Een spreekwoord waar ik van dacht dat het zo was. Het klopt niet. Ervaringen geven het tegendeel weer. Door ervaring op te doen, is het lijden wat je vreest, soms terecht. Mijn ervaringen, vanaf 2003 toen we kwamen te wonen onder een kerktoren met 2G antennes en ons oudste kind ziek van toen 17 jaar, ziek hebben gemaakt (3,5 jaar later ik ook), zijn gewoon on-Nederlands en on-menselijk. Na de medische kant bewandeld te hebben (met Dirk, ons oudste kind) werd er door de neuroloog gezegd: ‘sorry mevrouw, we kunnen u niet helpen. De klachten komen niet overeen met wat de CT- en MRI-scan aanwijzen’ (twee met vocht gevulde holtes achter de oren). Maar ons kind is ziek en kan niet naar school, doe wat, heb ik het uitgeschreeuwd! We moesten helaas weer weg van de droomwoning en hebben in 3,5 jaar vier vluchtwoningen gehad voordat onze prachtige woning onder de kerktoren verkocht werd. Wel besloten om te vertellen van de antennes op de kerktoren maar de nieuwe bewoners lieten weten daar last van te hebben en ook niet zouden krijgen. De woning die we eind 2009 kochten (en helemaal stralingsvrij gemaakt op advies van een meetspecialist) stond vrij van masten en we hoopten op herstel en inburgering in een ander dorp dan ons geboortedorp. Eind 2017 komt er (na veel met de gemeente gecorrespondeerd te hebben) een antenne-mast in De Heurne en in 2020 blijkt dat de gemeenteplaats Aalten*, een bijzondere vergunning heeft om te experimenteren met de 3,5 gigahertz, nodig voor 5G. Daar woon je dan, ver van het westen waar de bijzondere en experimentele vergunningen je om de oren vliegen en nu toevallig ook in onze buurt. Daar waar ik van had gehoopt dat we in de Achterhoek nog wel even bespaard zouden blijven van de uitrol van 5G op Europees niveau!
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12231/overzicht_van_de_bijzondere_vergunningen_die_zijn_uitgegeven_met_35_ghz_frequenties_t.b.v._testen.

* Aalten-zuid ligt volgens Google maps 7,8 kilometer van de Heurne vandaan en de elektromagnetische straling zal de rechtste weg volgen. Over de weilanden en sloten zal het 6 tot 5 kilometer zijn? Veel meer dan de twee kilometer dat als advies dient voor elektrogevoelige maar waarom voel ik me dan zo slecht. Het is voor mij overleven in een welvarend land. Om met de viering van 75 jaar vrijheid te spreken: mijn vrijheid is me ontnomen, nota bene door de overheid zelf.

Testvergunning
Voor de testen van de operators zijn bijzondere vergunningen en experimentele vergunningen uitgegeven door Agentschap Telecom. Vergunningen van frequenties die in Nederland nog niet mogelijk zijn. De 3,5 gigahertz waar het afluisterstation in Burum gebruikt van maakt. Een uitweggetje om toch de voorbereidingen van 5G te doen zijn de vergunningen. Een bijzondere vergunning is een vergunning voor 1 specifieke locatie voor het aangegeven spectrum en een experimentele vergunning lijkt wat meer op een normale vergunning die na een frequentie worden uitgeven maar er zijn nog steeds beperkingen. Ze betreffen een frequentie die in een vergund gebied overal mogen worden ingezet. Er zijn 8 locaties met een experimentele vergunning en 208 locaties met een bijzondere vergunning. Bijz. vergunning in o.a.:
Aalten 3,5 GigaHerz
Alphen a/d Rijn (60 meter hoogte! ) 3,5 GigaHerz
Amsterdam (Oudorp Arena (133 stuks!), VUMC Centrum enz.) 3,5 GigaHerz
Arnhem 3,5 GigaHerz
Schiphol (bij A9) 3,5 GigaHerz
Cuijk 3,5 GigaHerz
Delft 3,5 GigaHerz
Den Haag 3,5 GigaHerz
Dronten 3,5 GigaHerz
Eindhoven 3,5 GigaHerz
Groningen indoor
Helmond 3,5 GigaHerz
Hilversum 3,5 GigaHerz
Houten (vlakbij A27) 3,5 GigaHerz
IJsselstein (vlakbij A2 op 90 meter hoogte !) 3,5 GigaHerz
Maastricht 3,5 GigaHerz
Nijmegen 3,5 GigaHerz
Rijen 3,5 GigaHerz
Rotterdam 3,5 GigaHerz
Scheveningen 3,5 GigaHerz
Utrecht 3,5 GigaHerz
Wageningen 3,5 GigaHerz
Warnsveld 3,5 GigaHerz
Weurt 3,5 GigaHerz
Woudenberg 3,5 GigaHerz

Ik las ook ergens dat er geëxperimenteerd zou worden met de hoge frequenties in de grensstreek. Help! Toch niet in de Heurne of Aalten? Zoek we een schone plek in de Achterhoek, en dan dit? Ach neen, de mens lijdt gewoon het meest aan het lijden dat ie vreest! Niet aan denken, maar toch… het zal toch niet? En jawel hoor, in Aalten bij triple A (Achterhoek Aaltense Antennebouw), ten zuiden van Aalten, zie ik twee weken later dat er een vergunning verleend is voor het testen met 3,5 gigahertz (GHz). De mast is in 1970 in gebruik genomen en er is een vergunning in 2018 gegeven voor de volgende frequenties:
3.505-3.51 GHz, 3.51-3.515 GHz, 3.515-3.52 GHz, 3.52-3.525 GHz, 3.525-3.53 GHz, 3.53-535 GHz, 3.535-3.54 GHz en 3.54-3.545 GHz is.

Op 31 december 2019 (toen ik dit nog niet wist) vraag ik aan de gemeente Aalten of 5G (met de frequenties die Europa wil) misschien werkzaam is in De Heurne (gemeente Aalten). Landelijk 5G is al actief volgens het Antennebureau. Hierop krijg ik 17 februari 2020 antwoord dat mijn vraag voor kennisgeving is aangenomen en voor verdere behandeling in handen is gesteld van het college van B&W.
25 februari kom ik erachter dat in Aalten bij Achterhoekse Antennebouw Aalten (triple A) een 3,5 gigahertz antenne als bijzondere vergunning is geplaatst. Waarom is dit niet gewoon beantwoord? Hier vroeg ik toch om?

Ik antwoord terug en krijg 4 maart het volgende antwoord:
Vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte worden niet door de gemeente verleend maar door het Agentschap Telecom. Als dat agentschap zo’n vergunning heeft afgegeven voor het door u bedoelde bedrijf kunt u die daar opvragen. Overigens is het volgens mij niet zo dat een vergunning voor gebruik van de 3,5 Gigahertz frequentieruimte ook automatisch betekent dat er sprake is van 5G. Als eerder aangegeven is er voor zover ons bekend nog geen sprake van gebruik van 5G in de gemeente Aalten.

Hoort een gemeente niet te weten wat er zich afspeelt in betreffende gemeente? Daar wil als burger toch een gewoon antwoord op? En contact zoeken met het Agentschap Telecom? Heb ik gedaan toen we onder de kerktoren woonden. Ver onder de norm concludeerde Jos Kamer van het Agentschap die is wezen meten. Contact zoeken met triple A? Dit heb ik ook al eens gedaan toen er hier achter de huidige woning, plots veel straling binnenkwam (het voelde niet goed en dan ga ik meten). Natuurlijk ver onder de norm en twee weken later was het ook weer nul. Er wilde wel iemand komen van triple A, maar ik ben bang dat er niet volgens de Duitse Standard der Baubiologische Messtechnik (SBM) versie 2015, wordt gemeten, dus dat heeft allemaal geen zin. Bovendien bij ver onder norm… dan moet je niet zeuren.

https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes