Na gevlucht te zijn uit onze droomwoning, waar we in 2003 kwamen te wonen, werden twee leden van ons gezin onpasselijk. Na veel onderzoek bleken ze te reageren op de elektromagnetische velden van de antennes voor de mobiele telefonie op de kerktoren. In 2007 moesten we vluchten omdat de klachten steeds erger werden en waarschijnlijk was het anders mijn dood geworden. Na vijf vakantiewoningen konden we na bijna vier jaar weer een eigen woning te kopen (de woning onder de kerktoren met veel verlies verkocht). Het werd een woning in De Heurne (gemeente Aalten) in de Achterhoek. Daar staan geen antennemasten, geen C2000 mast, geen Digitenne en hebben ze geen dorpswifi. De meter gaf aan dat het schoon was qua elektromagnetische velden, hoog frequent.  Eindelijk na zeven beroerde jaren kunnen we ons weer definitief vestigen. Misschien weer werk vinden en alle nare jaren achter ons laten?

Tot in 2016 duidelijk wordt dat er een antennemast aan zit te komen en nog wel tegenover onze woning. Ik doe alles wat mogelijk is om duidelijk te maken dat dit écht niet kan. Ik nodig de burgemeester uit als burgervader, de locoburgemeester komt en de ambtenaar die erover gaat. Het definitieve besluit van de gemeente wordt dan ook aan de andere kant van de Heurne op ruim een kilometer. Ik ben er op dat moment van mededelen, echt blij om. We waren al een andere plek weer aan het zoeken en moesten in het weekend weer gaan meten. Gelukkig we hoeven niet meteen weg. Wat er morgen gebeurd zien we in 2017 wel. Nu wil ik even nergens aan denken en de mooie maand december volop ‘beleven’. Daar hoort geen zorg en geen angst bij. Ik moet en wil dat kunnen.

In 2017 is het snel gebeurd met de blijheid. Na vervelende aanvaringen met antennemasten, wifi en andere elektromagnetische velden weet ik dat er maar een beetje nodig is om de klachten terug te krijgen. Ik word gewoon bang en weet zeker dat de mast op ruim één kilometer afstand ons zal dwingen om weer te verhuizen. Bij de vergunningsaanvraag in maart, doe ik dan ook een zienswijze in april, omdat ik beloofd heb geen bezwaar in te dienen als de mast niet tegenover ons komt.

De zienswijze onzerzijds (13-4-2017) en het antwoord van B&W Aalten (23-6-2017):

8-6-2016 hebben we in De Heurne een gesprek met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, ing. J.H.D. (Rik) Hulshof. Hij vroeg of we van plan waren om bezwaar te maken wanneer de mast elders (camping de Blökke) dan tegenover onze woning kwam te staan. Mijn antwoord was meteen ja, maar bij nader inzien had Tonnie al snel door dat we beter neen konden zeggen. De kans dat de mast dan niet tegenover ons kwam te staan was groter bij een neen-antwoord. En beter op een afstand van bijna 1,5 kilometer dan 300 meter. We hadden wel een aantal voorwaarden:

•dat de hoofdbundel van de antennes niet op onze woning gericht zou staan;

•dat we een meting, voor de plaatsing van de zendmast laten verrichten door een meetspecialist, die meet volgens de Standard der Baubiologische Messtechnik 2015 (SBM) en na de activering van de mast nog een keer laten meten. Een nulmeting dus.

•dat wanneer toch blijkt dat de elektromagnetische velden, na de activering van de mast, zorgen voor de bekende klachten zorgen en we nog meer moeten afschermen tegen de radio- en microstraling, de lasten niet alleen voor ons zijn. Dat de gemeente of de eigenaar van de mast, beschermende maatregelen voor de woning en erf mee helpt betalen en mee helpt denken.

Het antwoord van B&W Aalten;

De heer Hulshof heeft u op geen enkele wijze onder druk gezet om te beloven geen bezwaar te maken tegen een andere locatie dan die waar op dat moment sprake van was (op ruim 300 meter van uw woning). In het overleg van 8 juni 2016 is door u aangegeven dat plaatsing op de alternatief-locatie De Blökke akkoord zou kunnen zijn, maar dat u wil afwachten welke effecten het heeft, voordat u bezwaar maakt (Wij zijn inderdaad niet onder druk gezet maar je kunt ook suggestief iets afdwingen.) 

De keuze voor de locatie

Er is in de gesprekken met ons altijd sprake geweest van twee zoeklocaties voor de plaatsing van een zendmast. Namelijk de Linderdijk en camping de Blökke. Uit het niets werd ons 18 november 2016 mede gedeeld dat de mast op het terrein bij het Vitens gebouw komt te staan. De afstand tot camping de Blökke is volgens Google maps 1,51 kilometer en de afstand van Vitens naar onze woning is 1,18 kilometer. Nog dichterbij dan de zoeklocatie van de Blökke!

Antwoord B&W Aalten;

De locatie bij het Vitens-pompstation sluit goed aan bij ons antennebeleid en de GGD heeft positief geadviseerd over de locatie. Zie ook onze raadsmeedeling 164/2016.

Uit de raadsmededeling 15 november 2016

Hoewel stralingsgevoelig niet valt uit te sluiten is er geen wetenschappelijk bewijs voor het ontstaan voor het ontstaan hiervan. Wetenschappelijk onderzoek heeft niet kunnen bevestigen dat de (zwakke) elektromagnetische velden uit de dagelijkse praktijk de gemelde gezondheidsklachten veroorzaken, of dat mensen de aanwezigheid van die velden kunnen waarnemen of er klachten van krijgen (nooit het bericht van het RIVM gelezen over gezondheidsproblemen van elektromagnetische velden in de nabijheid van hoogspanningsmasten?) Hoewel enkele wetenschappers in de biologische effecten van EMV aanwijzingen zien dat EMV gezondheidseffecten kan veroorzaken, heeft wetenschappelijk patiënten onderzoek niet bevestigd dat EMV de oorzaak zijn (dus de meegestuurde bijlages met onderzoeken en studies, zijn nooit gelezen door B&W?)

Gezegd moet worden dat één van de drie sectoren van de eventuele mast bij het Vitens-pompstation in principe gericht wordt op kern De Heurne.

Mijn reactie is: van KPN, T-Mobile en Vodafone zijn dus al drie antennes op De Heurne gericht zijn (een schriftelijke bevestiging mijnerzijds en ook zichtbaar op de site van betrokkenen. Besef dat dat voor mij teveel is en jullie mij weer een vluchteling maken in eigen land.

Medisch

B&W reageert:

De GGD heeft aangegeven dat de mast voldoende ver van mensen is om geen gezondheidseffecten te veroorzaken en uw stralingsgevoeligheid niet medisch is vastgesteld!!

Ja, ik vlucht in 2007 zomaar voor mijn lol uit onze droomwoning, ik neem ontslag van het mooiste beroep voor de lol, ik stel me aan met mijn klachten. Ik verzin het dat ik niet meer bij de tandarts, arts en in het ziekenhuis kan wezen. Mensen hebben allemaal groot gelijk dat ze me een raar persoon vinden en negeren me, noemen me de gek van het dorp. En dat doe ik allemaal voor mijn eigen plezier? Verdorie, geen arts wíl ons helpen. Het antwoord van de neuroloog in 2005 was: ”Sorry mevrouw ik kan niets voor jullie betekenen”! Ons kind van toen 17 jaar, is medisch onderzocht nadat hij elke keer vluchtte uit school, niet kon schrijven, de trap op school niet afkon en dit alles weet aan de DECT-telefoon, de mast in de buurt en de straalzender op het dak van de school. Thuis vervolgens kon hij niet slapen.

Sorry hoor, toen ik op mijn werk door de benen zakte, was ik niet van plan om jaren lang bij medische artsen te gaan lopen die toch niet luisteren en wachtkamers en behandelkamers met draadloos hebben, om uit te sluiten wat het niét is. Het is namelijk geen SOLK!