De telecom wil en is al bezig om 5G wereldwijd uit te rollen. De straling van 5G is ‘niet minder gevaarlijk dan die van 4G en 3G’, concludeert de Amerikaanse toezichthouder FCC. In Nederland zeggen telecomproviders, techbedrijven en de meeste wetenschappers hetzelfde als de Amerikaanse FCC: 5G is niet schadelijk voor de gezondheid en is geen groter risico dan de bestaande mobiele netwerken.

 Maar dit is niet waar
Want de tegenargumenten bij de wetenschap, niet in dienst van de telecom, is er zelfs  sprake van een moratorium op 5G totdat zeker is dat het geen risico vormt voor gezondheid en milieu. En terecht want 5G gaat en maakt gebruikt van een totaal andere zendtechniek dan de vorige netwerken; 2G, 3G en gedeeltelijk 4G. Een techniek waar niet onderzocht is wat de eventuele gevolgen kunnen zijn voor mens, flora en fauna. Waar we nu proefkonijnen zijn. Daar waar 2G en 3G gebruik maakten van radiogolven, maakt 5G namelijk gebruik van microgolven (4G ook), infrarood- en ultraviolette golven. Ultraviolette golven waarvan op Wikipedia te lezen valt dat: “ultraviolet (afgekort UV, ook wel ultraviolette straling, UV-straling, black light of uv-licht genoemd) is elektromagnetische straling en valt net buiten dat deel van het spectrum dat met het menselijk oog nog kan waarnemen. Dus UV-straling is niet zichtbaar. De golflengte van UV-straling ligt tussen 100 en 400 nanometer*, voorbij het ultraviolet. Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan radiogolven en microgolven, is het energierijker en ultraviolet licht heeft zelfs ionisatiepotentiaal (ioniserende straling) en kan chemische reacties in gang zetten. Ultraviolette straling is dus schadelijk en 5G maakt gebruik van ultraviolet!

* nanometer is een lengtemaat dat is afgeleid van het SI-stelsel (het Internationale Stelsel van Eenheden) en is gelijk aan een miljardste van een meter (0,000 000 001 m) of in wetenschappelijke notatie 1×10−9 m. De nanometer komt na de micrometer:

Ultraviolet na het zichtbaar licht. Van rechts naar links:  

Verklaring symbolen; mm, µm, nm en Å:

Naam symbool factor
Ångström (eenheid van ultrakorte golven)  Å 10−10
nanometer (over het zichtbaar licht) nm 10−9
micrometer of micron µm 10−6
millimeter mm 10−3

 Nederland
De Stichting Stop5GNL heeft op 4 mei 2020 een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G te stoppen. De rechter heeft op 25 mei de uitspraak gedaan dat voorlopig doorgegaan mag worden met 5G. Is het omdat: de uitrol van 5G de Europese economie miljarden oplevert? De uitrol van 5G levert de Europese economie en samenleving miljarden aan euro’s op. Dat blijkt uit een studie van Analysys Mason in opdracht van Sony Ericsson en Qualcomm.

 Wetenschappers niet in dienst van de telecom zeggen:  STOP 5G!
1.Op 17 september 2018 heeft een groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu organisaties een internationaal appèl in het leven geroepen, om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen: het 5G Space Appeal. Augustus 2022 hebben 300.287 ondertekenaars uit 215 landen deze oproep ondertekend. Het appèl zal worden aangeboden aan de Verenigde Naties, de Wereld­gezondheids­organisatie en de Europese Unie. Het appeal kan  nog steeds getekend worden;  https://www.5gspaceappeal.org/ en/of  http://www.5gappeal.eu/sign-the-5g-appeal/

 Ook een landelijke petitie in Nederland
2.Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft zoals bij veel burgers en ook bij veel (gemeentelijke) ambtenaren bekend is, besloten om zonder echt onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico`s te laten doen, dit experiment van 5G, op de bevolking los te laten. Maar vele inwoners van Nederland willen niet nóg meer straling in het luchtruim. Willen niet dat er in Nederland een 5G-netwerk wordt uitgerold, zolang niet onomstotelijk en eerlijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid. Het uitrollen van een nieuw 5G netwerk zonder gedegen en eerlijk onderzoek, is onverantwoord en ongewenst. De vraag aan de overheid is om minimaal twee onafhankelijke onderzoeken te laten uitvoeren of het gebruik van de 5de generatie draadloos gebruik, écht geen gevaar is voor mens, dier en plant.

Verminder Electrosmog
3. De actiegroep Verminder Electrosmog is eveneens een landelijke petitie gestart om de overheid op te roepen om geen 5G uit te rollen zolang niet onafhankelijk (door onafhankelijke wetenschappers) is vastgesteld dat draadloos inderdaad niet schadelijk is voor de volksgezondheid én voor de fauna en flora omdat het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft besloten om zonder onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico`s, 5G op de bevolking los te laten. Laat dit stoppen en maak het kenbaar! https://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/ De tekst van de petitie door Verminder Electrosmog is als volgt:

“Ik wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm) gaat worden toegepast, het gebruik van wifi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere alternatieven wordt gezocht. Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico’s gegeven wordt via de GGD, huisartsen, brochures, Postbus 51 of Sire spotjes. Dat er geen 5G netwerk mag komen vóórdat al de schadelijke effecten in kaart zijn gebracht en uitgebreid afgewogen en geëvalueerd zijn door álle betrokkenen. (en niet alleen de telecom en de wetenschappers in dienst van de telecom). Dat economische belangen nooit een reden mogen zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten.”

Begin augustus 2022 zijn er al 52.070 handtekeningen opgehaald en je kunt de petitie nog ondertekenen tot 01-11-2022: https://stop5g.petities.nl/

RLL: ik vind dat mensen moeten kunnen kiezen om in een gebied te wonen in Nederland, waar géén draadloos is (of minimaal) óf waar wel draadloos is. Fifty fifty dus voor heel Nederland!

Bronnen:
https://www.agconnect.nl/artikel/fcc-5g-even-veilig-als-4g-en-3g
https://www.consultancy.nl/nieuws/32892/uitrol-van-5g-levert-europese-economie-miljarden-op
https://stop5g.petities.nl/
https://stralingsbewust.info/uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/#:~:text=Stichting%20Stop5GNL%20heeft%20op%204,hoger%20beroep%20tegen%20deze%20uitspraa
Foto de wereld is 5G; https://mymob.com.br/blog/vantagens-do-5g.htm
Foto EM spectrum: https://id-led.nl/licht-zien/
https://www.verminder-electrosmog.nl/