Nieuwe elektrische technologie waar het lichaam geen raad mee weet
Dr. Thomas Cowan: “als er een nieuwe elektrische technologie wordt ingevoerd, zien we een ‘pandemie’ optreden. Er treedt een biologische schokgolf op, waar ons organisme geen raad weet met de belastende, nieuwe situatie. Er gaan dan veel mensen dood en de rest redt het, maar dan wel met een aangeslagen biologie”. Coronavirussen zorgen over het algemeen voor klachten aan de longen en luchtwegen. SARS, MERS en Sars-CoV-2 zijn voorbeelden van coronavirussen.

SARS-CoV-2
De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19-pandemie in 2020 en 2021, is de wereldwijde verspreiding van de ziekte COVID-19 en de ingrijpende gevolgen voor de samenleving. De veroorzaker is het SARS-CoV-2, een voor de mens nieuw coronavirus. In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van longontstekingen en van onbekende oorsprong waargenomen. In januari 2020 werd het virus geïdentificeerd als het: SARS-CoV-2 dat soms ook wel aangeduid wordt als het COVID-19-virus, een virus dat de besmettelijke luchtwegaandoening COVID-19 bij mensen veroorzaakt. SARS-CoV-2 is een virusstam uit het geslacht betacoronavirussen uit de onderfamilie van coronavirussen. Een betacoronavirus (β-CoV or Beta-CoV) is een van de vier geslachten uit de onderfamilie Orthocoronavirinae (coronavirussen), familie Coronaviridae en de orde Nidovirales. In de maanden daarna raakten wereldwijd miljoenen mensen besmet, zo ook in Nederland. De virus is van zoönotische oorsprong wat betekend dat het  de ziekte of infectie van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren dieren op mensen.

SARS-C0V-2 in Nederland
Begin 2020 werd SARS-CoV-2, het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt, voor het eerst in Nederland geconstateerd. De eerste besmetting werd op 27 februari 2020 vastgesteld bij een inwoner van de Brabantse gemeente Loon op Zand. Er waren achteraf echter eerder, al personen in Nederland besmet.

De geschiedenis van pandemieën in de 20ste eeuw
In de twintigste eeuw heeft de wereld drie keer met een grieppandemie te maken gehad. Namelijk de:
-Spaanse griep (1918-1920)
-Aziatische griep (1957)
-Hongkonggriep (1968).

In begin van de 21ste eeuw  heeft Nederland al twee keer met een pandemie te maken gehad. Namelijk de:
-Mexicaanse griep (van 11 juni 2009 tot augustus 2010);
-Coronapandemie (van 11 maart 2020 tot………).

Ad. A: de Spaanse griep en radioverbindingen
Dat gebeurde in 1918 met de Spaanse griep, die tegelijk optrad met de wereldwijde introductie van radioverkeer. De Spaanse griep was een beruchte grieppandemie in de jaren 1918-1919. Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 50 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft. Het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1. De Spaanse griep arriveerde in golven. De eerste golf, in de zomer van 1918, was mild, en maakte weinig slachtoffers. De tweede golf, die in het najaar van 1918 toesloeg, was dramatis. Waar een normale jaarlijkse griep misschien één op de duizend zieken dodelijk trof, was deze voor één op de veertig fataal. Het virus sloeg overal ter wereld toe en had een merkwaardige voorkeur voor mensen die jong en gezond waren.

Marcaroni en radioverbindingen
In 1895 lukte het Guglielmo Marconi als eerste om een radioverbinding van enkele kilometers te maken met een zelfgemaakte zender en ontvanger die was gebaseerd op een oscillator* van Nikola Tesla. Heinrich Hertz ontdekte (1887) hoe elektromagnetische radiogolven konden worden opgewekt en terug ontvangen.

*Een oscillator is een belangrijk onderdeel van een radiozender. Deze genereert het radiofrequente signaal dat als draaggolf dienstdoet en na modulatie (het combineren van een laagfrequent informatiesignaal met een hogere frequentie), door een antenne uitgestraald kan worden.

Geschiedenis tot 2021
Onder leiding van Marconi werden met radioverbindingen steeds grotere afstanden overbrugd waarvan in:
-1899 de eerste radioverbinding over het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk;
-1901 de eerste trans-Atlantische radioverbinding tussen Groot-Brittannië en Newfoundland (Canada);
-1914 het eerste Europese radioconcert;
-1919 het eerste Nederlandse radioprogramma.

Sinds de opkomst van het internet is de digitale radio zich gaan ontwikkelen tot een volwaardige opvolger van het origineel. Daarbij wordt niet van radiogolven gebruikgemaakt, maar van de internetverbindingen tussen de computers, die digitale gegevens naar elkaar sturen. Deze verbindingen tussen computers op internet kunnen draadloos zijn, en dus wél radiogolven gebruiken. De analoge verbindingen in heel Nederland zijn in 2021 afgeschaft.

Ad. B: de Aziatische griep (1957)
De Aziatische griep (ook “A-griep” genoemd) was een vogelgrieppandemie en is vermoedelijk verspreid door varkens. De pandemie brak het eerst uit eind1956 in Guizhou (China) en werd veroorzaakt door het influenzavirus A-virus H2N2 subtype H2N2. In juni1957 was het virus een pandemie met infecties in India, Verenigde Staten en Europa. De eerste infectiegolf piekte in de Verenigde Staten pas in oktober met het begin van het schooljaar en werd gevolgd door een tweede veel dodelijkere infectiegolf in januari en februari 1958. Het aantal dodelijke slachtoffers van deze griepepidemie was daarmee duidelijk minder dan het aantal van de Spaanse griep in 1918. Hiervan lopen de schattingen uiteen van twintig tot meer dan vijftig miljoen doden wereldwijd.

De Aziatische griep en de koude oorlog
De periode van de koude oorlog(1953-1976) was een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische wereld in de tweede helft van de 20ste eeuw. Het kapitalistische Westerse blok werd geleid door de Verenigde Staten. De communisten stonden voornamelijk onder leiding van de Sovjet-Unie of waren verbonden met communistisch China. De Amerikaanse ambassade in Moskou is in de tijd van de koude oorlog gedurende vele jaren (1953-1976) door de Russen bestraald met ‘microgolven’. Hoewel sommige leden van het ambassadepersoneel destijds en ook naderhand gezondheidsklachten kregen, werd van regeringszijde uitgedragen dat de straling ongevaarlijk was. Wat in de 21ste eeuw duidelijk is geworden is dat er tijdens de periode van de Koude Oorlog veelvuldige klachten in Moskou waren van de Amerikaanse ambassade van;

-vermoeidheid;
-concentratieproblemen;
-vage gezondheidsklachten.

Klachten die anno 2021 te herkennen zijn als duidelijke symptomen behorende bij elektrohypersensitiviteit (ziek worden van gebruik van draadloze toepassingen met elektromagnetische velden).

https://stichtingehs.nl/blog/amerikaanse-ambassade-in-moskou-bestraald-tijdens-de-koude-oorlog-toch-gezondheidsklachten

Ad. C: de Hongkonggriep
De Hongkonggriep (1968), ook wel de Maogriep, brak uit na de ontdekking van de Van Allen-gordels (uitleg hieronder). Deze griep ontstond in Hongkong en is daarom bekend als de Hongkonggriep. Net als de Aziatische griep was de Hongkonggriep een kruising tussen vogelgriep en mensengriep. Wereldwijd stierven er één miljoen mensen aan de Hongkonggriep, die de wereld van 1968 tot 1969 in zijn greep hield. Anno 2021 wordt ervan uitgegaan dat de Hongkonggriep is uitgestorven, maar de ‘gewone griep’ of de ‘jaarlijkse griep’ is nog steeds een variant van het subtype H3N2 of H1N1 (dat de Spaanse griep) heeft veroorzaakt).

Van Allen gordels
De Explorer 1 (kunstmaan) bleef in een baan om onze planeet circuleren tot 31 maart 1970 waarna het tuig opbrandde in de atmosfeer van de Aarde. Dankzij de Explorer 1 ontdekte men de stralingsgordels rond de Aarde die we vandaag de dag kennen als de ‘Van Allen-gordels’. De data die men verkreeg afkomstig van de instrumenten aan boord van Explorer 1 werden naar de Aarde gestuurd door middel van twee antennes. De Explorer 1 werd gevolgd door meer dan negentig wetenschappelijke ruimtevaartuigen in de Explorer-serie.

Uitleg van Allengordels
De Van Allengordels, stralingsgordels of deeltjesgordels, zijn twee gordels van geladen deeltjes (vnl. protonen en elektronen) rond de Aarde. De laagstgelegen gordel, op een afstand van 2000–5000 km, bestaat voornamelijk uit protonen en werd in 1958 ontdekt door de satelliet Explorer 1. De gordel is genoemd naar zijn ontdekker James van Allen, die erop stond dat de satelliet een geigerteller ( een stralingsdetector, waarmee ioniserende straling gemeten kan worden) aan boord zou meenemen.

De tweede gordel bevindt zich op een hoogte tussen de 13.000 en 19.000 km. Deze gordel bestaat voornamelijk uit elektronen en is door een onbemande ruimtevlucht ontdekt ook in 1958. Deze gordel werd echter ook al in het, in het Nederlands geschreven in een proefschrift uit 1938 door Evert Marie Bruins. Zijn waarnemingen werden verzameld tijdens een zeereis in 1935 van het SS Boskoop, dat voer van Amsterdam naar Chili.

De deeltjes in de buitenste van Allengordel zijn afkomstig van de zonnewind, de deeltjes in de binnenste gordel(s) zijn afkomstig van kosmische straling.

Ad. D: Mexicaanse griep (van 11 juni 2009 tot augustus 2010)
De Mexicaanse griep, officieel Nieuwe Influenza A (H1N1) en aanvankelijk ook wel varkensgriep geheten, is een griepvirus dat in 2009 een pandemie veroorzaakte. Het virus behoort tot een nieuwe stam van het H1N1-varkensgriepvirus en had zijn oorsprong in Mexico maart 2009. Het breidde zich in april uit naar de Verenigde Staten en al snel ook naar andere landen. Op 11 juni verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het uitbreken van Influenza A (H1N1) een pandemie is. Op 16 juli meldde de WHO dat het aantal Mexicaansegriep-gevallen inmiddels niet meer te tellen was. Volgens cijfers van het Amerikaans Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) waren er op 28 augustus 2009 209.438 besmettingen en ten minste 2.185 doden als gevolg van het virus vastgesteld. De Mexicaanse griep stak in april 2009 de kop op in Nederland. Een driejarig kind had het virus opgelopen na een familiefeest in Mexico. Het RIVM beschouwt de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A (H1N1)) tegenwoordig als ‘gewone griep’, vanwege het relatief milde verloop. Eind 2010 stak het virus opnieuw de kop op in het Verenigd Koninkrijk en in 2015 stak het virus weer de kop op in India.

4G in Europa
En weer heeft een pandemie een link naar een nieuwe technologie wereldwijd. Het in gebruik nemen van de 4de generatie mobiele technieken (4G). Het is de vierde generatie van mobiele-telecommunicatiestandaarden. Het is de opvolger van de 3G-standaard die in 2010 zijn hoogtepunt bereikte met 3.9G, ook wel ‘Pre-4G’ genoemd. In 2010 ging de Europese Unie akkoord met de uitrol van 4G. Dit betekende dat alle landen de 800MHz-frequentie vrij moesten maken.

Ad. E: Corona-pandemie ; Covad-19
De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19-pandemie is de wereldwijde verspreiding eind 2019-2020 van de ziekte COVID-19 en de ingrijpende gevolgen voor de samenleving. De veroorzaker is SARS-CoV-2, een voor de mens nieuw coronavirus. In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan* een cluster van symptomen van een “longontsteking” van onbekende oorsprong” waargenomen.** In januari werd het virus voor het eerst geïdentificeerd. In de maanden daarna raakten wereldwijd miljoenen mensen besmet, van wie meer dan 800.000 patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. Sinds 11 maart 2020 wordt de uitbraak van COVID-19 erkend als een pandemie  door de WHO.

*Wuhan was de eerste stad waar 5G werd ingevoerd. Iran, het cruiseschip de Diamond Princess en Lombardije in Italië waren tevens omgevingen die als eerste 5G kregen.

** De Amerikaanse nieuwssite Rumor Mill News, zag een verband tussen de uitrol van 5G en de corona-uitbraak in Wuhan. 5G-straling (en niet het virus) zou de opname van zuurstof in het bloed bemoeilijken en zuurstofatomen kapot maken; mensen gaan hoesten en worden kortademig.

Een verband met de uitrol van 5G en de laatste pandemie
In 2016 beginnen de eerste 5G-tests op de Zernike Campus aan de noordkant van de stad Groningen, rond Loppersum. 2017 komt 5G-antenne  op het Leidseplein in Amsterdam en in 2021 staan er proefopstellingen in Nederland met actieve 5G zendmasten en in veel plaatsen in Nederland is 5G geactiveerd met de 700 megahertz, 1400 MHz en 2100 MHz.

Eind 2018 heeft het EU-parlement en de Raad een Richtlijn (EU) 2016/1972) het Europees wetboek voor elektronische communicatie goedgekeurd. De Nederlandse burger heeft geen enkele inbreng net zo min als in 2020, de gemeente. Er worden door het Agentschap Telecom experimenteervergunningen uitgedeeld in Nederland voor 5G met de 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz. Daarnaast is de 60 GHz te gebruiken zonder vergunning door de Telecomproviders.

En nu, in 2020-2021 hebben we te maken met een pandemie, die wereldwijd blijft door sudderen, na het uitrollen van het 5G-netwerk. Weer is er een duidelijk verband met de techniek (met menselijk ingrijpen) en bijna niemand van de gewone burger die het door heeft.

Het begin van het verhaal:
Dr. Thomas Cowan: steeds als er een fundamenteel nieuwe elektrische technologie wordt ingevoerd, zien we een ‘pandemie’. Er treedt een biologische schokgolf op, waar ons organisme geen raad weet met de belastende, nieuwe situatie. Er gaan dan veel mensen dood en de rest redt het, maar dan wel met een aangeslagen biologie. Worden de mensen zo zombies?

Bronnen:
https://www.gezondwereldnieuws.com/rudolf-steiner-zei-in-1918-bij-de-spaanse-griep-nou-virussen-zijn-gewoon-afvalstoffen-van-giftige-cellen?fbclid=IwAR0sIVoJgQY4VqWQgoWKwLV-_vt9T_4Q7Z4I5bY0G9vfg4sKgBd-XRoJ7xA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongkonggriep
https://www.spacepage.be/artikelen/ruimtevaart/satellieten/civiele-satellieten/explorer-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018L1972
https://www.trouw.nl/nieuws/grieppandemieen-in-de-laatste-honderd-jaar~b28f3ee0/
https://www.4g.nl/4g-dekking/4g-in-het-buitenland/Foto: https://pixabay.com/nl/illustrations/coronavirus-weergave-3d-maken-5308760/