Elke 50 tot 200 meter een 5G-antenne (slimm cells) en overal sensoren in de openbare ruimte. Sensoren en slimm cells die een gezicht kunnen herkennen, een stem en de temperatuur kunnen opmeten. Wie beheert die data? Techbedrijven en de staat. Welkom in 5G Land. Welkom in Smart City.

5G wordt ons gepresenteerd als een grote vooruitgang. Het maakt nog sneller internet mogelijk en nieuwe toepassingen zoals zelfsturende auto’s. Maar hoe zit het met onze privacy? En zijn er gezondheidsrisico’s verbonden aan de sterk toegenomen straling die met het nieuwe netwerk gepaard gaat?

Interview Karel Beckman met Jan van Gils en Elze van Hamelen
Karel Beckman namens Café Weltschmertz*, praat hierover met Jan van Gils, natuurkundige en auteur van boeken als “Electrosmog” en “5G, Zegen of Vloek?” en Elze van Hamelen, zelfstandig consultant en duurzaamheidsexpert met een achtergrond in de chemie. http://stralingsleed.nl/blog/vals-alarm-coronavirus-is-er-een-andere-oorzaak/

*Café Weltschmerz (CW) is een multimediaal platform voor interviews en discussies tussen burgerjournalisten, journalisten, academici, deskundigen, politici, opiniemakers en andere maatschappelijke actoren. Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Van Gils en Van Hamelen zien met lede ogen aan hoe gemeenten in Nederland zonder kritische vragen te stellen meehelpen aan het uitrollen van het 5G-netwerk. Dit netwerk vereist dat er om de 50 tot 200 meter een antennekastje wordt geplaatst small cell), dat straling uitzendt. “Nu al zijn er zoveel zendervelden van alle antenne-installaties) dat je, als ze zichtbaar zouden zijn, er niet doorheen zou kunnen kijken,” zegt Van Gils. Daar komen ook nog eens 40.000 tot 50.000 satellieten bij die de ruimte om ons heen gaan dichttimmeren voor 5G bereik.

Gevaren
“Elke 50 tot 200 meter een 5G-antenne. Overal sensoren in de openbare ruimte. Sensoren die jouw gezicht herkennen, je stem en je temperatuur kunnen opmeten. Wie beheert die data? Techbedrijven en de staat. Welkom in 5G Land. Welkom in Smart City.” 5G wordt ons gepresenteerd als een grote vooruitgang. Het maakt nog sneller internet mogelijk en nieuwe toepassingen zoals zelfsturende auto’s. Maar hoe zit het met onze privacy? En gezondheidsrisico’s die eventueel gepaard zullen gaan met de enorme hoeveelheid  toegenomen straling van het 5G-netwerk.

Want gevaren voor de privacy zijn er ook. Van Hamelen omschrijft 5G als “de technologische infrastructuur die de medische politiestaat bestendigt.” Niets is straks meer geheim voor de autoriteiten en grote bedrijven. “Bij 4G kun je zelf nog kiezen of je eraan mee wilt doen of niet. 5G heeft geen opt-out mogelijkheid – met 5G is de technologie in de publieke ruimte geïntegreerd en er is geen mogelijkheid om aan surveillance te ontkomen.”

Van Gils en Van Hamelen zien dan ook met lede ogen aan hoe gemeenten in Nederland zonder kritische vragen te stellen meehelpen aan het uitrollen van het 5G-netwerk. Dit netwerk vereist dat er om de 50 tot 200 meter een slimm cell wordt geplaatst, dat straling uitzendt. “Nu al zijn er zoveel zendervelden dat je, als ze zichtbaar zouden zijn, er niet eens doorheen zou kunnen kijken,” zegt Van Gils. “Daar komen ook nog eens 40.000 tot 50.000 satellieten bij die de ruimte om ons heen gaan dichttimmeren. Honderden wetenschappers hebben al waarschuwingen gegeven over de gezondheidsrisico’s van de alomtegenwoordige straling”, stellen Van Gils en Van Hamelen. “Maar de Nederlandse autoriteiten volgen kritiekloos de aanbeveling op van de ICNIRP, een private Internationale Commissie waar het bedrijfsleven nauw bij betrokken is”, stellen zij.

De Gezondheidsraad in Nederland heeft in september 2020 nog een advies uitgebracht waarin waarschuwingen doorklinken, maar die worden door de regering genegeerd. De Nederlandse blootstellingsnormen zijn sowieso erg ruim in vergelijking met andere landen. Gevaren voor de privacy zijn er ook. Van Hamelen omschrijft 5G als “de technologische infrastructuur die de medische politiestaat bestendigt.” Niets is straks meer geheim voor de autoriteiten en grote bedrijven.  Bij 4G kun je zelf nog kiezen of je eraan mee wilt doen of niet. 5G heeft geen opt-out mogelijkheid – met 5G is de technologie in de publieke ruimte geïntegreerd en er is geen mogelijkheid om aan surveillance te ontkomen.” Gemeenten staan machteloos en moeten meewerken zodat de telecombedrijven niet eens een vergunning nodig hebben om antennes  onder de 5 meter hoogte te plaatsen.  

Honderden wetenschappers hebben al waarschuwingen gegeven over de gezondheidsrisico’s van de alomtegenwoordige straling”, stellen Van Gils en Van Hamelen. “Maar de Nederlandse autoriteiten volgen kritiekloos de aanbeveling op van de ICNIRP, een private Internationale Commissie waar het bedrijfsleven nauw bij betrokken is”, stellen zij. De Gezondheidsraad* in Nederland heeft in september 2020 nog een advies uitgebracht waarin waarschuwingen doorklinken, maar die worden eveneens door de regering genegeerd. De Nederlandse blootstellingsnormen zijn sowieso erg ruim in vergelijking met andere landen.

*Professor Kromhout, voorzitter van de commissie elektromagnetische velden (EMV) van de Gezondheidsraad, spreekt zijn zorgen uit over de ontwikkelingen betreffende 5G en over de alleen maar op opwarming gebaseerde blootstellingsnormen van de INCIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Tweede kamer
Er zijn zorgen over de mogelijke invloed van 5G op de gezondheid en daarom heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De gezondheidsraad kan dus geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Maar de plannen voor het gebruik van 5G gaan gewoon door! Hoe is het mogelijk met de huidige wetgeving waar voorzichtigheid hoog in het vaandel staat?

Indeling van de frequenties volgens de INCIRP
Niet-ioniserende straling (NIR) is een algemene term die wordt gebruikt om elektromagnetische straling te beschrijven die niet genoeg fotonenergie vervoert om atomen of moleculen te ioniseren en, volgens de definitie, ook mechanische golven (infra- en ultrageluid) omvat.

Niet-ioniserende straling wordt onderverdeeld in frequenties (aantal trillingen per seconde) of golflengtebanden (afstand tussen twee pieken van een oscillatie
Deze classificatie wordt niet altijd strikt gebruikt en kan per informatiebron verschillen. ICNIRP gebruikt subcategorieën van NIR, die frequenties of golflengtebanden groeperen, en behandelt deze groepen afzonderlijk in termen van:
-statische elektrische velden (0 Hz-hertz tot 10 kiloHertz (KHz);
-RF-radiostraling- elektromagnetische velden (100 000 kilometer (KM) tot 10 km;
-infrarood (1 Millimeter(mm) tot 761 Nanometer (nm);
-zichtbaar licht (761 nm tot 380 nm);
-ultra violet (380 nm tot 10 nm);
-röntgenstraling (12 nm tot 0,1 nm);
-gammastraling (1 picometer (pm) tot 0,01 pm.

Café Weltschmerz (zie boven*) besteed aandacht aan 5G. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV), waar onder meer RIVM, TNO en Agentschap Telecom bij betrokken zijn, en dat uit belastinggeld wordt betaald om burgers te informeren over 5G, wilde geen medewerking verlenen. Andere voorstanders van 5G, onder meer bij de GGD, wilden ook niet praten.

Foto: https://www.kennisplatform.nl/welke-frequenties-gaat-5g-gebruiken/
https://www.facebook.com/beperkdestraling/