Stralingsleed

Welkom op de pagina van Ria Lurvink-Luttikhold

Maand: augustus 2022

Is fibromyalgie in het draadloze tijdperk, eigenlijk elektrohypersensitiviteit (EHS)?

Elektrohypersensitiviteit(EHS) is een niet erkende aandoening in de Nederlandse medische wereld en de diagnose van EHS is dan ook (nog)…

5G is slecht voor de gezondheid en veroorzaakt het microwave-syndroom, volgens een recente Zweedse studie

Al snel na de ingebruikname van radar, die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het eerst gebruikt werd, verschenen de eerste…

STOP met 5G! Schreeuw het uit: de rechten van de mens worden geschonden!

Elek­­­tro­­­­Hyper­Sensitiviteit (EHS) is het verschijnsel dat mensen last hebben van de onnatuurlijke elektromagnetische velden van apparaten of installaties die draadloos…

Is corona het gevolg van 5G?

Er circuleren nieuwe varianten Volgens Annemiek Van der Eijk, arts-microbioloog en viroloog, circuleren er in de zomer van 2022, nieuwe…

5G en de link met corona

Op 22 januari 2020 publiceerde de site van het Belgische “Het Laatste Nieuws” een interview met huisarts Kris van Kerckhoven. ‘Link met…

5G is niet veilig voor onze gezondheid!

Het is niet aangetoond dat blootstelling aan de 5G-systemen de gezondheid kan schaden, zegt de Gezondheidsraad (GR) in Nederland, of…

© 2022 Stralingsleed.