Stralingsleed

Welkom op de pagina van Ria Lurvink-Luttikhold

Datum: 21 oktober 2022

Kinderen hebben recht op schone lucht volgens de KidsRights-Index

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als…

© 2022 Stralingsleed.