Natuurlijke elektromagnetische velden (trillingen) worden door elk lichaam geabsorbeerd. Nodig om te kunnen leven en afhankelijk van:
-De grote van het hoofd. Experimenten op modellen van hoofden tonen aan dat hoe kleiner het hoofd, hoe meer de elektromagnetische golven geabsorbeerd worden;
-De gevoeligheid van de enzymatische systemen. De belangrijkste energievorm voor het lichaam (ATP) wordt gehinderd door de kunstmatige elektromagnetische velden;
-Cellen met magnetiet. Het zijn de onzichtbare zintuigen in de hersenen van de mens. Hier zitten gemiddeld zo ’n 5 miljoen magnetietkristallen per gram weefsel. Het ontstaan van de mens is omdát een mensenlichaam magnetiet bevat die als het ware de zintuigen zijn voor de natuurlijk elektromagnetische velden. Natuurlijke elektromagnetische velden van o.a. kosmische straling, het aardmagnetisme en de zon. De cellen met magnetiet laten zich ook gemakkelijk doordringen door de hoogfrequente kunstmatige elektromagnetische velden en absorberen tot 30% hiervan met als gevolg dat de werking van het lichaam verstoord worden.

De elektromagnetische velden kunnen de werking van een lichaam verstoren
Wat de vele kunstmatige elektromagnetische straling afkomstig van alle draadloze elektronica met een organisme doet, geeft anno 2020, geen consensus bij de wetenschappers. De ene helft van de wetenschap zegt dat er niets aan de hand is terwijl de andere helft zegt dat het erop lijkt dat deze velden een verstorend en beschadigend effect hebben op mens, dier en plant. Dat het de grootste pandemie ooit zal veroorzaken. Dat de kunstmatige straling interfereert met de natuurlijke straling, waardoor een nieuwe en ‘chaotische’ trilling ontstaat. Dat cellen in ons lichaam opnieuw worden geordend en de natuurlijke werking van een goed lopend organisme verstoren. Het maakt dat mensen gevoelig worden voor de kunstmatige elektromagnetische velden (elektrogevoelig), met alle klachten die erbij horen.

Verschil in elektrogevoeligheid
Mensen die elektrogevoelig zijn in de 20ste en 21ste eeuw hebben gezondheidsklachten door de blootstelling aan de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV). Door de uitrol van GSM (G2), UMTS (G3), LTE (G4), zijn er al officieel 5% elektrogevoeligen in Nederland.  Door de uitrol van 4G+ en 5G zal het aantal elektrogevoeligen schrikbarend toenemen. Elektrogevoeligen die met een beetje hulp van familie en werkgever nog sociaal kunnen deelnemen en ernstig elektrogevoeligen die nergens meer naar toe kunnen omdat ze lichamelijke klachten krijgen van alle zendmasten, straalzenders, C2000 masten, wifi-punten en smartphones en tablets outdoor. Mensen met een lichte mate van elektrogevoeligheid en mensen die ernstig elektrogevoelig zijn afhankelijk van de hoeveelheid en sterkte van de elektromagnetische velden in combinatie van andere factoren.

Opeenstapeling van factoren
Een elektrogevoelige heeft een opeenstapeling van factoren die er samen voor zorgen dat de emmer langzaam vol raakt. Totdat de emmer overloopt mede door de snelle implantatie van alle draadloze technieken erbij, als een nieuw element en misschien voor de druppel zorgt. De verschillende factoren maken dat iedere elektrogevoelige andere klachten krijgt, maar met een duidelijke overeenkomst. De voorgeschiedenis maakt dat een ieder een ander gevulde emmer heeft. Het begint al voor en tijdens de geboorte. Tien factoren die meespelen zijn:
-Zware metalen in een lichaam
Zware metalen is de verzamelnaam voor metalen zoals cadmium, kwik, lood, arseen en tin. Zware metalen die zich jaren en jaren ongemerkt in een lichaam ophopen. Ze komen in het milieu terecht door metaalwinning, metaalopslag, verfproductie en o.a. verbranding van afval.  Zware metalen die zich ophopen in een lichaam door:
-planten en dieren die de zware metalen binnen krijgen door het bestrijden van ongewenste insecten, schimmels en plantenziekten door chemische bestrijdingsmiddelen, zoals de meest gebruikte maar ook de meest omstreden onkruidverdelger ter wereld, glyfosaat.  Onkruidverdelgers kunnen schadelijk zijn voor het milieu, flora en fauna, voor de gezondheid van de agrariër of kweker die ze gebruikt, de mensen die rond de akkers wonen en voor de consument;
-lood in waterleidingen van oudere huizen;
-drinkwater uit een asbestcement-houdende leiding;
-tin door veel voedsel in blik te nuttigen.
-Voedsel
Het belangrijkste gevaar is dat de zware metalen zich aan cellen binden die eigenlijk kalk en ijzer moeten vervoeren. Dat kan tot een ijzertekort en botontkalking leiden. Eet je langdurig te veel arseen en cadmium, dan gaat bovendien het risico op long- en huidkanker omhoog. Ten slotte kunnen je lever, hersenen en zenuwen beschadigd raken. Voedingstoevoegingen gebeuren door:
-MOAH ‘s.  In veel voedselproducten die veel mensen elke dag eten, zoals rijst, pasta, cornflakes en zelfs babymelk, zitten aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën, de zogenaamde MOAH ‘s (mineral oil aromatic hydrocarbons). MOAH ‘s worden ervan verdacht kankerverwekkend te zijn en het DNA te beschadigen. Een belangrijke bron van MOAH ‘s zijn verpakkingen van gerecycled papier en karton. Die bevatten nog veel drukinkten met minerale oliën en daarin zitten deze MOAH ‘s. Hoe mooi recycling ook is: de schadelijke stoffen verdwijnen lang niet altijd.
-kunstmatige zoetstoffen zoals E951 (aspastaan) en E950 (acesufaam-K);
modosodium glutamaat (MSG) E622, een smaakversterker;
-kunstmatige toevoegingen door E-nummers, ook wel additieven genoemd. Kunstmatige E-nummers om een mooie kleur te geven aan voedsel zoals E102 (Tartrazinegeel), E110 (zonnegeel), E124 (rood) en E133 (blauw);
-transvetten: conserveermiddelen om de houdbaarheid van voedingsmiddelen te verlengen, zodat het “vers en natuurlijk” oogt.
-Chemische bestrijdingsmiddelen of pesticiden
Middelen om ‘plaagdieren’ op landbouwgewassen te doden. Tuinders en kwekers die ermee werken en de consument die het binnenkrijgt via het voedsel door overgebleven resten gif (residu) Niet alle stoffen voor stapelen zich op in een lichaam maar van DDT is bekend dat het zich wél opstapelt in een lichaam.
-Medicijnen
Hoeveel medicijnen krijgt een jong iemand wel niet binnen? Als foetus al in de baarmoeder van de moeder. Denk aan weeënremmers of – weeënopwekkers. Hoeveel krijgt de foetus daarvan mee via de placenta? Peuters en kleuters met oorontstekingen, vijfde en zesde kinderziekte, rode hond, valse kroep, bronchitis en zoveel andere kinderziekten, waar het nodig is om medicijnen te gebruiken, zoals antibiotica.
-Amalgaanvullingen
Nog niet zo lang geleden was amalgaan hét materiaal om gaatjes in kiezen mee te repareren en vullen. Gelukkig wordt dit anno 2015 niet meer gebruikt in tandartsenpraktijken. Vullingen van amalgaan bevatten het zware metaal kwik. De amalgaanvulling geeft constant een kleine concentratie kwik af wat zich in het lichaam opstapelt. Gemiddeld krijgen mensen met amalgaanvullingen zo’n 3 tot 7 microgram per dag in hun lichaam. Hoe ouder, hoe meer dus. Daarnaast kan het kwikgehalte in je lichaam oplopen door heet drinken, veel kauwgom gebruik en tandenknarsen. In plaats van amalgaan wordt composiet gebruikt om gaatjes te vullen en gaatjes te voorkomen door te sealen ( in de groeven van het kauw vlak van kiezen wordt een laagje composiet aangebracht). Composiet is een mengsel van verschillende bestanddelen. Eén van die bestanddelen kan het giftige bisfenol-A zijn. Bisfenol-A (of BPA) is een kunsthars dat in veel kunstharsmaterialen en plastics voorkomt. Zo kan BPA voorkomen in plastic flessen, babyflessen, voedselverpakkingen en bakjes om voedsel in te bewaren. BPA kan ook voorkomen in elektrische apparaten, medische hulpmiddelen en ook in tandheelkundig composiet. BPA komt dus in veel producten in onze leefomgeving voor. BPA kan uit deze producten vrijkomen door lekkage van BPA. Zo kan BPA bijvoorbeeld uit voedselverpakkingen lekken en in het voedsel terecht komen. Via het voedsel krijgt de mens BPA in het lichaam. De mens wordt elke dag blootgesteld aan BPA en krijgt iedere dag een kleine hoeveelheid BPA binnen in het lichaam.
-Vaccinatie
De vele vaccinaties die een baby, peuter, kleuter, basisschoolkind en puber krijgt tegen  difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus, influenza type b, hepatitusB, pneumokokken, bof, mazelen, rode hond, meningokokken C en humaan Papillomavirus. In 2019 is zelfs je kind niet meer welkom op verschillende kinderdagverblijven als je kind niet is inge-ent. Of de vaccinatieplicht dat een onderdeel is van de EU wetgeving? Zit er een nano-chip ( in de vaccinatie-naald)? Wordt zo iedereen stilletjes en stiekem voorzien van een minuscule NFC (Near Field Communication)-chip, de nieuwere en fijnere versie van RFID ( Radio Frequency IDentification)? Een deeltje dat met het blote oog niet zien is?
Trauma’s
Op jeugdige leeftijd is de kans al aanwezig om een trauma op te lopen. Het overlijden van één van de ouders, een scheiding van de ouders, seksueel misbruik, verwaarlozing of andere vervelende onbegrijpelijke gebeurtenissen voor een jong kind.
-Elektromagnetische belasting
Zendmasten hebben een plek nodig. De plaatsing van de eerste GSM antennes overviel mensen. Plots staat er een mast in de achtertuin of op daken van huurwoningen. Mensen werden en worden niet ingelicht over de eventuele gezondheidsschade. Dit mocht niet (en anno 2020 mag dit nog steeds niet) genoemd worden. De belasting van de elektromagnetische velden voor mensen met een zendmast of C2000 in de directe omgeving is groter dan wanneer er geen mast in de buurt staat. En is het niet zo dat met de uitrol van 5G iedereen onder en bij masten of antennes komt te wonen?
-Hooggevoeligheid
Veel elektrogevoelig geven kenmerken van een hoog gevoelig iemand. Volgens de Amerikaanse psycholoog Elaine N. Aron is 15 tot 20% van de wereldbevolking een Highly Sensitive Person (HSP) of een hoogsensitief persoon. Heeft een HSP’er eerder de kans om EHS’er te worden? Hooggevoeligheid is eveneens wetenschappelijk niet te bewijzen, net als elektrogevoeligheid.
-Andere ziektes
Vanuit andere ziektes ontstaat de gevoeligheid voor de frequentiegolven van elektromagnetische velden? Bijvoorbeeld fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, stofwisselingsziekte, allergieën, ALS (amyotrofische laterale sclerose) en MCS (geurovergevoeligheid). Of geven de kunstmatige elektromagnetische velden juist de ‘trigger’ om auto-immuunziekten of spierziekten tot uiting te laten komen?

Het verschil in elektrogevoeligheid
Het is in 2020 niet bekend hoeveel mensen er precies lijden aan elektrogevoeligheid. Schattingen lopen uiteen van 1,5 tot 10 procent van de bevolking. Met een eerlijke diagnose van artsen zijn het er waarschijnlijk de helft van de bevolking in Nederland. De uitrol van 5G zal voor een nog groter percentage van de bevolking zorgen. Een scala van toxische mixen en andere oorzaken zal voor iedereen anders zijn. Niet elke volwassene heeft trauma’s, niet iedereen werkt met chemische bestrijdingsmiddelen. Voor iedereen wordt de emmer anders gevuld en gemixt. Dit houdt in dat iedere elektrogevoelige andere klachten krijgt met wel een duidelijk overlap aan dezelfde klachten. De een kan namelijk nog wel de mobiel gebruiken de ander absoluut niet meer. De een kan nog wel tegen het laagfrequente, de ander heeft dag en nacht de stroom uitgezet. Ook zit in elektrogevoeligheid verschil. Het verschil van licht elektrogevoelig naar ernstig elektro-overgevoelig en uit zich in: wat kan ik nog wel en wat kan ik niet meer?

https://www.alwareness.org/de-werking-van-ons-lichaam-en-elektromagnetische-velden/
https://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14947:denemarken-voert-verplichte-coronavaccinatie-in&catid=17:gezondheid&Itemid=30
https://gezondetips.nl/schadelijke-e-nummers