Het European Cancer and Environment Research Insitute (ECERI) werkt sinds 2011 samen met diverse wetenschappers in onderzoek op het gebied van oncologie, genetica en epigenetica en de relatie met het milieu. ECERI heeft in maart 2017 contact gezocht met leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De boodschap aan de WHO was om de gevaren van de draadloze toepassingen serieus te nemen en om de blootstellingsnormen te verminderen.

Wat is ECERI
Het European Cancer and Environment Research Insitute (ECERI) bestaat uit wetenschapsmensen uit heel Europa die onderzoek doen naar milieu gerelateerde ziekten of aandoeningen. Milieuziektes zoals;
Kanker;
Diabetes type 2;
Obesitas;
Allergieën;
Degeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel. Ziekten die gepaard gaan met een geleidelijk minder worden van een of meer lichaamsfuncties. De oorzaak is vaak niet duidelijk maar van een erfelijke kwetsbaarheid is mogelijk wel sprake. Ziekten als:
Alzheimer;
Autisme;
MCS (multiple chemical sensitivity of meervoudig chemisch overgevoelig);
EHS (Elektrohypersensitiviteit of stralingsgevoeligheid).

Een van doelen van de ECERI
Een van de doelen van de ECERI is om patiënten te diagnosticeren en te behandelen die gevoelig zijn voor elektromagnetische velden (EHS) en/of gevoeligheid voor meerdere chemische producten (MCS).

Onderzoek
Het onderzoek is Frankrijk uitgevoerd onder controle van het ARTAC, een vereniging van artsen en onderzoekers die onder ander onderzoek doen naar kanker versus het milieu. ARTAC en ECERI zijn non-profit particuliere onderzoeksorganisaties die onafhankelijk zijn. De onderzoeken zijn begonnen in 2008 in het Georges Pompidou European Hospital, en van september 2009 tot vandaag in het privé-ziekenhuis Alleray Labrouste, Parijs 75015. Het ARTAC onderzoeksteam werd gecoördineerd door professor Dominique Belpomme.

Wat bewijzen de onderzoeken
Dat mensen die claimen EHS en/of MCS anno 2017 te hebben, slechts het topje van de ijsberg zijn. Dat het grootste van de mensen nog niet zichtbaar is en onbekend is met de schadelijke gevolgen van draadloos gebruik. Dat er in de gevoeligheid voor draadloos gebruik een overgevoeligheid kan ontwikkelen op de lange termijn.

Overgevoeligheid
Overgevoeligheid is een kenmerk om klinisch en biologisch reageren op, vaak ‘zwakke’ elektromagnetische velden of chemische stoffen. Het overgevoeligheidssyndroom, nu al bij veel mensen, kan een voorbode zijn op een groot probleem in de volksgezondheid wereldwijd. Langdurige blootstellingen aan alle draadloze apparaten kunnen chronische aandoeningen of ziekten veroorzaken. Zolang deze ziekten niet gediagnosticeerd kunnen worden is geen protocol voor artsen en geen medicijn.

Onderscheid in gevoeligheid
De onderzoeken bewijzen dat gevoeligheid voor alle draadloze apparaten te onderscheiden is in:
Pathologische intolerantie;
Ontvankelijkheid.

Pathologische intolerantie
De definitie van pathologische intolerantie zijn klachten en verschijnselen van iemand (klinische symptomen) en biologische dysfuncties, bij blootstelling aan elektromagnetische velden aan / of chemicaliën. Deze klachten zijn niet medisch gediagnosticeerd en kunnen bij langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden of chemische producten leiden tot:
effecten op genen en DNA;
effecten op lichaamscellen en het ontstaan van tumoren;
de doorlaatbaar van de hersen-bloed barrière;
effecten op de voortplantingscellen;
veranderingen in het immuunsysteem.

Ontvankelijkheid
Ontvankelijkheid zijn mensen die vanaf de geboorte gevoelig ergens op reageren, de high sensitive person (HSP’er). Het is een wetenschappelijk bewezen gevoeligheid die verband houdt met een genetische overdracht. De epigenetica bestudeert de genen op de milieu-invloeden, zoals de toenemende elektromagnetische velden.

De World Health Organization (WHO)
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft als onder ander doel om ziektes zoal kanker en hartziekten te onderzoeken en te bestrijden. In 2011 heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een officieel agentschap en onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, de hoogfrequente elektromagnetische velden van alle draadloze apparaten ingedeeld onder klasse 2B. Klasse 2B betekent de omstandigheden van de blootstelling zou weleens kankerverwekkend voor de mens kunnen zijn. De ESERI is het hier niet mee eens en naar aanleiding van de onderzoeken dat de gevaren van draadloze toepassing niet geclassificeerd moet worden als mogelijk kankerverwekkend, maar als 2A: waarschijnlijk kankerverwekkend. Bovendien zijn de normen, gemaakt door de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) veel te hoog.

De norm van het ICNIRP
In 1998 is door de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) de norm op het thermisch effect voor de toelaatbare blootstelling van alle draadloze communicatie, de Specific Absorption Rate (de SAR waarde). De SAR-waarde is gemaakt na wetenschappelijk onderzoek om te voorkomen dat de veldsterkte bij masten voor de mobiele telefonie, te hoog is en het lichaam kan opwarmen (het thermisch effect). De waarden waaraan een persoon mag worden blootgesteld zijn:

Frequentie in
MegaHertz: De toegestane hoeveelheid in Vollt per meter:
10-400 MHz 28 V/m
700 MHz 36 V/m
800 MHz 39 V/m
900 MHz 41 V/m
1800 MHz 58 V/m
2000 MHz en hoger 61 V/m

Het zijn normen gebaseerd op het thermisch effect. De normen voor de biologische effecten zijn nooit gemaakt en door onderzoek blijkt dat de elektromagnetische velden van alle draadloze ook een biologisch en neurologisch effect geeft.

Overleg
De ECERI heeft besloten om de ernst van de situatie nog een keer duidelijk te maken aan de Wereldgezondheidsorganisatie. De normen moeten omlaag en de gevaren van de elektromagnetische velden die bij draadloos gebruik onzichtbaar, reukloos en onhoorbaar zijn, serieus te nemen en kenbaar te maken. Op drie maart 2017 heeft het gesprek plaats gevonden en de vertegenwoordigers voor de ECERI waren:
Tarmo Koppel, promovendus milieu en veiligheid;
Dominique Belpomme, professor in de oncologie;
Ernesto Burgio, voormalig ziekenhuis directeur en projectmanager bij ARTAC (ARTAC is een onafhankelijke vereniging van artsen en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in biologisch onderzoek, medische en therapeutische kanker.
David Carpenter, professor in de milieu-gerelateerde gezondheidswetenschappen;
Lennart Hardell, professor in de oncologie, geneeskunde en gezondheid;
Igor Y. Belyaev, professor stralingsdeskundige in stralingsfysica.

De boodschap van het ECERI aan de WHO
Door onderzoek is duidelijk dat ongeveer 10% van de bevolking in Europa elektrogevoelig is. De ECERI vraagt om;
Onafhankelijk van de wetenschap, mensen die door zelfrapportage concluderen EHS hebben te helpen;
EHS en MCS te zien als pathologische een aandoening, dat de aandoening samenhangt met de elektromagnetische velden van alle draadloze gevolgen;
Er een mogelijke associatie is tussen elektrogevoeligheid, de ziekten multiple sclerose en autisme en het verband met de afbraak van myeline. Myeline is een vettige stof die de uitlopers van de zenuwcellen omhullen;
De openbare blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen of te stoppen. Dit is een ongevraagde blootstelling op een lichaam en is bij wet verboden. Tijdens onderzoek op het station van Stockholm werd de openbare blootstelling onderzocht, hoeveel loopt een mens onbewust op? Het gemiddelde van alle elektromagnetische velden was 921 µW/m2 (milliwatt per vierkante meter), en bij hotspots wel µ95.544 W/m2. Veel te hoog dus. Onderzoek geeft niet aan wat het doet met mensen die er werken;
Vermindering van de blootstelling aan elektromagnetische velden voor vooral zwangere vrouwen en zuigelingen;

Conclusie
Deel de radiofrequente elektromagnetische velden niet in bij klasse 2B, mogelijk kankerverwekkend, maar bij 2A, waarschijnlijk kankerverwekkend.

Bronnen:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgxODkwOTk5NjU5OTU4ODQwNTYBMDYyOTAyMzI4NzAxMTkyMTk2NjgBcmVrTTlzZ1hDd0FKATAuMQEBdjI
http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/387-overleg-tussen-european-cancer-research-instituut-en-who
foto:https://pixabay.com/nl/roze-roze-ballonnen-1821381/