Verstoren de trillingen van de elektromagnetische velden waarop draadloos de data verstuurd wordt een lichaam wat betreft:
-de magnetietkristallen;
-de eiwitketens;
-piëzo-elektriciteit-de aanmaak van vrije radicalen?

Ons lichaam is een perfect lopend mechanisme waar de wetenschap nog lang niet alles van begrijpt. Kalk-kristallen maken onze botten hard en het APC-eiwit (collageen) regelt de celgroei, productie van hormonen en spijsverteringsenzymen. Een ander eiwit (ATP), zorgt ervoor dat de cellen hun energie krijgen. In onze hersenen zitten kristallen die werken als een magneet en onzichtbare zintuigen zijn voor de natuurlijke elektromagnetische velden. Wat er gebeurd met de kunstmatige of technische elektromagnetische velden ervaren in een mensenlichaam, maken de elektrogevoeligen mee. Wordt het lichaam langzaam een totaal wrak? Een wrak waar kalkkristallen uit de maat lopen en waar eiwitten hun taak niet meer kennen? Waar magnetieten teveel elektromagnetische velden oppikken en totaal niet meer weten wat de eigenlijke taak is?

Trilling in de wetenschap
Mensen hadden vroeger nog nooit iets gehoord over trillingen en de natuurlijke elektromagnetische velden waarvan de trillingen zorgen voor leven. Menselijk leven, dierlijk leven en planten. In 1970 kwam hier verandering in door de publicatie van de snaar-theorie. In deze theorie worden atomen niet gezien als puntjes (wat men vroeger dacht), maar als snaren, zoals de snaren van een viool of gitaar, die allemaal een eigen trilling hebben. Zoals je op een viool een snaar kan bespelen die heel hoog klinkt (snelle trilling) of juist een andere snaar die weer laag klinkt (langzame trilling). Als je deze theorie doortrekt naar al het leven op aarde, hebben dus alle atomen, ín ons en om ons heen, een eigen trilling.

Trillingen
Deze trilling (in de kleinste deeltjes van atomen) is wetenschappelijk gezien niet waar te nemen (en laat de wetenschap van nu toch alleen het waarneembare omschrijven), wat niet direct betekent dat wij mensen het niet zouden kunnen voelen. De structuur van ons lichaam kan door externe trillingen echter wel veranderen. De trillingen van veel apparaten werken door op het lichaam, waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan aan rug, gewrichten en spieren. Het maakt dat we ons moe voelen. Of verdrietig. Of ziek. Maar ook de elektromagnetische velden van alle draadloze apparaten geven een trilling. Het aantal trillingen per seconde van de elektromagnetische golven, noemen we de frequentie. De elektromagnetische golven van tv- en radiozenders, zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet zenden met een frequentie van 100.000 Hz (Herz) tot 300 GHz (GigaHerz). De radiogolven of radiofrequente velden (RF).

Elektromagnetische velden (EMV)
De radiofrequente velden (RF) of elektromagnetische velden, vallen in het non-ioniserende gedeelte van het elektromagnetisch spectrum (in de volksmond straling) en zijn de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen). Licht verplaatst zich middels deze elektromagnetische velden en de data van alle draadloze apparaten maken eveneens gebruik van deze elektromagnetische velden.

Lichaamscellen hebben trilling nodig
Mensen zijn te beschouwen als bio-elektrische organismen. Het functioneren van onze organen wordt automatisch op elkaar afgestemd door middel van bio-elektrische signalen. De hersenen communiceren d.m.v. bio-elektrische signalen. Ieder levend organisme heeft een eigen, natuurlijke trillingsfrequentie. Elektrosmog interfereert met ons bio-elektrisch signaalsysteem en het is niet moeilijk te begrijpen dat dit kan leiden tot klachten en ziekten, ondanks wat de overheid en de telecomindustrie ons wil doen geloven. Want alle levende organismen, waaronder een menselijk lichaam, is opgebouwd uit cellen. Het zijn de bouwstenen van weefsels en organen. Een menselijk lichaam is afhankelijk van de natuurlijke elektrische en magnetische oscillaties (trillingen) in de ruimte. Elke cel in het lichaam heeft een eigen resonantiefrequentie (trilling) met de taak om de trillingen te filteren. Elke cel, weefsel of orgaan heeft zijn eigen specifieke trilling. Een gezonde cel zendt harmonische trillingen uit naar de betreffende cel en bij ziekte worden de trillingen verstoord. Door de wetenschap is aangetoond dat in ieder levend organisme ook elektromagnetische signalen vrijkomen.

Leven dankzij de natuurlijke elektromagnetische velden
Ons lichaam bestaat voor ongeveer 65% uit water en in ons hoofd zitten vele kleine magneten. Natuurlijke elektromagnetische velden spelen een belangrijke rol hierbij. Natuurlijke elektromagnetische velden van de zon, van onweer en de aardkern bijvoorbeeld. Een mens heeft deze velden nodig om te kunnen leven. De magneten in ons hoofd spelen hierbij een rol van levensbelang.

Magnetiet (natuurlijk magneet)
Onze hersenen bevatten vijf miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel. De magnetietkristallen worden beschermd door een membraam: het magnetosoom. Magnetosomen zijn als het ware de zintuigen die in staat zijn om de veranderingen in het elektromagnetisch veld, waar te kunnen nemen.

Interferentie
Natuurlijke elektromagnetische velden en kunstmatige of technische elektromagnetisch velden (door mensenhanden geschapen) hebben hierdoor alle kansen gekregen om elkaar te treffen met de enorme toename van het draadloos gebruik in de 21ste eeuw. Bij het treffen van elkaar kunnen ze wisselende trillingen (polarisaties) geven, de trilling verandert voortdurend. In een menselijk lichaam heeft elke cel zijn eigen trilling en werkt als een zender en ontvanger. Trillingen die niet passen bij de structuur van een lichaam zullen de processen in een lichaam verstoren. Dat dit de technische straling is, waar een lichaam niet op gebouwd is, mag duidelijk zijn.

Piëzo-elektriciteit
Piëzo-elektriciteit is de elektrische lading die zich ophoopt in bepaalde materialen, zoals kristallen. Piëzo-elektrische cellen wekken elektriciteit op uit trillingen, of omgekeerd trillingen uit elektriciteit.

Bot
De meerderheid van de botten bestaat uit botmatrix die anorganisch en organisch van aard is. Hydroxyapatiet*, dat kristallijn is, vormt het anorganische deel van de botmatrix. Hydroxyapatite is verantwoordelijk voor piëzo-elektriciteit in botten. Ook tandglazuur bestaat uit kristalvormig hydroxyapatiet.

*Hydroxyapatiet, ook wel hydroxylapatiet (HA) is een natuurlijk voorkomend mineraal en zit in tanden en botten van het menselijk lichaam. Hydroxyapatiet-kristallen worden ook gevonden in de pijnappelklier en een aantal hersengebieden, ook bekend als corpora arenacea (gecalcificeerde structuren) of ‘hersenzand’.

Herkomst van piëzo-elektriciteit in botten
Wanneer collageenmoleculen, een lijmvormend eiwit dat een zeer belangrijk onderdeel vormt van het bindweefsel, wordt belast, bewegen deze moleculen en produceren een spanning dat een elektrisch potentieel over het bot geeft: het piëzo-elektrische effect.

Botdichtheid en piëzo-elektrisch effect
Dit effect trekt op zijn beurt botopbouwende cellen aan (genaamd osteoblasten) vanwege de vorming van elektrische dipolen. Dit laat vervolgens mineralen – voornamelijk calcium – afzetten op de gestreste kant van het bot. Vandaar dat het piëzo-elektrische effect de botdichtheid verhoogt.

Wat doet het met de botten
Het piëzo-elektrische effect wordt gedefinieerd als het vermogen om spanning te produceren onder spanning of druk. Piëzo-elektriciteit is de vervorming van een bepaald kristal als er een elektrische spanning op staat. Door een zeer hoogfrequente wisselspanning op het kristal te zetten, krijg je zeer snelle vervormingen van het kristal hydroxyapatiet.
Piëzo-elektriciteit, ook wel ‘piezoelectric effect’ genoemd, is dus het vermogen van een materiaal, om onder invloed van trillende)bewegingen een verandering tot stand te brengen. Bindweefselstructuren bezitten piëzo-elektrische eigenschappen.

Bindweefselstructuren
Bindweefsel is weefsel dat bestaat uit vezels die krachten van het bewegen opvangen. Dit komt eigenlijk neer op al het weefsel in het lichaam want structuren die vallen onder bindweefsel zijn bijvoorbeeld botten, kraakbeen, gewrichtsbanden, gewrichtskapsel, spieren en pezen, zenuwweefsel, bloedvaten, huid en littekens. Al deze structuren zijn aan water gerelateerde kristalachtige structuren en bezitten eigenschappen waardoor ze in staat zijn elektronen (elektriciteit) over hun structuren te verplaatsen.

APC-eiwit (adenomateuze polyposis coli)
Het APC-eiwit maakt deel uit van een multi-eiwitcomplex dat zorgt dat de cellen in het menselijk lichaam een continue aanvoer van energie krijgen. Energie uit het voedsel dat we eten. Als we meer eten dan ons lichaam nodig heeft (positieve energiebalans) dan wordt dit door ons lichaam opgeslagen in de vorm van vetweefsel, of als glycogeen in de lever. Het ATP eiwit zorgt voor de signaaloverdracht naar de celkern en regelt de celgroei, productie van hormonen en spijsverteringsenzymen, cel herstel en in het algemeen voor het goed laten verlopen van de vele scheikundige reacties in de cel. Eiwitcomplexen worden gebruikt om energie uit chemische verbindingen om te zetten in energie van een gradiënt.
De eerste stap op weg naar darmkanker is meestal een mutatie in het APC-gen.

ATP-eiwit (Adenosinetrifosfaat)
Een ander voorbeeld zit in onze zenuw- en hersencellen. Deze cellen gebruiken ATP om natrium en kalium -ionen over hun externe membranen te pompen. In feite levert het ATP- eiwit een elektrische stroom die het lichaam van energie voorziet. Zwakke elektromagnetische velden laten de membranen echter verzwakken waardoor ze geneigd zijn te gaan lekken (oorzaak van de lekkende bloed-hersenbarriëre?). Als gevolg hiervan word een lichaam minder efficiënt in het genereren van energie en genereren onze zenuw- en hersencellen valse impulsen (is dit dat mijn lichaam dingen doet niet wat ik wil?) Want valse impulsen die in sensorische cellen worden gegenereerd, kunnen symptomen van elektrogevoeligheid geven. Zelfs mensen die zichzelf niet als elektrogevoelig beschouwen, krijgen vaak hoofdpijn en andere onaangename symptomen wanneer ze langdurig worden blootgesteld aan de straling van wifi, DECT-telefoons en mobiele telefoons. Andere gerapporteerde effecten van langdurige blootstelling aan gepulseerde* elektromagnetische velden hebben een verhoogd risico op kanker en een verlies van vruchtbaarheid. Dit lijkt verband te houden met waarneembare schade aan cellulair DNA, waarschijnlijk als gevolg van het lekken van spijsverteringsenzymen uit lysosomen (kleine deeltjes in levende cellen die afval verteren en recyclen) waarvan de membranen zijn beschadigd door de straling.

Gepulste straling*. Men spreekt van gepulste zendervelden wanneer de HF draaggolf voortdurend kortstondig onderbroken (fracties van een millimeter seconde) wordt. Het is de snelheid van verandering van de die de meeste biologische schade veroorzaakt.

Oorzaken
Een zittende en consumerende leefstijl verlaagt de piëzo-elektrische eigenschappen en verzwakt bindweefsels. Van hangen en zitten word je hartstikke moe en op den duur heel blessure gevoelig met slechte wondheling.

Maar ook stressklachten ondersteunen de piëzo-elektrische eigenschappen. Net als een batterij verliezen elektronen langzaam hun energie bij hun onderlinge energieoverdracht. Chronisch in stress leven met chronisch verhoogde piëzo-elektrische prikkeling rooft langzaam elektronen van hun energie. De cel verliest energetische lading en verliest zijn piëzo-elektrische capaciteit. Het gevolg is sterk onderdrukte energie verplaatsing over bindweefsels. Met daardoor (sterk) teruggedrongen elektrische prikkelbaarheid van bindweefselcellen. De cellen verliezen hun elektrische lading, hun communicatie capaciteit en bezitten een sterk onderdrukt vermogen om voedingsstoffen op te nemen en afvalstoffen af te geven. Dit heeft invloed op het immuunsysteem en leidt tot een ontstekingsreacties. Chronische stress verzwakt cellen omdat intracellulair elektronen te veel energie verloren hebben.

Niet-ioniserende straling beïnvloedt de vrije radicalen
Vrije radicalen ontstaan bij de normale stofwisseling en worden door het lichaam zelf aangemaakt. Zo ontstaat er een evenwicht in vrije radicalen en ziekteverwekkers. Bij rokers en bij het zonnen is het bekend dat vrije radicalen kunnen ontstaan. Verder kunnen bij bepaalde ziekten veel vrije radicalen worden gevormd, zoals bij ontstekingsreacties. Wat ook bekend is dat vrije radicalen door ioniserende elektromagnetische velden, door röntgenstraling bijvoorbeeld, kunnen ontstaan. Dit is afhankelijk van de duur en de sterkte van de blootstelling. De ioniserende straling heeft bovendien een verder effect in het menselijk lichaam, het veroorzaakt namelijk DNA-beschadigingen. In 2015 is door professor Hecht bekendgemaakt dat niet-ioniserende straling met zwakke of zeer zwakke energie, het normale ionisatieproces om vrije radicalen te vormen, beïnvloedt.

Professor K. Hecht en niet-ioniserende straling
Prof. Dr. Med. Karl Hecht is in Duitsland emeritus hoogleraar neurofysiologie. Professor Hecht heeft veel wetenschappelijke publicaties en boeken geschreven en vraagt in november 2015 om de huidige manier van de stralingsproblematiek ter discussie te stellen. Naar aanleiding van een geheel nieuwe kijk waar ook niet-ioniserende straling schadelijk zijn voor een mensenlichaam en hij vraagt zich af of de niet-ioniserende straling (radiofrequent, infrarood en millimetergolven)) niet bij de ioniserende straling thuis hoort in het elektromagnetisch spectrum.

Waarom de scheiding van het zichtbaar licht in het elektromagnetisch spectrum verleggen?
De cellen in ons lichaam worden op natuurlijke wijze geordend door magnetisme. Dit is de bio-elektriciteit die de basis is voor al het leven. Ons lichaam maakt vrije radicalen zelf aan. Een vrije radicaal is een molecuul of atoom al dan niet geladen en heeft een elektron dat niet tot één elektronenpaar behoort. Het elektron gaat daardoor gemakkelijk een reactie aan, ten goede. De radiofrequente golven van het niet-ioniserende gedeelte van het elektromagnetisch spectrum verstoren de natuurlijke processen van een organisme waaronder de stofwisseling en de vrije radicalen in een mensenlichaam.

Visie van onderzoekers Warnke en Hensinger
De productie van vrije radicalen wordt ook veroorzaakt door radiogolven, zeggen biofysicus Dr. Ulrich Warnke en Peter Hensinger. Warnke en Hensinger onderzoeken sinds 2001 wetenschappelijke werken over niet-ioniserende straling. De conclusie is dat elektromagnetische straling, oxidatieve stress kan veroorzaken in een menselijk lichaam. Door zwakke magnetische velden (bijv. van transformatoren in apparaten) en verschillende radiofrequenties, verhoogt het niveau van vrije radicalen en hun reactie, die toxische gevolgen hebben. De non-ioniserende straling van mobiele telefoonnetwerken en andere draadloze communicatietechnologieën kan leiden tot ‘cell stress’ en tot oxidatie in het menselijk lichaam. Op den duur lokt het ziektes uit als:
-chemische gevoeligheid;
-chronisch vermoeidheidssyndroom;
-burn-out;
-fibromyalgie;
-spierpijn.

Conclusie
De conclusie na een jarenlange zoektocht wat er aan de hand met mijn lichaam is:
Elektromagnetische velden (EMV) van o.a. antennes voor de mobiele communicatie, mobiele telefoons, draadloze laptops, wifi, slimme meters en DECT-telefoons bezitten een hogere trillingsfrequenties dan de trillingsfrequenties van de weefsels in ons lichaam. Elektromagnetische velden verstoren daarmee de elektronen flow in ons lichaam, verstoren de elektrische lading en verstoren de piëzo-elektrische capaciteit van bindweefsels. EMV verzwakken bindweefselstructuren door te infereren met elkaar. Dit gaat op den duur niet zonder pijn. Pijn waar geen pijnstiller tegen werkt. Gert-Jan zei het al: het is elke dag een marteling waar een toekomst beeld bij hoort waar ik niet aan denken wil.

http://www.ruudelfers.nl/thesaurus/piezo-elektriciteit/

Je botten bevatten kleine kristallen in de vorm van vingers en handen


Andrew Goldsworthy BSc PhD