Bermuda is een overzees gebiedsdeel onder soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk, gelegen in de Atlantische Oceaan, zo ’n duizend kilometer van de oostkust van de Verenigde Staten.  Het is de oudste nog bestaande kolonie van het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland). De hoofdstad is Hamilton. 

Minister Roban verklaarde op 24 augustus 2020 dat er in Bermuda geen 5G wordt uitgerold vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s. Dat er een onderzoek is gestart naar de veiligheid van de blootstellingslimieten van de FCC (Federal Communications Commission),die de verantwoordelijkheid dragen voor alle regelgeving met betrekking tot telecommunicatie,

Stop 5G
Een Canadese toxicologie-onderzoeker, Paul Heroux* universitair hoofddocent geneeskunde aan de McGill University (Canada), dringt erop aan om alle plannen om een ​​5G mobiel netwerk te starten in Bermuda, te STOPPEN!

* Dr. Paul Héroux is een wetenschapper met ervaring in de natuurkunde (BSc, MSc en PhD), engineering (15 jaar) en gezondheidswetenschappen (30 jaar). 

“Mijn zorg is dat we de gezondheid van enorme bevolkingsgroepen schaden door de blootstelling aan elektromagnetische straling te vergroten”, vertelde Dr. Heroux aan The Royal Gazette. The Royal Gazette is een Engelstalig dagblad, opgericht in 1828, en de enige dagelijkse krant van Bermuda.

“Het bijzondere aan het laboratoriumonderzoek dat ik doe, is het huidige blootstellingen vergelijken met de blootstellingen die in de omgeving bestonden vóórdat de telecommunicatiesystemen werden ingezet”.

Schade van mobiele systemen aan een lichaam
Zijn onderzoek suggereert dat de elektromagnetische energie van de mobiele telefoonsystemen een langzame schade aan levende materialen veroorzaken (mens, fauna en flora), die leiden tot chronische ziekten of deze triggeren. Hij zei dat andere wetenschappers, zoals Lennart Hardell uit Zweden, een verband heeft gevonden tussen elektromagnetische straling en de groei van bepaalde vormen van kanker, zoals glioblastomen van de hersenen.

Dr. Heroux: “We hebben bewijs dat elektromagnetische velden ziekte en dood veroorzaken”. Hij zei dat onderzoek in zijn eigen laboratorium de voordelen hadden bevestigd van het verlágen van de blootstelling aan de elektromagnetische velden. “Ik denk dat 5G de verkeerde richting is op technisch niveau. In Bermuda is er een indrukwekkende lijst van plaatsen die zeggen dat ze geen draadloos internet willen hebben. Glasvezels zijn het favoriete middel om grote hoeveelheden data te uploaden of te downloaden.” 

5G is teveel van het goede
Mobiele telefoons hebben hun waarde in de samenleving bewezen, maar het toevoegen van 5G zal het aantal zendmasten enorm doen toenemen”, zei hij. “Moet dit? Hebben we deze extra laag nodig en kunnen we de straling waaraan we worden blootgesteld in evenwicht brengen met de gezondheidseffecten? We moeten de technologische ontwikkeling sturen in een richting die minder gevaarlijk is voor de mens. De telecommunicatie-industrie beweert dat er geen bewijs is voor een verband tussen elektromagnetische straling en gezondheid, maar dat is omdat ze er niet naar op zoek zijn. “Ze hebben aandeelhouders die niet geïnteresseerd zijn in de werkelijkheid”, zegt hij. “Ze willen de gezondheidseffecten van hun producten niet onderzoeken; ze willen uitbreiden. Vanuit hun standpunt zullen ze het altijd ontkennen. Ze gebruiken heel eenvoudig de wetenschap om het publiek ervan te overtuigen dat 5G ongevaarlijk is.”

Normering draadloos gaat niet met de tijd mee
Hij zegt dat de niveaus van de elektromagnetische straling in de VS zijn vastgesteld om te voldoen aan de behoeften van het Amerikaanse leger tijdens de Koude Oorlog in de jaren zestig! Later kozen mobiele-telefoonbedrijven ervoor om die niveaus te handhaven omdat het aan hun behoeften voldeed.

Hij vindt dat wifi op basisscholen overdag maar een beperkte tijd aan mocht staan. “Het moet uitgeschakeld worden wanneer het niet in gebruik is”, zei hij. “Kinderen zijn erg kwetsbaar voor deze straling.” RLL: Dus liever helemaal geen wifi en geen digi-bord!

Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijke adviesorganen zoals de World Health Organisation (WHO) en de Gezondheidsraad (GR Nederland) hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan naar verbanden tussen elektromagnetische velden en de menselijke gezondheid.

Ze concluderen dat in het wetenschappelijk onderzoek geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische velden aan de huidige blootstellingslimieten. RLL: blootstellingslimieten die té hoog zijn en alleen gelden voor de thermische effecten en niet voor biologische effecten. Zelfs de WHO en GR zeggen: er zijn echter enkele hiaten in de kennis over de biologische effecten die verder onderzoek behoeven.”

Op haar website voegt de WHO toe: “De gezondheidseffecten op de lange termijn van het gebruik van mobiele telefoons is een ander onderwerp van een lopend onderzoek. Het lijdt geen twijfel dat kortdurende blootstelling aan zeer hoge niveaus van elektromagnetische velden(EMV) schadelijk kan zijn voor de gezondheid”.

Blootstelling dag en nacht aan hoge EMV
Voor het snelle 5G-internet is er de 3,5 gigahertz (GHz)-frequentie, de 26 GHz-frequentie en de 700MHz en 5G maakt gebruik van hoge frequentie, de 60 gigahertz, die vergunningsvrij is. Deze hogere frequenties bestaan uit korte golven en zijn microgolven, infrarood golven en ultraviolette (ioniserend)golven.

Ultraviolet licht
Ultraviolet (afgekort uv, ook wel ultraviolette straling, black light of uv-licht genoemd) is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte  van ultraviolette straling ligt tussen 380 nanometer (nm) en 10 nm en de frequentie is van 789 terahertz (THz) tot 30 petahertz (PHz). Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker; het kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in een lichaam in gang zetten. UV licht is onderverdeeld in:

-UV-A licht. Dat kan bij lichtovergevoeligheid, roodheid en pigmentatie, veroorzaken.  Ook komt deze straling door glas naar binnen;
-UV-B licht is zomers sterker aanwezig dan ‘s winters. De huid is 1000 tot 10.000 maal gevoeliger voor UV-B dan voor UV-A;
-UV-C. UV-C deze ioniserende stralen bereiken de aarde niet, ze worden vastgehouden in de ozonlaag.

Ioniserende straling
Ioniserende straling is een energierijke straling die atomen kan veranderen. Blootstelling aan ioniserende straling kan door deze eigenschap ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Deze straling wordt uitgezonden door radioactieve stoffen of ioniserende straling uitzendende toestellen.

En is sinds het begin van de jaren ‘80 de ozonlaag niet veel dunner geworden? En wat veroorzaakt de combinatie elektromagnetische velden en ultraviolet licht op aarde.

 Want niet alleen Bermuda
Ook meer dan 600 steden in Italië hebben resoluties aangenomen om 5G te stoppen, evenals steden in heel Europa, zoals Trafford (Verenigd Koninkrijk), Lille (Frankrijk), Ormidia (Cyprus), Balchik (Bulgarije). De Pancyprian Medical Association en het Cyprus National Committee on the Environment and Child Health hebben het parlement hun standpuntnota ” De risico ’s voor de volksgezondheid door het gebruik van het 5G-netwerk” gestuurd. Het rapport van Zwitserland over 5G-gezondheidseffecten resulteerde in de weigering van het Parlement om hun stralingslimieten te versoepelen, ondanks zware lobby-inspanningen van de industrie. 

En wanneer durft Nederland nu eens te zeggen; wij gaan eerlijk en onafhankelijk onderzoek verrichten naar het gebruik van het snelle netwerk 5G? En voorlopig geen 5G?

Bronnen:
https://www.royalgazette.com/business/article/20191212/researcher-warns-5g-may-be-bad-for-health/
Foto: http://www.greenrock.org/news/101-bermuda/905-pressure-grows-for-solar-energy-buy-back-deal
https://ehtrust.org/bermuda-halts-5g-and-opens-inquiry-into-safety-of-fcc-limits/
https://stralingsleed.nl/blog/hogere-frequenties-hebben-een-korter-bereik/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-niet-oke/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-60-gigahertz-ghz-is-niet-zomaar-een-frequentie-en-vooral-niet-onschuldig/
https://stralingsleed.nl/blog/straling-van-alle-draadloos-gebruik-is-wel-gevaarlijk-en-onverantwoord/
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Brochure%20bescherming%20ozonlaag.pdf