Mensen die elektrogevoelig zijn hebben gezondheidsklachten door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). EMV die er altijd zijn en altijd al geweest zijn. De snelle uitrol van GSM, UMTS en LTE zendmasten, nodig voor de draadloze communicatie, heeft er voor gezorgd dat het aantal elektrogevoeligen, schrikbarend is toegenomen. Elektrogevoeligen die met een beetje hulp van familie en werkgever nog aan de maatschappij kunnen deelnemen en ernstig elektrogevoeligen die er niet meer bij horen. Mensen in Nederland, die nergens meer naar toe kunnen omdat ze lichamelijke klachten krijgen van o.a. alle zendmasten, straalverbindingen (ook wel point-to-point-straalverbinding of vaste verbinding genoemd), C2000 masten, smartphones, wifi-punten, slimme meters, tablets, omvormers van zonnepanelen en DECT-telefoons. Mensen met een lichte mate van elektrogevoeligheid en mensen met een ernstige mate elektrogevoelig gemaakt door de veranderde maatschappij.

De natuurlijke elektromagnetische velden (EMV) versus kunstmatige EMV
Natuurlijke elektromagnetische velden (trillingen) worden door elk lichaam geabsorbeerd. Dit is nodig om te kunnen leven. De kunstmatige elektromagnetische velden, gemaakt door mensenhanden (technische straling) kunnen deze natuurlijke EMV verstoren*. De natuurlijke elektromagnetische velden zijn afkomstig van o.a. van het aardmagnetisme en zonne-energie. De kunstmatige elektromagnetische velden zijn afkomstig van o.a. de draadloze communicatie. Draadloze communicatie die een enorme toevlucht nam begin de 21ste eeuw met de zendmasten en antennes nodig voor smartphone en wifi. En met de komst van de vijfde generatie netwerken (5G) veel antennes (small cells) in de nabije omgeving van de mensen zoals in bushokjes, lantaarnpalen en op gebouwen.

*Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan EMV (straling) naast een thermisch effect, een biologisch effect geeft zelfs bij intensiteiten waarbij opwarming van ons lichaam, of delen daarvan, verwaarloosbaar is. Dat sommige effecten daarvan schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Waargenomen zijn onder meer een toename van het aantal DNA-breuken en van het aantal vrije zuurstof- en andere radicalen. Ook worden er micronuclei (worden vaak gezien in kankercellen) en stress hormonen gevormd en wordt de bloed-hersenbarrière meer doorlatend voor toxische stoffen. Bovendien zijn effecten geconstateerd op het centraal zenuwstelsel, op neuronale activiteit, ECG (hartritme), EEG (hersenfrequenties), cerebrale bloeddoorstroming, werking van de hersenen en op het cognitief functioneren.

De emmer raakt vol en loopt over met als gevolg elektrogevoelig
Een elektrogevoelige heeft een opeenstapeling van factoren die er samen voor zorgen dat de emmer langzaam vol raakt. Totdat de emmer overloopt door de snelle implantatie van alle draadloze technieken met hun kunstmatige elektromagnetische velden, als een toxisch element. Hoe ouder je wordt, hoe meer dat verschillende toxische factoren zich kunnen opstapelen met de kunstmatige EMV als druppel die de emmer doet overlopen en je gevoelig raakt voor alle elektromagnetische velden.

Verschil elektrogevoeligheid in een schaal van 1 tot 10

Juist de opgebouwde verschillende toxische factoren maken dat iedere elektrogevoelige andere klachten krijgt en zodoende een verschil geeft in elektrogevoeligheid. Een verschil van ernstig elektrogevoel tot licht elektrogevoelig. Een onderverdeling in een schaal van 1 tot 10. Van licht elektrogevoelig (1) tot ernstig elektrogevoelig (10). De licht elektrogevoelige die nog kan werken en enigszins sociaal zijn en de ernstige elektrogevoelige die niet meer kan werken en sociaal niet meer kan deelnemen aan de maatschappij.

Factoren die de emmer laten overlopen zijn:
Zware metalen in een lichaam
Zware metalen is de verzamelnaam voor metalen zoals cadmium, kwik, lood, arseen en tin. Zware metalen die zich jaren en jaren ongemerkt in een lichaam ophopen. Zware metalen zoals;
-gedeeltelijk of geheel loden waterleidingen in de woning;
-waterleidingen van asbestcement. Een asbestcement leiding bestaat uit een mengsel van 80 procent cement en 20 procent asbest;
-tin. Hoewel tin niet erg giftig is, kan een hoge dosis wel de maag irriteren bij het eten van veel voedsel uit blik.

Voedsel
Zware metalen hechten aan organische stoffen en kleideeltjes in de bodem. Planten nemen zware metalen op uit de bodem, de lucht en het water. Dieren krijgen zware metalen binnen via het water en voer. De volgende voedingsmiddelen kunnen een verhoogd gehalte aan zware metalen bevatten:
-Schaal- en schelpdieren, zoals kreeft, wolhandkrab, mosselen, inktvis
-Roofvissen, zoals zwaardvis, haai, tonijn, makreel, snoek, snoekbaars, paling
-Orgaanvlees, vooral nieren en lever
-Groenten uit de vollegrond, zoals kool, wortelen, bladgroenten, knolgroenten
-Andere plantaardige producten uit de vollegrond, zoals aardappelen, peulvruchten, granen
-Rijst en rijstproducten
-Mineralensupplementen

Het milieu
Milieuvervuiling is de aantasting van het milieu door de mens waaronder luchtvervuiling. Luchtvervuiling door;
-Fijnstof. Fijn stof zijn microscopisch kleine deeltjes, onzichtbaar voor het menselijk oog, die na inademing voor lichamelijke problemen kunnen zorgen. Ze komen gemakkelijk via de longen in de rest van het lichaam terecht, en kunnen daar op termijn nogal wat schade aanrichten. Fijn stof kan een natuurlijke oorsprong hebben, zoals Saharazand en stuifmeel, maar kan ook afkomstig zijn uit industriële processen van de verbranding van hout (houtkachels) en fossiele brandstoffen, zoals vuilverbrandingsovens en elektriciteitscentrales.
-Koolstofdioxide (CO2). CO2, is het meest bekende broeikasgas. Het ontstaat bij verbranding van koolstofhoudende materialen zoals hout, fossiele brandstoffen, maar ook bijvoorbeeld wanneer je uitademt. Het gas zelf is niet schadelijk voor de gezondheid, maar het zorgt er wel voor dat het zonlicht op aarde moeilijk weg kan. Bij teveel CO2 in de lucht raakt de aarde dus oververhit. Die oververhitting is tijdelijk, maar wanneer er teveel CO2 in de lucht komt, worden de gevolgen chronisch en warmt de aarde steeds meer op.

En is het sinds begin 21ste eeuw niet zo, dat het milieu vol raakt wordt met de reukloze, onzichtbare en onhoorbare elektromagnetische velden van alle zendmasten, wifi en smartphones? Wat doen deze elektromagnetische velden met onze gezondheid?

Amalgaanvullingen
Nog niet zo lang geleden was amalgaan hét materiaal om gaatjes in kiezen mee te repareren en vullen. Gelukkig wordt dit niet meer gebruikt in tandartsenpraktijken want het gebruik van kwikamalgaam in tandvullingen is omstreden. Zweden heeft in 1997 het gebruik van amalgaam verboden, en Finland, Noorwegen en Denemarken hebben dat voorbeeld gevolgd. Nederland, Italië, Duitsland en Spanje hebben beperkingen of richtlijnen voor het gebruik van amalgaam, en de Europese Unie heeft al eerder geadviseerd om het gebruik van kwik volledig te bannen. Vooral oudere mensen hebben nog amalgaanvullingen. Vullingen van amalgaan bevatten het zware metaal kwik. De amalgaanvulling geeft constant een kleine concentratie kwik af wat zich in het lichaam opstapelt. Gemiddeld krijgen mensen met amalgaanvullingen zo’ n 3 tot 7 microgram per dag in hun lichaam. Hoe ouder, hoe meer dus. Daarnaast kan het kwikgehalte in je lichaam oplopen door heet drinken, veel kauwgom gebruik en tandenknarsen.

Composiet
Tegenwoordig is het standaardvulmateriaal bij veel tandartspraktijken het op kunsthars gebaseerd, composiet. Een gaatje in kies of tand wordt gevuld met een wit en tandkleurig materiaal dat ook gebruikt wordt voor het sealen van kiezen. Het aanbrengen van composiet in de groeven van het kauw-vlak van kiezen. Composiet is een mengsel van verschillende bestanddelen en één van die bestanddelen kan het giftige bisfenol-A zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat composiet met bisfenol-A schadelijk is voor de gezondheid. Uit composietvullingen kan namelijk de giftige stof bisfenol-A lekken en zo in het lichaam terecht komen.

Vaccinatie
Een vaccin bestaat uit een verzwakt of dood virus van de oorspronkelijk ziekmakende stof of een klein onderdeel van een bacterie. Dit vaccin prikkelt ons afweersysteem zonder dat het ons ziek maakt en worden er afweerstoffen tegen verschillende ziekten aangemaakt. Vaccinatie tegen;
-Difterie;
-Kinkhoest;
-Tetanus;
-Polio;
-Haemophilus influenzae type b (Hib);
-Hepatitis B (HepB);
-Pneumokokken (Pneu);
-Bof (B);
-Mazelen (M);
-Rodehond (R);
-Meningokokken type A, C, W en Y;
-Humaan Papillomavirus (HPV).

Om een werkzaam vaccin te kunnen maken worden er veel hulpstoffen aan toegevoegd zoals concentraties van o.a. het giftige:
-Kwik (zit in het losse tetanus en in het griepvaccin), Aluminimum (is eigenlijk net zo slecht als kwik), Formaldehyde en Fenoxyethanol (=antivries),
-Amfotericine B, (een zeer giftig anti schimmelmiddel),
-Phenol, (een zeer giftig ontsmettingsmiddel).
In één vaccin zitten vaak meerdere van deze verschillende stoffen. Volgens de algemene gifwijzer van de overheid is het zeer schadelijk voor de gezondheid om (te) veel van deze stoffen binnen te krijgen. De vaccinaties die een baby, peuter, kleuter, basisschoolkind en puber krijgt worden onschadelijk genoemd maar is hier wel rekening gehouden met de opstapeling van giftige stoffen opeen mensenleven?

Chemische bestrijdingsmiddelen of pesticiden
Middelen om ‘plaagdieren’ op landbouwgewassen te doden. Tuinders en kwekers die ermee werken en de consument die het binnenkrijgt via het voedsel door overgebleven resten gif (residu). Niet alle stoffen stapelen zich op in een lichaam maar van DDT is bekend dat het zich wél opstapelt in een lichaam.

Medicijnen
Hoeveel medicijnen krijgt een jong iemand wel niet binnen naast de vaccinaties? Hoeveel krijgt de foetus daarvan mee via de placenta? Peuters en kleuters met oorontstekingen, vijfde en zesde kinderziekte, rode hond, valse kroep, bronchitis en zoveel andere kinderziekten, waar het ‘nodig’ van is om medicijnen te gebruiken, zoals antibiotica.

Trauma’s
Op jeugdige leeftijd is de kans al aanwezig om een trauma op te lopen. Het overlijden van één van de ouders, een scheiding van de ouders, pestobject, seksueel misbruik, verwaarlozing of andere vervelende onbegrijpelijke gebeurtenissen voor een jong kind.

Elektromagnetische belasting
Zendmasten hebben een plek nodig. De plaatsing van de eerste GSM antennes overviel mensen. Plotseling stond er een mast in de achtertuin of op daken van huurwoningen. Mensen werden en worden niet goed ingelicht over de invloed van de elektromagnetische straling van de antennes op het mensenlichaam, want dit zal de economie enorm schaden! De overheid kiest voor wat de Telecomproviders willen en om de burger dom te houden. De belasting van de elektromagnetische velden voor mensen met een zendmast of C-2000 in de directe omgeving is gewoon veel groter dan bij mensen waar geen mast in de buurt staat. Deze mensen hebben eerder kans om elektrogevoelig te worden.

Hooggevoeligheid
Veel elektrogevoeligen geven kenmerken van een hoog gevoelig iemand een Highly Sensitive Person (HSP) of hoogsensitief persoon. Een term die in 1996 geïntroduceerd is door de Amerikaanse psycholoog Elaine N. Aron. Volgens haar is 15 tot 20% van de wereldbevolking een HSP ‘er. Ook hooggevoeligheid is eveneens wetenschappelijk niet te bewijzen, net als elektrogevoeligheid. Een ander woord voor HSP ‘er zou kunnen zijn, opmerkingsbegaafd. Mensen met een hooggevoelige aard hebben een intense en bezielde relatie met alles en iedereen om hen heen. Hun zintuigen en hersenen werken gemiddeld uitgebreider en dieper dan bij de gemiddelde mens.

Wat is kenmerkend voor een HSP ‘er?
Heb je snel last van drukte, geluid en fel licht? Maken geuren je snel misselijk? Een parfum, uitlaatgassen of de wasverzachter in kleding? Voel je de sfeer aan wanneer deze verdrietig is of erg gespannen? Wordt je ook helemaal gestoord van het textielmerkje in de nek of als vrouw het dragen van een BH? Wellicht ben je hooggevoelig. Gebaseerd op onderzoeken komt Dr. Elaine N. Aron tot de conclusie dat hoogsensitiviteit sterk aangeboren en genetisch bepaald is. Dat de HSP ‘er een goed ontwikkeld spiritueel bewustzijn heeft. Zoals;
-intens, gedetailleerd en subtiel kan waarnemen;
-bij mensen al snel emoties kunnen aanvoelen;
-het niet tegen onrecht kunnen;
-het zich goed kunnen inleven in anderen;
-een brede en oprechte belangstelling hebben voor alles;
-intuïtief handelen;
-verbanden gauw zien (denken als een geheel);
-oplossingen ‘zien’;
-de wereld ervaren als eenheid.

Andere ziektes
Onderliggende andere ziektes worden getriggerd door de frequentiegolven van elektromagnetische velden. Bijvoorbeeld fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, stofwisselingsziekte, allergieën, MCS (geurovergevoelig), ALS en erfelijke ziekten