Op 17 september 2018 hebben duizenden ondergetekende internationale wetenschappers, artsen, ingenieurs en milieuorganisaties een dringend beroep gestuurd naar de VN, de WHO, de EU, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen, om voorlopige stopzetting van het 5G (vijfde generatie) draadloze netwerk, op de grond en in de ruimte te vragen. De wetenschappers leggen uit in het 5G Space Appeal dat de 5G-plannen een geweldig vooruitzicht is voor de een maar voor de ander, ongekende gevolgen kan geven.

Hoe werkt 5G

De vijfde generatie (5G) netwerken voor draadloze communicatie is de opvolger van het 4G netwerk en 5G belooft een veel snellere dataoverdracht. Het verschil met de vorige netwerken (2G, 3G of 4G) voor de mobiele communicatie is dat 5G gebruik maakt van millimetergolven (het hoogste frequentiegebied van de microgolf) en de voorgaande netwerken van radiogolven. Millimetergolven zijn in de nabije toekomst nodig voor zelfrijdende auto’s, snel mobiel gebruik en voor het Internet of Thinks (IoT). Voor het huidig geïntroduceerde 4G netwerk is vaak gekozen voor een ultra hoge frequentie (UHF) van 300 tot 3000 megahertz (MHz), met een golflengte van 10 tot 100 centimeter. Millimetergolven of extreem hoge frequenties (EHF) hebben een frequentie van 3 gigahertz (GHz) tot 300 GHz met een golflengte van 1 tot 1000 millimeter. Microgolfstraling of ook wel millimetergolf genoemd.

Waarom wil Europa 5G?

Het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie willen dat Europa de koploper is als het gaat om 5G. Ze doen er veel aan om vanaf 2020 een werkend 5G netwerk in Europa hebben. Een tijdige uitrol van 5G is eveneens een strategische kans voor Europa om mogelijkheden van nieuwe digitale modellen en bedrijfsmodellen te ontwikkelen. 5G is nodig voor Europa om de economie te laten groeien.

 5G op de grond

Voor een 5G netwerk zijn veel meer antennes met een hogere frequenties nodig dan de al werkende netwerken 2G, 3G en 4G. Dit omdat door het gebruik van millimetergolven het 5G-signaal minder gemakkelijk ‘de hoek om gaat’ of door muren heen gaat dan bijvoorbeeld het 4G-signaal. Millimetergolven werken namelijk alleen over korte afstanden en dit houd in dat antennes om de 10 tot 12 huizen gebouwd zullen worden. Antennes die nodig zijn voor de vele ’dingen’ van het Internet of Things. De vele antennes die gerangschikt kunnen worden in een opstelling waar meerdere antennes (phased arrays) zich bevinden om gericht, met laserachtige stralen, uit zenden naar alle mobiele telefoons en gebruikersapparaten in het servicegebied. Elektromagnetische velden (of straling) die tientallen- tot honderden malen krachtiger zijn dan de niveaus van de huidige basisstations.

5G in de ruimte

Bedrijven zijn bezig om met satellieten in de ruimte, 5G te leveren op aarde. Met 20.000 nieuwe satellieten in de ruimte erbij een aanvulling geven voor de gebieden waar geen bereik is van 5G op de grond. De satellieten bevinden zich in de magnetosfeer en zenden millimetergolven uit met een vermogen van 5 miljoen watt. De magnetosfeer is het natuurlijke schild van de aarde en buigt geladen deeltjes (bijvoorbeeld van de zon) grotendeels af en beschermt zo het leven op aarde. De satellieten met millimetergolven kunnen invloed hebben op de natuurlijke elektrische eigenschappen van de atmosfeer en een bedreiging vormen voor al het leven op aarde. Dit willen de wetenschappers eerst getest zien voordat het permanent wordt uitgerold.

Wetenschappers zijn bezorgd

De wetenschappers die het 5G Space Appeal ondertekenen zijn bezorgd. Bezorgd over het feit dat de frequenties die nodig zijn voor 5G nooit onafhankelijk getest zijn. De vele antennes die nodig zijn voor de activering van 5G komen veel dichter bij de bebouwing te staan dan de nu al werkende netwerken voor de mobiele communicatie. Antennes aan straatlantaarnpalen, in bushokjes en tegen de woningen aan. Ook moet bij gebruik van de 5G technologie de toegestane veldsterkte verhoogd worden.

Is elektromagnetische een gevaar voor de gezondheid

In de wetenschap wordt hiernaar onderzoek gedaan maar de wetenschappers zijn het niet met elkaar eens. De wetenschappers die werken in de telecomsector beweren dat de producten die gebruik maken van de elektromagnetische golven (EMV) ruimschoots binnen de geldende Europese veiligheidsnormen vallen. Dit geldt voor de thermische effecten en niet voor de biologische effecten. Onafhankelijke onderzoekers, die niet voor de telecom werken, hebben door onderzoek bewezen dat een jarenlange blootstelling wél biologische effecten kan geven, wat tot ernstige gezondheidsgevolgen kan leiden. Dat er mensen zijn die gevoeliger dan gemiddeld zijn voor de blootstelling aan EMV zoals ongeborenen, kinderen, ouderen en personen met een geïmplanteerd medisch hulpmiddel.

Geen wetenschappelijke consensus 

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken waarschuwen voor schadelijke effecten van de elektromagnetische golven of straling. Onderzoeken die aantonen dat de EMV gezondheidsschade kunnen veroorzaken zoals:

-de Reflexstudie; (http://www.aerzte-und-mobilfunk.eu/ausgewaehlte-studien/reflex-studie-mobilfunk-forschung-krebsrisiko-dna-schaedigung/);

-de Interphone studie; http://interphone.iarc.fr/;

-het NTP onderzoek; https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm

Daarnaast zijn er veel onderzoeken die aantonen dat er niets aan de hand is. De wetenschap is het niet met elkaar eens en regeringen, commissies en organisaties kunnen a.h.w. kiezen welke wetenschappers ze willen volgen.ng wél biologische effecten kan geven, wat tot ernstige gezondheidsgevolgen kan leiden. Dat er mensen zijn die gevoeliger dan gemiddeld zijn voor de blootstelling aan EMV zoals ongeborenen, kinderen, ouderen en personen met een geïmplanteerd medisch hulpmiddel.

Wat zegt Europa en wat zegt Nederland

De onafhankelijke Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP) te München geeft adviezen wat betreft wetenschappelijk, gezondheid en milieu over o.a. de elektromagnetische velden van zendmasten, wifi en mobiel. Doordat er geen wetenschappelijke consensus bestaat is de officiële lezing in 2019, dat de straling van de EMV waarschijnlijk niet schadelijk voor de gezondheid is. De Nederlandse voorzitter van ICNIRP Eric van Rongen, zegt hierover in 2019: “Er is geen enkel overtuigend bewijs dat elektromagnetische straling voor mobiele communicatie een gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Het is aan de mensen zelf om te beslissen welke groep zij betrouwbaarder vinden en wat ze willen geloven. Punt”. E. van Rongen is in Nederland tevens secretaris van de Gezondheidsraad het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor de Nederlandse regering en de Eerste- en Tweede Kamer.

Tweede kamer

Ook de Tweede Kamer in Nederland vindt snel en veel internet geen luxe maar noodzaak.

Tweede Kamerlid D. Graus (PVV) stelt dat niemand in de Kamer daar tegen is en Tweede kamerlid J. Paternotte stelt dat snel en veel internet geen luxe is maar noodzaak. Een snelle uitrol van 5G is van groot belang en een meerderheid in de Tweede Kamer wil in Nederland een officiële teststad in Nederland om een voorsprong te hebben in Europa. Verschillende proefgebieden met 5G zijn gestart (5G Field Labs) om de waarde van de 5G toepassingen te ontdekken. Proefgebieden in:

-Groningen;

-Amsterdam Zuidoost;

-Drenthe (afgerond);

-Rotterdamse Haven;

-de buurt van Helmond.

Wat de opstellers van het 5G Space Appeal willen

De opstellers van het 5G Space Appeal vinden dat de huidige normen van het ICNIRP uit de vorige eeuw verouderd zijn. Normen die in de 21ste eeuw geen rekening houden met de vervuiling van het milieu van de niet-ioniserende elektromagnetische velden. Normen die uitgaan van een thermische opwarming van een organisme terwijl honderden onafhankelijke wetenschappers door wetenschappelijk onderzoek, bewezen hebben dat veel acute en chronische ziekten juist worden veroorzaakt door de niet-thermische effecten van EMV; het biologisch effect. Dat deze biologische effecten al optreden ver onder de waarden die het ICNIRP handhaaft. Effecten die zijn gevonden bij 0,02 picowatt (het picowatt is gelijk aan één biljoenste van een watt) per vierkante centimeter (pW/m2) of nog minder. De activering van 5G zal elk organisme (mens, dier en natuur) continu, dag en nacht, blootstellen aan veel meer elektromagnetische velden (straling), zonder stopzetting. Nog intenser en heftiger dan bij de huidige netwerken voor de mobiele communicatie.

Mensen beschermen

Andere veiligheidsnormen zijn nodig om de mens te beschermen vinden de opstellers van het 5G Space Appeal. Veiligheidsnormen zijn nodig, bijvoorbeeld zoals dat:

-antennes ver weg geplaatst worden van waar mensen wonen;

-gefaseerde arrays op aarde en in de ruimte verboden worden;

-het aantal commerciële communicatiesatellieten beperkt worden;

-er een verbod voor satellieten in de lage- en middelbare aardbaan (de baan waarin de aarde zich voortbeweegt rond de zon) rond te cirkelen.

Schadelijke effecten van radiofrequente straling is al bewezen

De vele wetenschappers van de 5G Space Appeal achten de negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische straling van o.a de zendmasten, mobiele telefoon en wifi meer dan bewezen. Onderzoeken wijzen uit dat klachten geeft als:

-hoofdpijn;

-slaapstoornissen;

-vermoeidheid;

-concentratieproblemen;

-hartritmestoornissen;

-jeukende huid;

-oorsuizen;

-een verhoogd risico op kanker;

-DNA-schade.

Handtekening

Ook liever geen 5G voordat alle eventuele schadelijke effecten bekend zijn? En graag eerlijke voorlichting via de GGD, huisarts, postbus 51 of Sire? Teken de internationale petitie: https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual

of de nationale petitie: http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/ondertekenen/

6 november 2019 zijn er 172,395 handtekeningen opgehaald.

30-12-2019 zijn er 187.785 ondertekenaars uit 202 landen en gebieden.

Bronnen:
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/

https://stralingsbewust.info/2019/01/27/waarom-tekenen-wereldwijd-wetenschappers-professoren-en-artsen-het-5g-space-appeal/

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-588-NL-F1-1.PDF

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/duidelijkheid-gevraagd-over-uitrol-van-5g-netwerk

https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11708/ntp_everything_that_you_need_to_know_about_the_ntp_cell_phone_radiation_study

https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/11273/new_large_animal_study_like_ntp%E2%80%99s_links_rf_to_schwannoma_of_the_heart%3B_ramazzini

https://overons.kpn/nl/nieuws/2018/kpn-gaat-samen-met-klanten-en-technologie-partners-de-waarde-van-5g-ontdekken