De waarheid onder tafel betekent in dit geval dat elektrogevoelige mensen zich beschermen moeten tegen de straling van de zendmasten (5G), wifi, IoT, DECT-telefoons en alle mobieltjes: de EHS ‘ers onder ons. Nog steeds wordt niet openlijk gezegd dat door de straling van zendmasten, flora, fauna en mensen beschadigd raken. Dat het mensen ziek maakt, bijen laat verdwijnen1 en bomen dood maakt2. De 2- en 3G masten zijn er zo goed als uit, de 4G masten zijn amper in de meerderheid geweest en het is in 2022, 5G wat de klok slaat. 5G dat gebruikt maakt van: microgolfstraling, infrarood- en ultraviolette straling (in de literatuur beschreven als niet-ioniserende straling3.

 1De ‘bijen-verdwijnziekte’ wordt in verband gebracht met de toename van elektromagnetische velden (EVM) van alle draadloze toepassingen. Deze EVM hebben een negatieve invloed op de reproductie, de ontwikkeling en de navigatie van honingbijen.

 2Het biologische effect van de elektromagnetische velden (van alle draadloze gebruik) is volgens Dr. Ing. Volkrodt(1925-2000) dat de mobiliteit van de waterdipolen bij bomen en struiken wordt geremd. 

3”Toch kan ook niet-ioniserende straling schadelijk zijn”, zegt de Arbeidsinspectie in Nederland. Bovendien is een bepaald gedeelte van het ultraviolet licht (het kortgolvige UV-C) wél ioniserend en is wél erg schadelijk. 

Handjeklap tussen overheid en de telecom in het verleden
In 2002 heeft de Nederlandse overheid o.l.v. de VVD-er Johan Remkes “handje-klap” gedaan met Monet*, waarin toendertijd Telfort, KPN, Orange, T-Mobile en Vodafone in verenigd waren. Ze hebben samen een convenant opgesteld waarin de gemeenten in Nederland buitenspel werden gezet en tevens werd door een vernuftige instemmingsprocedure, ook de burger buitenspel gezet. Alle zendmasten die voor 2002 illegaal geplaatst waren, werden door dit convenant gelegaliseerd. Deze masten werden gewoon geplaatst op flats, tegenover huizen, in kerktorens of op een plek in de natuur. In een uitzending van Zembla uit 2012 vertelt oud Telfort-topman R. van den Hoven van Genderen (voor de uitrol van UMTS oftewel 3G), dat de overheid regelde dat “er zonder al te veel problemen antennes konden worden gebouwd”.  R. van den Hoven van Genderen en P. Smits (2014†), oud topman KPN, hebben in het verleden aangegeven, dat de regelingen tussen de overheid en de telecom bedoeld waren om te voorkomen dat gemeenten en burgers de uitrol van een netwerk zouden kunnen tegen houden. Telecom had veel geld voor de frequenties van de zendmasten over, als ze maar geen last hadden van burgers en gemeenten! Dit hele stiekeme gedoe is dus al in 2004 begonnen en toegegeven door twee oud telecomdirecteuren zelf.

*Monet is de vereniging die namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile en Vodafone (2022) de plaatsing van antennes afstemt met overheden.

TV uitzending van Zembla 01-06-2012. Het toegeven van geheime afspraken
In een aflevering van Zembla: ‘ziek van mobiel bellen’ vertellen P. Smits en R. van den Hoeven van Genderen, dat de telecomindustrie zes miljard euro heeft betaald voor de licentierechten en dat de overheid moet zorgen dat het geen problemen bij de burger zal geven. Geen protesten, geen lastige vragen en dat de telecom gewoon verder kan met de uitrol van draadloos en dat mensen niet verontrust kunnen worden, gewoon omdat ze niet alles weten. Wanneer dit wel het geval zou zijn en mensen moeilijk gaan doen, de telecom dan de zes miljard euro terug wil!

En hoe ‘toevallig’ is het dat nét als glasvezel wordt uitgerold, de wereld te maken krijgt met de eerste coronapandemie? Dat in 2020 de eerste lockdown het gevolg is en iedereen zo veel mogelijk binnen moet blijven. Scholen worden gesloten en het werk, als kan, moet vanuit huis gebeuren. Heel vreemd was het toen al dat glasvezel leggen wél door mocht gaan. Want 5G is dan wel draadloos internet, maar 5G-zendmasten zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk. Vreemd dat tijdens de lockdown het bomen kappen gewoon doorging en er gewoon massaal nieuwe antennemasten (5G) gebouwd werden, is iets wat absoluut niet moest kunnen en ook helemaal niet goed voelt!

De ICNIRP en het tot stand komen van de norm voor blootstelling voor onnatuurlijke elektromagnetische velden (straling)
De normen voor de hoeveelheid toegestane straling zijn op een wel heel vreemde manier eind vorige eeuw, tot stand gekomen en zijn in 2022 (de huidige eeuw) nog steeds de geldende leidraad is. Normen gemaakt door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), een internationale raad van vooral natuurkundigen (geen biologen) die tevens banden hebben met de telecomindustrie. De ICNIRP, een private instelling die officieel geen enkele regering verantwoording schuldig is, neemt als leidraad een test met een zak water om de maximum hoeveelheid straling voor de mens te bepalen en maakte deze tot “wetenschappelijke waarheid”, waar regeringen zich tot op de dag van vandaag aan vasthouden (al in de vorige eeuw bepaald dus)! Ook politici, journalisten van kranten en officiële nieuwszenders, nemen dit experiment van de ICNIRP nog steeds klakkeloos over. Een experiment dus uit 1998, waar de normen of richtlijnen voor draadloos gebruik op gebaseerd zijn, is de opwarming van een zak water, (dat een menselijk hoofd moet voorstellen!) met de vraag: hoelang duurt het voordat het water in het kunsthoofd opwarmt onder invloed van de onnatuurlijke elektromagnetische straling nodig bij mobiel gebruik: het zogeheten ‘thermisch effect’.

Nieuwe aanbevelingen maar weer geen biologisch effecten onderzocht
De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft op 12-3-2020, wel nieuwe aanbevelingen gepubliceerd over de maximale blootstelling van mensen aan de hoog frequente (HF) elektromagnetische velden en zegt zelf: “ze bevatten geen drastische aanpassingen, maar we houden wel meer rekening met de frequenties van 5G”. Alleen net als in 1998, is er wéér geen rekening gehouden met de niet-thermische effecten (de biologische effecten).

ICNIRP normen en limieten in opspraak
Nederland hanteert de Richtlijnen van de ICNIRP wat betreft de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Bovenstaande proef met de zak water als hoofd, wordt ook in Nederland als criterium gesteld en als de maximale waarde voor blootstelling van het weefsel (lichaam) aan de hoogfrequente velden van alle draadloos; het zogeheten thermische effect. Voor het niet-thermisch effect (de biologische effecten) zijn geen normen vastgesteld door het ICNIRP, omdat die zogenaamd niet bestaan (ook in 2022 niet!)* Daarnaast is er in bovengenoemde proef met de zak water als mensenhoofd, uitgegaan van een situatie van 6 minuten terwijl in werkelijkheid mensen 24/7 worden blootgesteld aan deze straling!

*Wél door wetenschappers die níet werken voor de telecom.

Biologisch effect bestaat wél
In de praktijk echter ontstaat dit biologisch effect dus wel terdege en ontstaan er bij een grote groep mensen (de groep wordt steeds groter) gezondheidsproblemen bij veldsterkten (ver) onder de ICNIRP-limieten, de ‘non-thermische effecten’ die geen warmte opwekken maar wél lichamelijke verstoringen geven door alle antenne-installaties, wifi, IoT (internet der dingen) en smartphones; HET BIOLOGISCHE EFFECT! En dit moet de wetenschap in dienst van de telecom toch weten? Mogen ze dit niet bekend maken?

Stralingsgevoelige lichaamscellen
Want bekend is al langer dan dat draadloos bestaat, dat snel delende cellen in een lichaam, zeer stralingsgevoelig zijn. Dit komt voornamelijk omdat er in deze lichaamscellen onvoldoende tijd is voor efficiënte reparatie van beschadigd DNA. Dat als gevoelig voor straling zijn:

-het  hart
Recentelijk is er door nieuw onderzoek aangetoond dat het delicate elektrische systeem van ons hart kan worden verstoord door de onnatuurlijke elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik, ook bij niveaus die door de overheid nog steeds als veilig worden beschouwd. Want tijdens een onderzoek bij konijnen werd aangetoond dat ze binnen een uur naast een wifi-antenne al een verhoogde hartslag (+22%) en arteriële (slagaders) bloeddruk (+14%) hadden.

-de sperma
In 2015 toonde een onderzoek aan dat de spermafunctie bij mannen, verminderde bij een blootstelling aan 2,4 gigahertz (GHz) zoals bij wifi. De conclusie van de onderzoekers was dat er “een grote bezorgdheid bestaat over de blootstelling aan wifi-netwerken in de buurt van de leefomgeving”.

-de hersenen
Als we bellen zoals gebruikelijk dan houden we de telefoon tegen ons hoofd en dus maar een paar centimeter van onze hersenen. Tegenwoordig weten we al redelijk wat over de gevaren van elektromagnetische velden en toch is er nog veel te weinig onafhankelijk onderzoek naar gedaan. Daarnaast doen gsm-bedrijven of er niets aan de hand is en zwijgen in alle talen. Des al niettemin, wijzen veel studies naar mogelijke fysiologische veranderingen in de hersenen door alle draadloos gebruik. Want de wetenschappers die niet werken voor een telecombedrijf waarschuwen al veel langer over de nadelen van alle antennemasten en de draadloze communicatie en vooral nu met het in gebruik nemen van 5G. Want 5G beslaat een totaal nieuw frequentiebereik, dat de vorige netwerken niet hadden. Het frequentiebereik van 30 tot 300 gigahertz (GHz)! bestaand uit microgolven, ultraroodgolven en ultraviolet golven.

Verwacht wordt dan ook na blootstelling aan 5G veel mensen gaan reageren met:
-ontstekingen;

-vertroebeling van de ooglens (cataract);
-beïnvloeding van de vruchtbaarheid van de gonaden (geslachtsklieren);
-teratogene effecten bij het ongeboren kind (afwijkingen bij de foetus); 
-erytheemvorming van de huid (verwijding van de kleine bloedvaatjes in de bovenste huidlagen) wat enorme jeuk geeft;
-een versnelde toename van het aantal melanomen (huidkanker),

Kortom: niet meer kunnen aarden in de maatschappij met alles draadloos.

De ICNIRP ontkent in 2022 nog stééds dat biologische effecten kunnen optreden bij blootstelling aan elektromagnetische velden beneden de gestelde limieten.  Limieten die ze NB zelf gemaakt hebben!

Bronnen:
Foto davon haben wir nichts gewuBt;https://www.deutschlandfunkkultur.de/flucht-in-die-unwissenheit-100.html
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/ziek-van-je-mobieltje
https://issuu.com/diynow/docs/deanderekrant-004/s/10775896
https://stralingsleed.nl/blog/een-bewijs-dat-ceo-s-van-telecombedrijven-weten-dat-draadloos-gebruik-gezondheidsschade-geeft/
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://www.ntvt.nl/sites/ntvt/uploads/historisch_archief_artikelen/1993/06/Gecomprimeerd_NTvT_100_1993_266-271.pdf
https://www.antistralingshop.nl/2019/03/22/top-drie-meest-stralingsgevoelige-lichaamsdelen/
Foto glasvezel leggen: https://www.ad.nl/utrecht/twee-glasvezelbedrijven-ruzien-om-netwerk-in-zeist-e-fiber-trekt-zich-terug~a3c81fba/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26356390/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26199911/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-doet-wel-degelijk-iets-met-ons-hoofd-het-warmt-het-hersenvocht-op-en-maakt-ons-ziek/