Met een zelfrijdende auto of autonome auto wordt bedoeld dat alle rijhandelingen voor 100% geautomatiseerd zijn, en het voertuig geheel zelfstandig op de weg kan rijden, zonder veiligheidsbestuurder. De verwachting is dat het verkeer op de weg bij zelfrijdende auto’s veel veiliger zal worden en minder verkeersdoden zal eisen. De eerste zelfrijdende auto’s rijden sinds november 2017 in Amerika al op de openbare weg. In Nederland zijn er verschillende proeftuinen. De zelfrijdende auto werkt onder ander met laserstralen. Lasertechniek waarvan niet duidelijk is of het wel veilig is? Veilig voor de mens op straat, de fietser en de jonge moeder met kinderwagen.

Waarom zelfrijdende auto’s?
De verwachting is dat de komst van de zelfrijdende auto een belangrijk aspect voor de verkeersveiligheid is en minder doden in het verkeer zal geven. In een file rijden auto’s en vrachtwagens een stukje vooruit, remmen, een stukje vooruit, remmen en dat gaat soms kilometers lang door. Kilometers lang hopend dat het achterop komend verkeer tijdig ziet dat er een file is en dat ze niet inrijden in de file. De zelfrijdende auto’s kan zelfstandig ingrijpen bij:
-files zodat er betere doorstroming van het verkeer is;
-dreigend gevaar.

De basis van zelfrijdende auto’s
De benodigdheden voor een zelfrijdende auto:
-zijn de sensoren;
-zijn de camera’s;
-is de satellietdata;
-is het radarsystemen.

De radar en de radar-sensoren nemen objecten waar en de camera’s geven een 3D-beeld van 380 graden weer. In totaal heeft de auto acht camera’s en twaalf sensoren en veel antennes langs de weg. Door samen te werken, komen ze een stuk verder dan de menselijke zintuigen. Zo kunnen ze 250 meter ver vooruit analyseren met behulp van sensoren in de omgeving. Daarnaast weten ze stof, mist en sneeuw te herkennen en zien ze dit niet als voorwerpen. Door een gps-satelliet navigeert de auto zich zelfstandig naar de opgegeven bestemming. Een data-uitwisseling vindt in een nanoseconde plaats tussen auto en omgeving.

Radarsysteem
Een radar (RAdio Detection And Ranging) is een installatie die gemaakt is om met behulp van radiogolven de omgeving af te zoeken naar objecten (doelen). Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz.) tot en met enkele honderden gigahertz (GHz. ), waartoe het licht ook onder valt. Een radar zendt via een antenne radiogolven uit en ontvangt de door de objecten gereflecteerde radiostraling (echo) weer terug en kunnen gegevens bepaald worden als:
-richting;
-afstand;
-hoogte;
-snelheid.

Wat nergens beschreven staat
Wat niet verteld wordt is dat de radiogolven ook worden gebruikt in de communicatietechnieken om informatie draadloos over brengen en dat er veel zendantennes moeten bijkomen langs de baan die de zelfrijdende auto zal volgen. Dat deze zendantennes, sensoren worden genoemd en gebruik maken van radiogolven. Dat de straling, uitgezonden door de radar een bereik heeft van 100 tot 300 meter.
Radiogolven in het elektromagnetisch spectrum die horen bij de niet-ioniserende straling, die volgens diverse wetenschappers geen kwaad kunnen voor de mens, de flora en de fauna. Radiogolven van de zelfrijdende auto en langs de wegen en in de steden en dorpen, waarvan onafhankelijke wetenschappers voor waarschuwen en proefondervindelijk bewezen hebben, dat ze wel degelijk kwaad kunnen voor de mens, de flora en de fauna.

Dat nooit een eerlijk antwoord is gegeven
Voor militaire toepassingen, wordt ladar (LAser Detection And Ranging) gebruikt in de HAWK-raketten. Ladar is afgeleid van de woorden radar en lidar. HAWK-raketten werken met opsporingsradars. In Nederland hebben in het verleden tienduizenden militairen met de HAWK-luchtafweerraketten gewerkt, welke volgens onderzoek van TNO uit 1998, de kans op gezondheidsklachten gevend, verwaarloosbaar zijn. Jaren later kregen soldaten toch gezondheidsklachten, waaronder kanker en leukemie. De Tweede Kamer trok begin 2005 aan de bel om in 2009 te besluiten dat verder onderzoek werd afgelast. Dit op advies van vier deskundigen die concluderen dat wetenschappelijk onderzoek niet zinvol en niet haalbaar is. Het verband tussen dit type straling en kanker is volgens defensie nooit aangetoond.

Wat is licht
Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat met het menselijk ook waarneembaar is. De golflengte hangt af van het object waar de straling doorheen loopt en de golflengten zijn ongeveer 380 nanometer tot 780 nanometer in een frequentiegebied van in 394 terahertz (THz.) tot 789 THz. Alle soorten elektromagnetische velden hebben in de ruimte de snelheid van het licht waaronder de radiogolven en de laserstraal.


Steden bestraalt met de lasertechniek van zelfrijdende auto’s

Wat is de lasertechniek
Het woord laser staat voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling). Laser is een techniek dat licht (elektromagnetische velden in het ultraviolet-spectrum, zichtbaar licht- of nabij-infraroodlichtspectrum), uitzend in één golflengte. In een laser zijn lichtdeeltjes namelijk (fotonen) opgeladen met stroom en zenden energie uit in de vorm van licht. Dit licht wordt gebundeld en de laserstraal is gevormd. Hierdoor kan met het lidar-systeem veel kleinere objecten worden gedetecteerd, dan met de radartechniek. De golflengte van een radiogolf ligt rond de één cm, die van laserlicht ligt tussen de tien µm (micrometer) en 250 nm (nanometer). Bij deze golflengte zullen de golven beter gereflecteerd worden.

Lidar-systeem
De meeste zelfrijdende auto’s maken gebruik van het lidar-systeem (Light Detection And Ranging / Laser Imaging Detection And Ranging). Het werkt volgens hetzelfde principe als radar maar dan met licht en met behulp van laserpulsen. Het lidar-systeem zendt een signaal in een nanoseconde uit via camera’s in de bumper of op het dak naar sensoren op objecten en worden teruggekaatst (de reflectie zoals bij een radarsysteem). Er wordt supersnel en nauwkeurig een beeld van de omgeving gemaakt door de zelfrijdende auto.

Testen met zelfrijdende auto ’s in Nederland
Wereldwijd wordt er volop getest om de aanverwante obstakels weg te nemen. Obstakels als:
-wettelijke regels. Volgens de huidige wet is de chauffeur verantwoordelijk voor het gedrag van een voertuig op de weg en moet dus aangepast worden;
-aanpassingen aan de bestaande infrastructuur;
-zijn de verschillende weersomstandigheden. Veel sensoren werken minder goed bij regen, sneeuw en hagel en geven een minder goed beeld van de omgeving.

Proeven waarbij een zelfrijdende auto zonder veiligheidsbestuurder, de weg op gaan zijn er wereldwijd en ook in Nederland. De voorwaarden, bevoegdheden en locaties in Nederland worden vastgesteld door de Dienst Wegverkeer, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), in overleg met deskundigen zoals de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), de wegbeheerder en de politie. Proeftuinen in Nederland zijn onder ander:
-Het Research-lab Automated Driving Delft (RADD). In samenwerking met de metropoolregio Rotterdam- Den Haag MRDH), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft, is dit aangevraagd en goedgekeurd;
– De testomgeving MobilitymoveZ.NL, Urban Mobility Testing Area. De provincie Noord-Brabant, ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Eindhoven, Helmond, Tilburg en Rijkswaterstaat zijn dit initiatief in maart 2017 gestart.

De verwachting van de fabrikant wanneer de zelfrijdende auto op de markt komt
Zelfrijdende auto’s worden sinds september 2016 gebruikt in Amerika, Pittsburgh.
Taxidienst Uber heeft vier autonome taxi’s in dienst met chauffeurs die niet sturen maar wel het stuur kunnen overnemen, de veiligheidsbestuurder. Google-zusterbedrijf Waymo stuurt in november 2017 als eerste bedrijf ter wereld de volledig zelfrijdende auto’s, zonder veiligheidsbestuurder, de openbare weg op. Wereldwijd zijn autofabrikanten de zelfrijdende auto aan het testen om te komen tot een autonome auto, zonder veiligheidsbestuurder. De Audi A8 die in 2017 geïntroduceerd is, kan in een file al zelfstandig rijden. De verwachtingen van verschillende autofabrikanten, wanneer een autonome auto zonder ingrijpen van een veiligheidsbestuurder, zijn dat:
-Tesla (een producent van elektrische auto‘s) er mogelijk in 2023 een volledig zelfrijdende auto te koop is;
-Ford in 2022 met een volledig zelfrijdende auto op de markt zal verschijnen;
-Tata Motors in 2024 de Jaguar en Landrover als een zelfstandig rijdende auto introduceert;
-Daimler (het moederbedrijf van Mercedes-Benz) en taxidienst Uber, die begin 2017 een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, de eerste zelfrijdende Mercedes taxi’s gaat gebruiken tussen 2020 en 2025;
-Nissan in 2020 een auto op de markt brengt die volledig zelfstandig kan rijden;
-Continental (toeleverancier voor de auto-industrie) verwacht klaar te zijn voor de zelfrijdende auto in 2025.