De voordelen van 5G worden breed uitgemeten: door 5G & het Internet of Things wordt alles met elkaar verbonden. Je koelkast praat met je energiemaatschappij. AI bestuurt je auto. Mens en machine smelten samen. Het lijkt zo ideaal. In werkelijkheid zal dit 5G-netwerk resulteren in meer antennes, dichter bij huis, met hogere frequenties, meer en intensere straling en dus meer schade aan mens & milieu.

De nadelen worden niet genoemd, worden weggezet als complottheorieën, wetenschappers en artsen die met tegengeluiden komen worden genegeerd, gecensureerd of in diskrediet gebracht. Het mag in Nederland niet genoemd worden. In de afgelopen twee jaar zijn er echter ook landen, staten, provincies, steden en dorpen, die het wél aandurven om te stoppen met de uitrol van 5G. Wachtend op voldoende bewijs dat de technologie (van 5G) veilig is voor mens, flora en fauna.

Landen, staten, provincies, steden en dorpen zijn er die gestopt zijn met de uitrol van 5G en uitstel hebben aangevraagd tot er voldoende bewijs is dat de technologie veilig is. Want nu al tonen honderden wetenschappelijke studies aan dat straling  (de elektromagnetische velden) ver beneden de norm, (normen gemaakt door het International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), schade veroorzaakt op álle leven. Dit was al met al met 2G, 3G, 4G en met 5G zal dit nóg erger worden.

Stop 5G
Er zijn dan ook honderden wetenschappers en duizenden artsen die roepen om 5G te stoppen en de blootstelling aan mens en milieu te verminderen. Landen als België, Bermuda, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Hawaï, Italië, Kroatië, Nigeria, Papoea Nieuw Guinea, Slovenië, de VS en Zwitserland. 

-In België:
Het Collectief stop5G.be vindt dat de uitrol van 5G dringend gestopt moet worden en is tegen;
-de vernietiging van de natuur en de verspilling van de grondstoffen;
-vóór het behoud van onze gezondheid, een menswaardige samenleving en voor de bescherming van het klimaat;
-en vindt dat  5G schadelijk is en te veel elektriciteit nodig heeft.

De primaire doelstelling van het Collectief is het stopzetten van 5G, de 5e generatie van mobiele telefoniestandaarden. Het Collectief vindt dat de uitrol van 5G een ongekend wereldwijd experiment is dat de mensheid, de biodiversiteit en het planetair evenwicht, bedreigd.

-Italië;
De Italiaanse Alliantie 
(AI) vindt dat 5G per direct gestopt moet worden. Dat het onveilige technologie is voor de mensheid en het ecosysteem. Dat de miljoenen nieuwe mini-antennes (small cells) die worden toegevoegd aan de bestaande ongeveer 70.000 zendmasten en tienduizenden actieve openbare wifi-punten, zal resulteren in een massale blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden. Dat er een verhoging is  van 6 Vollt per meter (V/m) naar 61 V/m! Veel te hoog! Dat sinds 2011 het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie deze radiofrequentiegolven (straling) geclassificeerd heeft als “mogelijk kankerverwekkend” en dat voor 2024, deze classificatie opnieuw moet.

-Frankrijk
Smartphones op Franse basisscholen zijn sinds augustus 2021 verboden. De straling die de toestellen veroorzaken is schadelijk, zeker voor jonge hersenen in volle ontwikkeling. Met de opkomst van 5G steken ook hier steeds meer meningen over de mogelijke gezondheidsrisico’s van dit supersnel mobiel internet de kop op. Tot van;
-‘een verhoogd risico op kanker’;
-‘schade aan ons DNA’;
-‘bangmakerij’.

-Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland)
In het Verenigd Koninkrijk stelt het Hof van Beroep,  dat de Staatssecretaris;
-het publiek niet adequaat heeft geïnformeerd heeft over de risico’s van straling en nadelige gezondheidseffecten en hoe individuen deze risico’s kunnen vermijden of minimaliseren;
-geen adequate en voldoende redenen zijn geweest om de nadelige gezondheidseffecten (of risico‘s) van de 5G-technologie goed, eerst en eerlijk te onderzoeken. Deze tekortkomingen zijn in strijd met de Human Rights Act 1998 en de daarin vervatte positieve verplichtingen om het leven, de gezondheid en de waardigheid van de mens te beschermen, vereist door de artikelen 2, 3 en/of 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens;

-Zwitserland;
Een van de eerste landen in Europa waar 5G op grote schaal wordt uitgerold, is Zwitserland. Maar Zwitserland zet die uitrol, tijdelijk weer stop. Het land wil eerst duidelijkheid over eventuele gezondheidsrisico’s die de nieuwe standaard meebrengt, schrijft de Financial Times.

Recent is er in Zwitserland een sterke anti-5G-lobby opgestaan en ook de Zwitserse Gezondheidsraad waarschuwt voor de gevolgen van de straling. Rond het gebruik van 5G zijn ook al verschillende ‘volksraadplegingen’ (wettelijk bindende referenda) opgestart. Een daarvan maakt dat telecomoperatoren verantwoordelijk zijn als er lichamelijke schade zou ontstaan door 5G-straling. Een andere legt zeer strikte beperkingen op aan de straling van dat soort masten en geeft lokale inwoners vetorechten over waar de masten gebouwd kunnen worden.

Moratorium op 5G
Bijna 200 onafhankelijke wetenschappers, onder leiding van prof. Lennart Hardell, hebben de internationale oproep aan de Europese Unie voor een moratorium op 5G ondertekend. En een wereldwijde oproep heeft al de aanhang verzameld van meer dan 100.000 onderzoekers, burgers en organisaties uit 187 landen in de wereld.

En in Nederland…..
Wil Thierry Baudet (FVD) een moratorium op de aanleg van 5G in Nederland. De FVD-leider wil eerst duidelijkheid over de gevolgen van 5G voor de volksgezondheid. 

Want schendt Nederland nu niet de rechten van de mens?
Artikel 2; Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd;
Artikel 3; Verbod van foltering. Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen;
Artikel 8; Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven.

Bronnen:
https://ehtrust.org/hvar-croatia-halts-introduction-of-5g/
foto: https://bnr.bg/en/post/101352141/balchik-municipality-imposes-moratorium-on-construction-of-5g-network
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/6879060/250449/zwitserland-zet-uitrol-5g-voorlopig-stop.html
https://www.alleanzaitalianastop5g.it/442973171
https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights/human-rights-act
https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/draadloze-straling-en-gezondheidsrisico-s/5e-generatie-draadloze-techniek/
https://www.ninefornews.nl/baudet-waarschuwt-gezondheidsrisicos-5g/
https://www.echr.coe.int/documents/convention_nld.pdf