De dagelijkse energie van een mensenlichaam, kan worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:
-het metabolisme in rust (wat de meesten van ons onze stofwisseling noemen)*;
-de energie die nodig is om je dagelijkse voedsel te verwerken;
-fysieke activiteit

*Het metabolisme in rust is de som van alle stofwisselingsprocessen die nodig zijn om te kunnen leven. Dit betekent dat je cellen energie gebruikt om dingen te doen zoals ademen, denken, bloed pompen, enz. Dit vertegenwoordigt ongeveer 70-80% de totale dagelijkse energie uitgaven.

Het lichaam kan tenminste drie typen brandstof maken uit voedsel;
-de eiwitten in het voedsel worden eerst afgebroken tot aminozuren. De aminozuren worden vervolgens gebruikt om lichaamseigen eiwitten op te bouwen;
-suikers worden in de vorm van glycogeen opgeslagen in de lever en de spieren. Glucose is een klein molecuul dat zich eenvoudig van cel naar cel kan verplaatsen. Deze beweeglijkheid maakt het opslaan van glucose niet gemakkelijk. Daarom wordt het omgezet in een andere stof, glycogeen. Glycogeen is als het ware een container met daarin een groot aantal glucose moleculen wat wél efficiënt worden opgeslagen;
-vetten worden in een aantal stappen omgezet in vetzuren. Bijna alle cellen in ons lichaam kunnen vetzuren opslaan.

Een elektrisch signaal
Het zenuwstelsel is een netwerk van cellen dat informatie kan opnemen en verwerken. Het verbindt alle delen van het lichaam met elkaar. Zenuwcellen zijn zeer bijzondere cellen. Elke zenuwcel heeft een cellichaam met daarin een celkern. Verder hebben alle cellichamen meerdere langere of kortere uitlopers. Deze langere of kortere uitlopers heten dendrieten of axonen.

De hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen vormen samen het zenuwstelsel. Deze zenuwen zijn over het hele lichaam verspreid zodat de hersenen áltijd weten wat er zich binnen en buiten het lichaam afspeelt. Vervolgens verwerken de hersenen de informatie van de zenuwen tot nuttige (lichamelijke) reacties.

De hersenen bestaan naar schatting uit honderd miljard zenuwcellen (neuronen). 

Disbalans in het zenuwstelsel (oxidatieve stress);epilepsie
De hersenen werken op prikkeloverdracht via elektriciteit en is een deel of zijn delen van je hersenen onbedoeld en onverwachts actief, dan gebeurt dat in de vorm van een epileptische aanval. Je hersencellen geven tijdens zo ’n aanval prikkels af aan je lichaam waardoor verschijnselen niet te onderdrukken zijn, zoals schokkende bewegingen met je armen of benen, een verandering van bewustzijn tot totaal van de wereld zijn. Er treedt dan in de zenuwcellen van een lichaam (het stofwisselingsproces) een storing op en we spreken dan van oxidatieve stress. Bij oxidatieve stress komt er meer vrije Reactieve Oxygen Species (ROS) in de lichaamscellen dan antioxidanten*.  Antioxidanten die de reactieve zuurstofverbindingen (vrije radicalen) neutraliseren en repareren. Die de mens nodig heeft. Deze vrije radicalen (ROS) zijn agressieve stoffen die schade veroorzaken op de duur aan een lichaam en wanneer ze schade veroorzaken, noemen we dat reactive oxygen species (ROS) of oxidatieve stress.

* Een antioxidant is een stof dat de schadelijke deeltjes (de vrije radicalen), weg kan vangen.

Elektromagnetische velden (EMV)
De productie van ROS wordt nu de laatste 20 jaren beïnvloed door de blootstelling van de elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze apparaten die na 2000 nog meer zijn toegenomen door o.a. alle 3G, 4G en 5G zendmasten, mobieltjes, wifi, draadloze babyfoons en alle andere draadloze gebruikstoepassingen. De draadloze apparaten veroorzaken nu een overproductie van deze vrije radicalen (ROS) en deze overproductie schaadt het menselijk lichaam. Te veel ROS kan namelijk leiden tot verschillende vormen van kanker, necrose (afsterven van weefsel) en neuronale schade (een aandoening van het zenuwstelsel) zoals Alzheimer en epilepsie. Hersenen zijn erg gevoelig voor ROS-overproductie omdat ze een zeer hoge stofwisseling hebben. 

 Epilepsie en nieuwe zendmasten
Een epileptische aanval is een gevolg van abnormale elektrische activiteit in de hersenen. Een elektrische activiteit met als oorzaak de nieuwe zendmasten met de 5G antenne-installaties? De onzichtbare, onhoorbare en reukloze, elektromagnetische golven die er zijn? Epilepsie is een soort kortsluiting in de hersenen. De cellen in je hersenen geven namelijk elektrische seintjes aan elkaar door die ervoor zorgen dat je je arm omhoog doet als je naar iemand wilt zwaaien of dat je weet dat de geur die je ruikt bij gemaaid gras hoort. De elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen zorgen nu voor een op een aanval lijkend op epilepsie en voor kortsluiting in de hersenen. Veroorzaakt door het onevenwicht  tussen ROS (oxidatieve stress) en antioxidanten. Dit resulteert in oxidatieve stress dat in een cel zorgt voor een expressie van stressreacties wat kan leidden tot epilepsie en veel andere ziekten.

Al in 2005 heeft de Université de Liège melding gemaakt van een verband tussen blootstelling aan EMV ’s (1-100 Hertz (Hz) en neurodegeneratieve pathologieën (aandoeningen waarbij bepaalde gebieden van de hersenen progressief vroegtijdig verouderen en afsterven). De EMV van 5G zijn 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz! 

Bronnen:
https://www.antistralingshop.nl/2019/06/12/wat-is-de-invloed-van-elektromagnetische-velden-op-de-cellen-van-ons-lichaam-en-hoe-beinvloeden-ze-ons-dna/#:~:text=Echter%2C%20de%20elektromagnetische%20velden%20veroorzaken,hersenweefsel%20zoals%20Alzheimer%20en%20epilepsie.
Foto: https://biologielessen.nl/index.php/dna-60/2045-het-zenuwstelsel
https://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/zo-werken-de-hersenen
https://www.cyberpoli.nl/epilepsie/medisch/werkinghersenen#:~:text=De%20uitlopers%20van%20zenuwcellen%2C%20axonen,Zo%20geven%20ze%20informatie%20door.
https://stralingsleed.nl/blog/myeline-afbraak-door-straling-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv/
https://stralingsleed.nl/blog/zenuwuitval-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv/
https://www.bbemg.uliege.be/nl/elf-emv-en-oxidatieve-stress/