Al snel na de ingebruikname van radar, die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het eerst gebruikt werd, verschenen de eerste rapportages met gezondheidseffecten hiervan: vaak hoofdpijn, vermoeidheid, verlies van eetlust, slaperigheid, concentratieproblemen, een slecht geheugen, emotionele instabiliteit en labiele cardiovasculaire (hart- en vaatziekten) functies. Deze effecten werden gelabeld als het ‘het microwave-syndroom, met als oorzaak draadloze elektromagnetische straling van 2G, 3G, 4G en in 2022 van 5G. Elektromagnetische straling als de belangrijkste eigenschap: de frequentie*. 

*De frequentie geeft aan hoe vaak het veld per seconde van richting en sterkte wisselt. We drukken de frequentie uit in Hertz. De elektriciteit in ons huis heeft bijvoorbeeld een frequentie van 50 hertz (HZ). De elektromagnetische golven van zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet zenden met een frequentie van 100.000 Hz tot 300 gigahertz (GHz). Dit noemen we ook wel radiogolven of radiofrequente velden (RF).

Gebruikte radarfrequenties tijdens WO II
De naam ‘frequentie’ dat in de 21ste eeuw gebruikt wordt voor de draadloze technologie, komt dan ook uit de Tweede Wereldoorlog. Om de ontwikkeling van dit systeem toen, geheim te houden, besloot het leger om deze codenamen te geven, die sindsdien in gebruik zijn gebleven, zoals:
-X: met een frequentiebereik van 8-12 GHz en een golflengte van 2,5-3,75 cm. Voor weerradars, weg snelheidscontrole, raket zoeker, navigatie radars, medium resolutie mapping radars en grondpersoneel surveillance;
-K a: met een frequentiebereik van 27-40 GHz en een golflengte van 0,75-1,11 cm        ;
-??? (geheim): met een frequentiebereik van 40-60 GHz en een golflengte van 5 tot 7.5 mm. Deze frequentie wordt gebruikt voor militaire communicatie en is dus niet bekend.

Daar waar in de Tweede wereldoorlog, de radarstrijd een wapenwedloop was tussen de geallieerden en de Duitsers, is het 50 jaren later een gegeven waar ook de gewone burger dag en nacht mee te maken heeft.

Mobiele telefoon en zendmasten
De introductie van de mobiele telefoon en de opmars van de draadloze technologie, lijkt voor het oog soepel te gaan. Maar wie de moeite neemt om verder te kijken ontdekt dat er een groep burgers is, die nadelige gezondheidseffecten van de ze draadloze toepassingen heeft. En dat de groep al jarenlang gestaag groeit. Artsen en onafhankelijke wetenschappers (niet in dienst van de wetenschap) waarschuwen dan ook voor ernstige potentiële gezondheidseffecten als gevolg van deze elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze technologieën en roepen zelfs op tot een moratorium op 5G.

Ondanks deze signalen gaan overheden, telecom- en techbedrijven stug door met de uitrol van 5G. Een recente Zweedse casestudie laat zien welk een impact de plaatsing van een 5G basisstation op mensen heeft.

Zweedse casestudie
Uit de Zweedse casestudie (een case studie is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp) naar de gezondheidseffecten van 5G-straling blijkt dat 5G leidt tot een enorme toename van radiofrequente (RF) straling en ook typische symptomen van het microwave-syndroom (magnetron ziekte*) veroorzaakt. De casestudie bevestigt ook eens te meer dat straling, ook ver onder de door de autoriteiten toegestane niveaus, leidt tot een verslechtering van de gezondheid.

*Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het ”microgolfsyndroom” of ”elektro-overgevoeligheid” (EHS) een echte ziekte is die wordt veroorzaakt door blootstelling aan elektromagnetische velden, vooral die in het microgolfbereik.

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Medical Access no 1/ 2022 en is uitgevoerd door de Zweedse oncoloog en onderzoeker Lennart Hardell van de Research Foundation Environment & Cancer en Mona Nilsson van de Zweedse Radiation Protection Foundation.

Metingen
Metingen voor en na de installatie van een 5G-basisstation op het dak van een flatgebouw, in 2022, toonden aan dat 5G een enorme toename van de straling ín het appartement veroorzaakte*. Vóór 5G waren er al 3G- en 4G-basisstations direct boven het appartement, maar de overschakeling op de 5G-technologie leidde tot een toename van de RF-straling van 9.000 microW/m² tot een maximum van 1.690.000 microW/m²!

*Te meten is dit zelf o.a. met de Gigahertz Solutions HF35C stralingsmeter.  Te meten is  de straling van: Digitenne, 800 MHz (4G), 1800 MHz (GSM;2G-4G), 2100 MHz (UMTS-3G), 2400 MHz (wifi, bluetooth), 2600 MHz (LTE-3G). 5G maakt gebruik van de:
-700 megahertz (MHz);
-3,5 gigahertz (GHz);
-26 GHz en 5G kan ik niet meer meten!

5G meting van stralingsintensiteit problematisch door Hugo Schooneveld
Een verklaring hiervoor van de oud-voorzitter van de Stichting EHS, Hugo Schooneveld, is dat 5G zenders anders zijn gebouwd en werken dan 2G, 3G en 4G zendmasten. Een 5G zender is plat en bevat een array van 64 of meer compacte deelzenders. Daarmee kan een breed ‘zichtveld’ worden bestraald, dan wel databundels gevormd worden, die gericht zijn op een of meer specifieke gebruikers. Zulke bundels bewegen snel en bijna ongemerkt tussen de geadresseerde gebruikers.

Meting geheim?
Is het in 2022 zo gemaakt dat de EMV (de frequenties) niet meer te meten vallen, als particulier? Net zoals het een geheim was in WO II, welke frequenties erbij de militaire communicatie werd gebruikt?

Gezondheidseffecten
De Zweedse casestudie naar de gezondheidseffecten van 5G straling, onderzocht de gevolgen voor de gezondheid van de mensen die geconfronteerd werden met de plaatsing van een 5G-basisstation direct op het dak van hun appartement, slechts 5 meter boven hun slaapkamer.

Symptomen
De studie signaleerde symptomen die optraden na de inschakeling van 5G. Symptomen die typerend zijn voor het microgolfsyndroom. Namelijk:
-vermoeidheid;
-ernstige slaapstoornissen;
-hartkloppingen, zwaar gevoel op de borst;
-verminderd korte termijngeheugen;
-evenwichtsproblemen;
-concentratieproblemen;
-toenemende tinnitus (een geluid dat niet van buiten komt maar als het ware in één of beide oren of in het hoofd zit);
-huidproblemen:(branderig gevoel, tintelingen in armen en handen). 

Symptomen die overeenkomen met de gezondheidseffecten uit WO II, na radargebruik!

5G verhoogt het stralingsniveau enorm
De Zweedse casestudie is interessant omdat het bevestigt waarvoor de onafhankelijke wetenschapper al langer waarschuwt: dat 5G leidt tot een enorme toename van onnatuurlijke straling en het microwave-syndroom kan veroorzaken. De telecomindustrie moet óók weten dat over het microwave-syndroom al sinds de beginjaren ’90 van de vorige eeuw, veel publicaties verschenen zijn. Dat ongeveer tegelijkertijd met de introductie van de mobiele telefoon óók de term ‘ElektroHyperSensitiviteit’ (EHS) geïntroduceerd is en een link werd gelegd naar alle draadloze toepassingen. Dit omdat er tóen al mensen waren die op 2G reageerden, zoals mensen die toevallig dicht bij een zendmast woonden en een bijzondere (aangeboren?) gevoeligheid hebben; HSP ‘ers (High Sensitive Person)*.

*Maar liefst 15 tot 20 procent van de wereldbevolking blijkt hooggevoelig te zijn. Het merendeel van de HSP ‘ers weet dit echter niet van zichzelf. 

Het aantal mensen met gezondheidsproblemen als gevolg van de blootstelling aan EMV/straling neemt dan ook drastisch toe met de exponentiële groei van de draadloze telecommunicatienetwerken (Nederland heeft 100% draadloos bereik!)

Waarschuwingen uit de vorige eeuw
Om schade aan mens en milieu te voorkomen roepen al sinds 1998 artsen en wetenschappers in tal van nationale en internationale appeals aan verantwoordelijke instanties op tot het hanteren van het voorzorgsprincipe!! Ofwel te stoppen met het (verder) uitrollen van draadloze technologie om schade aan mens en milieu te voorkomen. Specifiek met betrekking tot 5G riepen in september 2017 via het 5G appeal meer dan 300 wetenschappers (PhD’s, professoren) en artsen (MD ’s) de Europese Unie op tot een moratorium op 5G. De ondertekenaars stellen dat het onverantwoord is 5G door te voeren vanwege de ernstige potentiële gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie.

Geen enkel onderzoek toont dan ook aan dat 5G veilig is voor de gezondheid en het milieu
Lennart Hardell en Mona Nilsson schrijven na de casestudie over de effecten van 5G dat het opmerkelijk is dat er; “een gebrek is aan wetenschappelijke studies die aantonen dat er géén risico is op nadelige gezondheidseffecten door de chronische blootstelling aan de straling van basisstations op niveaus die overeenkomen met de niveaus die in de casestudie zijn gemeten en werkelijkheid zijn geworden bij het in werking zetten van 5G. Er zijn nog geen studies over de risico’s van de straling van zowel 4G+ en/of 5G gedurende 24 uur van de dag en toch gaat 5G werken! Dit terwijl bekend is dat 5G zenders anders zijn gebouwd en werken dan de 2G, 3G en 4G zendertypen. 5G zenders zijn plat en bevatten een array van 64 of meer compacte deelzenders”.

Dit is dus spelen met het leven van iedereen en alles op aarde!

Bronnen:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/02/5g_mikrovagssyndromet_ma_2022.pdf https://letstalkabouttech.nl/2022/04/zweedse-studie-5g-is-slecht-voor-de-gezondheid-en-veroorzaakt-microwave-syndroom/ https://stralingsleed.nl/blog/wordt-het-gebruik-van-microgolven-en-infraroodstraling-5g-het-einde-van-alle-leven-op-aarde/ https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/9589/the_microwave_syndrome_or_electro-hypersensitivity_historical_background.

https://stralingsleed.nl/blog/5g-veroorzaakt-het-magnetronsyndroom/
https://stralingsleed.nl/blog/wereldwijde-draadloze-dekking-door-meer-dan-100-000-satellieten-en-nano-satellieten/
Foto; archief
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/5G-meting_van_stralingsintensiteit_problematisch.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/hooggevoeligheid-hsp-en-elektrohypersensitiviteit-ehs/
http://www.5gappeal.eu/about/