Basenparen

In de celbiologie is een biomarker een molecuul dat de detectie en isolatie van een bepaald celtype mogelijk maakt. Biomarkers zijn biologische markers die aan kunnen geven of iemand klachten heeft of ziek is. Biomarkers kunnen voorspellen hoe ernstig een ziektebeloop zal zijn en of een behandeling werkt of niet. Om biomarkers te vinden, wordt genomics onderzoek* gedaan. Genomics is een verzamelnaam voor technieken die proberen een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de processen die er in een cel of weefsel plaatsvinden. https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2018/12/20166_brief_n1_biomarkers_NL_v02_HL_JG.pdf

* Genomics (Genomica) is de studie van genomen, waarbij een genoom (de genetische samenstelling van een organisme, cel of virus) een (sub)set van genen van een cel of organisme is.

Moleculaire biologie of complementariteit
Complementariteit of moleculaire biologie, is de eigenschap van nucleïnezuren om bepaalde nucleotiden (een groep van bio-organische verbindingen die de bouwstenen voor DNA en RNA vormen ) onderling te verbinden door middel van waterstofbruggen; het is de overeenstemming tussen twee nucleïnezuren die basenparing mogelijk maakt. Het erfelijk materiaal, DNA bestaat uit een zeer lange dubbele keten van basenparen in de vorm van een dubbele helix. Deze basenparen bestaan uit steeds twee nucleotiden. De gedeelten van de nucleotiden, die de basenparen vormen, worden basen genoemd. http://stralingsleed.nl/blog/verandert-het-menselijk-dna-door-het-corona-vaccin-onder-invloed-van-5g/

 Een studie met medewerking van:
Dominique Belpomme, George L. Carlo, Philippe Irigaray, David O. Carpenter, Lennart Hardell, Michael Kundi, Igor Belyaev, Magda Havas, Franz Adlkofer, Gunnar Heuser, Anthony B. Miller, Daniela Caccamo, Chiara De Luca, Lebrecht von Klitzing , Martin L. Pall, Priyanka Bandara, Yael Stein, Cindy Sage, Morando Soffritti, Devra Davis, Joel M. Moskowitz, SMJ Mortazavi, Martha R. Herbert, Hanns Moshammer, Gerard Ledoigt, Robert Turner, Anthony Tweedale, Pilar Muñoz-Calero, Iris Udasin, Tarmo Koppel, Ernesto Burgio en André Vander Vorst.

Het klinisch onderzoek is gericht op het objectief identificeren en karakteriseren van ziekten via klinische observaties van biologische bevindingen veroorzaakt door de elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen.

Elektrohypersensitiviteit (EHS)
Het onderzoek met de “provocatietests”, is om de mens met elektrogevoeligheid (EHS) te beschrijven met een geassocieerde specifieke intolerantie* voor elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze. Elektromagnetische velden gegenereerd door o.a. antenne-installaties voor de draadloze communicatie, wifi en IoT (internet der dingen). Omdat die tests echter afhankelijk zijn van meerdere EMV-geassocieerde fysieke en biologische parameters, zijn ze uitgevoerd bij patiënten die EHS-objectief zijn. Bijgevolg sluiten de negatieve resultaten die door deze tests worden verkregen niet uit dat blootstelling aan EMV een symptomatische trigger is bij EHS-patiënten van alle draadloze toepassingen.

* Bij een intolerantie reageert een persoon met een ongewone lichamelijke reactie op het contact met die stof, terwijl diezelfde stof bij anderen gewoonlijk geen bijzondere reactie veroorzaakt.

Nocebo effect
De instanties in Nederland, die het beleid bepalen, zoals de Gezondheidsraad, Kennisplatform EMV, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Nationaal Antennebeleid schermen graag met het nocebo-effect en attributie-effect (vooral eind vorige eeuw). Het nocebo-effect is het ontstaan of verergeren van klachten bij een patiënt door negatieve verwachtingen. M.a.w.: wie de mast ziet verwacht klachten! Of populair gezegd: ‘Angst maakt ziek’.

Attributie effect
Wanneer er iets in de omgeving verandert en wanneer er gezondheidsklachten optreden, zoekt men naar verklaringen met de verandering en de mogelijke invloed op het persoonlijke leven. De instanties noemen het onzin dat de schuld gelegd wordt bij de nieuwe antennemast in de buurt!

Geen tegenbewijs
Instanties noemen het nocebo- en attributie-effect (m.a.w. het zit tussen de oren)! Maar….. ze hebben geen tegenbewijs dat EHS-symptomen of EHS zelf, worden veroorzaakt door psychosomatische of nocebo-effecten waar ze nog steeds mee schermen.

Maken er dankbaar gebruik van en zonder gedegen onderzoek gaan ze van 2G naar 3G, 4G en 5G.  In 2015 is er wel, achter gesloten deuren een commerciële deal gesloten tussen het Rijk en de telecomindustrie.

http://stralingsleed.nl/blog/telecomproviders-willen-geen-last-van-gemeenten-en-burgers/

Is dit de reden van alle gelieg en gekonkel? Is de mens de dupe? Mocht daarom Mona Keizer  verder niet doorpakken? https://stralingsbewust.info/2020/06/20/positief-gesprek-met-staatssecretaris-mona-keijzer/

En zo kan het zijn dat zonder onderzoek  na 5G, 6G alweer ligt te wachten om operationeel te worden; https://stralingsleed.nl/blog/ojee-daar-komt-6g/ . Dit terwijl in de 21ste  eeuw langzaam bekend aan het worden is hoeveel schade de draadloze techniek aanricht: https://stralingsleed.nl/blog/wetenschap-bewijst-schade-aan-lichaamscellen-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-van-alle-draadloos-gebruik/   

Het internationale consensusrapport www.mdpi.com/1422-0067/22/14/7321/pdf pleit dan ook voor erkenning van EHS als een aparte neuropathologische aandoening en voor opname in de WHO International Classification of Diseases.

 Onafhankelijke wetenschappers
Ziekten en aandoeningen die door onafhankelijke wetenschappers (wetenschappers die niet werken in dienst van de telecom) als gevolg gezien worden van alle draadloze frequenties van de antenne-installaties, wifi en IoT; https://stralingsleed.nl/blog/het-gevolg-van-alle-draadloos/ . Natuurlijke frequenties die trillingen veroorzaken in het heelal maar ook in elk levend wezen, is nodig om te kunnen even. De frequentie is het aantal trillingen per seconde https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/natuurkunde/hoe-bereken-je-de-frequentie . De kunstmatige trillingen, door mensenhanden gemaakt, verstoren de natuurlijke trillingen. Trillingen die de een gewoon eerder ziek maakt dan de ander. http://stralingsleed.nl/blog/het-gevolg-van-alle-draadloos/ .

 

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2018/12/20166_brief_n1_biomarkers_NL_v02_HL_JG.pdf
https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/12757/Molecular%20Biomarkers%20and
https://nl.wikipedia.org/wiki/International_Classification_of_Functioning,_Disability_and_Health
Foto: https://www.scientias.nl/wp-content/uploads/2019/04/dna_1554391981.jpg