Het is niet aangetoond dat blootstelling aan de 5G-systemen de gezondheid kan schaden, zegt de Gezondheidsraad (GR) in Nederland, of onze flora en fauna, maar….het valt wetenschappelijk ook niet uit te sluiten. De GR adviseert om meer onderzoek te doen, maar tóch is 5G in Nederland al uitgerold! (sinds de lente van 2020 is 5G ook in Nederland beschikbaar.) 

Wat is 5G?
5G is mobiel internet en is de opvolger van de bestaande draadloze netwerken (2G, 3G en 4G) en maakt het downloaden van supergrote bestanden of live televisie kijken in hoge resolutie een peulenschil. 5G neemt vertraging in de mobiele communicatie grotendeels weg, een chirurg kan dan vanuit de VS op afstand via een robot opereren. Zelfrijdende auto’s reageren in één tot twee milliseconde op een voetganger. Dat is honderden keren sneller dan een menselijke chauffeur ooit het rempedaal kan indrukken. 

Maar hoe gevaarlijk is mobiele straling?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kunstmatig gemaakte elektromagnetische straling, dat hiermee gepaard gaat. De wetenschappelijke benadering van wetenschappers luidt tot nu toe: mobiele straling is ongevaarlijk voor de gezondheid (deze wetenschappers zijn in dienst van de telecom). Maar…onafhankelijke wetenschappers (niet in dienst van de telecom) waarschuwen juist wél voor lichamelijke schade van de draadloze technologie en maken zich grote zorgen over de uitrol van 5G en pleiten voor eerst meer onderzoek voordat 5G in Nederland wordt uitgerold. De wetenschap in dienst van de telecom zegt dat “de straling maar mondjesmaat het lichaam binnendringt, te kort om voor schade te zorgen”. (Is dit alvast een indekken voor wanneer later blijkt dat alle kunstmatige straling een lichaam kunnen vernietigen, omdat ieder mens anders is)?

Is 5G-straling dan anders dan 2G, 3G of 4G-straling?
Ja, terwijl overal te lezen is: 2G, 3G, 4G of 5G: de straling is hetzelfde. Het gaat om zogenoemde niet-ioniserende straling. Maar 5G maakt gebruik van microgolven, infrarood en ultra violet  en 2G en 3G alleen van radiogolven! Ultra violet bestaat uit;
-Uv A, waarvan 98,7% van de uv-straling het aardoppervlak bereikt en de veroorzaker is van melanomen (huidkanker);
-Uv B, waarvan 1,3% van de uv-straling het aardoppervlak bereikt en de veroorzaker van huidkanker is:
-Uv C, deze dodelijke uv-straling wordt volledig door de ozonlaag tegengehouden op ongeveer 15 tot 45 kilometer hoogte en bereikt de aarde niet, staat te lezen en is wat de wetenschap denkt. Maar….is de dikte van de ozonlaag, tussen ongeveer vijftien en dertig kilometer hoogte, sinds eind vorige eeuw niet aan het afnemen? En wordt het ozongat niet steeds groter? In september 2020 was er een ozongat van omvang met een oppervlakte van meer dan 800 keer België! Komt er dan nog geen Uv C straling op aarde? En hebben wetenschappers 7 juli 2022 niet een nieuw gat in de ozonlaag boven de tropen ontdekt: https://www.change.inc/industrie/nieuw-gigantisch-gat-in-de-ozonlaag-ontdekt-38595 ? Het grote ozongat zit er vermoedelijk al sinds de jaren ’80, maar werd nooit ontdekt. Tot 7 juli 2022 dus! De gevolgen voor het milieu en de mensheid kunnen groot zijn op den duur met het 5G gebruik!

Wees open en eerlijk
Want het is maar hoe eerlijk je bent! Er zijn namelijk wel degelijk verschillen naast het feit dat ieder mens anders is, in 2G, 3G, 4G en nu met 5G. Namelijk:
-de wijze hoe de mobiele signalen worden uitgezonden door de antennemasten. Waar 2G, 3G en 4G de straling ‘verdelen’, richt 5G de straling op de individuele gebruiker en kan hen zelfs volgen, de zogenaamde Massive Mimo- antennes*. Zo vergroten dergelijke Massive Mimo-antennes de hoeveelheid mobiele straling en maakt 5G bovendien gebruik van hogere nóg hogere radiofrequenties dan de vorige netwerken;

* Voor 2G, 3G en 4G werd en wordt (waar nog in gebruik) gebruik gemaakt van een brede uitstraling, voor legio gebruikers (de zaklamp uitstraling), terwijl de 5G-techniek gebruik maakt van zogenaamde ‘beamforming’ (Massive MIMO technologie); een veel sterke gerichte bundel straling dus, voor de individuele gebruiker.

-5G straling is namelijk van een heel andere orde dan de 2G, 3G of 4G-straling. Er worden bij 5G andere frequenties gebruikt waarop wordt uitgezonden, namelijk microgolfstraling (ook bij 4G), infraroodstraling en ultraviolette straling. En elke frequentie heeft weer zijn eigen effect op de mens en zijn gezondheid en op de flora en de fauna (waarom sterven massaal de grote sterns op Texel in juli 2022, nadat op 12 mei 2022 in Den Hoorn een 5G mast geplaatst is en op 26 mei 2022 in gebruik genomen)? Gaan eerst de kleinere dieren en dan de grotere dieren, dood door de 5G straling? De mens wordt binnen de biologische wetenschap ook tot de dieren gerekend;
-Tegelijk is het nodig dat voor 5G veel meer masten (slimm cells of small cells) nodig zijn om een goede dekking te garanderen. Masten, voor goed bereik die komen te staan honderdvijftig tot tweehonderd meter van de huizen! Gemeenten krijgen de plicht om mee te werken aan de aanleg van deze antenne-installaties.

Dus 5G is veilig zeggen instanties?
De overheid, telecomproviders, Gezondheidsraad, de ICNIRP* en kennisplatform EMV blijven ook in 2022 verkondigen dat niet bewezen is dat 5G schadelijk is. Dus alles wordt 100% draadloos gemaakt. Het hele land en wereldwijd wordt gebruikt door heel veel satellieten voor 5G te sturen (Starlink) en door het antenne-netwerk aan te passen naar 5G. Maar vergeten wordt dat er ook géén bewijs is dat de draadloze communicatie wél veilig is. Er wordt vergeten dat onafhankelijke wetenschappers een heel andere zienswijze hebben dan de officiële instantie* en wél waarschuwen voor alle draadloze gebruik.

* De ICNIRP ( International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection) heeft tot doel mens en milieu te beschermen tegen de nadelige effecten van niet-ioniserende straling (NIR). Uit een uitgelekt rapport blijkt dat veel leden van de ICNIRP banden hebben met de telecom-industrie en dat het een bevooroordeeld standpunt inneemt wat betreft alle draadloze toepassingen. De titel van het rapport luidt: ‘The ICNIRP: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G’. Vertaald: https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12557/the_icnirp_conflicts_of_interest_corporate_capture_and_the_push_for_5g

Met nóg een nieuwe techniek erbij (5G) blijft onzeker aan hoeveel straling mensen straks in de praktijk worden blootgesteld, want ook hier is geen onderzoek naar gedaan. Zeker als het aantal masten nog groter blijkt dan bij 2G, 3G en 4G. Meer onderzoek is raadzaam en stop 5G want: 5G is niet veilig tot gedegen en eerlijk onderzoek het tegendeel zal moeten bewijzen!

Bronnen:
Foto; https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/south-korea-now-has-15-million-5g-users/83136879?redirect=1
https://stralingsleed.nl/blog/is-het-icnirp-wel-neutraal-heeft-het-banden-met-de-telecom-industrie/
https://letstalkabouttech.nl/2020/06/regering-start-met-5g-frequentieveiling-ondanks-serieuze-waarschuwingen-nieuw-rapport-zeer-kritisch-over-icnirp/
https://stralingsleed.nl/blog/meer-dan-700-dode-zeevogels-op-texel-door-de-5g-antennemast/
https://stralingsbewust.info/5g-en-smart-cities/
https://stralingsleed.nl/blog/maakt-5g-na-2022-gebruik-van-ioniserende-straling/
https://www.meteo.be/nl/info/nieuwsoverzicht/gat-in-de-ozonlaag-boven-antarctica-wordt-opnieuw-groter#:~:text=Na%20een%20zeer%20klein%20gat,km%C2%B2%20(zie%20figuur%201).
https://www.change.inc/industrie/nieuw-gigantisch-gat-in-de-ozonlaag-ontdekt-38595
https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink