De 5G-krant nummer 1 vrijdag 6 maart 2020
De 5G-krant voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren van Nederlandse gemeenten.

Zwitserland zet uitrol 5G voorlopig stop
Zwitserland, één van de eerste landen in Europa die met de uitrol van 5G al in 2019 voortvarend is begonnen, heeft de uitrol per 14 februari stopgezet. Volgens de Financial Times wil het land eerst meer duidelijkheid over eventuele gezondheidsrisico’s die het nieuwe netwerk met zich meebrengt.
Terwijl veel andere landen nog moeten beginnen met 5G, heeft Zwitserland alleen al vorig jaar zowat tweeduizend antennes geïnstalleerd die met de nieuwe technologie overweg kunnen. Een brief van het federale mileuagentschap Bafu zet die uitrol nu op een lager pitje.
Recent is er in Zwitserland een sterke anti-5G-lobby opgestaan en ook de Zwitserse Gezondheidsraad waarschuwt voor de gevolgen van de straling. Rond het gebruik van 5G zijn ook al verschillende ‘volksraadplegingen’ (wettelijk bindende referenda) opgestart. Eén daarvan maakt telecom-operatoren verantwoordelijk als er lichamelijke schade zou ontstaan door 5Gstraling. Een andere legt zeer strikte beperkingen op aan de straling van dat soort masten en geeft lokale inwoners vetorecht over waar de masten gebouwd kunnen worden. Naar aanleiding van de onzekerheden rond de gezondheidseffecten van de nieuwe technologie was al eerder in mei 2019 in het kanton Genève een verbod ingesteld op het plaatsen van 5G-masten.

https://www.computable.nl/artik el/nieuws/infrastructuur/687906 0/250449/zwitserland-zet-uitrol5g-voorlopig-stop.html

Kort geding tegen Nederlandse Staat
Op 25 februari heeft stichting Stop5GNL de Nederlandse staat gedagvaard middels een kort geding, met als doel de uitrol van 5G te stoppen. Stichting Stop5GNL is van mening dat de uitrol van 5G onrechtmatig is, omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan straling van 5G. Volgens de stichting verschuilt de overheid zich achter richtlijnen die geen bescherming bieden tegen schadelijke effecten voor mens, dier en plant. Gesteld wordt dat de richtlijnen verouderd zijn en ook de effecten op middellange en lange termijn buiten beschouwing laten. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met acute opwarmingseffecten en niet met andere gezondheidseffecten zoals kanker, DNA-schade, doorlating bloed-hersen-barrière en neurologische schade.

Raadslid luidt noodklok
Raadslid Dolf Logemann van de gemeente Zutphen luidt de noodklok inzake de geplande wetswijziging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. “Verkeersregelinstallaties, bushokjes en lantaarnpalen. Gemeenten moeten straks onvoorwaardelijk voorstellen van internetproviders accepteren om er antennes te plaatsen.” Onacceptabel, stelt Logemann (GroenLinks Zutphen). “Wie gaat er nu over de openbare ruimte? De gemeente of zo ‘n provider?” Eisen stellen aan de antennes kan een gemeente dan niet, stelt Logemann. Omgekeerd kan het uitvoeren van onderhoud alleen in overleg met de providers. Dat kost de gemeenten extra tijd, geld en inzet van ambtelijke uren. “Sterker nog, als de gemeente de stroom wil uitschakelen om bijvoorbeeld een nieuwe lamp in te draaien of een verkeerslicht te vervangen, kan de provider de gemeente aansprakelijk stellen voor de uitval van het netwerk.” Logemann roept gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op om te kijken of de voorgestelde wetswijziging nog te beïnvloeden is. “De wetswijziging is nog niet naar de Kamer geweest. Als we wat willen, dan moeten we nu in actie komen.”

https://www.destentor.nl/zutphe n/antennes-voor-snellerinternet-op-elke-hoek-van-destraat-tijd-voor-verzet~a0f84b02/

Gemeenteraad Bergen (NH) besluit unaniem tegen 5G
Op 12 december 2019 heeft de voltallige gemeenteraad in het Noord-Hollandse Bergen unaniem tegen 5G gestemd. In een motie werd het college opgedragen om met spoed middels een brief de Tweede kamer en de verantwoordelijke staatssecretaris te verzoeken om meer wetenschappelijk onderzoek enerzijds en meer maatschappelijk debat anderzijds. In de motie wordt gesteld dat er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de biologische effecten en de impact van de sterke elektromagnetische straling op het menselijk lichaam en op flora en fauna op de korte en langere termijn. Inhoudelijk konden alle raadsleden het snel eens worden. Wethouder Antoine Tromp was meer dan tevreden met de motie: “Het college voelt zich hierdoor gesteund.” Op 19 december jl. heeft het college de brief verzonden, met een afschrift aan de provincie Noord-Holland en alle gemeenten in Nederland.

Uitzending gemeenteraad: https://www.youtube.com/watch ?v=cFaYYVsHOs&feature=youtu.be Pdf motie: https://www.raadbergennh.nl/Vergaderingen/Gemeenter aad/2019/12-december/19:30

Slovenië stelt moratorium in tegen 5G
Op vrijdag 24 januari jl. heeft Slovenië per 31 januari 2020 als eerste land besloten om voorlopig geen 5G toe te laten, vanwege de vele bezwaren van zowel burgers als wetenschappers. Het Ministerie van Publieke Zaken had een openbare consultatie georganiseerd waarbij ook vooraanstaande politici hun bezwaren kenbaar maakten. De bijeenkomst liep uit van vier uur tot zes uur en uiteindelijk kondigde de minister van Publieke Zaken, Rudy Medved, aan dat Slovenië officieel de implementatie van 5G in het land uitstelt “vanwege mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden”.

https://toknow.uk/5gmoratorium-slovenia-votes-forlife-at-least-for-now/

Afstand neemt toe tussen burgers en providers
De drie grote providers, KPN, T-Mobile en Vodafone, hebben twee weken geleden via de Nederlandse kranten hun beklag gedaan dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe masten en antennes te plaatsen. Door heel Nederland staan bezorgde burgers op die het helemaal niet zien zitten, stelt het AD. Met de komst van een 5G-netwerk zal volgens het Antennebureau het huidige aantal van 18.000 mobiele antennes de komende jaren met minstens 10 procent toenemen. Wat hierbij niet gezegd wordt, is dat de huidige masten continu worden verzwaard, en dit is Jochem de Jong uit Voorthuizen een doorn in het oog. De Jong woont vlak naast een diervoederbedrijf met zendmasten op het dak. “Ik woon er nog niet zo lang, maar ik zie wel zo nu en dan mensen op het dak om onderhoud te verrichten. Nadat ze zijn geweest, is de straling van de zendmast elke keer weer hoger. Op mijn bovenverdieping slaat de stralingsmeter inmiddels rood uit, vandaar dat ik sinds een paar weken op een luchtbed in de woonkamer slaap.” De Jong laat een promotiefilmpje van de diervoeder uit 2015 zien, waarbij luchtbeelden duidelijk het verschil van toen en nu aangeven: de hoeveelheid apparatuur is zo goed als verdubbeld.

Ook in Nijkerk rapporteren bewoners onaangekondigde uitbreiding van masten. Aan bewoners van een appartementencomplex aan de Vuurdoornlaan was medegedeeld dat er onderhoud aan de masten zou worden gepleegd. “In plaats van onderhoud, werd de complete apparatuur vervangen,” aldus een buurtbewoner. “Er werden zelfs nieuwe masten geplaatst om de flink zwaardere zenders te kunnen dragen. De oude zendapparatuur werd door de monteurs voor de afvalcontainer gedumpt. Toen ik deze monteurs om opheldering wilde vragen, wilden ze geen van allen iets zeggen.”
Een andere buurtbewoner in Nijkerk houdt met professionele meetapparatuur het zendmastenpark van de dorpskern nauwlettend in de gaten. “Uitbreidingen van masten worden niet aangekondigd, evenmin nieuwe masten waar geen vergunning voor benodigd is. Elke dag kan er zomaar een mast bijkomen.” Hij geeft aan dat zijn ervaring is, dat een nieuwe zendmast in het begin nog niet zo hard straalt, zeker niet als bewoners juridische stappen nemen. “Maar zodra de gerechtelijke procedure voorbij is, en dat kan eventjes duren, gaat de mast voluit stralen.”

RLL: van de gemeente Nijkerk weet ik, van een daar wonend en al langer elektrogevoelig iemand, dat hij een inventarisatie gemaakt heeft van alle elektrogevoeligen in Nijkerk die de slimme lantaarnpalen niet willen voor de woning, de gemeente deze weg zal halen en de ‘domme’ lantaarnpaal terug zal zetten.

Bij het samenstellen van deze uitgave is getracht om dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te doen. Bij opmerkingen, vragen of ideeën, mail de redactie: 5gredactie@protonmail.com