“want virussen reageren op elektromagnetische velden”.                                                                                                                                                               Dr. Thomas Cowan.

In 1997 stelden wetenschappers van het Instituut voor Experimentele Geneeskunde in Rome vast dat: “blootstelling aan een 50 Hertz (Hz) elektromagnetisch veld activering induceert van het Epstein-Barr-virus( Herpesvirus) genoom in latent geïnfecteerde menselijke cellen”. Dat een virus geactiveerd kan worden door elektromagnetische velden is dus bekend uit onderzoek.

http://stralingsleed.nl/blog/5g-de-oorzaak-van-de-coronacrisis-is-de-lockdown-het-gevolg-van-corona-of-straling/ Ad.1.

Twintigste eeuw
Met ingaan van 1 januari 2020 zullen alle 48 lidstaten de aanbeveling van de CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications) op volgen en toestaan dat 57-71 GHz wordt gebruikt wordt voor 5G zonder vergunning. In juli 2020 werd een internationale studie gepubliceerd waarin de mogelijkheid werd onderzocht of 5G millimetergolven corona-achtige DNA structuren kunnen veroorzaken. Deze publicatie werd binnen een maand teruggetrokken. De conclusie van het onderzoek luidde als volgt: “5G millimetergolven zouden goede kandidaten kunnen zijn om toe te passen bij het construeren van virusachtige structuren zoals Coronavirussen (COVID-19) in cellen.”

Dit onderzoek lijkt te bevestigen dat er een verband is tussen virussen en kunstmatige elektromagnetische velden (EMV). EMV gegenereerd door alle draadloos gebruik. Als millimetergolven in staat zijn Corona-achtige structuren te veroorzaken, dan is dat reden tot grote zorg. Met ingaan van 1 januari 2020 is het in 48 lidstaten namelijk toestaan dat 57-71 GHz (60 GHz) wordt gebruikt voor 5G zónder een vergunning, dus ook in Nederland.

Het gebruik van 60 GHz mag zonder vergunning
De energie van het 60 GHz signaal, dat zonder vergunning gebruikt wordt, wordt voor 98% direct geabsorbeerd door zuurstof. Hierdoor ontstaat in de bundel straling een zuurstoftekort. Er ontstaan reacties van de straling met de zuurstof. Het introduceren van deze frequentie kan dus grote gevolgen hebben met name een zuurstof tekort voor iedereen en alles.

Straling vermindert de gezondheid
Bekend is dat EMV (elektromagnetische velden of straling) het immuunsysteem kan verlagen. Het Bio Initiative Rapport concludeert hierover: “Er is substantieel bewijs dat EMV ontstekingsreacties en allergiereacties kunnen veroorzaken en de normale immuunfuncties kunnen veranderen, op toegestane niveaus volgens de huidige normen voor de veiligheid.” Door wifi gaan schimmels echter harder groeien en geven meer toxines af. Bij 1800 MHz frequenties kan longschade ontstaan. Elektromagnetische straling wordt geabsorbeerd door moleculen. 2.4 GHz (wifi en de magnetron o.a.) verminderen het aantal watermoleculen. Het vergunningsvrije 60 GHz vermindert het aantal zuurstofmoleculen behoorlijk.

Beamforming
Het nieuwe type antenne(5G) maakt gebruik van Massive MIMO. Standaard MIMO-netwerken gebruiken meestal twee of vier antennes. Massive MIMO daarentegen is een MIMO-systeem met een bijzonder hoog aantal antennes. Door middel van beamforming bundels straling (ook wel straalvorming of bundelvorming genoemd), richten de bundels zich op specifieke gebruikers. Voor beamforming wordt gebruik gemaakt van fase-array antennes.*

*Een fasegestuurde antenne (phased array antenne) is een computergestuurde groep antennes waar de signalen door afzonderlinge antennes worden aangestuurd met dezelfde frequentie, maar met een faseverschil.

Heb ik nu corona of ben ik elektrogevoelig?
Voor de stralingsgevoelige mensen is het lastig om de klachten goed in te schatten. Veel mensen zijn al stralingsovergevoelig gemaakt door 2G, 3G en 4G. Een nieuwe groep mensen komen er nu, de introductie van 5G bij. De uitrol van 5G die ‘toevallig’ samenvalt met de uitbraak van het coronavirus. Want veel klachten veroorzaakt door straling komen ook voor bij corona! Klachten bij corona, die ook voorkomen bij overgevoeligheid voor straling zijn:
-benauwdheid;
-prikkeling van de huid;
-vermoeidheid;
-hartkloppingen/hartritmestoornissen;
-hoofdpijn;
-keelpijn;
-slecht kunnen slapen.

Dit zorgt voor verwarring: Is het nu straling of is het corona?

Het voorzorgsprincipe
Latent aanwezige virussen kunnen geactiveerd worden door EMV, wat wetenschappelijk bewezen is. Verder lijkt het mogelijk om virus-achtige structuren met 5G millimetergolven te creëren. Dit onderzoek is teruggetrokken, wat alleen maar meer vragen oproept. Wat wel duidelijk is, is dat kunstmatige elektromagnetische velden (EMV- straling) ernstige klachten kunnen geven die voor een deel overeenkomen met klachten van corona. Zeker in deze tijd, waarin we al zoveel vrezen voor onze gezondheid, is het zeer belangrijk om het zekere voor het onzekere te nemen. Het voorzorgsprincipe* zou toegepast moeten worden ten aanzien van straling & 5G.

*Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consencus bestaat over de toekomstige schade. Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu; het gaat daar in beide gevallen over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten.

Het voorzorgsprincipe
Het voorzorgsprincipe is door de Verenigde Naties aangenomen en is opgenomen in het Verdrag van Maastricht uit 1992, als een van de akkoorden van de Europese Unie. Het voorzorgsprincipe houdt in dat wanneer het vermoeden bestaat wanneer een nieuwe technologie, zoals het draadloos communiceren, ernstige schade aan de gezondheid of het milieu kan toebrengen, volgens Europees recht voorzorgsmaatregelen genomen worden. Wanneer er namelijk geen consensus of wetenschappelijke zekerheid bestaat over de nieuwe technologie, dient het “voorzorgsprincipe” in werking te gaan. Net zolang tot er bewijs is dat het de gezondheid en het milieu geen schade toebrengt.

De antroposofische arts Thomas Cowan vertelt
Thomas Cowan vertelt dat steeds als er een nieuwe elektrische technologie wordt ingevoerd we een ‘pandemie’ zien. Er treedt een biologische schokgolf op, omdat ons organisme geen raad weet met de belastende, nieuwe situatie: http://stralingsleed.nl/blog/5g-de-oorzaak-van-de-coronacrisis-is-de-lockdown-het-gevolg-van-corona-of-straling/Er gaan dan veel mensen dood en de rest redt het, maar dan wel met een aangeslagen biologie.

Dat gebeurde in 1918 met de Spaanse griep die optrad met de wereldwijde introductie van radioverkeer. Tijdens de tweede wereldoorlog gebeurde dit opnieuw door de grootschalige toepassing van radarsystemen. En in 1968 was er de Hongkonggriep nadat satellieten doorgedrongen waren tot de Van Allen-gordel rondom de aarde en daar radioactieve straling uitzonden.

De geschiedenis lijkt zich nu met 5G te herhalen, aldus Cowan. “Ook dit is een existentiële crisis.”

Bronnen:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200418_04926817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9276003/
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/dr-thomas-cowan-5g-is-de-oorzaak-van-de-coronacrisis/
http://www.royal-rife.com/
https://stralingsleed.nl/blog/60-ghz-zonder-licentie-wordt-gebruikt-voor-o-a-5g/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/ (is verwijderd op internet)
https://web.archive.org/web/20200724033639/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/ (is verwijderd op internet)
https://5gisnietoke.nl/feiten/BioInitiative.html
https://bioinitiative.org/
https://www.hartstichting.nl/verhalen/doktersassistent-annet-kreeg-corona
https://stichtingehs.nl/blog/5g-antennes-hoe-werken-ze
https://www.westonaprice.org/coronavirus/?gclid=CjwKCAiA9bmABhBbEiwASb35V2-W3Zbyzrme6V8FvtA2-C5oeNum1Uft4S15F8t9whakqGEP8nZXBhoC1QoQAvD_BwE
https://www.westonaprice.org/health-topics/is-coronavirus-contagious/
https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/belanghebbenden-bij-het-voorzorgsprincipe#:~:text=Het%20voorzorgsprincipe%20is%20een%20leidend,met%20allerlei%20risico’s%20wordt%20omgegaan.&text=In%20de%20EU%20is%20het,in%20het%20Verdrag%20van%20Maastricht.