Nicolaas Tesla (1856-1943) wordt gezien als een van de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden met een wijs citaat: “als je het universum wilt begrijpen denk dan in energie, vibratie en frequentie”. M.a.w. alles wat je ziet om je heen en alles in jou heeft een frequentie, alles heeft een eigen trilling. De aarde is omhuld met het aardmagnetisch veld. En dit natuurlijke veld is een basisvoorwaarde voor al het leven op aarde. Maar…..je ze ziet ze niet, je voelt ze niet en ruikt ze niet, maar het bestaat wel. De wetenschap van nu kan het alleen niet verklaren maar wel meten dat de hersenen miniscule kleine elektrische stroompjes produceren die je kunt meten met een EEG-apparaat.

Frequenties en lichaamstrilling
Tussen het aardoppervlak en de bovenste laag van de atmosfeer is ook continue een trilling aanwezig. Het is een trilling van een elektromagnetisch veld en wordt ook wel de Schumann resonantie genoemd, oftewel de hartfrequentie van moeder aarde. Al die frequenties hebben een effect op ieders lichaamstrilling. Op het lichaam dat bij vrouwen ongeveer voor de helft uit water bestaat en bij mannen voor 65%. Al dit vocht in een lichaam is constant in beweging door mee te trillen met de natuurlijke frequenties om ons heen, de Schumann resonantie. De voornaamste en basisfrequentie van de Schumann resonantie bedraagt 7,83 hertz (Hz). Mens, plant en dier stemmen zich af op de Schumann frequentie. Het elektromagnetisch veld van iedere levende cel wordt hierdoor beïnvloedt en de natuurlijke frequenties, de Schumannfrequenties, zijn cruciaal voor het leven van de mensheid, de fauna en de flora.

Grote verschuivingen van de lichaamsfrequentie door het draadloze
Wetenschappers zijn van mening dat de frequentie van de Schumannresonantie heel lang 7,83 Hz is gebleven maar rond de overgang van de 20ste eeuw naar de 21ste eeuw aan het veranderen is. De atmosfeer wordt  rond de eeuwwisseling van de 20 ste eeuw  naar de 21ste eeuw, gevuld met verschillende frequenties, gemaakt door mensenhanden, de technische elektromagnetische frequenties voor alle draadloze communicatie. Deze technische frequenties (straling) overstemmen de natuurlijke frequenties die er al eeuwenlang zijn. Het is rond 1900 de elektrotechnicus en natuurkundige uitvinder Nicolaas Tesla geweest die ontdekte dat de trilling of frequentie van de aarde tussen de 6 en 8 hertz ligt.   De Duitse natuurkundige Professor W.O. Schumann berekende in 1952 deze trillingen en gaf ze hiermee de naam: Schumann frequenties. Deze frequenties zijn meetbaar via het aantal golfjes of trillingen per seconde, uitgedrukt in Hertz (Hz). Naast de alfa-golven, of  bergergolven genoemd, naar de neuroloog Hans Berger, de ontdekker van dit type hersengolven en tevens de uitvinder van het elektro-encefalogram (EEG), met een  frequentie van tussen de 7 en de 14 hertz,  die zorgen voor een staat van ontspanning, zijn er:
Delta-golven (0,5 tot 4 Hertz). Delta-golven komen vaak voor tijdens een diepe en droomloze slaap en ze worden in verband gebracht met het herstelstadium van het lichaam waarin nieuwe cellen worden aangemaakt;
-Thèta-golven (4-8 Hertz) of de ‘creatieve’ laag. Thèta-golven zijn aanwezig wanneer je creatief bezig bent. Ze komen ook vaak voor tijdens REM slaap, de fase tijdens slaap waarin je droomt. Je hebt deze slaap fase nodig om de gebeurtenissen van de dag te verwerken. Mensen die slecht slapen hebben dan ook problemen om ervaringen van de dag te verwerken;
-Bèta-golven (14 tot 38 Hz.) of het overlevingssyndroom. Bèta-golven komen voor wanneer je actief bezig bent en zorgen ervoor dat je je kan concentreren. Wanneer er een teveel aan dit soort golven is, ervaar je stress is de mens gespannen, nerveus en werkt het geheugen minder goed. Tijdens het slapen of mediteren neemt de hoeveelheid bèta-golven af;
-Gamma-golven (38-80 Hertz). De gamma-golven beginnen bij 38 hertz en gaan door richting 80 hertz. Gamma-golven ontstaan in de thalamus en zijn verbonden met cognitieve opdrachten van een hoog niveau zoals bij sterke mentale activiteiten zoals studeren en problemen oplossen.

Draadloze technologie en alfagolven
Maar met de komst van de draadloze technologie, is het aardmagnetische veld veranderd en dus ook de 7, 83 hertz van de mens. De alfagolven (tussen 7 en 14 hertz) waar uit onderzoek blijkt dat als men alfa-golven produceert men van binnen rustig is en de aandacht beter op iets gericht kan worden. Dat in alfa staat je wakker bent, kun denken, waarnemen, studeren, gelukkig zijn, ontspannen en zelfverzekerd. Gezonde, succesvolle en gelukkige mensen functioneren anders want ontspannen en zelfverzekerd zijn lijkt het geluk naar zich toe te halen. Door alle draadloze toepassingen in de 21ste eeuw, wordt er een een omgeving gecreëerd die letterlijk en figuurlijk ‘niet in harmonie’ is met de natuur zelf. 

De kunstmatige frequenties van alle draadloze geven klachten
De flora, fauna en mensen reageren op deze veranderende frequenties, kortom alles wat leeft. Van de mensen reageren als eerste de gevoelige mensen op deze kunstmatige trillingen, de elektrogevoeligen*. Frequenties van alle kunstmatige trillingen veroorzaakt door de vele draadloze toepassingen. Draadloze toepassingen die sinds het begin van de 21ste zo enorm zijn toegenomen. Spelen we zo met natuurwetten? Want niet alleen alle technieken reageren op de kunstmatige trillingen maar ook een lichaam die voor de helft en meer uit water bestaat. Het vocht gaat trillen juist op de kunstmatige frequenties die veel en veel hoger zijn. Het gevolg is een langzame toename van klachten en ziekten.

*Wat het scheppingsverhaal toch ingenieus in elkaar zit. Jammer alleen dat zoveel mensen niet willen luisteren. Dat ze eerst zelf elektrogevoelig (EHS ‘er) moeten worden vooreerst ze begrijpen hoe het werkt.

Frequentie is natuurlijke trilling (resonantie)
Want trilling is resonantie en resonantie is (Latijn: resonare, weerklinken)  een natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Een trillend voorwerp kan een ander voorwerp in trilling brengen, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven. Als dit andere voorwerp in het ritme van de oorspronkelijke trillingen gaat meetrillen, wordt dat verschijnsel resonantie genoemd. De natuurlijke trilling welke effect heeft op zowel onze mentale- als onze fysieke frequentie. In onze hersenen ontstaan continu elektromagnetische impulsen (natuurlijke). De hersenfrequenties zijn essentieel voor het functioneren van de hersenen en het lichaam. De herhalingssnelheid van deze impulsen noemen we de hersenfrequenties. De vier groepen hersenfrequenties Bèta, Alpha, Thèta en Delta genoemd, laten onze hersenen optimaal functioneren (en dus ons lichaam) en zorgen voor harmonie. De hersenfrequenties zijn meetbaar met de elektro-encefalografie (EEG).

Kunstmatige trilling
Vooral in het begin van de 21ste eeuw is de groei van alle kunstmatige frequenties enorm toegenomen door de toename van zendmasten voor 4G en 5G, doordat bijna iedereen een smartphone heeft, door IoT (internet der dingen) en overal wifi. In steden met dichte bebouwing  waar veel antenne-installaties zijn, veel smartphone gebruikers en gebouwen met veel draadloos, zijn we als mens afgesneden van de natuurlijke trillingen van deze velden. Alle trillingen (natuurlijk en onnatuurlijk) zijn onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken. WE WETEN HET NIET! De trillingen van alle draadloze, overstemmen de natuurlijke trillingen en hierdoor resoneren onze hersenen te weinig met de Schumann frequenties en teveel met de kunstmatige frequenties. Er ontstaat een disharmonisch hersenfrequentiepatroon met als gevolg een zwakke werking van het lichaam. Op den duur resulteert dit in ziekte want: te weinig resonantie met natuurlijke trillingen is een oorzaak van veel ziekten waaronder EHS.

*De Schumann Resonantie (Alfa-golven) heeft op 21 februari 2021 een frequentie piek van 60 tot 80Hz. https://andersdanandersmassage.nl/schumann-resonantie/ !

Bronnen:
https://transition2health.nl/2020/11/12/alles-is-energie-en-alles-heeft-een-trilling/
https://andersdanandersmassage.nl/schumann-resonantie/ https://www.ninefornews.nl/hartslag-van-de-aarde-van-cruciaal-belang-voor-onze-gezondheid/?option=com_content&view=article&id=5115:de-schumann-resonantie-geeft-direct-levensenergie&catid=17:gezondheid&Itemid=30
https://stralingsleed.nl/blog/de-schumann-resonantie-en-hersenritmes/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Resonantie_(natuurkunde) http://stralingsleed.nl/blog/help-de-natuurlijke-elektromagnetische-velden-worden-verstoord/
Foto: https://www.atal.nl/producten/dataloggers/trilling-vibratie-beweging-verplaatsing.html
https://www.life-matters.eu/hoge-frequentie-aarde-ontregelt-ons-biosysteem/