Bovenstaande prachtige eikenboom stond in 2018 in de bundel van de (nieuw geplaatste) zendmast in de Heurne. Langzaam werd de boom steeds minder groen en kwam minder in blad en begin 2022 kwam de bundel van 5G op de zendmast erbij. De steeds kaler en doder ogende boom is in het voorjaar van 2022 omgezaagd!

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen wetenschappers en artsen (op 9 september 2022 zijn dat er 424) voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling op aarde. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan de Resolutie 1815 van de Raad van Europa, te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU-werkgroep in te stellen, die de gezondheidseffecten opnieuw én eerlijk beoordelen.

Stop 5G zeggen de wetenschappers
“Wij 424 wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie. Stop de uitrol van 5G totdat de potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers, onafhankelijk van de Telecom-industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) namelijk aanzienlijk verhogen bovenop de al bestaande 4G, wifi en IoT. Geef een aantoonbaar bewijs van de onschadelijkheid van 5G”.

Negatief effect blijkt uit onderzoek
De elektromagnetische straling (ook van 2G en 3G waar nog werkzaam) hebben een negatief effect op de gezondheid van de mens, flora en fauna. Dit blijkt o.a. uit een onderzoek van TU Delft, TNO, de gemeente Alphen aan den Rijn en de leerstoelgroep plantcelbiologie (Wageningen Universiteit).

Universiteit Wageningen
Wetenschappelijk onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, toont aan dat mensen, bomen en gewassen, ziek worden als ze worden blootgesteld aan de gepulste elektromagnetische straling van de zendinstallaties voor 2G, 3G, 4G, 5G, draadloos internet (wifi) en mobiele telefonie. De onderzoekers ontdekten o.a. dat bij blootstelling aan deze onnatuurlijke elektromagnetische straling, schimmels en bacteriën tot wel 600 x meer biotoxines (giftige stoffen) gingen produceren.

                              De eikenboom in De Heurne in het voorjaar 2021; bijna bladloos.

Biologisch effect
Het biologische effect van elektro-magnetische-velden (EMV) is volgens Dr. Ingenieur Volkrodt, dat de mobiliteit van de waterdipolen bij bomen en struiken wordt geremd. Een dipool is een object met twee polen met een tegengestelde polariteit: een positieve- en negatieve lading.  Een watermolecuul is daarvan een voorbeeld want een watermolecuul is een dipool omdat één kant van een watermolecuul elektrisch geladen is, ten opzichte van de andere kant. Door schommeling van de waterdipolen, veroorzaakt door de hoge frequentie van de 5G elektro-magnetische-velden, wordt de sapstroombeweging van onder naar boven verstoord en uiteindelijk volledig en definitief onmogelijk gemaakt. Planten laten dan ook bij blootstelling aan de EMV van alle zendmasten, een stressreactie zien.

Stressreactie
De stressreactie bij bomen en planten zoals ze laten zien bij alle kunstmatige elektromagnetische velden van zendmasten, is dat bomen en planten interne maatregelen nemen en de huidmondjes sluiten in de bladeren.

Huidmondjes en functie
Deze huidmondjes zijn voor de plant belangrijk, omdat de plant met de huidmondjes koolstofdioxide uit de lucht opneemt. Van deze koolstofdioxide ontstaat in de plant, met behulp van water en zonlicht; de fotosynthese.*

*Fotosynthese (koolstofdioxideassimilatie of koolzuurassimilatie), is een vorm van biosynthese waarbij energie uit zonlicht gebruikt wordt om gasvormige koolstofdioxide om te zetten in een vaste stof; glucose. Bij deze chemische reactie komt zuurstofgas vrij. Een deel van de gevormde glucose wordt via zetmeelsynthese vervolgens omgezet in zetmeel , dat in bladeren en zaden door de plant wordt opgeslagen. Via de huidmondjes komen deze stoffen de bladeren van de plant in en verlaten de stoffen de bladeren van de plant weer. Een huidmondje bestaat eigenlijk uit twee sluitcellen: open en gesloten. Om te kunnen leven moeten de huidmondjes dan weer open gaan staan…. alleen de straling van de zendmasten maakt dat ze gesloten blijven……. en op den duur zullen de bladeren afsterven! Net zoals de eikenboom in de Heurne! 

De markante en beeldbepalende eikenboom is doodgegaan door de zendmast die in 2018 geplaatst is en waar de bundel op viel!

5G-stop in verschillende landen; gevaarlijk ook voor de mens?
Slovenië stopt de invoering van de 5G-technologie: “we weten niet of het gevaarlijk is voor de mens”. Ambtenaren nemen meer tijd om de gezondheidseffecten van de nieuwe technologie te onderzoeken. In een brief van de minister staat dat zij het debat over mogelijke gezondheidsrisico’s zullen heropenen. Daarnaast zijn er steeds meer landen waar ze besluiten om voorlopig de uitrol van 5G stop te zetten. Landen/steden als:
-Brussel;
-Bermuda;
-Cyprus-Bulgarije;
-Frankrijk;
-Hawaiï;
-Italië;
-Kroatië;
-Nigeria;
-Papoea Nieuw Guinea;
-Zwiterland.

En Nederland gaat maar door?

Bronnen;
https://stralingsleed.nl/blog/schimmels-en-bacterien-groeien-door-elektromagnetisch-velden-grootste-pandemie-ooit-op-komst/#:~:text=Door%20de%20gepulste%20straling%20van,%2Dde%20spijsverteringsorganen.
Resolutie 1815 van de Raad van Europa; https://www.jrseco.com/nl/advies-raad-van-europa-over-gezondheidsrisicos-elektromagnetische-straling/
https://emvmeting.nu/nieuws/2-bomen-hebben-last-van-elektromagnetische-straling.html
https://holistik.nl/5g-gezondheid-schadelijk-straling/
https://www.inspirerendleven.nl/wifi-en-gsm-straling-schadelijk-voor-bomen-gewassen-en-bijen/
https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/stressreactie-bij-planten-door-elektromagnetische-straling-1
https://emvmeting.nu/nieuws/2-bomen-hebben-last-van-elektromagnetische-straling.html
https://stralingsleed.nl/blog/schimmels-en-bacterien-groeien-door-elektromagnetisch-velden-grootste-pandemie-ooit-op-komst/
https://edepot.wur.nl/201371
https://stralingsleed.nl/blog/bomen-sterven-door-ons-draadloos-gebruik/
https://stralingsleed.nl/blog/bomen-sterven-door-ons-draadloos-gebruik-2/
https://biologielessen.nl/index.php/dna-52/2052-fotosynthese-en-verbranding
https://stralingsleed.nl/blog/coronavirus-en-5g/
https://ehtrust.org/slovenia-halts-5g-to-investigate-health-and-safety/
https://www.gov.si/novice/2020-01-10-minister-rudi-medved-vprasanja-glede-5g-naslavljamo-z-zdravstvenega-eticnega-in-varnostnega-vidika/