Van de generatie van de millennials (geboren tussen 1980 en 2000) heeft één op de vijf klachten die kunnen leiden tot een burn-out. Onderzoek van het onderzoeksbureau Gesellschaft für Konsumforschung (GfK of de vereniging voor consumentenonderzoek) en verzekeraar Interpolis, maakten dit in maart 2018 bekent. De oorzaken zijn divers en complex, aldus Interpolis maar één van oorzaken lijkt de smartphone te zijn. Dit geeft ernstige mentale klachten zodat het dagelijks leven erg belemmerd wordt en kan leidden tot stress en burn-out. Nooit gehoord zeker van digitale dementie of het boek gelezen van digiziek?

De oorzaak volgens Interpolis

Bijna 20 procent van de 1.130 Nederlandse jongeren zegt dat het dagelijks leven ernstig verstoord wordt door mentale klachten. Klachten welke te wijten zijn aan intensief smartphonegebruik. De oorzaak is volgens Interpolis perfectie. De programma-manager van Interpolis zegt hierover: “jongeren worden op sociale media zoals Facebook en Instagram, geconfronteerd met het perfecte plaatje. De perfecte man/vrouw, moeder, vriendin, kleren, uiterlijk, borsten, het perfecte gewicht na een zwangerschap, de perfecte kinderen of het perfecte eten. Iedereen wil zich daaraan meten en dat lukt niet. Het gevolg is dat het voelt als falen en dat levert veel stress op. Ook de berichtenapp levert veel stress op wanneer er niet onmiddellijk gereageerd wordt op een berichtje. Smartphonestress door te denken; ik heb iets fout gedaan, ik heb gefaald”.

Klachten

De wekker wordt ‘s nachts opgezet bij smartphone verslaafden (nomofobie) om op de smartphone geen enkel berichtje te hoeven missen en moeten beantwoord worden. Altijd en overal berichtjes beantwoorden (ook wel nomofonie geheten) veroorzaakt klachten als:

-Onrust:

-Angstgevoelens;

-Klamzweet;

-Trillen.

Waarom een experiment

Het aantal burn-outverschijnselen onder millennials is zeer zorgelijk. Met het meerjarige programma wil Interpolis aandacht vragen voor een groot maatschappelijk probleem en wil zoeken naar oplossingen. Dat is niet alleen nodig om het welbevinden van jongvolwassenen te vergroten, maar ook om de kosten die gemoeid gaan met langdurige uitval terug te dringen.

De digital detox challenge

Interpolis voerde in 2017 twee weken lang onderzoek uit naar stress onder 200 jongvolwassenen, de digital detox callenge. In zeven dagen leerden de deelnemers om hun smartphonegebruik te verminderen door tips en uitdagende opdrachten.

Tips

Zo werden bijvoorbeeld de volgende tips gegeven:

-zet de smartphone op vliegtuigmodus;

-gebruik geen smartphone onderweg;

-laad de telefoon voor maximaal 50% op;

-verwijder de overbodige apps;

-zet de berichtennotificaties uit.

Opdrachten

Op vrijdagavond, het begin van het weekend, speel je phone stack. Phone stack houdt in dat de hele avond de telefoon NIET gebruik wordt. Iedere aanwezige legt dan aan het begin van de avond zijn/haar telefoon in het midden van de tafel, boven op elkaar ( stack). Degene die het eerst de mobiel van de stapel pakt krijgt een straf. Bijvoorbeeld:

-betaal een rondje;

-betaal een etentje.

Ga naakt de deur uit

Een andere opdracht is: ga naakt de deur uit. Naakt in de zin van: zonder mobiel. En op de laatste dag van de callenge: ga winkelen of wandelen zonder de telefoon.

Positief resultaat

Voor, tijdens en na de challenge is het smartphone gebruik gemeten en het zelfbeeld van de deelnemers. Uit de evaluatie bleek dat het positieve zelfbeeld van de groep toenam en een positief resultaat gaf wat betreft het:

-het stressniveau;

-de slaap;

-de concentratie;

-de energie;

-mentaal welbevinden.

Terugval

Ondanks het positieve resultaat van dit experiment, zag Interpolis dat na afloop het smartphonegebruik toch weer steeg. Ook bleek dat het ‘afkicken’ juist gepaard ging met stress. Toch waren de positieve resultaten genoeg aanleiding voor Interpolis om met het experiment verder te gaan.

Het anti-burnout programma in 2018

In 2018 Interpolis start het anti-burnout programma. Het anti-burnout programma duurt twee jaar en het eerste programmaonderdeel is een soort ‘digitale ontgifting’ waarbij het doel is dat jongeren minder stress ervaren van hun smartphone. De tips en opdrachten zijn dezelfde als uit het testprogramma en gemeten wordt hoe de deelnemers voor, tijdens en na de opdrachten in hun vel zitten.

Doel digitale detox

Het doel is om het aantal jongeren te ontgiften van hun verslaving, zodat ze minder stress ervaren en de kosten die gemoeid gaan met een langdurige uitval van iemand terug te dringen.

Digitale dementie en Digiziek

Smartphonestress door te denken; “ik heb iets fout gedaan, ik heb gefaald”? De zorgverzekeraar heeft waarschijnlijk nooit de boeken ingezien van Prof. Dr. Manfred Spitzer. Psychiater, filosoof en auteur waarschuwt in zijn boek ‘Digitale Dementie’ uit 2012, al voor de kwalijke invloed die de digitale technologie heeft op cognitieve vermogens als waarneming en denken. In 2016 heeft hij een tweede boek uitgebracht met als rode draad: de digitalisering sloopt ons héle lichaam. In het tweede boek (2016) Cyberkrank (in het Nederlands Digiziek) waarschuwt hij dat overmatig gebruik van digitale media negatief kan werken voor een lichaam. Negatief door het krijgen van:

-verhoogde bloeddruk;

-diabetes type 2;

-slapeloosheid;

-controleverlies;

-stress.

Stress

Stress verzwakt het immuunsysteem en een verzwakt immuunsysteem en geeft eerder kans op infecties. Stress met als oorzaak verslaving aan de smartphone kan leiden tot:

-eenzaamheid;

-angststoornissen;

-depressies;

-concentratieverlies;

-verhoogde bloeddruk;

-diabetes type 2;

-slapeloosheid;

-stress.

Onwetend

De zorgverzekeraar weet natuurlijk niet dat er in 2018 al officieel 840.000 mensen in Nederland zijn die ziek worden van het overmatig gebruik van de smartphone door anderen die verslaafd zijn aan de smartphone (officieus veel en veel meer). Dat mensen geïsoleerd leven in een welvarend land, door nergens meer naar toe te kunnen gaan omdat overal mensen zijn met een smartphone. Overal staan de zendmasten om toch maar bereik te hebben. Slecht bereik? Geen zorg, er wordt een wifi hotspot gebouwd. Besteed dit geld aan de mensen die ongevraagd bestraald worden! Maak plekken waar ze ook in Nederland kunnen wonen zonder ongevraagd bestraalt te worden. En de verslaafden aan de smartphone? Vertel eerlijk wat de elektromagnetische velden allemaal met een lichaam kunnen doen, dan laten ze het wel. Vertel eerlijk wat een wifi versterker doet, een access point, een wifi hotspot in de buitenruimte, een DECT-telefoon, slimme meter en slimme steden. Vertel eerlijk hoe een slimme auto werkt. Hoe slecht dit is voor de gezondheid. Vertel eerlijk dat kinderen die in baarmoeder blootgesteld zijn aan de frequentiegolven van de smartphone van hun biologische moeder, risico lopen op gedragsproblemen op jonge leeftijd. Vertel eerlijk dat de smartphone een gsm-arm kan veroorzaken, een iPad-schouder, slaapgebrek, een whatsApp-vinger, een sms-nek en een gameboyrug. Vertel dat de verslaving aan de smartphone een psychologische verslaving is. Dat het een verslaving is aan een vertrouwd dagritme, een gewenning, iets wat je jezelf ‘eigen’ gemaakt hebt en je een veilig gevoel geeft. Roken is eveneens een psychologische verslaving. Naast het effect van nicotine, wat een energiek en ontspannen gevoel geeft, is het vooral gecombineerd om het gezellig te hebben, een houding te geven (stoer zijn) en een sigaret bij de koffie. Vertel eerlijk dat de elektromagnetische velden van alle draadloze op de lange termijn biologische effecten geeft :

-op het DNA;

-op lichaamscellen en zodoende het ontstaan van tumoren bevordert;

-veranderingen in cel functies;

-op de hersenen. Bijvoorbeeld de doorlaatbaar van de hersen-bloed barrière stimuleert;

op de voortplantingscellen;

-in het immuunsysteem.

Wie dan nog verslaafd is moet dat toch zelf weten? Help liever de mensen die nu al elektrogevoelig zijn gemaakt en bescherm de mens die dat nog niet is geworden maar wel de kans heeft om dit te worden.