Niet alleen in Nederland maar wereldwijd worden bomen ziek. De bloedingsziekte bij de paardenkastanjes, de iepziekte bij de iepen, de essentaksterfte bij de essen en de roetschorsziekte (foto boven) bij esdoorns. Massaal worden bomen gekapt om verdere verspreiding te voorkomen. Verspreiding van schimmels of bacteriën die volgens de wetenschap enorm groeien onder invloed van elektromagnetische velden (of straling) van draadloze apparaten. Dat schimmels groeien van straling is ontdekt na de kernramp van Tsjernobyl in 1986.

Ziektes onder bomen

De bomen zijn onderhevig aan een stressfactor. Volop zomer en toch kale kranen, verliezend blad die bruine en zwarte vlekken tonen, onrijpe vruchten vallen wit van kleur en loslatende schors. Na de eeuwwisseling is er geregeld een explosie van zieke bomen wat enigszins gelijk loopt met een explosie aan toename van de elektromagnetische velden. Elektromagnetische velden (of straling) afkomst van zendmasten, wifipunten, smartphone en tablets. Daardoor zijn de bomen nu blootgesteld aan wel 10 tot 20 keer zoveel straling als er van nature in het milieu aanwezig was. De volgende bomenziektes zijn al geconstateerd:

-de iepziekte die na de eeuwwisseling een nieuwe ziektegolf onder de iepen in Nederland bracht;

-de bloedingsziekte bij paardenkastanjes in 2004;

-de essentaksterfte in 2010;

De roetschorsziekte bij esdoorns in 2014.

Schimmels en bacteriën zijn vaak de oorzaak van ziekten bij bomen. Veel bomen, wel 80 to 90% werken samen met schimmels en kunnen niet zonder (symbiose). Door verschillende verstoringen kan de samenwerking een andere vorm aannemen welke ten koste van de boom gaat. In alle gevallen van zieke bomen zijn schimmels of bacteriën de veroorzakers van storingen. Namelijk:

-De kastanjebloedingsziekte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de schimmel Pseudomonas syringea (bacteriekanker);

-De iepziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Ophiostoma novo-ulmi. Ze veroorzaakt verwelking van takken en ten slotte sterft van de boom;

-De essentaksterfte wordt veroorzaakt door de schimmel Hymennoscyphus albidus (essenvlieskelkje);

– De roetschorsziekte wordt veroorzaakt door de schimmeldraden van een zakjeszwam: de Cryptostroma corticale.

Roetschorsziekte

De roetschorsziekte bij esdoorns

De roetschorsziekte wordt veroorzaakt door de schimmeldraden van een zakjeszwam: de Cryptostroma corticale. De schimmel hoort bij het rijk van de paddenstoelen en de stam Ascomycota. Via kleine wonden en gebroken takken komen de sporen van de schimmel terecht in de bast van hoofdzakelijk esdoorns en verstoppen daar de houtvaten. Waar de schimmel zich genesteld heeft zwelt de bast op en breidt zich uit in de lengterichting van de stam. De bast scheurt open en laat de sporen vrij die door de wind verspreid worden.

De esdoorn aangetast

De ziekte maakt zich openbaar door cabiumnecrose. Het cambium is een weefsellaag in de bomen waar nieuwe cellen gemaakt worden en necrose is het laatste stadium van een stervende cel. De cambiumnecrose is te zien als slijmerige vlekken op de stam. De bladeren verkleuren naar bruin aan de bovenzijde en krullen naar boven, waardoor de onderzijde zichtbaar wordt en de bladeren verwelken. De takken sterven af en onder de scheurende bast wordt een netwerk van schimmeldraden zichtbaar met zwarte sporen. De verspreiding van de sporen maken andere bomen ziek maar ook voor de mens zijn de sporen van de roetschorsziekte niet zonder risico‘s.

De zwarte sporen van de zakjeszwam: de Cryptostroma corticale. 

Het risico bij de roetschorsziekte bij de mensen en de gezondheid

De zwarte sporen die door de wind worden verspreid zijn hyper-allergeen. Ze veroorzaken bij mensen een ontsteking van de longblaasjes door een overgevoeligheid voor de geïnhaleerde zwarte sporen ( allergische alveolitis of EAA) De symptomen zijn:

-kortademigheid;

-koorts;

-nachtelijk zweten;

-koude rillingen;

-gewichtsverlies.

Hardnekkig besmettelijk

In 2015 werd de ziekte ook al geconstateerd bij esdoorns in een park bij Gouden Handen in ‘s-Heerenberg (Gelderland). Alle 35 zieke bomen werden toen verwijderd en wederom zijn er in 2017 bij zeven volwassen esdoorns de roetschorsziekte geconstateerd en in 2018 verwijderd. De mannen die het werk uitvoeren, droegen witte beschermingspakken en helmen waar geen lucht van buiten in kon komen om elk risico van besmetting te voorkomen.

Schimmels en straling

Na de kernramp van Tsjernobyl in 1986 deden wetenschappers in 2007 onderzoek naar schimmels die in de oude kerncentrale groeiden. Het bleek dat de schimmels 500 keer harder groeiden wanneer ze werden blootgesteld aan de gammastraling, die nog altijd aanwezig is. De schimmels eten als het ware de ioniserende straling op en groeien er extreem van. Maar niet alleen van de elektromagnetische velden (of straling) van de gammastraling groeien schimmels, ook van de elektromagnetische velden van de radiostraling, microstraling en sub-millimeterstraling (niet-ioniserend*), groeien schimmels en bacteriën. Elektromagnetische velden die nodig zijn voor draadloos gebruik. Dit volgens onderzoek van onder ander Dr. Klinghardt.

*Bij niet-ioniserende straling zijn de elektromagnetische velden te laag om rechtstreeks een elektron uit een atoom los te maken en gezondheidsschade te geven. In tegenstelling bij ioniserende straling waar dit wel het geval is.

Invloed van niet-ioniserende straling

Volgens Dr. Dietrich Klinghardt, medisch directeur van het Instituut van Neurobiologie, hoofd clinicus van het Sophia Health Institute en oprichter van het Instituut van Neurobiologie in Duitsland en Zwitserland, heeft niet alleen de ioniserende straling dit effect op schimmels maar ook de niet-ioniserende velden hebben dit effect. Niet-ioniserende straling (of elektromagnetische velden) welke vrijkomen bij de radiofrequenties van alle zendmasten voor de mobiele telecommunicatie en draadloze apparaten. Onderzoek schimmelculturen en niet-ioniserende straling

In Zwitserland werd in 2011 een onderzoek verricht naar schimmelculturen en de invloed van de radio- en microfrequenties die nodig zijn voor de draadloze communicatie. De schimmelculturen werden opgekweekt onder een klamboe van stralingswerende als een kooi van Faraday. Gemeten en genoteerd werd hoeveel gifstoffen (biotoxines) de schimmels per dag produceerden. De volgende stap was om de kooi van Faraday te verwijderen en een nieuwe kweek met schimmelstructuren te laten groeien en eveneens elke dag de biotoxines opmeten. Het laatste kweekgoed werd dus blootgesteld aan de niet-ioniserende elektromagnetische velden zoals van zendmasten, wifi en smartphones.

Het resultaat

De onderzoekers constateerden na het meten van de biotoxines van de schimmels bij blootstelling aan de elektromagnetische velden van radiostraling, dat schimmels wel tot 600 maal meer biotoxines gingen produceren. En volgens Dr. Klinghardt gebeurt dit niet alleen bij de biotoxineproductie van schimmels en bacteriën, maar ook zorgt het voor biologische effecten in de cellen van alle organismen, waaronder de mens.

Candida bij mensen

Ieder mens heeft standaard gisten in het darm-, urine- en voortplantingsorganenstelsel waar ze door lichaamseigen bacteriën waar ze zorgen voor een gezonde toestand. Deze gezonde toestand wordt in gevaar gebracht door een disbalans tussen gisten en bacteriën, waarbij de bacteriën in de minderheid zijn. Hierdoor groeit de gistvorm Candida Albicans wat leidt tot de schimmel Candida welke de mens ziek tot doodziek maakt. Kaj Alexander de Vries, is een ervaringsdeskundige met de Candida-schimmel. Vanaf zijn 12de tot 22ste was hij doodziek. Hij;

-was extreem vermoeid;

-had vreemde spierpijnen;

-had een vreemde, vervelende hoofdpijn;

-kon zich slecht concentreren;

-voelde zich elke ochtend alsof hij de dag ervoor de marathon had gelopen.

Na acht jaren werd de oorzaak bekend: Candida, een gistachtige schimmel die bij de mens in de darm voorkomt. Normaal wordt de Candida-schimmel door goedaardige darmbacteriën onder controle gehouden, maar door diverse oorzaken kan de balans in de darmen verstoord raken (o.a. een lekkende darmwand) en gaat klachten geven. Een van de veroorzakers zijn volgens Kaj, de elektromagnetische velden bij draadloos gebruik.

Het onderzoek

Kaj stelde in 2014 een proefje samen met twee licht en lucht doorlatende dozen van 50-50-40 centimer. Het doel was om te kijken of de voor het oog onzichtbare maar aanwezige schimmels op aardbeien, zich anders zouden ontwikkeling onder de belasting van de pulserende radiostraling, zoals wifi, DECT-telefoon, smartphone en andere bronnen die werken met radiostraling. Hij beklede één doos met stralingswerende stof en de andere doos niet. In elke doos kwam een vers bakje aardbeien te staan, gekocht op hetzelfde moment en bij dezelfde winkel. Bij één doos werden twee Dect-telefoons naast het bakje aardbeien geplaatst en een wifimodem naast de doos. 6,5 meter verder stond de andere doos die bekleed werd met de stralingswerende stof. In de laatste doos was amper straling te meten volgens de meter.

Het resultaat

Na 3 dagen was al duidelijk verschil tussen de twee bakjes met aardbeien. De aardbeien in de doos naast de wifi en met de twee DECT- telefoons, beschimmelden veel sneller dan de aardbeien in de doos bekleed met de stralingswerend stof. Ook het onderzoek met de tuinkers uit 2013 geeft aan dat tuinkers slecht tot niet groeit bij radiostraling geproduceerd door wifi.

Bronnen en referentie

  • http://beterebomen.nl/wiki/roetschorsziekte-cryptostroma-corticale/
  • https://www.gelderlander.nl/montferland/zeldzame-bomenziekte-duikt-opnieuw-op-in-s-heerenberg~a0df0bd8/
  • http://www.cobra-adviseurs.nl/zieplaweb/ziekten-en-plagen/roetschorsziekte-bij-esdoorn
  • https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Roetschorsziekte-riskant-voor-boom-en-mens.htm
  • http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/277-emv-en-de-invloed-op-schimmelvorming
  • https://www.youtube.com/watch?v=qMAV-pZMlZs
  • http://www.stopumts.nl/pdf/HET%20CANDIDA%20TOTAAL%20PLAN%20-%20E-BOOK%20-%20V2.1.pdf