De Rijksoverheid voert het hele jaar door campagnes. Vooral nu een nieuwe corona uitbraak heerst, om iedereen die nog niet gevaccineerd is, zich maar te laten vaccineren. Dit spotje, in herfsttijd: https://www.youtube.com/watch?v=_tosAVAEhWc , toont een situatie thuis, waar de man achter een draadloze computer moet hoesten en besluit om zich te laten testen op corona.

Solliciteert de hoestende man in het spotje, naar EHS?
Hij zit gewoon draadloos te werken namelijk op de laptop. Juist het draadloos werken geeft een onzichtbare straling dat kan leiden tot ElektroHyperSensitiviteit (EHS) op den duur https://stralingsleed.nl/blog/wifi-is-niet-goed-voor-velen-ga-bedraad/. EHS  is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor de kunstmatige elektromagnetische voor en nodig voor draadloos computeren. Iemand met EHS voelt zich hierdoor (straling) ziek en heeft last van diverse klachten. Naar schatting heeft wetenschappelijk ongeveer 10% procent van de Europese bevolking klachten heeft die duiden op EHS en wanneer het een officiële en erkende ziekte is denk ik wel tegen de 80%.

Draadloos werken
Want 5G wordt (net als 2G, 3G en 4G) gewoon ingevoerd zonder dat er wetenschappelijk onderzoek naar verricht is en zonder dat er reële veiligheidslimieten en -regelen zijn gemaakt. Tijdens de corona lockdown werkt en leert bijna iedereen thuis. Zoveel gezinsleden gedraad op de laptop, pc of smartphone, kan niet en dus wordt er draadloos gewerkt!

Biologisch experiment
Draadloos gebruik geeft onzichtbare, onhoorbare en reukloze kunstmatige elektromagnetische velden die anno 2021 massaal in onze omgeving voortkomen. We wonen en werken constant in deze milieu-vervuiling zonder dat we het door hebben omdat het niet  te ruiken, zien of te horen is.  De invoering van 5G is dan ook te beschouwen als het grootste biologische experiment op de mensheid ooit.

De effecten zijn dat veel mensen klachten hebben zonder dat reguliere artsen ook maar enig idee hebben waar ze het zoeken moeten (of mogen zoeken). Maar zegt het Kennisplatform EMV* niet zelf: “Velden met lage frequenties kunnen elektrische stroompjes in het lichaam opwekken, die de zenuwen kunnen prikkelen. Heb ik hierdoor nu de zenuwuitval; https://stralingsleed.nl/blog/zenuwuitval-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv/ en https://stralingsleed.nl/blog/aantasting-van-de-zenuwen-perifere-neuropathie-tot-zenuwuitval-door-emv/ ?  Dat kan zich uiten in tintelingen, pijn, het ongecontroleerd samentrekken van spieren, verstoring van het hartritme of het zien van lichtflitsen. Deze lichamelijke effecten treden pas op bij veldsterktes die hoger liggen dan de blootstellingslimieten. Dergelijke hoge veldsterktes komen niet voor op publiek toegankelijke plaatsen bij het elektriciteitsnetwerk, zoals hoogspanningslijnen en transformatorstations. Ze kunnen wel voorkomen bij industriële toepassingen”. Bij mij dus ook door blootstellingslimieten onder de norm van het Kennisplatform. En wat ik nu weet bij veel meer mensen.

*Het https://www.kennisplatform.nl/elektromagnetische-velden-en-gezondheid/

wordt gefinancierd door de rijksoverheid, die hierop de normen voor alle EMV’ den maakt. De thermische normen die wel in de norm zitten maar de biologische effecten niet.

Mensen die niet tegen 2G, 3G, 4G en 5G
Mensen die niet meer tegen 2G, 3G, 4G of 5G moeten bescherming krijgen van de grondwet, die ze echter niet krijgen. Er zijn daarom mensen die niet meer kúnnen werken (en ze willen zo graag) omdat overal draadloos is en mensen kunnen zo tevens niet meer sociaal kunnen zijn want in Nederland is in 2021, 98% van het land draadloos te bereiken. Waar kun je nog stralingsvrij wonen in ons land? Op een hutje op de hei ook niet meer (satellieten), nergens dus! Maar mensen die niet meer tegen 2G, 3G, 4G en 5G kunnen hebben toch bescherming van de grondwet? Maar helaas de regering draagt geen zorg voor de gezondheid van deze mensen terwijl dit wel moet volgen de eigen grondwet:
Artikel 10, hoofdstuk 1;
-Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer;
Artikel 11, hoofdstuk 1;
-Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Goedkeuring 5G
De regering hoort zich aan deze grondwet te houden. Kiezen voor de gezondheid van de burgers i.p.v. de grondwet te willen veranderen. Maar neen, de Rijksoverheid  kiest voor 5G en 6G ten voordeel van de duurzame economische groei (‘groene groei’), i.p.v de gezondheid van de burgers. En zo zullen deze kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloze, een flinke toename van ziekten en gezondheidskwalen geven, tot de economie volledig in het slop komt.

Stralingsabsorptie in de huid wordt 10x zo hoog bij 5G
Want bij het invoeren van de hogere 5G frequenties wordt de indringdiepte van de straling in ons lichaam kleiner. Dat klinkt positief. De reden voor dat kleiner worden is simpel, die straling wordt al in onze huid en vlak daaronder geabsorbeerd en dringt daarom niet zover door ten opzichte van 2G, 3G en 4G. Het is niet de vraag óf de straling van 5G schadelijk is voor de gezondheid maar hóe schadelijk en dan vooral dus voor de huid en ook de ogen. In de huid, het grootste orgaan van ons lichaam, zitten onder andere zenuwcellen, bloedvaten en zweetklieren. De huid heeft verschillende functies, zoals bescherming tegen bacteriën, virussen en schimmels, warmteregulatie, aanmaak van vitamine D, bescherming tegen ultraviolette straling en heeft de zintuigfunctie van ‘tastorgaan’. Door de huidige stralingsbelasting van 3G, 4G en wifi hebben veel elektrogevoelige mensen al huidproblemen, zoals permanente jeuk, pijn en verbrandingsverschijnselen. Verder neemt het aantal mensen met huidkanker jaar op jaar toe. De zon krijgt de schuld maar eind vorige eeuw legde Prof. Johansson van het Karolinska Instituut in Zweden al het verband met de niet-natuurlijke straling als medeoorzaak voor de toename van het aantal kankerpatiënten.

Verwacht wordt dan ook dat de blootstelling aan 5G, de bescherming tegen bacteriën, virussen en schimmels aantast.  En wat is het coronavirus???? Juist!!! Is de coronapandemie dan niet eigenlijk de toename van EHS. Zoeken ze het helemaal verkeerd?

Bronnen
https://stralingsbewust.info/2019/03/07/kans-op-huidproblemen-door-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/telecom-code-in-strijd-met-de-grondwet-in-nederland/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019730565-Antwoord-Gemeente-Haarlem-Aan-de-gemeenteraad-Onverantwoord-en-ondemocratisch-verplicht-uitrollen-van-5G-vraagt-om-een-tegengeluid-5.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/5g-kan-huidproblemen-geven-meer-onderzoek-vereist-vindt-prof-dariusz-leszczynski/
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevolg-van-alle-draadloos/
https://www.jrseco.com/nl/pcat/stralingsarme-eco-dect-telefoons-gigaset/
https://stralingsleed.nl/blog/kinderen-en-wifi-op-schoolpak-de-draad-weer-op/
Foto draadloos werken: https://www.thespiritualindian.com/how-to-minimize-use-of-electronic-gadgets/