Stralingsleed

Welkom op de pagina van Ria Lurvink-Luttikhold

Maand: oktober 2022

Is 5G de oorzaak van corona?

Het 5G appeal is dat wetenschappers en artsen uit 36 landen waarschuwen voor het gevaar van 5G. 5G zal leiden…

Wat ís elektromagnetische straling? Wat is EHS?

Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Alle soorten elektromagnetische straling (natuurlijke en niet natuurlijke) planten…

Alle draadloze toepassingen verstoren het lichaam en maken het ziek

De dagelijkse energie van een mensenlichaam, kan worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: -het metabolisme in rust (wat de meesten van…

De start van internet en de oneerlijke waarheid. Denk toch aan onze kinderen!

Het begin van internet begon nog maar 50 jaar geleden Op 29 oktober 1969 werd het eerste bericht verzonden via…

Kinderen hebben recht op schone lucht volgens de KidsRights-Index

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als…

Duiven reageren op de frequenties van het draadloze door magnetische oriëntatie!

Zo lig je lekker in bed de krant te lezen en koffie te drinken, zo knalt er een duif keihard…

5G voorlopig gestopt in verschillende landen

De voordelen van 5G worden breed uitgemeten: door 5G & het Internet of Things wordt alles met elkaar verbonden. Je…

Dode vogels door de vele 5G-zendmasten?

Miljoenen nieuwe 5G-basisstations op aarde en twintigduizend nieuwe satellieten in de ruimte zullen naar schatting deel uitmaken van het Internet of…

Grote Sterns sterven massaal onder de noemer: vogelgriep.

                                       …

Elektro-overgevoeligheid (EHS) geïdentificeerd en gekarakteriseerd als een neurologische stoornis

Globaal worden de hersenen onder verdeeld in; -de kleine hersenen, hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de motoriek, -de grote hersenen, verantwoordelijk voor het denken, voelen,…

© 2022 Stralingsleed.