Rond 60 gigahertz (GHz) band is er nog genoeg bandbreedte. Daar zit de band van vijfduizend megahertz (64-71 GHz) en de benodigde vergunning hiervoor is eind 2019 afgeschaft. De 60 GHz band (een straalverbinding, ook wel point-to-point-straalverbinding of vaste verbinding genoemd) wordt ingezet om buitengebieden (waar geen glasvezel mogelijk is) van snel internet te voorzien. Bij deze hoogfrequente banden is een enkele antenne echter niet genoeg en moeten meerdere elementen samenwerken in een array.

Zonder licentie
In juli 2019 werd een zeer belangrijke beslissing genomen op de Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), een conferentie die wordt aangestuurd door de lidstaten in het Europese communicatiecomité. De baanbrekende beslissing van de Federal Communications Commission om officieel de beschikbare frequenties in de MMW-band (de millimeter band) te gebruiken voor de mobiele 5G-netwerken op de 28, 37, 39 en 64 tot 71 gigahertz (GHz). Om de 57 tot 71 GHz-band te gebruiken voor 5G-services te gebruiken is geen vergunning meer nodig en maakt de weg nog meer vrij voor de uitrol van de 60 GHz millimeter-golftechniek, in Europa. Met ingaan van 1 januari 2020 zullen alle 48 lidstaten de aanbeveling van de CEPT volgen en toestaan dat 57-71 GHz wordt gebruikt wordt voor 5G zonder vergunning. Ook in de VS heeft de Federal Communications Commission (FCC) al dezelfde regelgeving als in de EU voor de 57-71 GHz-band voor 5G zonder vergunning. Als enige voorwaarde moet er rekening worden gehouden met de hoge atmosferische verzwakking tijdens MMW (millimeter band of millimetergolfelementen) overdracht in de vrije ruimte.

60 GHz absorbeert zuurstof
Bij 60 GHz kan O2 (Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2), een belangrijke enkelvoudige stof van het element zuurstof) een verzwakking veroorzaken doordat rond de 60 GHz waterdamp de straling absorbeert. Naarmate de elektromagnetische velden van de 60 GHz trillingen (van 24 GHz tot 184 GHz) hoger in de atmosfeer komen, veroorzaakt de zuurstof een significante demping door de waterdamp. Demping welke pas dignificant wordt op kilometers afstand, maar op tientallen meter verwaarloosbaar is. Er moet dan ook steeds rekening worden gehouden met hoge atmosferische verzwakking tijdens de MMW (millimeterband of millimetergolfelementen)-overdracht in de vrije ruimte omdat waarschijnlijk dan ook  het vibreren van het gasmolekuul opname door de longen zou doen stoppen en elk organisme met longen het benauwd zal krijgen.

Gebruik van 60 GHz
Toch is de 60 GHz-band in het bereik van consumentenelektronica gekomen, door de schalingswet van Moore ( een samenstel van verschillende elektronische componenten). Door gebruik te maken van een andere digitale techniek ( CMos), een geïntegreerde schakeling ( IC), is het mogelijk om met deze hoge frequentie overweg te kunnen.

Veel mastjes
De grootte van de antenne is altijd gerelateerd aan de golflengte. Die wordt dus heel klein bij hoge frequenties en ontvangt daardoor maar heel weinig. Bij gebruik van de 60 GHz is dan ook nodig om meer antennes bij elkaar te plaatsen. Zo wordt er een smallere bundel uitzonden (laserstraal) met een grotere versterking. 

LoS (Line Off Sight)
Nog een vereiste is dat een straalverbinding niet belemmerd mag worden door obstakels. Feitelijk moeten beide stations naar elkaar kunnen kijken om goede data te leveren. Er dient dus vrij zicht te zijn tussen beide richtantennes om een stabiele link te verwezenlijken. Dit wordt in vaktermen een ‘LoS’ genaamd wat Line Off Sight betekent. Het houdt in de praktijk in, dat bomen een sta in de weg zijn net als gebouwen, maar bomen kunnen gemakkelijk gekapt kunnen worden, onder het mom dat ze ziek zijn. Dat gebeurt dan ook massaal.

Mens en water en 5G
Elk organisme bestaat voor meer dan de helft uit water: planten voor ongeveer tachtig procent, dieren en mensen bestaan voor ongeveer zestig procent uit water, afhankelijk van leeftijd, geslacht en van de spiermassa. Bij mannen is het gemiddelde 60% en bij vrouwen 55%. Water dat een actieve rol speelt in veel biologische processen.

Onderzoek van Dr. Ben-Ishai, Dr. Yuri Feldman en Noa Betzalel
Onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, ontdekten in 2013 al dat wanneer 60 GHz-golven de huid binnendringen, het risico op huidaandoeningen, zoals ontstekingen en kanker, kunnen vergroten. In 2018 maakten onderzoekers Dr. Ben-Ishai, Dr. Yuri Feldman en Noa Betzalel aan de Hebreeuwse Universiteit, bekend dat de menselijke zweetkanalen in de huid inderdaad als geleider kunnen werken bij blootstelling van een organisme aan millimetergolven en sub-millimetergolven (terahertzgolven) die gebruikt worden bij 5G.

Klachten door de uitrol van 5G verwacht
Bij de uitrol van 5G en het gebruik van de 60 GHz-band wordt dan  ook verwacht dat dit klachten gaat geven bij veel mensen. De 60 GHz verlaagt het immuunsysteem (afweersysteem) van een levend organisme. Het immuunsysteem wat de trilling (elektromagnetische velden) detecteert als een lichaamsvreemd iets en de aanval inzet. Er wordt een ontstekingsreactie opgewekt met als doel om de afweer aan te zetten. Het gevolg is het ‘griepgevoel’:
-milde koorts;
-overal in het lichaam spierpijn;
-hoofdpijn;
-hoesten;
-verschijnselen van een atypische longontsteking (wat betekent: niet veroorzaakt door bacteriën).

Alleen maar jeuk?
Eric Van Rongen, secretaris van de commissie EMV van de Gezondheidsraad en voorzitter van de ICNIRP, zegt dat een verhoging van de stralingsintensiteit met de komst van 5G noodzakelijk is om de hogere 5G frequenties te kunnen gebruiken. Dat juist de straling van 5G niet ver in ons lichaam zal doordringen, dus er geen gezondheidsproblemen te verwachten zijn en dat alleen de stralingsabsorptie in de huid erg sterk is. Maar juist daarom geeft bij blootstelling aan 5G dit toch permanente huidproblemen? Veel meldingen van jeuk zijn erin april 2020 al. Meldingen van volwassenen maar ook van kinderen met:
-jeukende schilfers op de voeten en handpalmen;
-jeukende hoofdhuid;
-jeuk met vreemde rode vochtblaasjes die bij het kapot krabben de jeuk laten verdwijnen.

Begint er zo een nieuw tijdperk bij het activeren van de 5G draadloze communicatie? Is dit het begin van een boel ellende wereldwijd? Is dit de oorzaak van de uitbraak van het Coronavirus? Veroorzaakt de 60 GHz ook demping op korte afstand?  Komen hier de longproblemen bij slachtoffers van het Coronavirus uit voort?

Bronnen:
https://www.emfsa.co.za/research-and-studies/review-biological-and-pathological-effects-of-2-45-ghz-radiation-on-cells-fertility-brain-and-behavior/
http://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=1422&action=edit
https://bits-chips.nl/artikel/samenwerkende-antennes-brengen-60-ghz-in-bereik/