C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, onderdelen van het ministerie van Defensie en daaraan gekoppelde organisaties gebruiken het digitale systeem voor hun mobiele communicatie. C2000 heeft eigen vrijstaande zendmasten en antenne-installaties op dak locaties en zijn door schakelcentrales met elkaar verbonden. De masten en schakelcentrales zorgen ervoor dat hulpverleners elk moment, overal in Nederland en enkele kilometers daarbuiten, via hun portofoon en mobilofoon kunnen communiceren met de meldkamer. De infrastructuur van C2000 telt ongeveer 600 antennemasten (vrijstaande antennemasten of dak locaties). Het systeem en het netwerk worden continu aangepast en verbeterd.

Gebruik C2000-netwerk
Het communicatienetwerk C2000 is eigendom van de Rijksoverheid en de minister van Justitie en Veiligheid is bestuurlijk verantwoordelijk, mede namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Defensie. Het beheer van C2000 is door het ministerie opgedragen aan de Nationale Politie. Meer dan 80.000 hulpverleners communiceren 24/7 via C2000 met de meldkamer en met elkaar. Zij gebruiken het gesloten systeem tijdens het dagelijks werk, maar ook bij grote incidenten en rampen. Met C2000 kunnen hulpverleners snel mondeling informatie met elkaar delen. Het is een gesloten (versleuteld) systeem, dat ook bij zware belasting operationeel blijft. Hulpverleners kunnen de meldkamer direct bereiken door een noodknop op hun portofoon.

Geen inspraak
C2000 is eigendom van de Staat en de minister van Veiligheid en Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Bij wet is dan ook bepaald, dat vanwege het elementaire belang van het C2000 communicatienetwerk voor hulp in nood, voor de bouw van C2000 antennemasten geen omgevingsvergunning vereist is en geen inspraak van burgers.

C2000 in Nederland
Formeel bestaat C2000 uit drie componenten:
-het T2000 (Tetra)-netwerk voor de spraak- en datacommunicatie (in de spreektaal wordt met C2000 het T2000-systeem bedoeld.)
-het P2000 (Paging) -alarmeringsnetwerk (werkt op basis van het Flex-protocol, een standaard voor Paging). Het Paging-netwerk is vooral in gebruik bij brandweerkorpsen en ambulancezorg;
-de meldkamerbedieningen M2000.

C2000 wordt door alle disciplines gebruikt en P2000 is met name bedoeld voor de brandweer en ambulancezorg, die met dit systeem ‘opgepiept’ kunnen worden. Tetra (C2000) en Flex (P2000) zijn volstrekt gescheiden. De frequentiebanden voor C2000 zijn 380,000 MHz – 385,000 MHz (mobiel) en 390,000 MHz – 395,000 MHz (vast). P2000 maakt gebruik van de frequentie 169,650 MHz. en is conform planning begin juni 2018 vernieuwd.

Omdat het C-2000 onvoldoende dekking geeft binnenshuis, is met name ten behoeve van de brandweer een oproepsysteem P-2000 in gebruik genomen. Dit netwerk maakt gebruik van de 169,650 MHz. Lokale overheden kunnen bepaalde gebouwen aanwijzen als speciale dekkingslocatie waarna apparatuur voor ontvangst in dat gebouw geplaatst moet worden.

Woensdag 25 januari 2017 zijn er nieuwe antennes geplaatst op de C2000-mast naast de brandweer kazerne in Gendringen. Deze nieuwe antennes zorgen ervoor dat in de toekomst de ontvangst van alarmeringen (P2000) en de communicatie (C2000) onder alle hulpdiensten gewaarborgd blijft.

Vernieuwing C2000-systeem
Omdat het C2000 netwerk eind 2019, aan het einde van de technische levensduur was, is het communicatienetwerk C2000 op 28 januari 2020 vernieuwd, om ook in de toekomst de veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie te kunnen garanderen. Alleen de masten blijven staan, verder is alles vernieuwd. Software, bekabeling en hardware. De technologie heeft zich snel ontwikkeld en is veel compacter geworden. Van een systeem verspreid over het land gaan meldingen nu naar een centraal centrum, waar alle meldkamers op aangesloten zijn. Nieuw is dat berichten versleuteld kunnen worden, de mogelijkheid van terugmelding, betere buitenhuis dekking, capaciteit verplaatsing door slapende baseradio’s (radiozendontvanger als onderdeel van een opstelpunt), waardoor een mast meer gesprekken aan kan, snellere communicatie van andere meldkamers via de portofoon en mobilofoon, een centralist is niet meer gebonden aan een vaste werkplek (free seating). Het nieuw ingevoerde C2000-netwerk werkt, evenals het vorige netwerk op de tetra-technologie en biedt nieuwe mogelijkheden voor de mobiele communicatie, door functies van de mobiele telefoons te combineren met snelle datacommunicatie en geeft zo de mogelijkheden van een Personal Mobile Radio (PMR) voor hulpverleners onderling, wanneer er geen of onvoldoende bereik is. Van belang is dan ook het hebben van goede randapparatuur zoals portofoons, mobilofoons en pagers van levensbelang.

Naast het nieuw ingevoerde C2000-netwerk is er ook een nieuw Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) ingevoerd. Het Geïntegreerd Meldkamer Systeem is een softwarepakket
zorgt voor een naadloze samenwerking tussen de meldkamers van de diverse hulpverleningsinstanties, én de communicatie op straat. Een melding van een burger kan middels GMS snel afgehandeld worden. De software kan zelf een inzetvoorstel doen op basis van locatie, mankracht en aanrijtijd.

Tetra technologie (standaard)
C2000 werkt op basis van de wereldwijde Tetra-standaard. Tetra (Terrestrial Trunked Radio) is in Nederland de standaard voor mobiele communicatie voor de Openbare Orde en Veiligheidsdiensten. In tegenstelling tot de mobiele telefonie is met Tetra directe communicatie mogelijk zonder eerst een nummer te drukken, dus zonder tijdverlies. Op diezelfde basis zijn groepsgesprekken tussen eenheden en meldkamer mogelijk, net als directe communicatie tussen groepen onderling (Direct Mode Operation/DMO). Radiocommunicatie op het C2000-netwerk kan bovendien niet worden afgeluisterd (encryptie) door derden.

Werking Tetra
In Europees verband is door ETSI ( Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut) een digitale opvolger voor zowel de private als voor de publieke trunkingnetwerken ontwikkeld. TErrestrial Trunked RAdio (Tetra) voorziet in een grote verscheidenheid aan spraak- en datatoepassingen, waarbij het ook mogelijk is om de data efficiënt pakket geschakeld te versturen. Tetra maakt efficiënter gebruik van het frequentiespectrum dan de voorgangers. Tetra gebruikt FDMA (frequentieverdeling meervoudige toegang) en TDMA (tijdverdelings meervoudige toegang). Spraaksignalen in Tetra worden bemonsterd op 8 kilohertz (KHz) en vervolgens gecomprimeerd met een vocoder ( wordt toegepast bij telefoonverbindingen om efficiënter van de beperkte bandbreedte van telefoonverbindingen gebruik te maken) met behulp van algebraïsche code-geëxiteerde lineaire voorspelling (ACELP). Een gepatendeert spraakcoderingsalgoritme waarin een aantal pulsen wordt verdeeld als excitatie naar een Lineair predictieve codering ( LPC ). Een methode om te gebruiken in audiosignaalverwerking en spraakverwerking. Tetra maakt gebruik van gepulste elektromagnetische velden. De basisstations zenden normaal gesproken continu uit en (gelijktijdig) ontvangen continu van de verschillende mobiele telefoons op verschillende draaggolffrequenties; daarom is het Tetra-systeem een frequentieverdelings-duplex (FDD)-systeem. FDD (Frequency Division Duplexing) is de toegewezen frequentieband en verdelen de frequentieband in twee afzonderlijke kleinere kanalen.

Hogere datasnelheden
Om hogere datasnelheden mogelijk te maken, zijn twee aanvullingen gemaakt op de originele Tetra standaard. De :
-Digital Mobile Radio Association (DMR);
-Tetra Enhanced Data Service (TEDS).

Digital Mobile Radio Association (DMR)
DMR is een open standaard voor digitale radiocommunicatie, opgesteld door de ETSI en voor het eerst gecreëerd in 2005. Het protocol is ontworpen om te werken binnen de al bestaande frequenties met een bandbreedte van 12,5 kilohertz (KHz) die al in de analoge wereld werden gebruikt.

Tetra Enhanced Data Service (TEDS)
Teds (Tetra Release 2) is een Tetra-gegevensservice met hoge snelheid en die verschillende RF-kanaalbandbreedtes en gegevenssnelheden gebruikt voor flexibel gebruik van de Personal Mobile Radio (PMR) -frequentiebanden. Zendontvangers of portofoons die werken op de frequentie van 446 megahertz (MHz); de PMR446*. Tetra Teds is met name ontwikkeld voor de hulpverlenende instanties en naast de adaptieve modulatieschema’s van Tetra, gebruiken Teds-systemen een reeks adaptieve modulatieschema’s en een aantal verschillende draaggolfgroottes van 25 kilohertz (KHz) tot 150 KHz. De implementatie van Teds zullen plaatsvinden in het bestaande Tetra-radiospectrum en zullen waarschijnlijk kanaalbandbreedtes van 50 KHz gebruiken. Dit maakt een gelijkwaardige dekking voor spraak- en Teds-service mogelijk.

* De digitale versie van PMR446 maakt gebruik van TDMA (Time Division Multiple Access). Hiervoor wordt dezelfde band gebruikt van de analoge kanalen in de 446-MHz frequenties. Voor deze kanalen worden dezelfde frequenties gebruikt, maar digitaal versleuteld. Toestellen die beschikken over DMR zijn volledig compatibel met de analoge toestellen. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van een raster van 12,5 KHz.

Tetra Encrytion Algorithm
Om vertrouwelijkheid te bieden, wordt de Tetra-luchtinterface gecodeerd met behulp van een van de Tetra Encryption Algorithm (TEA)-codes. De codering biedt vertrouwelijkheid (bescherming tegen afluisteren) en bescherming van signalering. Momenteel zijn 4 verschillende cijfers gedefinieerd en TEA1 en TEA4 bieden beveiliging op basisniveau en zijn bedoeld voor commercieel gebruik. Het TEA2-cijfer is beperkt tot Europese organisaties voor openbare veiligheid (waar het C2000-systeem in Nederland onder valt) en het TEA3-cijfer is voor situaties waarin TEA2 geschikt maar niet beschikbaar is.

Enkele van de specifieke eisen voor de professionele gebruiker zijn
-Snelle opzettijd van de oproep. Bij Tetra is de tijd om een oproep op te zetten (= de tijd dat de infrastructuur nodig heeft om een oproep door te schakelen) kleiner dan 500 milliseconden. Bij andere technologieën duurt dit enkele seconden.
-Gebruiksvriendelijk opzetten van groepsoproepen,
-Het kunnen instellen van prioriteiten voor de oproepen,
-Het gebruik van dispatchers, dit zijn operatoren die de individuele en groepscommunicatie kunnen zenden/ontvangen en vanuit deze positie de coördinatie kan uitvoeren.
-Betrouwbaarheid, andere technologieën (voor het grote publiek) hebben tijdens noodsituaties de neiging om te blokkeren (verzadigen) wegens de massale oproepen op één plaats.
-Beveiliging tegen het ontcijferen en afluisteren van de communicatie wordt verkregen door authenticatie- en encryptieprocedures. Er bestaan verschillende beveiligingsniveaus.
-Geluidskwaliteit, een digitaal systeem heeft van nature een betere geluidskwaliteit. De Tetra-technologie is digitaal maar heeft als extra dat het coderingsalgoritme alle storende achtergrondgeluiden wegfiltert waardoor de spraak perfect hoorbaar is voor de ontvanger. Zelfs wanneer iemand spreekt nabij een helikopter, trein, autosnelweg of vliegtuig.

Haperende portofoons: agenten mogen niet alleen de straat op
Politieagenten mogen in 2020, na de activering van het nieuwe C20000-systeem, voorlopig niet alleen de straat op. Doordat het communicatiesysteem C2000 hapert, vallen portofoons uit, zijn de verbindingen slecht en kan de meldkamer soms niet zien waar agenten precies zijn. Niet alles gaat zo men gewild had.

Waarschuwingen C2000-masten en gezondheid
Is er ook geen rekening gehouden met de gezondheid van mensen? Volgens vele waarschuwingen kunnen de elektromagnetische velden van een C2000 en componenten een negatieve invloed hebben op mensen, flora en fauna.
-De elektronische radiosignalen waarmee C2000/Tetra uitzendt, hebben volgens een Britse wetenschapper, dr. Barry Trower, gespecialiseerd op het gebied van microgolfstraling, een schadelijke invloed op allerlei biochemische processen. Hij zegt: “het gevaarlijkste deel van Tetra is de puls, omdat het kan meeslepen met de natuurlijke pulsfrequenties van de hersenen. Deze specifieke pulsfrequentie van Tetra kan maken dat Calcium, wat als functie heeft de celwanden samen te houden door een dubbele binding, wordt vervangen door Kalium. Kalium dat slechts een enkele binding heeft en wat dan de mogelijkheid gaat geven van cel-lekkage;
-Een andere recente publicatie, van de hand van de Brit Dr. G.J. Hyland, een expert op het gebied van straling met een lage intensiteit en lid van het International Institute of Biophysics en tevens prominent criticus van het Tetra/C2000 communicatiesysteem, heeft het erover dat het afweersysteem (immuunsysteem), ontregeld kan raken. Ook het zenuwstelsel en hersenactiviteit zouden negatief beïnvloed kunnen worden. De elektromagnetische velden (straling) kunnen tot slaap- en concentratiestoornissen leiden en worden zelfs in verbinding gebracht met een verhoogde kans op het krijgen van epileptische aanvallen. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de straling van de 60 meter hoge C2000-zendmasten, waarvan er in ons land ruim 600 geplaatst zijn. In The Lancet van november 2000 schreef Hyland: ”We weten dat straling de hersenritmes beïnvloedt en vooral kinderen zijn gevoelig hiervoor. De sterkste effecten zijn neurologisch en kunnen hoofdpijn, geheugenverlies en slaapproblemen veroorzaken”.

Straling in de ambulance C2000 / GSM
https://www.ambulanceblog.nl/wp-content/uploads/2013/11/Meetrapport-Ambulance.pdf
Of als elektrogevoelige met een ambulance mee moeten. In 2010 heeft er een meting plaatsgevonden met een ambulance van RAV Hollands Midden door het Agentschap Telecom om de straling in de ambulance in kaart te brengen. Doel van het onderzoek was het meten van de EMV niveaus in het voertuig afkomstig van de GSM en Tetra/C2000 antennes welke geplaatst zijn op het dak van het voertuig*1. Tijdens de breedbandmeting wordt er 6 minuten continue gemeten*2. Doel van het onderzoek was het meten van de EMV niveaus in het voertuig afkomstig van de GSM en Tetra/C2000 antennes welke geplaatst zijn op het dak van het voertuig op 1 meter afstand en een breedbandmeting (de verbinding met het netwerk). Gemeten is:

*1 Meetresultaten Breedbandig
Locatie:In het voertuig, gemeten frequentie: 100kHz – 3000 MHz Aanwezige toepassingen: C2000 GSM 900(2G). Veldsterkte 3,583 V/m en is ongeveer 400 µW/m2

Meten van de EMV niveaus in het voertuig afkomstig van de GSM en Tetra/C2000
Locatie: In voertuig. Gemeten frequentie: 380 MHz. Toepassing: Tetra/C2000. Hoogst gemeten veldsterkte: 3,5 V/m.
Locatie: In voertuig Gemeten frequentie: 890,3 MHz. Toepassing: GSM 900MHz. Hoogst gemeten veldsterkte: 4,3 V/m is
50. 000 µW/m2.

Ver onder de norm welke in Nederland geldt. Een norm uit de vorige eeuw. Ik kan alleen niet meer met de ambulance vervoerd worden en al helemaal niet in een ziekenhuis zijn.