GroenLinks heeft in 2019, week 14 een voorstel in de Tweede Kamer gelanceerd om onderzoek te verrichten naar het gezondheidseffect van de elektromagnetische velden (straling) van een 5G-netwerk voor mobiele communicatie, op burgers. Voordat het 5G-netwerk in 2020 wordt uitgerold, wil de partij dat onafhankelijk onderzoek wordt verricht door de Gezondheidsraad. Dit omdat veel burgers bezorgd zijn over de effecten van de vele en hogere elektromagnetische velden die hiervoor nodig zijn en waar mensen komen te wonen naast of onder antennes.

Hoe werkt 5G

5G staat voor de vijfde generatie van de draadloze mobiele netwerken. 5G is de opvolger van het 4G netwerk en waar de vorige netwerken 2G, 3G en 4G gebruik maken van radiogolven maakt 5G gebruik van millimetergolven. Millimetergolven (macrogolven) die nodig zijn voor een snelle dataoverdracht en voor het Internet of Thinks (IoT). Het IoT laat dingen met elkaar communiceren door middel van sensoren zoals bij slimme lantaarnpalen, slimme prullenbakken, slimme koelkasten, zelfrijdende auto’s, slimme bomen en slimme koeien. De millimetergolven hebben een veel hogere frequentie (trilling) dan de radiogolven en 5G zal de blootstelling verhogen, naast het gebruikt van 2G, 3G, 4G en wifi en die in 2020 nog naast 5G blijven werken. Millimetergolven werken optimaal over een korte afstand wat inhoud dat er veel antennes nodig zijn omdat 5G hogere frequenties. Er zullen daardoor veel nieuwe antennes bijkomen tussen en op de huizen, op zendmasten en in bushokjes, reclamezuilen en lichtarmaturen.

De tweede Kamer

GroenLinks kamerlid Laura Bromet wil wetenschappelijk onderzoek voordat 5G landelijk dekkend gaat worden na 2020. Ze krijgt hierbij steun van de PVV en PvdA. Laura Bromet: ”er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van 5G op de gezondheid. Dan moet je de bezorgdheid van mensen serieus nemen en dit laten onderzoeken”. De Gezondsraad laat weten dat er geen onderzoek is verricht naar eventuele gevaren voor de gezondheid en vindt dat ze dit dan ook verplicht is naar alle Nederlanders toe. Een nieuw in te voeren techniek, zoals 5G met millimetergolven waar in de wetenschap geen consensus over is of het de gezondheid van de mens schade kan geven, vraagt gewoon om het voorzorgsprincipe.

Voorzorgsprincipe

Het voorzorgsprincipe stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving, het milieu of als er

geen wetenschappelijke consencus bestaat over eventuele toekomstige schade van een nieuwe techniek of ingreep, er eerst onderzoek moet plaatsvinden voordat  nieuwe technologiën geplaatst mogen worden. Het voorzorgsprincipe is één van de uitgangspunten van de Europese  milieuwetgeving.

Consensus bij de wetenschap

Wetenschappers in 2019 zijn het onderling niet eens of elektromagnetisme, waar de data over vervoerd wordt, een gevaar voor de gezondheid is of niet. Een gedeelte van de wetenschappers (die meestal werken in de telecomsector) zijn overtuigd dat de producten die gebruik maken van de elektromagnetische velden (EMV), binnen de geldende Europese veiligheidsnormen vallen en geen gevaren opleveren. Onafhankelijke onderzoekers hebben bewezen dat een jarenlange blootstelling wél tot gezondheidsgevolgen kan leiden.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (Kennisplatform EMV) informeert de overheid, de maatschappij en de semi-overheden over elektromagnetische velden in relatie tot gezondheid. Het Kennisplatform EMV bestaat uit organisaties als:

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu);

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO);

DNV GL ( Det Norske Veritas (DNV) enGermanischer Lloyd (GL);

GGD GHOR Nederland (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio);

Agentschap Telecom;

ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland Medische wetenschappen);

Milieu Centraal;

De Gezondheidsraad met een adviserende functie.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende organisatie en worden ondersteund door de Algemeen Secretaris met de dagelijkse leiding en is ondergebracht bij het ministerie RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het kennisplatform EMV durft over de vraag of 5G de gezondheid schade kan toebrengen, geen harde uitspraken te doen. De Algemeen Secretaris zegt: “dat er aanwijzingen zijn gevonden over schadelijke effecten en dat het Kennisplatform EMV de wetenschappelijke gevolgen goed in de gaten houdt”.

De Gezondheidsraad
Eric van Rongen is vanaf 1982 lid van de Nederlandse Gezondheidsraad en is commissaris en woordvoerder. De Gezondheidsraad is het belangrijkste adviesorgaan voor de Nederlandse overheid met betrekking tot het beoordelen van de veiligheid van Elektromagnetische Velden.

Naast de Gezondheidsraad is van Rongen ook lid van het ICNIRP-commisie. Het ICNIRP (de Internationale Commissie voor Niet-Ioniserende Stralingsbescherming (ICNIRP)  is een organisatie die adviezen geeft voor blootstellingslimieten van EMV.

Verdere functie zijn:
– Lid Commissie International Committee on Electromagnetic Safety (ICES) of the IEEE
– Lid Internationaal Adviescomité World Health Organization International EMF Project.

Het zijn juist de Gezondheidsraad en het ICNIRP die blíjven zeggen dat het thermisch effect het enige is dat de gezondheid kan schaden. Dat mobiel gebruik niet meer dan 1 graad een lichaam mag opwarmen. Dat de normen hiervoor al gemaakt zijn in de vorige eeuw maakt ze niet uit. Dat naar de biologische effecten geen onderzoeken zijn meegenomen (van andere wetenschappers die wel waarschuwen) maakt de conclusie dat elektromagnetische velden de gezondheid geen schade berokkend erg twijfelachtig. Waar zijn ze bang voor? Is de gezondheidsraad wel onafhankelijk? Juist de biologische effecten waar een elektrogevoelige het eerst last van heeft is de oorzaak van de straling van alle masten en antennes. En met de invoering van 5G komen bijna alle mensen in Nederland in de buurt van antennes of mast te wonen. Krijgen dan meer mensen dat wat ik nu heb? Dat GroenLinks een poging doet is prima maar als de Gezondheidsraad onderzoek verricht staat de conclusie al vast. Zoek een onafhankelijke wetenschapper (s) en laat ervaringsverhalen zwaar meetellen.

Uitrol 5G

De voorbereidingen voor de uitrol van de 5G antennes en zendmasten zijn in Nederland vanaf 2017 in gang gezet met de 5G-proeftuin van Groningen.

De proeftuin Noord-Groningen

De proeftuin in Groningen is een initiatief van de Economic Board Groningen en partners. Partners als de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen, Agentschap Telecom, Vodafone, KPN, Ericsson, Huawei, TNO

en SURF (Samenwerkende Universitaire Rekenfaciliteiten). De proeftuin beslaat een gebied van de Zernike Campus in de stad Groningen, Loppersum tot Vierhuizen.

Vreemd gedrag koeien

Tijdens de testperiode kwam naar buiten dat alle koeien bij vijf bedrijven in het gebied Stitswerd (noordwest van Loppersum), vreemde reacties vertoonden. Kuddes koeien die opeens vluchtgedrag vertoonden en in paniek door de stal renden, zwetend, boven op elkaar vlogen en onderuit gingen. De oorzaak is anno 2019 nog niet bekend. Ook de koeien in Menaldum ( Menaam op z’n Fries) ten westen van Leeuwarden, hebben een aantal malen vreemd gedrag laten zien. De koeien in de wei holden in paniek dwars door de afrastering heen, wat een aantal koeien het leven kostte. De koeien in de stal gingen massaal achter in de stal liggen. Via een plaatselijk installatiebedrijf bleek dat op de momenten dat de koeien vreemd gedrag vertoonden, er 5G proeven werden gedaan.

Onderzoek gewenst naar vreemd gedrag koeien en 5G

Ook de veehouders willen in april 2019 dat er een onderzoek komt naar de relatie tussen het 5G-netwerk en de paniek die dit mogelijk veroorzaakt bij koeien.

Nieuwe proefgebieden voor 5G

In 2019 is de proeftuin in Groningen uitgebreid en blijft een verzamelplek voor draadloze experimenten van het 5G-netwerk.  Verschillende proefgebieden zijn gestart in Nederland met 5G, om de waarde van de 5G toepassingen te ontdekken. Proefgebieden vanaf 2018 in:

-Amsterdam Zuidoost;

-de Rotterdamse haven;

-Noord-Drenthe.

Proefgebieden in 2019:

-Helmond. De A270 tussen Helmond en Eindhoven waar Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC) wordt getest;

-Eindhoven (de tweede helft van 2019);

Testen in Den Haag

In Den Haag werd op 19 oktober 2018 getest met 5G. Twee KPN-medewerkers vertelden dat vrijdag 19 oktober net iets voor 12.00 uur gedurende een aantal uren 5G frequentietest werden uitgevoerd in de buurt van het Huygenspark en dat er ook op “piekbelasting” was getest. De test is woensdag 24 oktober herhaald. Vanaf week 42 2018, worden er dode spreeuwen in het Huijgenspark gevonden. Namelijk op:

-vrijdag 19 oktober 30 dode spreeuwen;

-Woensdag 24 oktober 30 dode spreeuwen;

-Donderdag 25 oktober 88 dode spreeuwen;

-Donderdag 1 november 138 dode spreeuwen;

-Vrijdag 2 november 7 dode spreeuwen;

-Zaterdag 3 november 44 dode spreeuwen.

De reden van de onrust

Of de relatie met het testen van 5G de oorzaak is van de paniekerige koeien in Groningen en de dode vogels in Den Haag, is officieel geen duidelijkheid over, maar het maakt mensen ongerust. Geruststellende berichten: https://nos.nl/artikel/2262257-mysterie-van-vergiftigde-spreeuwen-in-den-haag-lijkt-ontrafeld.html van 6 december 2018 zijn er om mensen niet ongerust te maken anders moet de overheid zes miljard terug betalen aan de telecom. Een lezer van Stop UMTS vertelt heel wat anders: https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11894/zwijgende_getuigen_(de_dode_spreeuwen_in_den_haag).  Heel wat anders dus en mijn artikel had op infoNu niet afgekeurd mogen worden hierom omdat het raadsel van de dode spreeuwen zogenaamd was opgelost. Artikelen om mensen te waarschuwen voor elektromagnetische velden die stelselmatig worden afgekeurd en waarom ik deze site maar heb laten maken door onze zoon. Tegenwerking op kleine schaal noem ik het maar. Het stuk over de Gezondheidsraad was er niet bij. Een beetje niet mijn stijl maar na al zeker 15 elektrogevoeligheid tegen elektromagnetische velden, geeft dit wel een heel wrange smaak.

Eerst onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek vindt GroenLinks, voordat de massale uitrol van 5G in 2020 plaats vindt. Ik wens en hoop op succes na alle pogingen van iedereen in Kamer die hier vragen over gesteld hebben is het vijf voor twaalf voor de mensen in Nederland die ernstig elektrogevoelig zijn gemaakt.

Duitsland

Ook in Duitsland willen ze eerst onderzoek naar de werking van het 5G-netwerk en het eventuele effect op fauna, flora en mensen. Duitsland maakte in maart 2019 bekend dat het een onderzoek laat verrichten naar 5G en de eventuele gevaren voor de gezondheid van de mensen, omdat er te weinig kennis is op het gebied van de gevolgen van 5G. Het is een nieuwe techniek, vergeleken met de vorige netwerken, met een snelle dataoverdracht door gebruik te maken van hogere frequenties. Invloed op de gezondheid kan mogelijk zijn.