Veel inwoners van Blue Mountains City Council (BMCC) willen geen 5G-netwerk in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, zonder dat het eerst wetenschappelijk getest is. BMCC ligt in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, een lokaal bestuursgebied (LGA) van Australië. Met een demonstratie voor het gemeentehuis op 29 januari 2019, maakten veel inwoners van Bleu Mountains City Council duidelijk dat ze tegen de opkomst zijnde uitrol van 5G te zijn. Het telecombedrijf Telstra Corporation Limited wil eind 2019 namelijk beginnen met de uitrol van 5G. De inwoners van BMCC willen geen 5G zonder dat eerlijk en onafhankelijk  wetenschappelijk onderzoek bewijst dat er geen schade te verwachten valt voor de gezondheid van de mens en de natuurlijke ecosystemen.

Burgers, burgemeester en raadsleden uit de City of Blue Mountains (BMCC) zijn bezorgd

BMCC ligt ten westen van Sydney in het Blue Mountains gebied. De burgers van Blue Mountains zijn bezorgd over de ophanden zijnde komst van 5G. Telecommaatschappij Telstra Corporation Limited, de grootste telecommunicatie-ontwikkelaar van Australië, wil de uitrol van 5G in 2019 beginnen. Na een protestcampagne van veel burgers op 29 januari 2019 om de uitrol van 5G te stoppen in de Blue Mountains, deelden de twaalf raadsleden van Blue Mountains City Council (inclusief de burgemeester Mark Greenhill) en vier wethouders, deze uitspraak van de bewoners. Bij de nieuwste uitrol van 5G moet volgens de burgemeester: “een wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek komen naar het effect van 5G op de gezondheid van de gemeenschap en de invloed op flora en fauna afkomstig van de radio en microfrequenties die afkomstig zijn van de antennes en zendmasten die nodig zijn om de nieuwe technologie te ondersteunen. De burgemeester gaat op zoek naar antwoorden of dit onderzoek gebeurd is en anders geen uitrol van 5G in BMCC.

Wat is 5G

De 5de generatie mobiele communicatie is de nieuwste technologie voor mobiele telefoons na de 2de generatie (GSM), 3de generatie (UMTS) en 4de generatie (LTE) netwerken voor de mobiele communicatie. Het voordeel van 5G is zogenaamd dat het ultrahoge snelheden geeft en lage latencies (wachttijden) wat mogelijk wordt gemaakt door gebruik van microgolven (millimetergolven). Verder is 5G nodig voor het gebruik van het internet der dingen (IoT) en zelfrijdende auto’s. Over de nadelen van 5G wordt amper gesproken. Is dit een reden omdat wetenschappers het niet met elkaar eens zijn?

Consensus wetenschappers

In de wetenschap heerst geen consensus over de materie technische (of kunstmatige) elektromagnetische velden (EMV). Peer-reviewed onderzoeken van onafhankelijke wetenschappers geven aan dat de kunstmatig elektromagnetische velden van de netwerken voor de mobiele communicatie schade aan een lichaam kunnen geven. Schade zoals:
-DNA-veranderingen;

-oxidatieve stress;

-verstoringen in de informatie naar de cellen;

-een verstoring van het immuunsysteem;

-een lekkende bloed-hersen-barrière;

-verlaging van het hormoon melatonine.

Wetenschappelijke adviesorganen zoals de World Health Organisation (WHO) en de Gezondheidsraad concluderen echter dat wetenschappelijke onderzoeken geen gegevens leverden over eventuele negatieve effecten op de gezondheid door de blootstelling aan elektromagnetische velden van de antennes nodig voor de mobiele communicatie. Dat de kunstmatige elektromagnetische velden het natuurlijk proces van een organisme niet kunnen verstoren omdat de elektromagnetische velden onder de norm van het international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) blijven. Normen die gemaakt zijn voor de 2G, 3G en 4G netwerken en die met lagere frequenties werken. In Nederland komt ZonMW (wetenschapsorganisatie Zorgonderzoek Nederland – Medische Wetenschappen), na een achtjarig onderzoek, in 2015 met de uitslag aan de overheid over deze netwerken: ‘er zijn geen aanwijzingen verkregen dat blootstelling aan EMV een risico is voor de gezondheid’. Dit terwijl er honderden onderzoeken zijn die het tegendeel bewijzen.

Waarom zijn inwoners en bestuurders van Blue Mountains City Council bezorgd over de komst van 5G?

Omdat het niet duidelijk is welke wetenschappers nu gelijk hebben? Bovendien werkt de techniek van 5G anders werkt dan de al bestaande draadloze netwerken. De bestaande netwerken maken namelijk hoofdzakelijk gebruik van radiogolven in het frequentiegebied van 3 hertz (Hz.) tot 300 gigahertz (GHz.) met een golflengte van 100.000 kilometer tot 1 meter. Het 5G-netwerk gaat gebruik maken van millimetergolven. Microgolven (waaronder de millimetergolven) hebben een hogere frequentie. Een frequentie van 26 gigahertz (GHz.) tot 300 GHz. met een golflengte van 1 meter tot 100 millimeter (daarom worden ze ook wel millimetergolven genoemd.)

Millimetergolven werken over kortere afstanden zodat met de invoering van het 5G-netwerk honderdduizenden antennes nodig zullen zijn. De antennes moeten heel dicht bij elkaar staan om een bepaalde frequentie te optimaliseren (antenne-arrey’s) en zullen om de 10 tot 12 huizen gebouwd worden in onder meer lantaarnpalen en bushokjes. Ze hebben daarnaast een veel krachtiger elektromagnetisch veld (of straling) dan de huidige basisstations. Wat doen deze millimetergolven met mens, plant en dier? Veel burgers van Blue Mountains willen eerst een onafhankelijk onderzoek en antwoord voordat de uitrol van 5G in 2019 plaatsvindt door het telecommunicatiebedrijf Telstra.

Door de huidige stralingsbelasting van 3G, 4G en WiFi zijn al veel mensen elektrogevoelige gemaakt. Velen hebben huidproblemen, zoals permanente jeuk, pijn en verbrandingsverschijnselen (vooral na het activeren van 4G+ ( de tussenvorm van 4G en 5G).  Onze huid is het grootste orgaan van ons lichaam, met onder meer zenuwcellen, bloedvaten en zweet- en talgklieren. De huid beschermt ons tegen bacteriën, virussen, schimmels en ultraviolette straling, zorgt voor warmteregulatie en aanmaak van vitamine D en heeft de zintuigfunctie van tastorgaan.

De huid

Bij het invoeren van de hogere 5G frequenties wordt de indringdiepte van de straling in ons lichaam kleiner omdat de elektromagnetische velden (straling) door de huid en vlak daaronder geabsorbeerd worden en daardoor niet zover doordringt in het lichaam. Maar in Brussel de normen voor de stralingsintensiteit van 5G onlangs om de hogere 5G frequenties te kunnen gebruiken. Wat doet dit met de huid van een mens? aantal kankerpatiënten.

De burgermeester stelt vragen

Reden voor de burgemeester om vragen te stellen. Zolang niet duidelijk is of de millimetergolven schade kunnen geven aan mens, flora en fauna, heeft de burgemeester van Blue Mountains City Council, Mark Greenhill, vragen gesteld in de verwachting om de zorgen van veel inwoners weg te nemen. Vragen op 14 februari aan de senaatscommissiehandel, wetenschap en transport waarbij aanwezig waren:
-de federale minister van Communicatie Bridget McKenzie;

-de minister van oppositie, Michelle Rowland;

-het parlementslid Macquarie Susan Templeman,

Geen onderzoek gedaan naar de uitrol van 5G voedt de bezorgdheid

Tijdens de vergadering van de senaatscommissie over 5G werd door de burgemeester gevraagd of de telecomindustrie een onderzoek had verricht naar een eventueel verband tussen de frequentie ‘s van 5G en gezondheidsklachten. Het schokkende antwoord was dat de telecomindustrie geen onderzoek verricht had en blind en onwetend de uitrol van 5G wil starten. De bezorgdheid bij veel inwoners van BMCC en wereldwijd van elk weldenkend mens, wordt hierdoor extra gevoed door het feit dat de frequenties die nodig zijn voor 5G, wetenschappelijk niet getest zijn. Is het niet een schending van de code van Neurenberg?

De code van Neurenberg

De code van Neurenberg is ontstaan na de WOII (1949) en houdt in dat alle experimenten op mensen die nog nooit eerder op de markt zijn verschenen, eerst getest moeten worden op veiligheid. En de vrijwillige toestemming van mensen is essentieel. Dit mag dus niet eens. En wijst hoofdstuk 1 artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens er niet op dat eenieder het recht heeft op een leven, in vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. En wijst de Nederlandse grondwet in hoofdstuk artikel 11 niet naar hetzelfde: dat ieder behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht heeft op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Geen onderzoek versterkt de conclusie: geen 5G

Zolang er geen onderzoek is gedaan door de wetenschap, blijft de onrust onder de bevolking van BMCC bestaan en willen ze eerst een onderzoek naar de uitwerking van de elektromagnetische velden (millimetergolven) van de 5G techniek op mens, flora en fauna voordat het de uitrol van 5G plaatsvind.

Wie is aansprakelijk voor dit enorme experiment met de mensheid?

Stel dat 5G zonder onderzoek wordt uitgerold en het blijkt na jaren schadelijk (wie zijn gezond verstand gebruikt weet dat het zo is) voor de mens, flora en fauna. Niet duidelijk is wie er verantwoording heeft. Daarom willen de bewoners van Blue Mountains City Counsel, eerst een onderzoek of er geen gevaar dreigt voor eventuele onomkeerbare effecten voor de mens en voor alle ecosystemen op aarde, na het activeren van 5G. Volgens de burgemeester van Blue Mountains, Mark Greenhill: “ varen we anders blind wat de gezondheid en veiligheid betreft”.

Bronnen en referenties

https://www.dlmplus.nl/2019/02/20/eerste-gemeente-ter-wereld-weigert-voorlopig-5g/

https://www.bluemountainsgazette.com.au/story/5878465/move-to-stop-5g-in-the-mountains/

https://www.no5gbluemountains.org/

https://www.dlmplus.nl/2019/02/15/schokkend-er-lopen-geen-onderzoeken-naar-gezondheidseffecten-5g4/

https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Freiburg-2012-NL.pdf