Tijdens de Olympische Spelen 2018 lieten fabrikanten zoals Samsung en Intel al zien wat ze met 5G kunnen. Het was de officiële start van de overgang van 4G naar 5G. In Nederland echter testen de telecomproviders al vanaf 2016 hun 5G mogelijkheden. In de provincie Groningen, op het Leidseplein in Amsterdam wordt 5G uitgetest. Ook wordt het internet der dingen is al volop in gebruik.

Frequenties voor 5G in Nederland

Er is nog veel onduidelijk, maar wat wel zeker is dat zijn de frequenties waar 5G gebruik van gaat maken. Dat zijn er drie. Het is het voornemen dat deze frequenties in het najaar van 2019 geveild worden. De 3,5 GigaHertz (Ghz) wordt echter voor een deel gebruikt tot 2022 en 2026 door de AIVD en de MIVD boven de lijn Amsterdam-Zwolle om af te luisteren en voor internet in de haven van Rotterdam en Zeeland. Het ministerie van Economische Zaken benadrukt in 2018 dat het gaat kijken naar mogelijke oplossingen, maar zegt niets te kunnen veranderen aan de contracten die nog lopen. Dat zou kunnen betekenen dat ze de komende jaren zeker nog niet kunnen starten met het uitrollen van een landelijk dekkend 5G-netwerk. Wel is er gestart met het uittesten van 5G in Nederland op enkele plekken. De Nederlandse overheid is er trots op om wereldwijd in de top tien te staan wat betreft de beschikbaarheid van een mobiel signaal. Vooral op het gebied van snelheid doen we het erg goed (gemiddeld 42,2 Mbit p/s). Alleen Singapore is beter, met 44,31 Mbit p/s. Ongetwijfeld zal er een oplossing voor het frequentiegebruik van de 3,5 Ghz. Komt er dan ook een oplossing voor alle mensen die nu al ziek zijn van alle elektromagnetische velden van de draadloze communicatie?

De drie frequentie-banden

5G gaat gebruikmaken van drie frequentiebanden namelijk:

-de 700 Megahertz (Mhz)-band, die het beste bereik heeft, maar ook de laagste snelheid. De lage frequenties van 700 MHz gaan door muren heen, maar hebben een veel lagere capaciteit dan de hoge frequenties in de 3,5 GHz-band. Daardoor is deze bijvoorbeeld heel geschikt voor het opzetten van een internet der dingen-netwerk;

-de 3,5 Ghz-band, deze heeft een minder groot bereik, maar kan wel veel meer data versturen;

-de 26 Ghz-band, die zeer klein bereik heeft maar wel weer heel veel data kan overbrengen.

Waarom 5G

Het grote voordeel van 5G zit hem in de enorme capaciteit die het netwerk aankan. Die gaat er voor zorgen dat we in de toekomst dingen kunnen doen die nu nog onmogelijk zijn. 5G zal de wereldeconomie gaan veranderen door:

-het aansluiten van miljoenen of misschien zelfs miljarden apparaten op het netwerk van het internet der dingen. We hebben het dan onder meer over sensoren die bijvoorbeeld in lantaarnpalen of stoplichten zitten en informatie doorgeven (het internet der dingen of IoT);

-zelfrijdende auto’s. Auto’s die in de toekomst met elkaar en centrale servers communiceren en waardoor er veel extra data is. Daarbij is belangrijk dat de vertraging (latency ) zo laag mogelijk is;

– de latency ‘s is van belang bij het toekomstige scenario, waarbij bijv. een arts op afstand via een robotarm iemand kan opereren;

-5G kan een veel hogere beeldkwaliteit aan en maakt het mogelijk om zeer hoge kwaliteit videobeelden naar virtual reality-brillen te streamen.

Internet der dingen (IoT)

Een definitie van het internet der dingen (Internet of Things, afgekort IoT) is: het internet, waar voorwerpen draadloos mee verbonden zijn en gegevens uitgewisseld kunnen worden. Het is de bedoeling om van het IoT een wereldwijd netwerk te creëren met behulp van vele gateways (antennes) en veel dingen zoals straatlampen, prullenbakken of bijv. koeien. Kleine antennes die het mogelijk maken om kleine datapakketjes van dingen (sensoren) over grote afstanden te verzenden. Men verwacht dat er in 2020 tussen de 30 en 75 miljard dingen deel uit zullen maken van dit netwerk. En waar in Nederland staat geen gateway (antenne) voor het IoT? Gateways met de techniek:

– de NarrowBand IoT;

– LoRa;

– Sixfox?

Gateway

De gateways zijn een nieuwe standaard voor het verbinden van het internet der dingen projecten. Het IoT maakt gebruik van het frequentiebereik tussen de 800 megahertz (MHz.) en 1000 MHz. De lage frequenties of de zwakke frequenties geheten. De frequentie van vele gateways voor het doorgeven van de gegevens, is rond de 850 MHz. tot 915 MHz. Is dit draadloos gebruik wel veilig voor de mens? Gateways zijn gebouwd om schade door stof, trillingen en extreme temperaturen te weerstaan maar is er ook gekeken welke schade de lage frequenties geven aan mensen, flora en fauna? Kijk op de site waar gateways zijn: https://www.thethingsnetwork.org/country/the-netherlands/ maar ook de Achterhoek heeft al sinds 2016 zijn eigen IoT netwerk: https://www.sensornetwerkachterhoek.nl

Meer mensen met klachten

Was er na de activering van verschillende gateways niet een enorm toename van mensen met klachten? Tinnitus is een veelgehoorde klacht. Na de activering van een gateway hebben steeds meer mensen last van een hoge toon, geruis, fluittonen, bromtonen of getik in één oor of beide oren. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat het vocht in het slakkenhuis van ons oor gaat resoneren bij de frequenties (trillingen) van de onzichtbare, reukloze en onhoorbare radiogolven, wat alleen gehoord wordt door de persoon zelf en niet door de omgeving. Of het vocht resoneert op de pulstoon met een nog lagere radiofrequentie en wordt eveneens alleen hoorbaar voor diegene die het treft? Is niet elke uitbreiding van de providers een extra aanslag op de gezondheid van mensen? Wat is de bedoeling hiervan? Het is toch zonneklaar wat er gebeurd en de overheid doet net of mensen die het claimen, gek zijn!

Olympische spelen 2018, officieel van 4G naar 5G

Een belangrijke gebeurtenis vond plaats tijdens de Olympische Spelen van 2018 op 19 februari in Pyeongchang, Zuid-Korea. Toen is namelijk de officiële start gegeven voor het nieuwste mobiele netwerk, de 5de generatie (5G). De 5G mogelijkheden zijn uitgetest tijdens de spelen om officieel in werking te treden in 2020.

Op het terrein van Pyeongchang zijn zendmasten met 5G geplaatst om de sporters buiten te volgen en tientallen camera’s in de schaatshal zodat tijdens de Olympische Winterspelen de overgang van 4G naar 5G werd getest. Testen met onder ander:

-virtual reality;

-zelfrijdende auto’s;

-supersnelle videostreaming;

-4K en 8K voor een scherpe beeldresolutie.

5G als proeftuin in  Nederland

Al met al is ons land een belangrijke proeftuin voor 5G. Noord-Groningen is al sinds 2016 dé proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet, 5G. Namelijk bij de Zernike Campus in de stad Groningen;

-Loppersum;

-Vierhuizen.

Ondernemers, non-profit organisaties en Agentschap telecom, werken samen met experts om toepassingen van 5G te testen. Deze proeftuin noemen we het 5G Fieldlab en gebeurd onder supervisie van 5G Groningen. Zo draaien er in het Groningse aardbevingsgebied sinds 2016 diverse pilots. De pilots:

-landbouw: smart potato. Sensoren tussen de aardappelen geven informatie door over zaken als vocht, temperatuur en voedingsstoffen. Zo kan de boer direct ingrijpen als dat nodig is (precisielandbouw);

-zorg: specialistische zorgindicatie. Dankzij live data, bijvoorbeeld videobeelden, kunnen specialisten in het ziekenhuis meekijken in de ambulance en zo bepalen welke zorg nodig is en/of naar welk ziekenhuis de patiënt moet;

-leefomgeving. 5G golf door het landschap. Sensoren in de bodem geven informatie over aardbevingen en meten de ‘route’ die een beving aflegt. Bewoners krijgen zo actuele informatie over bodembeweging op hun locatie;

-verkeer en logistiek. Dankzij het 5G-netwerk kan de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)-bus de slimste route rijden en maatwerk leveren aan WMO-cliënten;

-energie: slim netwerk. Sensoren geven actuele informatie over hoeveel (duurzame) energie er wordt opgewekt en hoeveel er wordt verbruikt. Zo kan de netbeheerder inspelen op de actuele situatie en kan hij leveringszekerheid garanderen en een overbelast netwerk voorkomen;

-smart industry. Met het thema, smart industry wordt bedoeld de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties met het IoT (‘internet of things’).

Pilots voor iedereen?

En wat doen die pilots voor de mensen die dat niet willen? Mensen die ongevraagd een dosis elektromagnetische velden krijgen omdat ze ‘in de weg’ staan, voordat ze bij de gebruiker terechtkomen? Moeten die mensen net als de aardbevingsslachtoffers, maar vluchten uit Groningen? Maar waar naar toe? Is dit geen schending van de mensenrechten?

Primeur: eerste 5G-antenne in Amsterdam geactiveerd

Op 28-09-2017 heeft op het Amsterdamse Leidseplein een provider de eerste 5G-antenne van Nederland in gebruik genomen. De mast verwerkt liefst zes keer meer gegevens dan de huidige antennes. De antenne werkt op nieuwe modellen smartphones van Apple en Samsung en is gefabriceerd door het Chinese Huawei. Een 64×64 Massive MIMO antenne (M MIMO) met 64 zend- en ontvangstantennes in een blok van 20MHz binnen de 2,6GHz-band. Daarbij maakt de provider gebruik van time division long term evolution (td-lte) op de 2600MHz- frequentie. Daarmee gaat vanuit één antenne mobiel internet naar zestien smartphones of meer tegelijk. De zenders en ontvangers maken gebruik van beamforming, waarbij een zendmast eerst de locatie van een apparaat bepaalt en door middel van slimme antennetechnieken een extra sterk signaal naar de telefoon stuurt. Op het Leidseplein kan dus door veel gebruikers tegelijkertijd genetflixed, geskyped en gestreamd worden. Op dit moment is dat vooral voor smartphone-gebruik, maar in snel toenemende mate komt hier het datagebruik van slimme apparaten en voertuigen bij.

Hoe werkt de Massive MIMO antenne

De nieuwe antenne geeft een grotere datadoorvoer en de antenne is daarnaast energiezuiniger. Er wordt gebruik gemaakt van gebundelde 3D beamforming patronen die de antenne zuiniger maken. De provider legt de werking van de Massive MIMO antenne als volgt uit; “een soort ‘meebewegende zoeklichten’ waarmee het dataverkeer van grote aantallen gebruikers effectiever wordt afgehandeld. Dit in tegenstelling tot de techniek die huidige mobiele netwerken gebruiken en hun signaal meer als ‘bouwlamp’ verspreiden over het publiek.”

Zoeklichten met straling

Wat doen die ‘zoeklichten’ voor de mensen die niet willen dat ze ongevraagd bestraald worden. Is dit geen schending van de mensenrechten?

“Dankzij de antenne in Amsterdam kunnen met gemak driehonderd mensen tegelijk Netflix streamen op hun smartphone in plaats van vijftig eerst” vertelt netwerkspecialist Richard Marijs. Zitten mensen daar dan echt op te wachten ten koste van de elektrogevoelige?

Bronnen:

https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2018/januari/30/internationale-telecomwereld-test-ook-komende-jaren-mobiel-5g-netwerk-in-noord-groningen

https://www.ad.nl/economie/primeur-eerste-5g-antenne-in-amsterdam-geactiveerd~ac37e1c1/