In de papieren Gelderlander van 24-10-2018

zegt een boom tegen de plantsoenendienst: ‘Dorst!’

 

Te lezen:

 WINTERSWIJK (in de Achterhoek tegen de Duitse grens aan). Bomen, bloemen en planten die dreigen te verpieteren door de droogte kunnen nu zelf om water vragen. Het Winterswijkse bedrijf Loratec heeft sensoren ontwikkeld die worden begraven en elke dag de vochtigheidsgraad van de grond doorgeven aan de beheerder van het groen. De plantsoenendienst krijgt dan precies in beeld waar een boom of plantenbak hoognodig water moet krijgen. Dat is met name van belang voor de overlevingskansen van jonge bomen, die de eerste drie jaar een groot risico lopen te verdorren.

Praten zonder WiFi

Loratec heeft de eerste twintig sensoren sinds juli in werking bij de gemeente Harderwijk. Het bedrijf Flexyz uit die stad heeft een programma ontwikkeld om per sensor een grenswaarde in te stellen, want de ideale vochtigheid verschilt per plant en grondsoort. Valt de vochtigheid onder de grenswaarde, dan gaat er een bericht naar de groenvoorziening. Dat gebeurt via de zogeheten LoRa-techniek (long range) waarbij signalen over kilometers afstand doorgeseind worden.

Met LoRa kunnen allerlei apparaten met het internet praten zonder gebruik van 3G/4G of WiFi en het energieverbruik is laag. De sensoren in de grond werken tot vijf jaar op één batterijvoeding.

Loratec heeft de sensoren eerst getest in de omgeving van recreatieplas ’t Hilgelo bij Winterswijk en daar bleken ze goed te werken. “Nu gaan we kijken wat de vorst in de winter met de sensoren en batterijen doet.”

Loratec gaat de dorst-sensoren mogelijk samen aan de man brengen met het eveneens Winterswijkse bedrijf Grijsen park & straatdesign, dat onder meer plantenbakken en boomroosters verkoopt. De bedrijven hebben samen ook al de pratende prullenbak bedacht, die via dezelfde techniek aangeeft dat die bijna vol is.

 

Mijn reactie op de papieren krant van 24-10-2018:

Geachte redactie,

Bomen zeggen ‘dorst’ staat in de Gelderlander van 24 oktober. Dat gebeurt via de LoRa- techniek die het mogelijk maakt dat dingen (bomen en prullenbakken o.a.) met het internet (IoT) ‘praten’ zonder gebruik te maken van de masten voor de mobiele telefonie (4G of 5G).

Klopt, de LoRa techniek bestaat uit gateways die signalen uit de lucht opvangen en omzetten met behulp van een node (draadloze sensor). Sensoren die gegevens draadloos doorsturen naar de gateways die de sensor met de cloud verbindt en zorgt dat de data op de juiste plek terecht komt (in dit geval de plantsoenendienst). Een LoRa gateway heeft een theoretisch bereik van 10 tot 20 kilometer en maakt gebruik van de lage of ‘zwakke’ frequenties! De gateways zitten vaak in de antennemasten voor de mobiele telefonie maar kunnen ook worden geplaatst tegen de muren van hoge gebouwen. De frequentie van vele gateways voor het doorgeven van de gegevens, is rond de 850 MHz. tot 915 MHz. In Europa is de bruikbare frequentie voor LoRa in de 868 MHz. Lage frequenties waarvan de wetenschap in 2018 het nog oneens is over de nadelige gevolgen voor mensen, flora en fauna. Ik hoor de bomen ‘ik wil geen sensor’ zeggen. Het is maar net wat je horen wil.

Zaterdag 27 oktober zijn er veel lezersreactie maar mijn reactie staat er (zoals heel vaak) niet bij. Mogen mensen niet weten hoe de techniek werkt? Waarom besteed een krant geen eerlijke aandacht aan een actueel onderwerp? Hier is de media (waaronder de krant) toch voor?

De Gelderlander valt onder de Persgroep BV. Een Belgisch mediabedrijf dat eigendom is van de ondernemersfamilie Van Thillo. Het bedrijf is actief in België, Nederland en Denemarken. Kranten van de Persgroep in Nederland zijn:

Algemeen Dagblad;

de Volkskranr;

Trouw;

Het Parool;

Brabands Dagblad;BN Destem;

de Gelderlander;

de Stentor;

De Twentsche Courant Tubantia;

Eindhovens Dagblad;

Provinciale Zeeuwse Courant

 

zo’n 150 huis-aan-huiskranten

De journalist

Een journalist of journaliste is een beroepsbeoefenaar die nieuwsfeiten  verzamelt over recente gebeurtenissen van algemeen belang, die deze feiten onderzoekt of analyseert en daarover publiceert in een actueel (nieuws)medium. Het werk van een verslaggever wordt door een redacteur of eindredacteur gecontroleerd en zo nodig bewerkt voordat het wordt gepubliceerd.

Lezers/bezoekers van de Gelderlander  hebben de mogelijkheid om te reageren op artikelen op de site

Natuurlijk zijn hier spelregels aan verbonden. Regels voor de Gelderlander zijn:

-Reacties die strijd zijn met de wet worden niet geplaatst. Denk daarbij in het bijzonder aan Artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

-Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en waarin andermans mening niet wordt gerespecteerd, worden niet geplaatst;

-Reacties waarin mensen worden uitgemaakt voor ‘fascist’, ‘nazi’, ‘Osama’, ‘Hitler’ of iets dergelijks worden niet geplaatst;

-De redactie behoudt zich het recht voor links naar andere websites te verwijderen;

-Persoonsgegevens (telefoonnummers, adressen etc.) worden niet geplaatst;

-Schelden op of beledigen van mede-lezers is niet toegestaan;

-Inhoudelijke kritiek op De Gelderlander mag. Als de kritiek luidt dat een artikel waardeloos is, wordt er alleen geplaatst als dat is beargumenteerd. Maar ook hier geldt: worden de fatsoensnormen overschreden of is de kritiek inhoudsloos dan wordt zo’n reactie niet geplaatst;

-Commerciële boodschappen worden niet geplaatst;

-Anoniem reageren is weliswaar niet chique, maar niet verboden;
-Ondertekent de inzender zijn reactie overduidelijk maar ten onrechte met de naam van een algemeen bekend persoon dan wordt de reactie niet geplaatst;

– De reactie dient te gaan over de inhoud van het artikel. Nietszeggende kreten (‘Bravo’, ‘Schandalig’, ‘Geweldig’) of alleen smileys worden niet geplaatst. Evenmin geplaatst worden reacties die op andere artikelen slaan;

-Reacties moeten in begrijpelijk Nederlands geschreven zijn. Wordt een reactie door te veel taal- en stijlfouten onbegrijpelijk, dan wordt die reactie niet geplaatst. De redactie van gelderlander.nl voert geen correcties uit.

-Reacties met veel uitroeptekens, vraagtekens of hoofdletters worden niet geplaatst;

-Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen;
-De Gelderlander heeft geen eigen politieke kleur, vertegenwoordigt geen enkele religie. Evenmin heeft De Gelderlander een voorkeur voor een bepaalde stad, noch voor een bepaalde voetbalclub. De Gelderlander kiest geen partij in politieke, zakelijke of andere disputen. Reacties waarin wordt gesuggereerd dat dit wel zo is, worden niet geplaatst;

-Dit forum is niet bedoeld om boodschappen aan de redactie te sturen. Zulke boodschappen blijven onbeantwoord en worden verwijderd;

-De Gelderlander behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken van bovenstaande regels af te wijken en reacties te plaatsen, te weigeren of te verwijderen. Over plaatsing of niet-plaatsing van reacties voert de redactie geen discussies.

Is de laatste spelregel soms van kracht bij reacties mijnerzijds om te reageren op artikelen wat betreft draadloze technieken? Daar waar ik in 2003 graag was gewaarschuwd en nu andere mensen in deze moeilijke materie wegwijs wil maken? Waarom dan behoudt de Gelderlander zich het recht voor, naar eigen goeddunken de reacties te weigeren? Over plaatsing of niet-plaatsing van reacties voert de redactie geen discussies. Nu blijf ik denken:

-zijn jullie omgekocht door de telecom;

-werkt mijn e-mail wel goed;

-mogen jullie van overheidswege hier niet over berichten? Is dit een verkapte manier van censuur in een democratisch land. Waarom is er nooit bericht in de regionale- of nationale media over de fouten die gemaakt zijn en waarom de invoering van UMTS door mocht gaan? Waarom wordt er nooit bericht over de consensus bij wetenschappers? Over onderzoeken die bewijzen dat de draadloze technieken de gezondheid schade berokkenen?

De journalistiek heeft een maatschappelijke functie en sluit aan bij de actualiteit van het moment. Elektromagnetische velden is enorm actueel en het is de taak van een journalist om mensen op de juiste wijze voor te lichten. De keus is dan voor de mensen zelf en de journalist doet dan gewoon zijn werk.