Signalen van mobiele telefoons kunnen zijn medeverantwoordelijk voor de mysterieuze verdwijning van honingbijen, toont nieuw onderzoek. De bijen waren in staat om te vertellen wanneer de handsets oproepen ontvingen, en reageerden door hoge doordringende piepjes.

Foto: Onderzoekers ontdekten dat bijen reageerden wanneer mobiele telefoons werden gebruikt om te bellen en gebeld te worden.

Dr Daniel Favre, die het experiment uitgevoerd, gelooft dat signalen van mobiele telefoons en masten zouden kunnen bijdragen aan de verdwijning van de honingbijen en dringen aan op meer onderzoek.

Maar Britse bijdeskundigen zeggen dat er nog altijd geen bewijs is dat mobiele telefoons een risico oplevert voor de bijenpopulatie.

Ze denken dat de verdwijnende honingbij als oorzaak heeft: veranderingen in de landbouw, de daling van de wilde bloemen en pesticiden.

Het aantal bijen in het Verenigd Koninkrijk is in de afgelopen 25 jaar gehalveerd, terwijl in Amerika bijen zwaar door ‘colony collapse disorder’ – de plotselinge verdwijning van hele kolonies in winter getroffen zijn

Sommige deskundigen zeggen de nieuwste generatie van pesticiden het zenuwstelsel van bijen kan verstoren, waardoor ze verward worden en niet terug komen naar de kasten of korven.

En de meeste bijdeskundigen zeggen dat de wezens zijn lijden aan het verlies van wilde bloemen, weiden, ruwe grasland en onordelijk tuinen.

Echter een handvol deskundigen zeggen dat de mobiele telefoons ook medeverantwoordelijk kan zijn!

Dr Favre, een leraar die eerder als bioloog aan de Zwitserse Federal Institute of Technology in Lausanne werkte, zei: ‘deze studie toont aan dat de aanwezigheid van een mobiele telefoon de actieve bijen verstoort – en een dramatisch effect heeft.’

Hij plaatste twee mobiele telefoons onder een bijenkorf en heeft de hoge doordringende oproepen van de bijen opgenomen van de bijen wanneer de toestellen werden uitgeschakeld, op stand-by geplaatst en geactiveerd.

Ongeveer 20 tot 40 minuten na het activeren van de telefoons, begonnen de bijen een reeks van hoge piepjes aan te kondigen.

In de studie, zwermen de bijen niet uit, zelfs na 20 uur blootstelling aan GSM-signalen. Het begin echter van de onverwachte uit zwermen, geactiveerd door signalen van de mobiele telefoon kan dramatische gevolgen hebben, in termen van de kolonie verliezen.

De studie toonde niet aan dat mobiele telefoons dodelijk zijn voor bijen waren, zei hij.

“Maar één hypothese is dat elektromagnetische velden zou kunnen aan de verdwijning van bijenvolken over de hele wereld bijdragen,” voegde hij toe.

Maar Britse bij deskundige Norman Carreck van de Universiteit van Sussex zei: ‘ het is een interessant onderzoek, maar het is niet te bewijzen dat mobiele telefoons verantwoordelijk voor colony collapse disorder.

Lees meer: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1385907/Why-mobile-phone-ring-make-bees-buzz-Insects-infuriated-handset-signals.html#ixzz2TMJxadZZ

Note: EMV zouden dus bij kunnen bijdragen aan de verdwijning van de bijenvolken! Jammer dat bijenhouders niet beter worden voorgelicht. Voorkomen is beter dan genezen!