Na de stilgelegde voetbalwedstrijd, waarbij de Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira geëmotioneerd het veld verliet, werd de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior stilgelegd. Dit alles n.a.v. spreekkoren die de speler uitmaakten voor ‘zwarte piet’, ‘k-neger, ‘katoenplukker’, die sinterklaasliedjes zongen en oerwoudgeluiden produceerden. Discriminatie en gelukkig stapte het hele elftal van het veld. Nederland in rep en roer achterlatend. Politici van links tot rechts, en tot in het Torentje aan toe, vielen na de wedstrijd over de club heen. Premier Rutte veroordeelde het racisme en noemt het ‘schandalig’. Dit kán en mág niet. In Nederland horen huidskleur en achtergrond geen enkele rol te spelen. De grondwet is duidelijk hierin;

Hoofdstuk 1 artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Discriminatie wat betreft mensen ongevraagd in de elektromagnetische velden zetten mag dat wel?

Hoofdstuk 1 artikel 10:
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Niet iedereen in Nederland kan deelnemen aan de ‘digitale’ 21ste eeuw. Er zijn mensen die geen smartphone en/of computer kunnen hebben. Hoe moeten deze mensen, de elektrogevoeligen, in contact blijven met de maatschappij, die we er in Nederland van gemaakt hebben? Een draadloze maatschappij die volgens premier Rutte een basisbehoefte is. Want zonder technologie stagneert onze economie vindt de overheid. En als je nu lichamelijk onwel wordt van deze zogenaamde vereiste is dat volgens de Nederlandse grondwet toch ook discriminatie? Wij elektrogevoeligen willen niet bestraald worden door alle elektromagnetische velden van alle draadloze apparaten en hun antennes hiervoor nodig. Premier Rutte doe hier wat aan. Noem het schandalig dat mensen ongevraagd ‘bestraald’ worden in heel Nederland. Laat gezondheid voor economie gaan in Nederland.

Overheid:
Discriminatie op het voetbalveld mag niet, helemaal terecht. Maar ik heb ook recht op eerbiediging van mijn persoonlijke levenssfeer en wil niet bestraald worden. Ongevraagd bestraald word ik al maar geef me dan een plek waar ik wonen kan en tóch bij de maatschappij kan horen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/07/draadloze-communicatie-basisbehoefte-voor-elke-nederlander