“Door de zendtechniek van 5G-antennes is het meten van de elektromagnetische straling op de traditionele manier zoals bij 2G, 3G en 4G niet meer mogelijk”, vertelt Jos Kamer van Agentschap Telecom.

“Er zijn meer metingen nodig om in allerlei scenario’s een goed beeld te krijgen van de elektromagnetische straling op de plek waar een 5G-antenne staat”, aldus Jos Kamer van Agentschap Telecom.
Jos: “De elektromagnetische straling is hetzelfde, maar verspreidt zich door de zendtechniek van 5G-antennes anders.”

De 2de, 3de en 4de generatie mobiele netwerken maken gebruik van radiogolven (3 hertz (Hz)-tot 30 megahertz (MHz). 4G+ maakt al voor een gedeelte gebruik van de microgolven (30 MHz tot 300 gigahertz (GHz) en de techniek voor 5G gaat gebruik maken van infrarode straling tot ultraviolette straling net onder de ioniserende röntgenstraling. Eric van Rongen zegt hierover: “Dat de frequentie van 5G in de buurt komt van die van röntgenstraling, zoals her en der wordt beweerd, is onzin. Tussen 5G en röntgenstraling zitten onder meer nog infrarood, zichtbaar licht en UV”. Tja, Eric van Rongen, misschien niet begrepen door de journalist maar in het elektromagnetisch spectrum echt wel hoor. Klik maar op de foto:

Bij de 5G-metingen ging het om de veldsterkte van het 5G-signaal in de bundel tijdens de zogenaamde traffic mode. Dit is wanneer een vaste smalle bundel op de gebruiker gericht is tijdens de dataoverdracht, bijvoorbeeld als iemand in de bundel een YouTube-filmpje kijkt:

Daarnaast is er gemeten tijdens de broadcast mode. De broadcast mode houdt in dat een bredere antennebundel op zoek is naar gebruikers. De veldsterkte in de bredere antennebundel (broadcast mode) is altijd lager dan in de vaste smalle bundel (traffic mode). Jos Kamer: “De uitdaging is om in de 5G-bundel tijdens traffic mode op de juiste wijze gemiddeld te meten, dit naast alle overige relevante ethersignalen als bijvoorbeeld 3G, 4G, WiFi, Dect en omroep.”

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden zegt hierover: “of er daadwerkelijk een grotere blootstelling gaat komen door het 5G netwerk is de vraag. Het toenemende telefoongebruik kan leiden tot meer blootstelling, terwijl het nieuwe netwerk gerichter en efficiënter is”. M.a.w. ze weten het niet. Het is een wetenschappelijk onderzoek waarbij in menselijke lichaamscellen misschien opzettelijk wijzigingen worden aangebracht in het erfelijk materiaal of het functioneren van het erfelijk materiaal dat wordt beïnvloed. Het Agentschap Telecom heeft niet de juiste meetapparatuur voor 5G en moeten mensen dan maar dienen als meetapparaat?

https://www.antennebureau.nl/organisatie/nieuwsbrief-meten-bij-5g-antennes/5g-vraagt-om-een-andere-manier-van-meten