De natuurlijke vormen van straling zijn het zonlicht, de kosmische straling en het magnetisch veld van de aarde.

Onnatuurlijke straling ontstaat o.a. bij de opwekking van elektriciteit in bijv. een kerncentrale. Er ontstaat radioactief afval dat straling afgeeft. Als een levend wezen deze zogenaamde ioniserende straling opvangt, dan kan dit ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Een deel van het hoogradioactief afval kan tot honderdduizenden jaren later nog straling afgeven.

Elektromagnetische velden zijn een algemene benaming voor de velden die ontstaan bij de beweging van elektrische ladingen. Een elektrische lading wekt een elektrisch veld op. Een lading dat beweegt wekt ook een magnetisch veld op. Dat gebeurt bijvoorbeeld als elektriciteit door een stroomkabel stroomt. Maar…..

ook draadloos door de lucht
Zoals bij alle zendinstallaties die nodig zijn om de mobiel te voorzien van telefoon en van internet. Via een glasvezelkabel waren ze nog niet zo lang geleden verbonden alleen maar met de zendmast in kwestie, verbonden. Zo begon de tweede generatie (2G) en de derde generatie (3G). Maar niet overal kon zo een glasvezel worden aangelegd en in dat geval werd de installatie d.m.v. een microwave-verbinding aangesloten op het netwerk. Dat is een schotel, waarmee een draadloze dataverbinding wordt opgebouwd met een andere antenne bij een andere antenne-installatie. De microwave-verbinding gaat ook door de lucht. Het is een soort radioverbinding in het Gigaherz-gebied met vrij gerichte ‘straal’. De schotelantennes moeten vrij zicht op elkaar hebben. Nederland is in 2022 100% draadloos volgens internet: https://www.bestemobieleproviders.nl/dekkingskaarten/ en maakt gebruik van 4G en 5G.

Zendmasten of antennes zetten elektrische signalen om in elektromagnetische velden. Deze velden zijn niet zien, te horen of te ruiken. Het zijn de onzichtbare golven door de lucht. We noemen ze ook wel radiogolven of elektromagnetische straling*. Alle zendmasten en apparaten met een antenne versturen en ontvangen informatie via radiogolven. De aanbieder (in 2022: KPN, Vodafone en T-Mobile heeft hiervoor een netwerk van antenne-installaties. In 2022 dus draadloos.

*Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in vacuüm voort met de lichtsnelheid. Een wisselend elektrisch veld gaat altijd gepaard met een wisselend magnetisch veld, en omgekeerd.

Radiogolven, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is dus een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot één millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz ) tot enkele honderden gigahertz (GHz): het elektromagnetisch spectrum.

 Het elektromagnetisch spectrum
Het elektromagnetisch spectrum bestaat uit: radiogolven, microgolven, infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, röntgen- en gammastralen.

Soorten elektromagnetische straling

De gammastraling
Elektromagnetische straling manifesteert zich in uiteenlopende vormen naargelang haar golflengte, ondanks het feit dat het onderliggende mechanisme steeds hetzelfde blijft. De kortste golven, korter dan 1 picometer, is de gammastraling. Dergelijke straling maakt deel uit van radioactieve straling.

Röntgenstraling
Röntgenstraling (x-stralen), liggen in het elektromagnetische spectrum (EMV) tussen ultraviolet licht en gammastraling. De bovengrens van de golflengte  legt men vaak bij ongeveer 10 nanometer (nm), de ondergrens van de golflengte valt zo rond de 1 picometer (pm) (=0,001 nm). Röntgenstraling kan het DNA beschadigen. Te veel ioniserende straling kan namelijk de opbouw van atomen veranderen. Wanneer beschadigd DNA niet goed hersteld wordt, kan dit op langere termijn kanker veroorzaken.

Ultra-violet
Ultraviolet (afgekort uv, ook wel ultraviolette straling, black light of uv-licht genoemd) is elektromagnetische straling, net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker en kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten (Uv-C). Dat is tevens de reden dat (een overmaat van) ultraviolette straling schadelijk is voor vele organismen (waaronder de mens). In verband hiermee wordt ook onderscheid gemaakt tussen Uv A, Uv B en Uv C.

-Uv A is ultraviolette straling met een golflengte tussen ca. 315 en 400 nm (“lange golven”);
-Uv B heeft een golflengte tussen 280 en 315 nm;
-Uv C heeft een golflengte tussen 100 en 280 nm (“kortgolvige straling”). Deze natuurlijke straling wordt door de ozonlaag tegengehouden en bereikt de aarde niet. De straling van alle draadloze dringt niet door in de atmosfeer, zeggen ze.

Zichtbaar licht
Het zichtbare spectrum bestrijkt de golflengten tussen ca. 400 nm (violet) en 750 nm (rood). Dat komt neer op frequenties van ca. 400 terahertz (THz-rood) tot 750 THz (violet). De grootste gevoeligheid van het menselijk oog ligt bij 555 nm (geelgroen) bij daglicht en bij 507 nm (blauwgroen) bij nacht. Het zichtbare spectrum omvat echter niet alle kleuren die het menselijk brein en ogen kunnen onderscheiden. Zo ontbreken bijvoorbeeld variaties op roze en paars, zoals magnenta: deze extraspectrale kleuren kunnen alleen worden gemaakt door het mengen van twee kleuren.

Infrarood
Boven die grens is het oog evenmin gevoelig en tot 1 millimeter (mm) spreken we van infrarood (licht). Infrarood of infrarode straling, is voor het menselijk oog ook niet waarneembare elektromagnetische straling,  met golflengten tussen circa 780 nanometer (nm) en 1 millimeter (106 nm), dus tussen het (zichtbare) rode licht en de microgolven. Veelal wordt het golflengtegebied van 780 nm tot 10 micrometer aangeduid met;
-nabij-infrarood van 10 tot 30 µm (micrometer, micron of mu);
-middel-infrarood, van 30 µm tot 300 µm;
-ver-infrarood en van 300 µm tot 1 mm met sub-millimetergebied. 

Microgolf
Een microgolf is elektromagnetische straling met een golflengte tussen 1 µm (infrarood) tot ongeveer 120 µm (radio golven). Deze golven worden bijvoorbeeld gebruikt in magnetrons voor het opwarmen van voedsel en voor datacommunicatie over korte afstanden via golfgeleiders. Vroeger onderscheidde men bij radio-uitzendingen vooral de lange, midden- en korte golf. Tegenwoordig beslaan de voor communicatie gebruikte radiogolven een veel groter deel van het elektromagnetische spectrum; met name zijn veel golven korter dan “korte golf”.

Radiostraling
De zendmast zendt radiogolven uit, die na de voortplanting door de ruimte opgevangen worden door de antenne van de ontvanger (van de zendmast). De radiogolf dient daarbij als drager voor de te zenden informatie en hebben namen als;

Naam band Afkorting Frequentie
Golflengte
Toepassingen
 

Extremely low

frequency

ELF 3-30 hertz (Hz)
100.000 km – 10.000 km
 
 

Super low

frequency

SLF 30-300 Hz
10.000 km – 1000 km
Communicatie met onderzeeboten
 

Ultra low

frequency

ULF 300-3000 Hz
1000 km – 100 km
 
 

Very low 

frequency

VLF 3-30 kilohertz (KHz)
100 km – 10 km
Militaire communicatie, communicatie met onderzeeboten, navigatie, tijdssignalen, draadloze hartslagmonitors

De radiogolven voor het draadloze bestaan uit:
-radiogolven;
-microgolven;
-infrarood;
-zichtbaar licht,;
-ultraviolet;
-röntgen- en gammastralen.

Deze soorten vormen samen het spectrum van de elektromagnetische straling.

Is er nu een verschil tussen de stralen van de zon en van een kunstmatige toestel? De stralen van de zon waar we van weten dat we voorzichtig moeten zijn?

Nee, ook al zijn de stralen van het draadloze kunstmatig opgewekt, ze zijn verder geheel hetzelfde. Dus met 100% 5G kan de 100% onnatuurlijke straling voor veel ellende zorgen.

Bronnen;
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_straling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ioniserende_straling#Bronnen_van_ioniserende_straling
https://heartfulness.be/Massage/Toestellen/infrarood.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
https://nl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstralin
Foto en tekst: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/kernenergie/