Kanker expert Professor A. Miller beweert in 2018 dat het gebruik van de mobiele telefoon en alle elektromagnetische velden (draadloze straling) kankerverwekkend is voor de mens. Dat wifi in klaslokalen hetzelfde gezondheidsgevaar geven als de gevaren van het tabak- en asbestgebruik. Dat de kinderen zo geobsedeerd zijn tot het internet dat het een voorwaarde is om een vakantie te boeken waar draadloos bereik is. Vanwege de mogelijke gevaren van alle draadloze apparaten, pleit prof. Miller voor het compleet verbannen van wifi, laptops en tablets in klaslokalen. Verschillende landen wereldwijd hebben dit al ingevoerd of treffen voorzorgsmaatregelen.

Wie is Anthony Miller

Anthony B. Miller is emeritus hoogleraar aan de Dalla Lana School of Public Health van de Universiteit van Toronto. Hij houdt zich bezig met de oorzaken van kanker, de preventie en de screening hiervan. Hij is al jarenlang adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en was Senior Epidemioloog voor het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC). In 2011 maakt de WHO, na een bijeenkomst van de werkgroep kankeronderzoek IARC bekend dat de elektromagnetische velden van alle draadloze apparaten mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens en deelde de elektromagnetische velden in bij klasse 2: mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Anno 2018 vindt professor Miller de verschillende onderzoeken zo steekhoudend dat ze volledig voldoen aan de criteria voldoen om te worden geclassificeerd als klasse 1: kankerverwekkend voor mensen.

De onderzoeken

De basis voor de mening van prof. A Miller zijn de wetenschappelijke publicaties van:

-Het Interphone project uit 2010 met een her-analyse uit 2014.  Het Interphone project geeft bewijzen voor een risico op kanker bij meer dan 10 jaar gebruik van de  mobiele telefoon;

-De CERANAT-studie uit Frankrijk  die vijf maal een verhoogd gezondheidsrisico laat zien na vijf jaar gebruik van de mobiele telefoon;

-de verschillende onderzoeken en publicaties van  Dr. Lennart Hardell die bewijzen dat langdurig gebruik van een draadloze telefoon twee tot vijf een verhoogd risico op kanker geven;

-het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP). Een onderzoek waar laboratoriummuizen en ratten gedurende twee jaar, met tussenpozen worden blootgesteld aan de mobiele telefoon. De uitslag was dat een aantal mannelijke ratten hersentumoren ontwikkelden en dat het DNA in hun hersenen was beschadigd.

Daarom geen wifi

Dat bijna iedere middelbare scholier in het bezit is van een mobiele telefoon zal niemand aan twijfelen. Dat het in Nederland erg moeilijk is om een school voor de kinderen te vinden waar ze zonder wifi of draadloze leermiddelen werken, zal ook niemand aan twijfelen. Naast bovengenoemde onderzoeken die aangeven dat de elektromagnetische velden de gezondheid kunnen schaden, geven onderzoeken aan dat de elektromagnetische velden (of straling) van de wifi, mobiel en tablets waarschijnlijk ook de leerprestaties en het leervermogen van kinderen op een negatieve manier beïnvloeden. Kinderen die na de installatie van wifi op school klagen over:

-misselijkheid;

-vermoeidheid;

-hoofdpijn;

-moeite hebben met concentreren;

-hyperactiviteit.

Er zijn gevallen bekend dat kinderen niet meer naar school kunnen omdat ze er ziek worden. Omdat ze de vingers niet kunnen bewegen, niet de trap afkunnen en die zo benauwd worden van het schoolklimaat dat ze vluchten van de locatie. Vluchten in verwarde toestand en zich begeven in het verkeer en zo een gevaar vormen voor zichzelf en voor een ander. Zo vergelijkt professor Miller het gebruik van wifi met de  schadelijke van het decennia lang asbest-en rookverhaal.

Wat doen de verschillende Europese landen doen

Steeds meer landen in Europa en wereldwijd treffen voorzorgsmaatregelen om de bevolking te beschermen tegen de radiogolven van alle draadloze apparaten. Vooral het jonge kind dat nog volop in de groei is.

Frankrijk

In 2015 is in Frankrijk een wifi-verbod ingesteld op crèches waar kinderen verblijven die jonger zijn dan drie jaar. Basisscholen moeten de wifirouter uitzetten wanneer de wifi niet gebruikt wordt en reclame voor mobiele telefonie met jonge kinderen is verboden. Vanaf september 2018 komt er een totaalverbod van het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen. Tijdens de lessen waren ze al verboden maar de uitbreiding geldt voor de pauzes en tussen de lessen. De Franse overheid heeft het voornemen om de bevolking beter te informeren over goed gebruik van mobiele telefonie en wil professionele hulp voor de elektrogevoeligen zoals aanbevolen door ANSES ( het Frans agentschap voor voedsel, leefmilieu en gezondheid & veiligheid).

België

In België is in 2014 een wet de eventuele negatieve langetermijngevolgen van elektromagnetische straling. Verminder het risico voor het jonge kind. Gemeenten verboden het gebruik van wifi op plekken waar veel jonge kinderen zijn, is een verbod op reclame voor jonge kinderen van mobiel gebruik en een verbod op de verkoop van tablets en smartphones te verkopen kinderen jonger dan zeven jaar. De fabrikanten en telecomproviders die de draadloze apparaten op de Belgische markt verkopen, zijn verplicht om de SAR-waarde te vermelden. Op 24 mei 2017 is er in België door drie senatoren een voorstel van resolutie gedaan om EHS te erkennen. Om aandacht te geven aan mensen met elektrogevoeligheid maar ook aan de gehele bevolking. Om onderzoek te verrichten naar een diagnosetool om te bepalen of iemand elektrogevoelig is, om openbare gebouwen en instellingen wifi-vrij te maken en er moeten netwerkvrije zones komen (witte zones) waar geen draadloos gebruik is en blijft. Mensen met elektrogevoeligheid moeten ook de keus hebben om in de digitale eeuw te kunnen blijven wonen en werken waar zich veel mobiele netwerken bevinden.

Oostenrijk

Op 11 november 2017 is er publicatie uitgegeven de artsen van het ‘Cyprus Medical Association’, de ‘Wiener Ärztekammer’ en het ‘Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health’ om de blootstelling aan de elektromagnetische velden van de mobiele telefoon te minderen door;

-de mobiel alleen te gebruiken in noodgevallen als je onder de 16 bent;

-beperk de tijd bij mobiel bellen;

-minimaliseer het aantal apps;

-bij geen gebruik wifi of mobiele telefoon, wifirouter en telefoon uitschakelen. Zet een nachtschakelaar op de wifirouter zodat het automatisch uitschakelt;

-houd rekening bij mobielgebruik met de omgeving. Kinderen, zwangeren en elektrogevoeligen worden zo eveneens ‘passief’ blootgesteld;

-wees voorzichtig met de draadloze baby-monitor omdat dit onomkeerbare schade aan een kinderbrein kan geven.

Spanje en Italië

Veel individuele lokale autoriteiten in Spanje en Italië hebben de wifi verwijderd uit hun scholen.

Cyprus

Het Cyprus National Committee on Environment and Children’s Healt, heeft in Cyprus in 2016 geadviseerd om de blootstelling van kinderen aan alle draadloze apparaten, te verminderen. In een video wordt gerefereerd naar de uitspraak van de WHO als mogelijk kankerverwekkend en wordt de onduidelijkheid uitgesproken dat de radiogolven (elektromagnetische velden) mogelijk kunnen leiden tot een verandering in de ontwikkeling van de hersenen, het voortplantingssysteem, het embryo, DNA, concentratie en het geven van neurologische problemen.

Rusland

Het Russische Nationaal Committee for Non-Ionizing Radiation Protection (RNCNIRP) stelt in 2008 een verklaring op dat bij gebruik van mobiele telefoons het potentiele risico voor de gezondheid van de kinderen erg hoog is. De kinderen hebben nog een groter hoofd omdat ze nog in de groei zijn en de absorptie van elektromagnetische velden groter zal zijn dan het hoofd van volwassenen.  Het RNCNIRP ziet verschijnselen als bij een alcohol- of sigarettenverslaving.

Israël

In 2011 gaat het Israëlische ministerie van onderwijs mobielgebruik in scholen beperken. Studenten mogen de mobieltjes op daarvoor aangewezen plekken binnen het schoolgebied gebruiken.

Nederland

In Nederland wil in 2018 de Radboud Universiteit een verbod op de smartphone overwegen in collegezalen (worden ze eindelijk wijs). De kwalijke gevolgen van een eventuele gezondheidsschade worden niet aangehaald maar de reden is dat de Universiteit vindt dat er aanwijzingen zijn dat de sociale media een negatieve rol speelt bij stress en eenzaamheid ( worden stress niet mede veroorzaakt door de EMV?). Reacties van pubers zijn; en dan zeker ook de laptops verbieden en geen wifi meer? Of: Dit soort maatregelen past beter bij het VMBO lijkt me.

Ja, dit is wat professor Miller nastreeft en het liefst ook op Universitair niveau.

 

Bronnen:

https://www.emfacts.com/2017/08/cancer-expert-declares-cell-phone-and-wireless-radiation-as-carcinogenic-to-humans/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5872001/Could-wifi-giving-children-cancer.html

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/radboud-universiteit-overweegt-verbod-op-smartphone~a4ccf953/

https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf (NTP onderzoek)