Vertegenwoordigers van Ericsson (een Zweedse fabrikant van telecommunicatieapparatuur) en de branchevereniging TechSverige (een branche- en werkgeversorganisatie voor alle bedrijven in de techsector), deden begin 2022 een beroep op het medische tijdschrift Medicinsk Access, dat de gezondheidseffecten van 5G behandelde, om “het artikel in te trekken”. In het onderzoek was namelijk gemeld, dat een basisstation voor 5G, ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakte.

 De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Medicinsk Access en gepubliceerd in februari 2022, bevestigde dat de niet-ioniserende straling, ver onder de door de autoriteiten toegestane niveaus, gezondheids problemen veroorzaakte. De problemen ontstonden toen een 5G-basisstation boven een appartement was geplaatst. 5G dat gebruik maakt van microgolven, infrarood-en ultraviolette straling. Dit gaf zúlke ernstige problemen en symptomen bij de bewoners van het appartement, dat de bewoners met spoed moesten verhuizen. Dit berichtte het medische tijdschrift Medicinsk Access.

Resultaat van het onderzoek
In het onderzoek, gepubliceerd in Medicinsk Access, ontdekten de Zweedse onderzoekers; Lennart Hardell en Mona Nilsson, dat de zendmast met 5G, typische symptomen veroorzaakt die wijzen op het ‘microgolfsyndroom’. Volgens het onderzoek veroorzaakt dit 5G-basisstation op het dak van het flatgebouw, extreem hoge niveaus van hoogfrequente straling in het appartement van de twee personen die net onder het station wonen. Binnen een paar dagen na blootstelling ontwikkelden de bewoners van het appartement symptomen van het microgolfsyndroom. 

Symptomen
De symptomen die optraden bij de man en de vrouw in het flatgebouw, na de activatie van 5G, februari 2022, zijn typerend voor het microgolfsyndroom. Namelijk:

-licht gevoel in het hoofd;
-duizeligheid;
-druk op de trommelvliezen;
-hoofdpijn;
-ernstige huidproblemen (branderig gevoel, tintelingen in de huid van handen en armen en jeukende hoofdhuid);
-concentratieproblemen;
-sterke oorsuizen tot  tinnitus;
-evenwichtsproblemen;
-verminderd kortetermijngeheugen;
-ernstige slaapstoornissen;
-misselijkheid;
-vermoeidheid:
-hart- en longsymptomen (hartkloppingen, zwaar gevoel op de borst) en gevoel van warmte in het lichaam. 

Alle symptomen namen af ​​of verdwenen volledig 24 uur na verhuizing naar een ander huis met aanzienlijk lagere straling.

Toename frequentiegolven (straling) door activatie 5G
Metingen voor en na de installatie van de 5G-installatie toonden aan dat het overschakelen naar 5G leidde tot een toename van de straling van 9 milliWatt/m2 tot maximaal 1.690 milliWatt/m2!

Lennart Hardell en Mona Nilsson vinden het opmerkelijk dat er “geen wetenschappelijke studies zijn die aantonen dat er geen risico ’s zijn op schadelijke gezondheidseffecten bij chronische blootstelling aan de straling van de 5G basisstations. Dat er geen biologische onderzoeken zijn maar wel thermische onderzoeken, gebaseerd op een zak zout water als testmodel voor het menselijk hoofd in 1998!

Voordat 5G werd geïnstalleerd waren er al basisstations voor 2G en 3G op dezelfde locatie direct boven het appartement. Dus hoewel het stralingsniveau vóór de overstap naar 5G er wel was, namen de stralingsniveaus na het inschakelen van 5G, 188 keer toe! Waarbij het hoogste stralingsniveau werd gedetecteerd in de slaapkamer, slechts 5 meter onder het basisstation!

Onderzoek toont dus aan dat de zogenaamde ‘veilige’ niveaus van niet-ioniserende straling opnieuw bekeken moeten worden
De waarden die in de woning van de man en vrouw in het onderzoek worden gemeten (maximaal 1.690 milliWatt/m2) zijn beduidend lager dan de veilig geachte (10.000 milliWatt/m2 als gemiddelde waarde over 6 minuten) door de Swedish Radiation Safety Autoriteit (SSM). In Zweden worden de aanbevelingen van de organisatie ICNIRP* gevolgd. Nederland hanteert, net als de meeste andere Europese landen, de blootstellingslimieten van de ICNIRP.

*De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ( ICNIRP ) is een onafhankelijke internationale groep wetenschappers die blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling opstelt. 

Mona Nilsson
“Het is schokkend dat dit onderzoek, geplaatst in het tijdschrift Medicinsk Access, pas het eerste officiële onderzoek is dat is uitgevoerd naar 5G-gezondheidseffecten, drie jaar nádat de uitrol van deze technologie is begonnen en nadat de bevolking al enkele jaren is blootgesteld aan de 5G-gepulseerde microgolfstraling met hoge intensiteit,” zegt Mona Nilsson, directeur van de Swedisch Radiation Protection Foundation en co-auteur van de studie. Ze voegde eraan toe: “er zijn geen studies die aantonen dat de blootstelling aan 5G (en 4G-basisstations), op de door de overheid toegestane niveaus, veilig zijn. Integendeel, studies (door wetenschappers niet in dienst van de telecom) hebben herhaaldelijk en overtuigend, een verhoogd risico op het microgolfsyndroom en kanker aangetoond, op niveaus die ver onder de niveaus liggen waarvan de overheid en de telecombedrijven beweren dat ze veilig zijn.”

Lennart Hardell
Wat oncoloog en Zweedse wetenschapper prof dr. Lennart Hardell van de Environment and Cancer Research Foundation, eveneens co-auteur over het onderzoek zegt: “de gezondheidsrisico’s zijn niet getest voordat 5G werd uitgerold en de regulering is te vergelijken met een kaartenhuis dat elk moment kan instorten en is bovendien niet bepaald vrij van belangenverstrengeling. De overheid rolt 5G uit terwijl er geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie. Hij noemt de uitrol van 5G onethisch en onaanvaardbaar en zegt dan ook: “Artikel intrekken”.

Er is geen bewijs voor de veiligheid van 5G. De mens is een proefkonijn
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat 5G onveilig is maar er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat 5G veilig is! De mens is nu een proefkonijn! De uitbreiding van 5G is al enkele jaren aan de gang zonder enige wetenschappelijk verklaarde studie die aantoont dat straling van 5G de menselijke gezondheid niet schaadt. 

 Juist een gebrek aan wetenschappelijk bewijs
Meer dan 400 onafhankelijke wetenschappers en artsen in de 5G-appeal hebben erop gewezen dat er juist een gebrek is aan wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G. Ze wezen er ook op dat 5G ernstige gevolgen kan hebben voor de menselijke gezondheid als gevolg van de verwachte sterke toename van microgolfstraling en hoger, dat als schadelijk kan worden beschouwd.

5G is dus in de praktijk een gigantisch, door de telecombedrijven en aanverwante bedrijven afgedwongen en gevaarlijk experiment met de gezondheid van mensen op het spel. Bedrijven die weten dat het schade kan geven anders vraag je niet om een artikel terug te trekken.

Bronnen:
https://apokalypsnu.nl/tag/gepubliceerd-in-het-tijdschrift-medicinsk-access/
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/02/22/forsta-studien-av-effekter-av-5g-stralning-pa-manniska-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12848/sweden_ericsson_and_techsverige_want_to_censor_article_on_5g%E2%80%99s_harmfulness
Brief naar de Gezondheidsraad van Lennart Hardell: https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/12/Health-council-Netherlands_2020_12_07.pdf
multerland.wpcomstaging.com/2022/06/04/sweden-ericsson-and-techsverige-want-to-censor-article-on-5gs-harmfulness/
en de pdf:
multerland.wpcomstaging.com/wp-content/ uploads/2022/06/Ericsson_and_TechSverige_want_to_censor_article_on_5G_harmfulness.pdf
https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/5g-radiation-causes-microwave-syndrome-symptoms-study-finds/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32289567/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-veroorzaakt-het-magnetronsyndroom/