Onze hersenen versus draadloos gebruik
In opdracht van drie ministeries (EZ, VROM en VWS) heeft TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (TNO-FEL) in 2003 al onderzoek verricht naar de invloed van elektromagnetische velden van ons draadloos gebruik, op het welzijn en de denkprocessen van mensen. De resultaten van dat onderzoek zijn best schokkend: elektromagnetische velden lijken wel degelijk iets met ons hoofd te doen. Dit zegt onze overheid in 2003 en vervolgens gaat 5, nog geen twintig jaar later, gewoon in werking.

Wat zegt de wetenschap hier dan over?
De wetenschappers die niet werken voor een telecombedrijf waarschuwen al langer over de nadelen van alle antennemasten en de draadloze communicatie. Vooral nu met het in gebruik nemen van 5G. Want 5G beslaat een nieuw frequentiebereik, dat de vorige netwerken niet hadden. Het frequentiebereik van 30 tot 300 gigahertz (GHz). En 5G maakt eveneens gebruik van beamvorming.

Beamvorming
Beamforming (ook wel straalvorming of bundelvorming genoemd), is een techniek die een draadloos signaal focust op een specifiek apparaat. Een enkele antenne die een draadloos signaal uitzendt, straalt dat signaal in alle richtingen uit (tenzij het wordt geblokkeerd door een fysiek voorwerp). Dat is de aard van hoe elektromagnetische golven werken. Maar wat als je dat signaal in een bepaalde richting wilt sturen om een gerichte straal elektromagnetische energie te vormen? Een techniek waarmee je dat kan bereiken is het hebben van meerdere antennes in de buurt die allemaal hetzelfde signaal op iets andere tijden uitzenden. De overlappende golven zullen interferentie veroorzaken die in sommige gebieden constructief is (het maakt het signaal sterker) en in andere gebieden destructief (het maakt het signaal zwakker, of niet detecteerbaar). Als dit beamforming proces correct wordt uitgevoerd, kan het signaal worden gefocust op de plaats waar je het wilt hebben.

5G is anders
5G levert een stapsgewijze verandering in de netwerkprestaties ten opzichte van de vorige netwerken, met piekgegevenssnelheden tot 20 keer sneller bij 20 GB/s, en verbindingsdichtheden van 1000 apparaten per vierkante kilometer, 100 keer meer dan 4G. Deze prestatieverbetering wordt geleverd door 5G New Radio (5G is vaak ook bekend als New Radio-NR) dat gebruik maakt van een aantal geavanceerde technieken, waaronder mmWave (tussen 30 en 300 GHz), frequentietransmissies, geavanceerde signaalcoderingstechnieken (OFDM), multi-access edge computing (MEC), en netwerkslicing.

Twee technologieën in het bijzonder, Massive MIMO en beamforming, zijn fundamenteel voor de verbeterde doorvoer en capaciteit van 5G en werken nauw samen.

Massive Mimo
Massive MIMO-antennes zijn antennes die bestaan uit meerdere antennes in een raster van tenminste 8×8 antennes met een bereik van ongeveer een kilometer. Deze antennes kunnen gericht een signaal bundelen (beamforming) en een gebruiker een ‘eigen’ verbinding op maat geven, in tegenstelling tot een sectorantenne waarbij alle gebruikers het uitgezonden signaal delen. Door met meerdere antennes en signaalbundeling te werken voor het ontvangen en verzenden van informatie kan de datacapaciteit en snelheid per gebruiker verhoogd worden.

Verschil met vorige netwerken
5G werkt met veel hogere frequenties op een veel korte golf dan de vorige netwerken en het bereik is minder groot. Hierdoor zullen buitengewoon veel antennes nodig zijn om het 5G-veld te creëren. Er zal altijd een ononderbroken, directe lijn tussen de mobiel van de gebruiker en de antenne moeten zijn. Dat betekent dat er een antenne op vrijwel elke 10 meter afstand moet staan! (En waar moeten de mensen naar toe die nu al weten daar niet tegen kunnen?) 

De frequenties
De radiogolven van de mobiele netwerken maken deel uit van het elektromagnetisch spectrum. Dat spectrum bestaat uit de vervolgens: gammastraling, röntgenstraling, zichtbaar licht, infraroodstraling, microstraling en radiogolven. Al die soorten straling bestaan uit op en neer golvende elektrische en magnetische velden. Het verschil in de stralingen zit hem in de frequentie, de maat voor het aantal golfjes dat het elektromagnetische veld per seconde maakt. Hoe hoger die frequentie, hoe geconcentreerder de energie in die straling en hoe meer flora, fauna en mensen hierop zullen reageren. De netwerken 2G en 3G die werken met radiostraling, hebben een lagere frequentie die niet genoeg energie heeft om levend weefsel direct te beschadigen. Radiostraling kan niet meer dan weefsel verwarmen en kleine stroompjes laten lopen. Maar dat kan voor veel mensen al genoeg zijn. 5G werkt met microgolven, infrarood en ultraviolet en kan voor iedereen teveel van het goede zal zijn (de tijd zal het uitwijzen.)

De frequenties hebben invloed op onze hersenen
Onze hersenen zenden een reeks elektrische impulsen uit (het wonder van het leven). Op deze manier kunnen onze cellen communiceren, dit gebeurt door middel van zenuwuiteinden, synapsen en andere verbindingen. Nu beïnvloeden deze kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden (van het draadloos gebruik) deze processen. De natuurlijke elektrische impulsen (bio-elektrische communicatie) zorgen voor de groei en de ontwikkeling van o.a. mensen en een kleine storing van buitenaf kan al grote gevolgen hebben, resulterend in onomkeerbare biologische veranderingen. Dat de door mensen gemaakte elektromagnetische straling, ook wel EMV-straling, deze cellen kunnen verstoren is al onomstotelijk bewezen door het Havana-syndroom, waar eind 2020 van is ontdekt dat bewust gebruik van microgolven, ambassadepersoneel ziek heeft gemaakt. Het Havana-syndroom betrof het horen van vreemde geluiden, gehoorverlies, misselijkheid, hoofdpijn, geheugenverlies en hersenletsel.

Niets mysterieus
Dr.ir. J.A.P.M. de Laat, klinisch fysicus aan het Leids Universitair Medisch Centrum; “als je al het onderzoek naar 5G op een rij zet, dan kun je begrijpen dat een bewust hoge dosering, zoals microgolven, de klachten heeft veroorzaakt die destijds werden gevonden als het Havana-syndroom bij het ambassadepersoneel”. Volgens De Laat werkt de straling in dit geval direct in op de hersenen. “Het is geen geluid dat via het oor komt, maar verstoort wel de elektrische stroompjes in de auditieve cortex (of gehoorschors,) dát deel van de hersenen (de temporale kwab) waar geluidsprikkels worden verwerkt. Daar komen die klachten over vreemd horende geluiden, tinnitus of gehoorverlies vandaan. De psychologische klachten volgen dan vanzelf. Dat is logisch als je voortdurend wordt blootgesteld aan een onbekend verschijnsel en niemand neemt je serieus. Zulke straling heeft zeker potentie als wapen’, oordeelt De Laat. ‘Je kunt er mensen ziek meemaken. Al is de vraag of dit niet onmenselijk is, als oorlogsmiddel.’ En in ons land mag dit gewoon! Zijn we dan in oorlog?

Dit gebeurd er: frequenties warmen het hersenvocht op
Frequenties van 5G hebben de mogelijkheid om dingen op te warmen, zoals bij de magnetron. Dat is prima in een magnetron (we weten allemaal dat we afstand moeten houden), maar zorgwekkend bij een draadloos communicatie-apparaat, omdat het ook het waterige weefsel van de hersenen (hersenvocht) opwarmt! Want water (hersenvocht) absorbeert de straling van microgolven goed. De mobiele telefoon-industrie is er altijd vanuit gegaan dat de kleine hoeveelheid straling dat een mobiele telefoon uitstoot, niet schadelijk is. Maar dit geldt voor 2G en 3G (bij de meesten) en niet voor 5G, dat gebruik maakt van microgolven, infrarood en waarschijnlijk zelfs ioniserende straling: ultraviolet! Daar waar 2G en 3G gebruik van maakt (e) zijn radiogolven.

Waarom doet de EU niets?
Omdat de Europese Commissie (EC) koploper wil worden in de generatie draadloze technologieën. Op de vraag over gezondheidsrisico’s is het antwoord dat de gezondheid van de burgers voorop staat. Echter, dit op basis van de blootstellingsnormen die ruim twintig jaar geleden zijn bepaald (in de vorige eeuw)! Deze blootstellingsnormen staan in 2022 nog steeds als leidraad en de techniek (5G) holt verder, zonder een gedegen aanpassing. Bovendien gaan de blootstellingsnormen uit de vorige eeuw, alleen uit van een thermische belasting (opwarmingseffect). Het biologisch effect, waar de onafhankelijke wetenschapper (niet in dienst van de telecom) over meld is in 2022 ook nog steeds niet wettelijk erkent (ook door Nederland niet). En juist het biologisch effect geeft de volgende klachten;
-veranderingen in het genetisch materiaal van de cel (DNA en chromosomen);
-aantasting van het afweersysteem van de cellen;
-kanker (verschillende studies wijzen op een 3 tot 4-maal verhoogd risico op kanker bij draadloos gebruik;
-onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen;
-Alzheimer, Parkinson en andere neurologische en degeneratieve ziekten.

Bronnen:
Foto; https://nl.dreamstime.com/g-celtorens-gevaarlijk-voor-gezondheid-de-ultra-hoge-radiofrequenties-kunnen-een-aantal-ziekten-zoals-epilepsie-kanker-strenge-image152406022
https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschapniet-in-dienst-van-de-telecom-en-de-overheidsvoorlichting-liggen-over-straling-ver-uit-elkaar/
https://stralingsleed.nl/blog/meer-zendmasten-en-nog-hogere-frequentiegolven-geeft-schade-aan-iedereen/
https://holistik.nl/5g-gezondheid-schadelijk-straling/
https://stralingsleed.nl/blog/oproep-moratorium-op-5g/
Foto EMS: https://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/elektromagnetische-velden-en-straling-wat-is-dat-precies/2375/
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/soorten-antennes/mimo-antennes#:~:text=Massive%20MIMO%2Dantennes%20verzorgen%20samen,internetten%20op%20uw%20mobiele%20telefoon.
https://www.antistralingshop.nl/2019/06/12/wat-is-de-invloed-van-elektromagnetische-velden-op-de-cellen-van-ons-lichaam-en-hoe-beinvloeden-ze-onsdna/#:~:text=Hersenen%20zijn%20het%20meest%20gevoelig,stress%20en%20een%20cellulaire%20stressreactie.
Foto beamvorming: https://webwereld.nl/how-to/computers/wat-is-beamforming-eigenlijk-3776228/
https://stralingsleed.nl/blog/opnieuw-mysterieus-havana-syndroom-hebben-we-oorlog/
http://www.brainkids.nl/wat-kunnen-microgolven-met-de-hersenen-doen/https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/