In Amerika loopt men zoals gewoonlijk voorop en kreeg de stad Sacramento in Californië in de zomer van 2018 de primeur om 5G te activeren. Sacramento is de eerste stad in Amerika waarbij het 5G-netwerk is uitgerold en werden er in 2018 nabij de brandweerkazernes antennes geïnstalleerd voor het 5G-netwerk. Eind december 2019 werd er een 5G-antenne geplaatst, voor de woning van de familie Davidson. De antennes (een slimm-cells) zijn bevestigd aan een lantaarnpaal in opdracht van het telecombedrijf Verizon*

* Verizon is een van de grootste Amerikaanse telecommunicatieconcerns. De slimm cells zijn nodig om de data door te geven van de zendmast voor 5G (antenne-arry of Massieve MIMO).

Gezondheidsproblemen na installatie 5G-netwerk
Nadat er bij de brandweerkazernes antennes werden geplaatst voor het 5G-netwerk zijn er na installatie, bij brandweerlieden grote gezondheidsproblemen ontstaan. Problemen als:
-extreme vermoeidheid;
-duizeligheid;
-overmatige slaperigheid
-onwillige spieren;
-jeukende huid;
-hoofdpijn;
-slapeloosheid;
-warrig zijn.

Toen de brandweerlieden medisch werden onderzocht, bleek dat er afwijkingen zijn geconstateerd in hun hersenen en dat er neurologische schade was ontstaan.

De symptomen van neurologische aandoeningen
Een neurologische aandoening is een aandoening van het zenuwstelsel. Structurele, biochemische of elektrische onregelmatigheden veroorzaakt in de hersenen, het ruggenmerg of andere zenuwcellen kunnen een verscheidenheid aan symptomen veroorzaken. Voorbeelden van de symptomen zijn:
-verlamming;
-spierzwakte;
-een verminderde coördinatie;
-gevoelsverlies;
-insults;
-verwardheid;
-pijn;
-veranderd bewustzijnsniveau.

Elektromagnetisch spectrum

Een van de oorzaken van neurologische aandoeningen
Een van de oorzaken voor een neurologische aandoening is radiotherapie. Radiotherapie maakt gebruik van röntgenstraling (ioniserende straling). Bestraling van de hersenen geeft in wisselende mate beschadiging van het hersenweefsel. Er kan sprake zijn van minder goede verstandelijke ontwikkeling. Ook kan bestraling op de hypofyse uitval in de hormoonassen veroorzaken. Er lijkt een verhoogde kans te zijn op het krijgen van een herseninfarct.

5G en straling
Alle zendmasten voor de mobiele telefonie ontvangen data en geven data door middels elektromagnetische velden (straling). De 2G, 3G en 4G maken gebruik van de radiogolven in het hoogfrequent spectrum.
Het 5G netwerk zendt elektromagnetische straling van uit een nieuw type zendmast dat gebruikt maakt van de Massive MIMO-techniek die de elektromagnetische velden in beamvorming richten op specifieke gebruikers (laserbundel*) en van miljoenen kleine basisstation (slimm cells) geplaatst om de 150 meter. De antenne-arrys geven een gebundelde krachtige laserstraal, die gericht worden op de mobiele telefoons in het servicegebied. Is een straal eenmaal op een persoon of een 5G apparaat vastgezet/gelocked, dan blijven de stralen elke beweging volgen die gemaakt worden om connectie te blijven maken.

* Een laserbundel heeft golflengten in het infrarood spectrum, zichtbaar licht of ultraviolet licht (ioniserende straling)

Mast weg, klacht weg
Toen de brandweerlieden werden overgeplaatst naar locaties waar zich geen 5G antennes bevonden, verdwenen de symptomen. Het ironische van het verhaal is dat de gemeten stralingsniveaus slechts een honderdste bedroegen van wat de autoriteiten als veilig bestempelen.

Slimm cell
Eind december 2019 werd er een 5G cel-antenne (slimm-cell) aan een lantaarnpaal bevestigd vlakbij het huis van de familie Davidson in Sacramento. De lantaarnpaal met slimm-cell stond precies voor het slaapkamerraam van de jonge nichtjes van Noah Davidson. Een maand later kregen de nichtjes van Noah Davidson last van griepachtige symptomen en ook andere familieleden begonnen ook met ongewone symptomen. De symptomen verdwenen toen de meisjes in een andere kamer gingen slapen, die was afgeschermd tegen straling.

Ongeveer 30% van deze hoogfrequente elektromagnetische straling wordt direct geabsorbeerd door de hersenen, vanwege cellen met magnetiet-kristallen die zich gemakkelijk laten doordringen. De menselijke hersenen bevatten ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen (natuurlijke magneten) per gram weefsel. Bij downloaden verdriedubbelt deze straling uitstoot.

De familie Davidson heeft Verizon, net als vele andere families opgeroepen om de mast te verplaatsen.

Negatieve gezondheidseffecten
Het telecombedrijf heeft geen gehoor gegeven aan deze oproep.
Noah stelt dat er honderden studies en artikelen zijn die laten zien dat straling van mobiele apparaten leidt tot negatieve gezondheidseffecten. Hij wijst er verder op dat duizenden artsen en wetenschappers waarschuwen tegen de gevaren van straling en draadloze technologie, met name de 5G-technologie.

Verwijderd
“We zijn bang dat we permanent worden beschadigd of zelfs zullen sterven als gevolg van de mast,” aldus Noah. Hij besloot een YouTube-kanaal op te richten om aandacht te vragen voor deze problematiek. Zijn kanaal werd echter zonder opgaaf van reden, verwijderd door NextDoor, een buurt-app voor het lokale leven.

NextDoor
NextDoor heeft het account van Noah Davidson opgeschort wegens het plaatsen van omstreden informatie over de negatieve effecten van 5G en microgolfstraling van kleine cellen. De kleine cellen die zonder schriftelijke kennisgeving buiten woningen in de wijk geplaatst zijn. Noah leverden wetenschappelijke documentatie op van onafhankelijke onderzoeken en voorbeelden van acties van andere organisaties tegen de uitrol van 5G.
Het feit dat 5G niet is getest, is een veiligheidskwestie en dat mensen geïnformeerd moeten worden over de slimm cells die buitenshuis worden geïnstalleerd. De stad is niet transparant geweest over 5G en heeft als gevolg daarvan vrijwel NUL publieksbereik gedaan. Ze informeren de bewoners niet voordat ze antennes in de buurt van hun huis installeren, en Verizon ook niet. Iemand moet mensen laten weten wat er aan de hand is en waarom ze zich zorgen moeten maken over een nieuwe stralingsbron buiten hun voordeur die 24/7 aan staat.

Het Nextdoor-bericht dat door Noah was gestart, stond al bijna 2 maanden op voordat het werd verwijderd. Het bericht bevatte een YouTube-video opgenomen door de stad Sacramento met aantekeningen van Noah.

Niemand doet wat
Samen met enkele buurtbewoners is Noach al negen keer naar de gemeenteraad geweest om zijn zorgen uit te spreken over de uitrol van 5G, maar geen enkel lid van de raad kan of wil de zorgen over 5G wegnemen.

Uitspraken
Senator Richard Blumenthal, USA
“Er is écht geen onderzoek geweest. We zijn met 5G een soort van blind aan het vliegen, wat gezondheid en veiligheid betreft.”

Dr. Ronald Powell, gepensioneerd Harvard wetenschapper
“Er is geen veilige manier om 5G uit te rollen in onze gemeenten; er zijn alleen ‘slechte manieren’ en ‘slechtere manieren’ en in plaats van te discussiëren over wie er controle over zou moet hebben, zouden we moeten focussen op het voorkomen van de uitrol.”

Kinderen worden ziek na plaatsen 5G-mast in één van de eerste 5G-steden ter wereld. YouTube wil niet dat u dit weet


https://5gsacramentodangers.com/2019/08/14/5g-is-dangerous-2-2-2-2-2-2-2-2-3/

https://www.niburu.co/gezondheid/13182-eerste-gezondheidsslachtoffers-door-uitrol-5g-netwerk
https://www.skion.nl/voor-patienten-en-ouders/late-effecten/meer-informatie/878/neurologische-problemen/?pid=532&sid=
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neurologische_aandoening
https://www.skion.nl/voor-patienten-en-ouders/late-effecten/meer-informatie/878/neurologische-problemen/?pid=532&sid=