De nieuwe laptop

Op de nieuwe laptop, die begin juni 2019 geïnstalleerd is, staat onderaan rechts op het scherm van de monitor een vliegtuig. Vliegtuigstand aan of vliegtuigstand uit is de keus. Ik doe het uit maar denk dat het niet zoveel uitmaakt. We hebben immers een modem waar de wifi uit kan. Toch?

Wat is vliegtuigstand

De vliegtuigstand uit zorgt ervoor dat alle communicatie naar andere apparaten of personen geblokkeerd wordt. Je kunt dus niet meer gebeld of ge s’mst worden. Ook kun je geen gebruik maken van internet.  Hier moet draadloos tussen denk ik, want gedraad kan ik gewoon internetten.

Meter

Met de hoogfrequent meter controleer ik af en toe in de keuken waar die op tafel ligt, of er een uitbreiding op de zendmast onlangs geplaatst, is waar te nemen. Zo ook gisteren, 25 juli 2019. Oeps, de meter slaat uit. Ik loop naar de kamer waar die behoorlijk uitslaat. Wat is er aan de hand. Is het de pas geactiveerde zendmast? Neen. Komt het van de buurvrouw? Neen. Ik loop naar het toetsenbord welke op de eettafel staat. Hé, wat is dat nu? De meter slaat uit van 38,4 µW/m 2 tot 72,5 µW/m2 (microwatt per vierkante meter).  Ik loop om de tafel heen naar het kastje waar de laptop op staat, en de meter geeft  onmeetbaar zo hoog aan!

Onmeetbaar is 2000 µW/m2 en hoger

De Gigahertz Solutions HF 35C meet de hoge frequenties van de radiogolven die gebruikt worden bij de mobiele telefoons, DEC- telefoons, Wifi, Bluetooth, de magnetron en alle zendmasten nodig voor de draadloze mobiele communicatie. De Gigahertz Solutions HF35C gaat tot 2000 µW/m2 en geeft dan een 1 aan. De meter is ontworpen om de SBM-2015 richtwaarden te kunnen meten.


De bouwbiologische richtlijnen: SBM-2015

De SBM-2015 staat voor ’Standard der Baubiologische Messtechnik’ versie 2015. De SBM is bedoeld als richtlijn en is geen norm. De richtlijnen zijn opgesteld door Wolfgang Maes en medewerkers n.a.v.klachten die ‘elektrogevoelige’ personen melden zoals:

-slaapproblemen;

-concentratie- en geheugenproblemen;

-dufheid, alsof er watten in je hoofd zitten;

-hoofdpijn;

-griepgevoel;

-oorsuizingen (tinnitus);

-huidklachten;

-snelle hartslag en onregelmatige hartslag.

In Duitsland is een analyse gemaakt van de elektromagnetische velden (straling) die daarbij een rol spelen. Uit duizenden rapporten hebben ze een schema opgesteld waarin de gemeten veldsterkten in huis worden gerelateerd aan de klachten die mensen ontwikkelen. Dat overzicht, de Standard baubiologische Messtechnik, wordt regelmatig aangepast aan de laatste metingen en zienswijzen. De laatste update is van 2015 en heet sindsdien SBM-2015.

Gek hoor

En waarom stond de vliegtuigstand aan? Verkeerd knopje gedrukt? Stroomstoring geweest? Wordt er mee gekeken door derden? Elektrogevoeligen pesten? Geheim wapen? Ik weet het niet maar controleer nu wel elke keer wanneer de laptop wordt opgestart.

Het geluid

Misschien moet de overheid maar heel snel een spotje maken met het oorverdovende geluid wat de meter maakt, De elektromagnetische velden waar mensen dag en nacht inzitten. Ik durf te wedden dat velen enorm zullen schrikken. Dat zal de economie absoluut niet ten goede komen dus de overheid houdt wijselijk de mond.