
•omroepen;
•beroepsverenigingen DPN (druk en print Nederland) en DDG (Dutch Delta Group);
•de filmfondsen (Mediafonds Filmfonds, en CoBO Fonds);
•Stichting Democratie & Media.

Een trailer
De Impact Academy gaf 14 september een trailer van het eerste filmmateriaal uit de documentaire Ubiquity. Na de trailer was er een podiumdiscussie, wat meegenomen wordt in het eindmateriaal, met deelname van,:
•iemand van een actiegroep;
•een stralingscoach;
•een juridisch adviseur EMV;
•iemand van de gemeente Utrecht;
•iemand van D66 Breda;
•iemand van de GGD Amsterdam;
•iemand van het Antennebureau.

De inhoud van de documentaire Ubiquity
Ubiquity laat de wereld zien door de ogen van een elektrogevoelige. Van mensen die overgevoelig zijn geworden voor de elektromagnetische velden van zendmasten voor de mobiele telefonie, wifi, smartphones, tablets, DECT-telefoons en er ziek van worden. Van mensen die elektrogevoelig of Elektro Hyper Sensitief zijn (EHS). Ubiquity gaat over drie elektrovluchtelingen in Zweden, Frankrijk en Amerika. Zij zijn op de vlucht voor de digitale netwerken, omdat zij er ziek van worden. Ze worden vaak niet begrepen door de arts, familie, media en overheid. Hoe is het om zo te moeten leven door een onzichtbaar web dat overal om je heen is? Hoe moet het leven verder? Is er nog hoop en kans op dat het beter wordt? Hoe ziet de toekomst eruit met het ophanden zijnde internet der dingen (IoT) en het 5G netwerk? Het IoT waar in 2020 van verwacht wordt dat er tussen de 30 en 75 miljard dingen draadloos deel van uit gaan maken? Alom aanwezig dus. Ubiquity kijkt mee samen met de digitale tegenbeweging of het anders kan.

Feiten
De dichtheid van digitale netwerken is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. In Nederland zijn de antenne-installaties alom vertegenwoordigd en in november 2017 staan er volgens het Antennebureau, circa 44.592 GSM, UMTS, en LTE antenne-installaties, alom vertegenwoordigd dus. Op vrijwel alle scholen en universiteiten in Nederland zijn krachtige wifi-routers geïnstalleerd. Steden, winkels, ziekenhuizen, openbaar vervoer en openbare gebouwen, hebben gehoor gegeven aan de massale roep van burgers om draadloos te kunnen werken of spelen. Nederlandse overheidsinstanties zijn erg terughoudend in hun communicatiebeleid naar burgers toe. De gezondheidsinstanties willen geen paniek zaaien, maar door geen duidelijkheid te geven bereiken ze het tegenovergestelde. Instanties als:
•Het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM);
•De Gemeenschappelijk GezondsheidsDiensten (GGD);
•Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (kennisplatform EMV).

Het programma Ubiquity is van mening dat de fundamentele stap naar een compleet digitale wereld afhankelijk is van:
•onafhankelijke informatie;
•open communicatie;
•inspraak van burgers.

ImpactAcademy reflecteert, vernieuwt, voed op en daagt uit
lmpactAcademy is om verhalen een breed draagvlak te geven en samen met elkaar een verschil te maken. De ImpactAcademy maakte de film Ubiquity, die in het voorjaar van 2018 bij de VPRO uitgezonden zal worden. Op weg naar een zo goed als complete digitale wereld is een open communicatie en inspraak van burgers erg belangrijk. De Impact Academy wil namens alle elektrogevoeligen een stem zijn. Een stem naar:
•de Tweede Kamer. Door middel van een landelijke lobby om stralingsvrije plekken op de agenda te zetten;
•ontwerpers betrekken die het isolement van elektrogevoeligen doorbreken en oplossingen bieden voor een stralingsvrije plek;
•gemeenten en provincies te zijn wat betreft het verbeteren van de communicatie over zendmasten, 5G, IoT en mogelijk gezondsheidsrisico’s;
•in de nieuwe Omgevingswet die 2019 in werking zal treden. Om samen met gemeentes en burgerinitiatieven de rol van gezondheid in de omgevingswet te bevorderen;
•huisartsen. De kennis van elektrogevoeligheid bij artsen te vergroten.

De ImpactAcademy is hiervoor o.a. in gesprek met de GGD, wetenschappers, Kennisplatform EMV, Mobile Network Operators Nederland, Antennebureau, gezondheidsprofessionals, burgerinitiatieven en lokale politici.

Bronnen en referenties

Production Company Amsterdam

Campagne docu VPRO over straling


http://www.impactacademy.nl/impact-academy