Nicolaas Tesla (1856-1943) wordt gezien als een van de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden met een wijs citaat: “als je het universum wilt begrijpen denk dan in energie, vibratie en frequentie”. Alles wat je ziet om je heen en alles in jou heeft een frequentie, alles heeft een eigen trilling. De aarde is omhuld met het aardmagnetisch veld. En dit natuurlijke veld is een basisvoorwaarde voor al het leven op aarde. 

Frequenties en lichaamstrilling
Tussen het aardoppervlak en de bovenste laag van de atmosfeer is continue een trilling aanwezig. De trilling van een elektromagnetisch veld en dit wordt ook wel de Schumann resonantie genoemd, oftewel de hartfrequentie van moeder aarde.

De voornaamste bron van Schumann resonanties zijn bliksems wereldwijd. Gemiddeld zijn er per seconde 50 bliksemontladingen. De elektrische stroom van iedere ontlading veroorzaakt een puls van elektromagnetische straling. Deze pulsen planten zich vervolgens voort door de atmosfeer. Doordat de ionosfeer de pulsen reflecteert naar het aardoppervlak, en het aardoppervlak ze op zijn beurt weerkaatst richting de ionosfeer, blijven de pulsen gevangen in de atmosfeer. Hierdoor blijven de golven, met een frequentie van ruim 7 keer per seconde (lichtsnelheid/ omtrek), rond de aarde reizen.

Invloed frequenties op een lichaam
Deze frequenties hebben een effect op de  lichaamstrilling  van ieder mens.  Bij vrouwen bestaat het lichaam ongeveer voor de helft uit water bestaat en bij mannen voor 65%. Al dit vocht in een lichaam is constant in beweging door mee te trillen met de natuurlijke frequenties om ons heen, ook wel de Schumann frequentie (resonantie) genoemd in de wetenschap.  Maar zeker is dat energie, elektriciteit en magnetisme, elektromagnetische energievelden allemaal trilling is. De voornaamste en basisfrequentie van de Schumann resonantie bedraagt 7,83 hertz (Hz). Mens, plant en dier stemmen zich af op de Schumann frequentie en de natuurlijke frequenties, de Schumannfrequenties zijn cruciaal voor het leven van de mensheid. Geen Schumannfrequentie is geen leven mogelijk.

Grote verschuivingen
Wetenschappers zijn van mening dat de frequentie van de Schumannresonantie heel lang 7,83 Hz is gebleven maar rond de overgang van de 20ste eeuw naar de 21ste eeuw aan het veranderen is. Onze atmosfeer is rond de eeuwwisseling van de 20 ste eeuw  naar de 21ste eeuw, gevuld met verschillende frequenties, gemaakt door mensenhanden, de technische elektromagnetische frequenties van o.a. alle draadloze communicatie. Deze technische frequenties (straling) overstemmen de natuurlijke frequenties die er al eeuwenlang zijn.

Nikola Tesla
Het is rond 1900 de elektrotechnicus en natuurkundige uitvinder Nikola Tesla geweest die ontdekte dat de trilling of frequentie van de aarde tussen de 6 en 8 hertz ligt.   De Duitse natuurkundige Professor W.O. Schumann berekende in 1952 deze trillingen en gaf ze een naam: de Schumann frequenties. De frequenties zijn meetbaar via het aantal golfjes of trillingen per seconde, uitgedrukt in Hertz (Hz). Naast de alfa-golven die zorgen voor een staat van ontspanning, zijn er:
delta-golven (1 tot 3 Hertz). Delta-golven komen vaak voor tijdens een diepe en droomloze slaap en bij baby’s en kinderen;
thèta-golven (4-8 Hertz )of de ‘creatieve’ laag. Bij de gemiddelde mens komen deze golven voor in een toestand vlak voor het wakker worden of in slaap vallen. Een gezond peil van thèta-golven geeft creativiteit, een goede emotionele verbinding en intuïtie;
SMR-golven (12-16 Hertz) of Senso-Motorische Ritme golven. Deze hersengolven zorgen voor fysieke rust en sensomotorisch bewustzijn;
-bèta-golven (16-38 Hertz)of het overlevingssyndroom. Bèta-golven hebben voornamelijk te maken met het survivalmechanisme. In bèta-staat is de mens gespannen, nerveus en werkt het geheugen minder goed;
gamma-golven (38-80 Hertz). De gamma-golven beginnen bij 38 hertz en gaan door richting 80 hertz. Gamma-golven ontstaan in de thalamus en zijn verbonden met cognitieve opdrachten van een hoog niveau.

De Schumann Resonantie piekt op 21 februari 2021 (21.02.2021) naar 60-80 hertz i.p.v. 7,83 hertz.

Oorzaak draadloze technologie?
Met de komst van de draadloze technologie, ontstaat er een bedreiging door het veranderen van de natuurlijke hartfrequentie van de aarde omdat we een omgeving  creëren die letterlijk en figuurlijk ‘niet in harmonie’ is met de natuur zelf. 

De kunstmatige frequenties van alle draadloze  gebruik, geven klachten
De flora, fauna en mensen reageren op deze veranderende frequenties, kortom alles wat leeft. Van de mensen reageren als eerste de gevoelige mensen op deze veranderende kunstmatige trillingen: de elektrogevoeligen*. Draadloze toepassingen die sinds het begin van de 21ste zo enorm zijn toegenomen. Veranderende frequenties van al deze kunstmatige trillingen, veroorzaakt door de vele draadloze toepassingen. Spelen we zo met natuurwetten? Want niet alleen de natuur reageert op deze kunstmatige trillingen maar ook een lichaam dat voor de helft en meer uit water bestaat. Het vocht gaat trillen op de kunstmatige frequenties die véél en véél hoger zijn. Het gevolg is een veranderende resonantie met een langzame toename van klachten en ziekten.

*De elektrogevoeligen waarschuwen volop. Jammer alleen dat zoveel mensen niet willen luisteren. Dat ze eerst zelf elektrogevoelig (EHS ‘er) moeten worden vooreerst ze begrijpen hoe het werkt.

Frequentie is natuurlijke trilling (resonantie)
Want trilling is resonantie en resonantie is (Latijn: resonare, weerklinken)  een natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Een trillend voorwerp kan een ander voorwerp in trilling brengen, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven. Als dit andere voorwerp in het ritme van de oorspronkelijke trillingen gaat meetrillen, wordt dat verschijnsel resonantie genoemd. De natuurlijke trilling van de aarde, welke effect heeft op zowel onze mentale- als onze fysieke frequentie. En waardoor we in staat zijn om te leven want in onze hersenen ontstaan continu elektromagnetische impulsen (natuurlijke). De hersenfrequenties zijn dus essentieel voor het functioneren van de hersenen en het lichaam. De herhalingssnelheid van deze impulsen noemen we de hersenfrequentie (of de Schumannfrequenties).  En als onze hersenen optimaal functioneren dan zijn de verschillende hersenfrequenties in harmonie aanwezig. De hersenfrequenties zijn meetbaar met elektro-encefalografie (EEG).

De kunstmatige trilling neemt toe
Vooral in het begin van de 21ste eeuw is de groei van alle kunstmatige frequenties enorm toegenomen door:
-de toename van zendmasten voor 4G en 5G;
-doordat bijna iedereen een smartphone heeft;
-door IoT (internet der dingen);
-wifi;
-de vele satellieten die draadloos internet geven.

In steden met dichte bebouwing, veel antenne-installaties, veel smartphone gebruik en gebouwen met veel draadloos, zijn we afgesneden van de natuurlijke trillingen van de elektromagnetische velden. Trillingen (natuurlijk en onnatuurlijk) die onzichtbaar zijn, onhoorbaar en niet te ruiken. De trillingen van alle draadloze, overstemmen de natuurlijke trillingen en hierdoor resoneren onze hersenen te weinig met de Schumann frequenties en teveel met de kunstmatige frequenties. Er ontstaat een  disharmonisch hersenfrequentiepatroon met als gevolg een zwakke werking van het lichaam. Op den duur resulteert dit in ziekte want: te weinig resonantie met natuurlijke trillingen is een oorzaak van ziekte.

Bronnen:
https://transition2health.nl/2020/11/12/alles-is-energie-en-alles-heeft-een-trilling/
https://andersdanandersmassage.nl/schumann-resonantie/ https://www.ninefornews.nl/hartslag-van-de-aarde-van-cruciaal-belang-voor-onze-gezondheid/?option=com_content&view=article&id=5115:de-schumann-resonantie-geeft-direct-levensenergie&catid=17:gezondheid&Itemid=30
https://stralingsleed.nl/blog/de-schumann-resonantie-en-hersenritmes/
https://transition2health.nl/2020/11/12/alles-is-energie-en-alles-heeft-een-trilling/
http://www.frequentieland.nl/techniek/wat.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Resonantie_(natuurkunde) http://stralingsleed.nl/blog/help-de-natuurlijke-elektromagnetische-velden-worden-verstoord/
Foto: https://pixabay.com/nl/illustrations/golf-concentrisch-golven-kringen-64170/